Μιχαήλ Φιλιππάκης

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ από το Νοέμβριο του 2018 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2013 (Δεκέμβριο) ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ως Επίκουρος Καθηγητής). Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ε.Μ.Π., πτυχιούχος με άριστα του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και Τεχνολογικά Ιδρύματα ποικίλα μαθήματα και αντικείμενα (Μαθηματική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές, Θεωρία Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διακριτά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Χρήση Συμβολικών Γλωσσών σε Προβλήματα Μαθηματικής Φυσικής με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων με χρήση Matlab-Mathematica κ.α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μη γραμμικά προβλήματα με μερικές διαφορικές εξισώσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης, θεωρίας παιγνίων και προβλήματα επεξεργασίας εικόνας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 63 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων με κριτές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερες από 430 αναφορές (citations) στο έργο του από άλλους ερευνητές ενώ έχει συγγράψει εκθέσεις (referee’s reports) για αρκετά διεθνή περιοδικά. Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι συγγραφέας επτά πανεπιστημιακών βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή πειστημονικά συνέδρια και έχει υπάρξει κριτήσ επιστημονικών περιοδικών, πρκατικών συνεδρίων και βιβλίων. Επίσησ συμμετέχει σε αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2010 – 2018

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Μ. E. Filippakis, N. S. Papageorgiou, Resonant (p,q)-equations with Robin boundary condition, Electronic Journal of Differential Equations, Vol.2018 (2018), No. 01, pp. 1-24.
 • Μ. E. Filippakis, N. S. Papageorgiou, Nodal solutions for indefinite Robin problems, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. Received 17 October 2016/ Revised 22 January (2017).
 • M. E. Filippakis, N. S. Papageorgiou, D. O’Regan, Multiple and Nodal solutions for nonlinear equations with a nonhomogeneous differential operator and concave-convex terms. Tohoku Math. J. 66 (2014) 1-26
 • M. Filippakis, N. S. Papageorgiou, D. O’Regan, Bifurcation type results for nonlinear eigenvalue Neumann problems.,Dynamic Systems and Applications 22, (2013).
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Existence of a pair of positive solutions for a class of nonlinear eigenvalue problems, Positivity, 13(4), (2012), 783-7952.
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Multiplicity of solutions for doubly resonant Neumann problems, Bull. Belg. Math. Soc.,-Simon Stevin 18, No.1 (2011), 135-156.
 • M. Filippakis, D.O’Regan, N.S.Papageorgiou, Positive solutions and bifurcation phenomena for nonlinear elliptic equations of logistic type:the superdiffusive case, Commun. Pure Appl. Anal., 9 (2010), 1507-1527.
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Two positive solutions for p-Laplacian equations with convex and concave nonlinearities and a nonsmooth potential,Appl. Anal., 89 (2010).
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Multiple solutions for resonant Neumann problems, Math.Nachr.,(2010), 1-15.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • “A Fractional nonlinear Schrodinger-Poisson System”, and “Resonant (p,q)-equations with Robin boundary condition” 2019 Joint Mathematics Meeting, January 161 2019, Baltimore, Usa.
 • “Attractor for a Semi Discrete Fractional Klein Gordon Schrodinger System”, CHAOS 2018, 11th Chaos 2018: An International Conference on Nonlinear analysis and Modelling: Theory and, June 05-June 08, 2018, Rome, Italy.
 • “Existence of nodal solutions for Robin problems”, 2018 Joint Mathematics Meeting, January 1013 2018, San Diego, California, Usa.
 • “Well posedness for the fractional KGS system modeling electron-ion plasma waves”, CHAOS 2017, 10th Chaotic Modelling and Simulation International Conference, May 30-June 02, 2017, Barcelona, Spain.
 • “Multiple solutions for Robin problems”, 2017 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, May 1115, 2017, Kusadasi, Turkey.
 • “Existence of nodal solutions for Robin problems”, 2017 Joint Mathematics Meeting, January 0407 2017, Atlada, Georgia, Usa.
 • “Multiple and nodal solutions for nonlinear Dirichlet problems”, 2016 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, May 1923, 2016, Bodrum, Turkey.
 • “Multiple and Nodal solutions for nonlinear equations with a nonhomogeneous differential operator and Concave-Convex term”, 2016 Joint Mathematics Meeting, January 0609,
 • “Multiple and Nodal solutions for Neumann problems”, PDEs Potential Theory function spaces, 14-18 June 2015, Linköping, Sweden.
 • “Existence of nodal solutions for Neumann problems”, 2015 Joint Mathematics Meeting, January 1013 2015, San Antonio, Texas.
 • “Nodal solutions for Neumann problems”, Conference on Mathematics and its Applications, (CMA 21014), Kuwait, 14/11/2014-17/11/2014.
 • “Εxistence of a pair of positive solutions for a class of nonlinear eigenvalue problems”, 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, July 711-2014, Madrid, Spain.
 • “Nodal Solutions for Neumann Problems”, ICWOMA 2014, May 2730, Putrajaya Malaysia.
 • «Nodal Solutions for Neumann Problems with a Nonhomogeneous Differential Operator», 2014 Joint Mathematics Meeting, January 1518Baltimore.
 • «Nodal and multiple constant sign solutions for the p-Laplacian”, 2013 Joint Mathematics Meeting, January 912San Diego, California.
 • «Nodal Solutions for Neumann Problems with a Nonhomogeneous Differential Operator», AIMS’ International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlado, USA, July 1 – 5, 2012.
 • Participation in the 8th Hellenic Conference of Algebra, NTUA 2011.
 • “Nodal and constant sign solutions for hemivariational inequalities”), International Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Conference in honour of Professor Ravi P. Agarwal, Department of Mathematics, Azores University, Ponta Delgada, Portugal, July 4-8, 2011.
 • «Nodal and solutions for boundary value problems”, 13th Hellenic Conference of Analysis, Ιoannina 28-29 May 2010.
 • “The use of degree theoretic methods in the study of solutions for nonlinear elliptic problems» First International Conference on Mathematical Sciences, Gaza – Palestine (15-17 May).
 • ”Nodal and multiple constant sign solutions for equations with the p-Laplacian”, Joint Mathematics Meeting, January 5-7, In New Orleans, Louisiana.
 • «Degree theory in the study of nonlinear periodic problems with nonsmooth potentials», AIMS’ Sixth International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and ApplicationsPoitiers, FranceJune 25 – 28.
 • “Multiplicity results for nonlinear Neumann problems” Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA, 1-5 August.
 • “Degree theoretic methods in nonlinear elliptic problems»), Second International Conference on Nonsmooth Nonconvex Mechanics Conference with applications in Engineering (NNMAE2006) Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 7 & 8 July.

III) ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλία

Ιωάννης Μανιάτης

Σύντομο βιογραφικό

Ο Ιωάννης Μανιάτης είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και  Διδάκτωρ Μηχανικός. Από το 1995 ήταν Αν. Καθηγητής του Α.Π.Θ., ενώ από το 2002 είναι Αν. Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Επισκέπτης Καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης.

Πολιτική και Κοινωνική Δραστηριότητα
Εξελέγη Βουλευτής Αργολίδας για πρώτη φορά στις εκλογές του 2004. Επανεξελέγη στις εκλογές του 2007, του 2009, του Μαΐου του 2012, του Ιουνίου του 2012 και του Σεπτεμβρίου του 2015.
Έχει διατελέσει:

 • Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (25.6.2013-26.01.2015)
 • Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας ΠΑ.ΣΟ.Κ. (05.7.2012 – 25.6.2013)
 • Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (2009 – 2012)
 • Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (15.11.1998 – 31.06.2001).
 • Πρόεδρος του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας (ΟΑΣΑ) και των τριών θυγατρικών του ΗΣΑΠ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ (01.07.2001 – 31.07.2002).
 • Πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (15.11.1998 – 11.09.2000).

Ακαδημαϊκή δραστηριότητα
Έχει συμμετάσχει με πάνω από διακόσιες (200) επιστημονικές εργασίες και ομιλίες σε διεθνή συνέδρια κι επιστημονικά περιοδικά. Επιστημονικός Υπεύθυνος εικοσιπέντε (25) Ερευνητικών Προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό δημόσιο και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
Έχει διδάξει στο Α.Π.Θ. και το Πανεπιστήμιο Πειραιά τα ακόλουθα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα:

 • Παρακολούθηση και Προστασία Περιβάλλοντος
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
 • Φυσικοί Πόροι και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη
 • Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Κτηματολόγιο και Πολιτική Γης
 • Χρήσεις και Αξίες Γης
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Συστήματα Μεταφορών και Ενέργειας
 • Διαχείριση Τεχνολογικής Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

I) ΒΙΒΛΙΑ

 • Μεταρρυθμίσεις και Προοδευτικός Πατριωτισμός (Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2016)
 • Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος – Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης (Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗΣ, 2012)
 • Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης  (Εκδόσεις ΛΙΒΑΝΗΣ, 2009)
 • Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου (Εκδόσεις ΖΗΤΗ, 1995)

Perspective, Shark A., Toporkoff S, (eds), pp. 21-46, 2010, US, Public Technology Institute

 • C. Doukas, I. Maglogiannis, “Advanced ROI coding Techniques for Medical Imaging” to appear in Handbook of Research on Advanced Techniques in Diagnostic Imaging and Biomedical Applications IGI Global Press

Συγγράμματα

Μαρία Χαλκίδη

Σύντομο βιογραφικό

Η Μαρία Χαλκίδη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έλαβε το πτυχίο της από το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιο Πειραιά το 1997 και στη συνέχεια πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα και Διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) το 1999 και 2003, αντίστοιχα. Για το 2004-2005 της απονεμήθηκε υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Marie Curie Outgoing International Fellowship» προκειμένου να πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα στο UCR Dept of Computer Science & Engineering. Επίσης έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων στο ΟΠΑ (ερευνητική ομάδα DB-NET). Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης και Εξόρυξη Γνώσης, Εξόρυξη Γνώσης σε κατανεμημένα περιβάλλοντα (P2P συστήματα, Δίκτυα αισθητήρων), WWW & βάσεις δεδομένων (συσταδοποίηση εγγράφων Ιστού, διαχείριση περιεχομένου Ιστού). Επίσης έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές προγράμματος Διεθνών Συνεδρίων στους τομείς της Εξόρυξης Γνώσης και της Μηχανικής Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες και λίστα με τις διαθέσιμες δημοσιεύσεις είναι διαθέσιμα στο http://www.unipi.gr/faculty/mhalk.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2014 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Koutsopoulos and M. Halkidi, “Distributed energy-efficient estimation in spatially correlated wireless sensor networks”, Elsevier Computer Communications (Special Issue on Green Networks), 2014.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Maria Halkidi, Ι Koutsopoulos. “QGraph: A quality assessment index for graph clustering”. accepted as short paper in European Conference on Information Retrieval (ECIR), 2019.
 • Iordanis Koutsopoulos, Maria Halkidi. “Efficient and Fair Item Coverage in Recommender Systems”. IEEE Intl Conf on Big Data Intelligence and Computing (DataCom’2018), 2018.
 • Maria Karanasou, Anneta Ampla, Christos Doulkeridis, Maria Halkidi. “Scalable and Real-time Sentiment Analysis of Twitter Data”, SENTITE (in conjunction with IEEE ICDM workshop), 2016.
 • Koutsopoulos, A. Gionis, M. Halkidi. “Auctioning Data for Learning”, MoDAT, (in conjunction with IEEE ICDM 2015), 2015
 • Vahabi, I. Koutsopoulos, F. Gullo, M. Halkidi. “Optimal User Engagement through Social-Diffusion-Aware Recommender Systems”, CIKM 2015.
 • Maria Karanasou, Christos Doulkeridis and Maria Halkidi: “DsUniPi: An SVM-based approach for Sentiment Analysis of Figurative Language on Twitter”, 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), Denver, Colorado, June 4-5, 2015.

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Maria Halkidi, Michalis Vazirgiannis, and Christian M. Hennig. “Method-Independent Indices for Cluster Validation and Estimating the Number of Clusters”. Handbook of Cluster Analysis, December 2015.

