Ίδρυση Νέου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Τεχνητή Νοημοσύνη», σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄114)

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» θα οργανώσει και λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence). 

Περισσότερες πληροφορίες για το Δ.Π.Μ.Σ. και αιτήσεις υποψηφιότητας θα βρείτε εδώ:

http://msc-ai.iit.demokritos.gr

Δείτε το σχετικό έντυπο: