Ορισμός Συμβούλων Σπουδών για πρωοτετείς φοιτητές ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Ανακοινώνεται στους πρωτοετείς φοιτητές οτι σύμφωνα με την από 7/10/2019 Συνέλευση του Τμήματος ορίστηκαν Σύμβουλοι Σπουδών, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Τα emails σας έχουν αποσταλλεί από την Γραμματεία στους Σύμβουλους Καθηγητές σας, οι οποίοι θα επικοινωνήσουν μαζί σας.