Συγγράμματα

Απόστολος Μηλιώνης

Σύντομο βιογραφικό

Ο Απόστολος Μηλιώνης είναι διπλωματούχος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1994) και Διδάκτωρ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ (1999). Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία στη βιομηχανία σε θέσεις Υπεύθυνου R&D και Τεχνικού Διευθυντή Συστημάτων Δικτύων, ενώ έχει διατελέσει Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών και του ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ. Διαθέτει ευρύτατη πείρα τεχνικής συμμετοχής, σχεδίασης, διοίκησης και υλοποίησης ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος των έργων ESA SATWAYS, HTCI Α/2, ΜΙΚΡΟ2-16/Εν-IV, ESPRIT EROPPA και ΙΝΝΟ-ΤΤΝ, ΠΑΒΕ MediaGate και πλήθους έργων ΓΓΕΤ, καθώς και μέλος του Project Coordination Committee και υπεύθυνος φορέα των έργων ICT-FET ATRACO, CELTIC IMPULSE/GENIO, Eurostars Z-Phone/NetHomEra, ENIAC END, AAL PeerAssist, Tender III/98/028 Tetramed κ.λπ. Έχει διατελέσει ως αξιολογητής της ΓΓΕΤ για ερευνητικά προγράμματα του ΕΠΑΝ και Επενδυτικά Σχέδια του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Την τρέχουσα περίοδο διατελεί ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του ερευνητικού έργου Τ1ΕΔΚ-593 ΜΑΝΤΟ που χρηματοδοτείται από την εθνική δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσονται καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους για μη βλέποντες με χρήση smartphone, καθώς επίσης και του συγγραφικού έργου ΚΑΛΛΙΠΟΣ+ 556 “Ενσωματωμένα Συστήματα”. Διαθέτει περισσότερες από 90 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια σε ζητήματα σχετικά με αρχιτεκτονικές και εφαρμογές κατανεμημένων υπολογιστικών και συνεργατικών συστημάτων, ενσωματωμένα και τηλεπικοινωνιακά συστήματα, ευφυή και διεισδυτικά συστήματα, υποστηρικτικές τεχνολογίες, δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες, συστήματα πραγματικού χρόνου και βιομηχανικές εφαρμογές HPCN. Επίσης, έχει αναπτύξει το λογισμικό ενός οδηγού συσκευής ATM για την αρχιτεκτονική επεξεργαστών επικοινωνιών PowerQUICC-II, ο οποίος έχει τύχει ευρύτατης διεθνούς εφαρμογής. Έχει λάβει υποτροφίες του ΙΚΥ επανειλημμένα για την πρώτη και δεύτερη θέση στο έτος του στο ΤΜΗΥ&Π και του Ιδρύματος Μποδοσάκη για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Είναι μέλος ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο γνωστικό αντικείμενο των Κατανεμημένων και Ενσωματωμένων Συστημάτων, ενώ διδάσκει στο ΠΠΣ και το ΠΜΣ του Τμήματος από το 2005.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

I) ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • A. Tsigris and A. Meliones, ‘Highly Accurate Step Length and Walking Distance Estimation using Smartphones’, IEEE Sensors (under review).
 • A. Tsigris and A. Meliones, ‘Highly Accurate Step Detection Algorithm at Various Walking Speeds using Smartphones’, IEEE Sensors (under review Sensors-34354-2020).
 • P. Theodorou and A. Meliones, Gaining Insight for the Design, Development, Deployment and Distribution of Assistive Navigation Systems for Blind and Visually Impaired People through a Detailed User Requirements Elicitation, Universal Access in the Information Society, Springer (accepted for publication UAIS-D-20-00220).
 • A. Meliones, J Llorente and C. Filios, ‘Reliable Sonar Obstacle Recognition for Outdoor Blind Navigation’, Journal of Artificial Intelligence and Humanized Computing, Springer (under review).
 • A. Meliones and D. Pappas, ‘Data Fusion and Tracking in a Simulated Multiradar Air Command and Control System’, Journal of Sensing and Imaging, 21(44), August 2020, Springer, DOI: 10.1007/s11220-020-00303-5.
 • A. Meliones and N. Stavrou, ‘AITHALES Autonomous M2M Satellite Tracking Embedded System Harvesting Ambient Energy: Land and Sea Applications’, IEEE Transactions on Industrial Informatics (under review).
 • G. Makrides and A. Meliones (corr.), ‘Automated Stock Price Motion Prediction Using Technical Analysis Datasets and Machine Learning’ (under review).
 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘Towards a Training Framework for Improved Assistive Mobile App Acceptance and Use Rates by Blind and Visually Impaired People’, Education Sciences, MDPI, 2020, 10, 58, March 2020, doi:10.3390/educsci10030058.
 • A. Meliones, E. Touloupis, J. Perello, Embedded Parallelism Enabling Ultralow-Power Zigbee Voice Communications, Journal of Computer Networks and Communications, Hindawi, 14p., Feb 2019, https://doi.org/10.1155/2019/6595282.
 • A. Meliones and D. Sampson, «Blind MuseumTourer: A System for Self-Guided Tours in Museums and Blind Indoor Navigation», Technologies, 2018, 6(4), MDPI, doi:10.3390/technologies6010004
 • S. Apostolacos, A. Meliones (corr.), S. Badessi, G. Stassinopoulos, “Adaptation of the E-model for satellite internet protocol radio calls in Air Traffic Control”, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 50(1), January 2015.
 • A. Meliones, S. Apostolacos, A. Nouvaki, «A Web-based Three-Tier Control and Monitoring Application for Integrated Facility Management of Photovoltaic Systems», Applied Computing and Informatics, Elsevier, 2014, 10(1-2), 14–37.
 • E. Touloupis, A. Meliones (corr.), S. Apostolacos, «Speech Codecs for High Quality Voice-over-ZigBee Applications: Evaluation and Implementation Challenges», IEEE Communications Magazine, 50(4): 122-128, April 2012.
 • H. Hangras, C. Wagner, A. Kameas, C. Goumopoulos, A. Meliones (corr.), L. Seremeti, Y. Bellik, G. Pruvost, T. Heinroth, W. Minker, «Symbiotic Ecologies in Next Generation Ambient Intelligent Environments», International Journal of Next Generation Computing, March 2012, pp. 52-86.
 • S. Apostolakos, A. Meliones (corr.), G. Lykakis, E. Touloupis, V. Vlagoulis, «Design, Implementation and Validation of an Open Source IP-PBX/VoIP Gateway Multi-Core SoC», International Journal of Parallel Programming, Springer, 38(3-4): 288-302, June 2010.
 • S. Spanos, A. Meliones (corr.), G. Stassinopoulos, ‘The Internals of Advanced Interrupt Handling Techniques: Performance Optimization of an Embedded Linux Network Interface’, Computer Communications, Elsevier, 31(14): 3460-3468, September 2008.
 • S. Apostolacos, M. Manoussos, A. Meliones (corr.), D. Kavadas, G. Lykakis, M. Kardaris, K. Simaiakis, ‘Design and Implementation of a Solution for the Provisioning of Converged Remote Tower and Facility Management Services over Satellite IP for Greek Heliports’, IEEE Communications Magazine, 46(8),  August 2008.
 • V. Lawrence, N. Zervos, T. Zahariadis, A. Meliones, ‘Digital Gateways for Multimedia Home Networks’, Telecommunication Systems (TELS), Kluwer Academic Publishers, 23(3/4):335-349, July/August 2003.
 • A. Meliones, Α. Karidis, ‘Distributed High-End Audio-Visual Content Creation: An Experience Report’, Computer Supported Cooperative Work (CSCW), Kluwer Academic Publishers, 10(3/4):373-386, January 2001.
 • Y. Manolessos, G. Prezerakos, A. Meliones, M. Theologou, ‘A TQM-based Approach to QoS Management’, Journal of Network and Systems Management (JNSM), Kluwer Academic/Plenum Publishers, 8(2):191-218, June 2000.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, P. Tsagronis, A. Emmen, I. Barosan, I. ‘A Metacomputing Environment for Demanding Applications: Design, Implementation, Experiments and Business Benefit’, Future Generation Computer Systems (FGCS), Elsevier, Special Issue on Metacomputing, 15(5/6):787-806, October 1999.
 • G. Efthivoulidis, E. Verentziotis, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, A. Kontizas, G. Deconinck, V. De Florio, V. ‘Fault-Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, IEEE Micro, 18(5):42-52, Sep./Oct. 1998.

II) ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • A. Meliones, G. Lami, A. Stouri, G. Mila, “The Talking Books Web Library of the Lighthouse for the Blind of Greece”, 2021 (12th) IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, July 12-14, 2021.
 • A. Meliones and S. Maidonis, ‘DALÍ: A Digital Assistant for the Elderly and Visually Impaired using Alexa Speech Interaction and TV Display’, 2020 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments’, June 30-July 3, 2020, Corfu, Greece.
 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘User Requirements Analysis for the Development of Assistive Navigation Mobile Apps for Blind and Visually Impaired People’, International Conference on Computers and Accessibility (ICCA 2019), Austria, December 26-27, 2019 (Best Presentation Award), published in International Journal of Computer and Information Engineering, Vol. 14, No. 1, 2020, World Academy of Science, Engineering and Technology.
 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘Developing Apps for People with Sensory Disabilities and the Implications for Technology Acceptance Models’, 2019 Cyprus International Conference on Education Research, June 13-15, 2019, published in Global Journal of Information Technology: Emerging Technologies, Vol. 9, No. 2, 33-40, Oct. 2019.
 • A. Meliones and C. Duta, «SeeSpeech: An Android Application for the Hearing Impaired», 2019 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, 7 p., June 5-7, Rhodes, Greece.
 • A. Meliones and J. L. Llorente, «Study and Development of a Sonar Obstacle Recognition Algorithm for Outdoor Blind Navigation», 2019 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, 9 p., June 5-7, Rhodes, Greece.
 • A. Meliones and I. Plas, «Developing Video Games with Elementary Adaptive Artificial Intelligence in Unity: An Intelligent Systems Approach», 2017 IEEE Intelligent Systems Conference (IntelliSys 2017), 7-8 September 2017, London, UK.
 • A. Meliones and D. Sampson, «Indoor Blind Navigator: A Use Case for Self-Guided Tours in Museums», 2017 ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments (PETRA 2017), June 21-23, Rhodes, Greece.
 • A. Meliones, N. Stavrou, I. Papaefthymiou, AITHALES: Autonomous M2M Satellite Tracking Embedded System Harvesting Ambient Energy, In Proceedings of the 42nd Annual Conference of IEEE Industrial Electronics Society, October 24-27, 2016, Florence, Italy.
 • Α. Meliones, C. Filios, BlindHelper: A Pedestrian Navigation System for Blinds and Visually Impaired, In Proceedings of the 9th ACM International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, June 29-July 1, 2016, Corfu, Greece (Best Innovation Paper Award).
 • A. Meliones, C. Filios, “A Low-End Versatile Networked Microcontroller Embedded System for Field Control Applications”, In Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN2015), July 2015, Cambridge, UK.
 • A. Meliones, S. Kokkovos, “Privacy-Preserving Intelligent Networked Video Surveillance for Patient Monitoring and Alarm Detection”, 8th International Conference on Pervasive Technologies Related to Assistive Environments, July 2015, Corfu.
 • A. Meliones, E. Touloupis, J. Perello, A. Serrat, Z-Phone: Design and Implementation of Embedded Voice over Zigbee Applications, 19th IEEE International Symposium on Computers and Communications (ISCC 2014), June 23-26, 2014, Madeira, Portugal.
 • K. Tsiligkos and A. Meliones (corr.), On Formulating Optimized Storage and Memory Space Specifications for Network Embedded Systems, 11th IEEE International Conference on Embedded Software and Systems, August 20-22, 2014, Paris.
 • P. Morakos and A. Meliones (corr.), Design and Implementation of a Cloud SaaS Framework for Multi-Tenant Applications, 5th IEEE International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications, July 7-9, 2014, Chania, Crete, Greece.
