10 Νοεμβρίου 2016 – Προκήρυξη Υποτροφιών: Eκπόνηση Διδακτορικού στο ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ (Αιτήσεις έως 12/12/2016)

Τέσσερις (4) υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ΙΠ&Τ του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” σε συνεργασία με Πανεπιστήμια των ΗΠΑ  https://www.iit.demokritos.gr/news/until%2012Dec_scholarships

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/12/2016

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια:

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στην κάλυψη τεσσάρων (4) θέσεων στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

  • Αναγνώριση επιχειρημάτων σε κείμενα φυσικής γλώσσας, με έμφαση στην αναγνώριση των συστατικών στοιχείων ενός επιχειρήματος και των σχέσεων μεταξύ των στοιχείων αυτών αλλά και μεταξύ διαφορετικών επειχειρημάτων (Identification of argument elements and argument relations in natural language texts) (UH)
  • Εξαγωγή επιχειρημάτων από αναρτήσεις χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Argument mining from user generated content) (UTD)
  • Εξαγωγή πληροφορίας από το web για την αναγνώριση και συντήρηση περιγραφών οντοτήτων (Entity Description Maintenance via the Analysis of Unmoderated Online Information Sources) (UTD)
  • Σχεδιασμός κίνησης ρομπότ με βάση την εμπειρία (Experience-Based Robot Planning) (RICE)

Περιγραφές για το αντικείμενο των θέσεων μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iit.demokritos.gr/news/4_phd_abroad_2016_descriptions

Πληροφορίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής, μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.iit.demokritos.gr/news/until%2012Dec_scholarships

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 12/12/2016

Πληροφορίες
Γραμματεία SKEL: Δ. Κατσαμώρη (gram_skel@iit.demokritos.gr)
Τηλ.: 210 6503204

9 Νοεμβρίου 2016 – Διάθεση υπηρεσίας Microsoft Office 365 σε φοιτητές, διοικητικό και διδακτικό προσωπικό

Ενημερώνουμε τα μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας ότι, κατόπιν συνεργασίας του Τμήματος Μηχανοργάνωσης με το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), από τις 7 Νοεμβρίου 2016 είναι πλέον διαθέσιμο σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως βαθμίδας το σύστημα Office 365,  το οποίο προσφέρεται από την εταιρεία Microsoft. Στο σύστημα επίσης έχουν πρόσβαση μέλη ΔΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου.

Το σύστημα Office 365 του Πανεπιστημίου παρέχει τις εξής δυνατότητες:

  • Δυνατότητα λήψης και εγκατάστασης του πλήρους πακέτου Office 365 Pro Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Publisher και βοηθητικές εφαρμογές) για εγκατάσταση σε 5 προσωπικούς υπολογιστές, 5 συσκευές κινητών και 5 tablets του χρήστη
  • Πρόσβαση στην υπηρεσία Office Online (web-based εκδόσεις των εφαρμογών Word, Excel, Powerpoint, Sway καθώς και συμπληρωματικά εργαλεία)
  • 1 Terabyte αποθηκευτικού χώρου στην υπηρεσία OneDrive
  • Λοιπές υπηρεσίες

Η πρόσβαση στο λογισμικό είναι εφικτή μέσω SSO, με τη χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού που σας έχει χορηγηθεί από το Πανεπιστήμιο, από τη διεύθυνση https://o365.grnet.gr.

Αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο οδηγό: Οδηγός ενεργοποίησης λογαριασμού Office 365.

7 Νοεμβρίου 2016 – Υποτροφίες του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας σε όσους εκπονούν διδακτορική διατριβή στην Ελλάδα

1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ για υποψήφιους Διδάκτορες

Συνημμένα Έντυπα: