16 Οκτωβρίου 2017 – Ανακοίνωση πρακτικής άσκησης 2017-18

Οι φοιτητές οι οποίοι δηλώσουν το μάθημα της Πρακτικής στο Χειμερινό Εξάμηνο θα κάνουν την Πρακτική τους μήνες Μάρτιο-Απρίλιο-Μάιο, μαζί με εκείνους οι οποίοι θα το δηλώσουν ως μάθημα επιλογής στο Εαρινό Εξάμηνο.