25 Ιουλίου 2013 – Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσχώρησε στη δράση Grand Coalition for Digital Jobs της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων προσχώρησε στη δράση Grand Coalition for Digital Jobs, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το  Grand Coalition for Digital Jobs εντάσσεται στο πλαίσιο του Digital Agenda for Europe, στους άξονες Life & Work/Skills & Jobs.

Επιπλέον πληροφορίες για τους στόχους του Grand Coalition: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/grand-coalition-digital-jobs-0

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση των μηχανισμών πρόσβασης στις απαιτήσεις οργανισμών και εταιρειών ICT ως προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. Παράλληλα, στοχεύει στη δημιουργία πλαισίων και δομών, τα οποία θα λειτουργήσουν υποστηρικτικά για να διευκολυνθούν οι αντιστοιχίες προσόντων/αποφοίτων και απαιτήσεων/εργοδοτών.

Επιπλέον πληροφορίες: https://ec.europa.eu/digital-agenda/node/67232/