1 Νοεμβρίου 2012 – Ενημερωτικό σεμινάριο για το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης και τις θέσεις πρακτικής στον τομέα Information Technology

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο από εδώ.