Εξ αποστάσεως αξιολόγηση με χρήση ψηφιακών μέσων – Οδηγίες προς τους προπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος για τη διεξαγωγή προφορικών και γραπτών εξετάσεων εξ αποστάσεως περιόδου Ιουνίου – Ιουλίου 2021

Δήλωση των προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για συμμετοχή στη διαδικασία εξ αποστάσεως αξιολόγησης με χρήση ψηφιακών μέσων Ιουνίου/Ιουλίου 2021: Δηλώσεις έως 31/05/2021, 23:50.

Περισσότερες πληροφορίες, αλλά και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο της συνημμένης ανακοίνωσης (Επιστολή Προέδρου Τμήματος).

Συνημμένο Έντυπο (Επιστολή Προέδρου Τμήματος):