Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο ΠΜΣ “Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα”

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς παρατείνει την υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» μέχρι και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2010. Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα» στις εξής κατευθύνσεις: (α) Ηλεκτρονική Μάθηση, (β) Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα, και (γ) Δικτυοκεντρικά Συστήματα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 14:00 – 18:00) ή να ταχυδρομηθούν με συστημένη επιστολή που να φέρει εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής.

Οι ενδιαφερόμενοι πτυχιούχοι μπορούν να προμηθευτούν έντυπα αιτήσεων και πληροφοριακό υλικό από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, τηλέφωνο 210 4142773 (ώρες επικοινωνίας 14:00 – 18:00) και e-mail ds_dsserv@unipi.gr. Τα έντυπα διατίθενται και από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://msc.ds.unipi.gr/.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Γ. Βασιλακόπουλος

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.