20 Ιουλίου 2015 – Προκήρυξη επιλογής πέντε (5) υποτρόφων, χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές 2ου κύκλου (μεταπτυχιακές) & 3ου κύκλου (διδακτορικές) στο εξωτερικό ακαδημαϊκού έτους 2014-15 από τα έσοδα του κληρ/τος “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ”, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.