27 Σεπτεμβρίου 2017 – Ενημέρωση φοιτητών Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων για το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.)

Καλούνται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων με μητρώα Ε/16… και παλαιότεροι να προσέλθουν την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 13:00-14:00 στο Αμφιθέατρο Αθανάσιος Κανελλόπουλος του Κεντρικού Κτηρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για να ενημερωθούν για το νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Τμήματος.