Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές (Ημερ. Τροποποίησης: 28/3/2022). .

A/AΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝΑΡΧΕΙΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1.Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (Ημερ. δημοσίευσης: 01/03/2022)
Αρχείο
2.Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος επιλογής του 8ου εξαμήνου “Δίκτυα Κινητών & Προσωπικών Επικοινωνιών” (Ε/Τ&Δ)
Αρχείο
3.Ανακοίνωση έναρξης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022
Αρχείο
4.Δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022
Αρχείο
5.Νέο πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-2022
Αρχείο
6.Οδηγίες για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων/διδακτικού έργου, εαρινού εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2021-22
Ανακοίνωση