3 Μαΐου 2011 – Ημερίδα με θέμα «Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς»

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόγραμμα Ημερίδας «Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς»