Ενημέρωση– Οδηγία προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές (νεοεισεχθέντες και παλιούς) για την αντικατάσταση του e-class «ΕΥΔΟΞΟΣ» και την λειτουργία του νέου e-class του Π.Π.Σ. του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 τίθεται σε λειτουργία το νέο e-class «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η σύνδεση σε αυτό θα γίνεται με τη χρήση Ιδρυματικού Λογαριασμού.

Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2021-22, το e-class «ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ» θα αντικαταστήσει το eclass «ΕΥΔΟΞΟΣ».

Στα πλαίσια αυτής της αλλαγής, καλούνται όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συτημάτων (νεοεισεχθέντες και παλιοί), να ακολουθήσουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα βρουν στον σχετικό οδηγό εδώ, έτσι ώστε να ολοκληρώσουν επιτυχώς τη σύνδεσή τους στο νέο e-class «Αρίσταρχος» και να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στα πλαίσια διδασκαλίας των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 2021-22 και πέρα.

Είναι σημαντικό να γίνει ενημέρωση των λογαριασμών των χρηστών στον «Αρίσταρχο» (στοιχεία όπως: email, αριθμός μητρώου, κατηγορία, τηλέφωνο, κ.α.), από τους ίδιους του χρήστες (προπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες)

Δείτε και ακολουθήστε τις σχετικές οδηγίες που θα βρείτε εδώ.

Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων – Οδηγίες προς τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 (αφορά όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. είτε έχουν δηλωθεί ότι θα εξεταστούν εξ αποστάσεως είτε δια ζώσης)

Δήλωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων Σεπτεμβρίου 2021 (οι δηλώσεις θα πρέπει να γίνουν για όλα τα μαθήματα του Π.Π.Σ. – ακόμη και για τα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ότι θα εξεταστούν δια ζώσης – ): Δηλώσεις έως 22/08/2021, 23:50.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο της συνημμένης ανακοίνωσης (Επιστολή Προέδρου Τμήματος).

Συνημμένο Έντυπο (Νέα Επιστολή Προέδρου Τμήματος):

Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων – Οδηγίες προς τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2021

Δήλωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων Ιουνίου/Ιουλίου 2021: Δηλώσεις έως 31/05/2021, 23:50.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο της συνημμένης ανακοίνωσης (Επιστολή Προέδρου Τμήματος).

Συνημμένο Έντυπο (Επιστολή Προέδρου Τμήματος):

Eνημέρωση για τις δηλώσεις μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι οι δηλώσεις των μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών) πραγματοποιούνται έως την Κυριακή 28/03/2021.

Επίσης, μπορείτε να δείτε τις προθεσμίες δήλωσης και διανομής συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2020-21 εδώ.

Σημαντικές Οδηγίες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων

α) Μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής) και ΠΡΙΝ τη λήξη της προθεσμίας δηλώσεων, οι φοιτητές οφείλουν να προχωρούν σε επανέλεγχο της δήλωσής τους προκειμένου να βεβαιωθούν ότι ολοκλήρωσαν σωστά τη διαδικασία.

β) Σύμφωνα με τον Κανονισμό ΠΠΣ του Τμήματος, οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρείται σε καμία εξεταστική περίοδο.

Υπενθύμιση: την ανακοίνωση για την “Εγγραφή/Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2020-2021” με τις προθεσμίες δηλώσεων θα τη βρείτε εδώ.

Εγγραφή στις η-τάξεις για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 (για το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μόνο)

Προαπαιτούμενα:

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στα πλαίσια της έναρξης εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας για τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21 με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας Microsoft Teamsπροαπαιτούμενα είναι τα παρακάτω, για τα οποία θα πρέπει να φροντίσετε άμεσαΑν έχετε ήδη προβεί στις παρακάτω ενέργειες δεν απαιτείται να τις επαναλάβετε.

ΒΗΜΑ 1: Είναι αναγκαίο να έχει γίνει η ενεργοποίηση του Ιδρυματικού Λογαριασμού σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε ήδη ενεργοποιήσει τον Ιδρυματικό Λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε σε αυτήν μέσω των οδηγιών που θα βρείτε εδώ: https://www.unipi.gr/unipi/el/hu-uregister.html.

ΒΗΜΑ 2Ταυτοποίηση των χρηστών μέσω του ΔΗΛΟΣ, https://delos365.grnet.gr/ . Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365

Εγγραφή στις η-τάξεις (στην πλατφόρμα του MS Teams):

Οι προπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος πρέπει να προχωρήσουν στις ακόλουθες ενέργειες:

  • Να συνδεθούν στην πλατφόρμα «ΕΥΔΟΞΟΣ» (e-class) του Τμήματος (https://evdoxos.ds.unipi.gr/).
    • Υπενθυμίζεται ότι οι πρωτοετείς φοιτητές πρέπει να έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα του Ευδόξου.
  • Να εγγραφούν στο «Μάθημα» με τίτλο: «Κωδικοί η-τάξεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21 για την εγγραφή των φοιτητών και φοιτητριών στα αντίστοιχα μαθήματα στην πλατφόρμα του MS-Teams».
  • Στα «Έγγραφα» του παραπάνω «Μαθήματος», να ανοίξουν ή να κατεβάσουν το αρχείο με όνομα: «Κωδικοί_Μαθημάτων_Ms_Teams_εαρινού_εξαμήνου_2020_21.pdf».
  • Με τη χρήση των κωδικών ανά μάθημα που θα βρουν στο προαναφερθέν αρχείο, θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα του MS Teams σε όλα τα μαθήματα ένα-προς-ένα, στα οποία προτίθενται να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις αυτών (υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση ψηφιακών μέσων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-21). Εδώ υπάρχει σχετικός οδηγός για την εγγραφή στις η-τάξεις των μαθημάτων στην πλατφόρμα του MS-Teams.
  • Τέλος, οι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να εισέρχονται στις η-τάξεις τις προγραμματισμένες ( – με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα – ) ώρες των διαλέξεων των μαθημάτων στα οποία έχουν εγγραφεί στο MS-TEAMS, για να παρακολουθούν τις διαλέξεις αυτές.