Ανακοίνωση για φοιτητές Β΄ Κύκλου πρακτικής άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ

ΣΤΟ Β΄ ΚΥΚΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΜΑΡΤΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ-ΜΑΙΟ 2010)

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετείχαν στο Β΄ Κύκλο Πρακτικής Άσκησης (Μάρτιος-Απρίλιος-Μάιος 2010), όπως προσκομίσουν τα σχετικά με την πρακτική τους άσκηση έντυπα (παρουσιολόγιο, αξιολόγηση προγράμματος από φοιτητές, έκθεση περιγραφής έργου φοιτητών, υπεύθυνη δήλωση, απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας,), τα οποία παρέλαβαν κατά την ενημερωτική συνάντηση πριν την έναρξη της πρακτικής τους, στη Γραμματεία Πρακτικής Άσκησης (Ανδρούτσου 150, 5ος όροφος, Γραφείο 503) έως τη Δευτέρα 21 Ιουνίου 2010.  Τα σχετικά έντυπα βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr.   Για απορίες ή διευκρινίσεις παρακαλώ επικοινωνήστε στο e-mail: eugenia@unipi.gr και στο τηλ. 210.4142192.

Γραμματεία Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης

Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Συνημένα Έντυπα:

  1. Ανακοίνωση Β’ Κύκλου Πρακτικής Άσκησης.
  2. Έντυπο αξιολόγησης προγράμματος πρακτικής άσκησης από φοιτητές.
  3. Έκθεση περιγραφής έργου φοιτητών.
  4. Υπεύθυνη δήλωση.
  5. Απολογιστική έκθεση υπευθύνου εταιρείας.