 • Α. Meliones and D. Giannakis, Visual Programming of an Interactive Smart Home Application using LabVIEW, In Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN2013), July 29-31, 2013, Bochum, Germany.
 • A. Meliones and A. Nouvaki, «A Web-based Service Backend for Control and Monitoring of Solar Parks», In Proceedings of the 10th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN2012), July 27-29, 2012, Beijing, China.
 • E. Touloupis, A. Meliones (corr.), S. Apostolacos, «Implementation and Evaluation of a Voice Codec for Zigbee», 16th IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’2011), June 28-July 1, 2011, Kerkyra (Corfu), Greece.
 • A. Meliones, I. Liverezas, D. Economou, «Network Adaptation in Intelligent Environments», In Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Environments (IEʼ10), 19-21 July 2010, Kuala Lumpur, Malaysia.
 • A. Meliones, “A Comprehensive Development Guide for Network Embedded Systems”, 8th IEEE Workshop on Intelligent Solutions in Embedded Systems (WISES 2010), 8-9 July 2010, Heraklion, Crete, Greece.
 • D. J. Casado Ochoa, A. Meliones (corr.), E. Touloupis, “Quality Study of Speex Audio Codecs and Application to Voice-over-Zigbee”, 1st International Conference for Undergraduate and Postgraduate Students in Computer Engineering, Informatics, related Technologies and Applications (EUREKA!2010), Rion, Patras, Greece, October 14-15, 2010.
 • Y. Bellik, A. Kameas, C. Goumopoulos, H. Hagras, T. Heinroth, G. Pruvost, A. Meliones, D. Economou, W. Minker and M. Gardner, “Multidimensional Pervasive Adaptation into Ambient Intelligent Environments”, In Proceedings of the 8th International Conference on Pervasive Intelligence and Computing (PICom 2009), Chengdu, China, December 2009.
 • A. Kameas, H. Hagras, C. Goumopoulos, T. Heinroth, A. Meliones, M. Gardner, D. Economou, G. Pruvost, Y. Bellik and W. Minker, “A Pervasive System Architecture that supports Adaptation using Agents and Ontologies”, In Proceedings of the 10th  International Symposium on Pervasive Systems, Algorithms and Networks (I-SPAN 2009), Kao-Hsiung, Taiwan, December 2009.
 • N. Papadopoulos, A. Meliones (corr.), D. Economou, I. Karras, I.Liverezas, “A Connected Home Platform and Development Framework for Smart Home Control Applications”, In Proceedings of the 7th IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN09), June 24-26, 2009, Cardiff UK.
 • S. Apostolacos, G. Lykakis, A. Meliones (corr.), V. Vlagoulis, E. Touloupis, G. Konstantoulakis, ‘Design, Implementation and Validation of an Open Source IP-PBX/VoIP Gateway SoC’, In Proceedings of the 22nd International Conference on VLSI Design held jointly with the 7th International Conference on Embedded Systems, January 5-9, 2009, New Delhi, India, pp. 261-266 (Candidate  for Best Paper Award).
 • A. Meliones, D. Economou, I. Grammatikakis, A. Kameas, C. Goumopoulos, ‘A Context Aware Connected Home Platform for Pervasive Applications’, In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2008), IEEE Computer Society, Venice, Italy, Oct. 20-24, 2008.
 • C. Goumopoulos, A. Kameas, H. Hagras, V. Callaghan, M. Gardner, W. Minker, M. Weber, Y. Bellik, A. Meliones, “ATRACO: Adaptive and Trusted Ambient Ecologies”, In Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Self-Adaptive and Self-Organizing Systems (SASO 2008), IEEE Computer Society, Venice, Italy, Oct. 20-24, 2008.
 • S. Apostolacos, A. Meliones, “SatWays – Satellite Integrated Facility Management and Radio over IP Gateway”, European Space Agency (ESA) Telecom Start-up Projects Initiative – Presentation Days, Oct 16-17, 2008, ESA/ESTEC, Noordwijk, NL.
 • A. Meliones, A. Kameas, D. Economou, C. Goumopoulos, “Using the Connected Home Platform to support user tasks as orchestrations of smart objects services”, In Proceedings of ACM UbiComp 2008, 2nd International Workshop on Design and Integration Principles for Smart Objects, 21-24 Sept, 2008, Seoul, South Korea.
 • S. Apostolacos, A. Meliones (corr.), M. Manoussos, D. Kavadas, G. Lykakis, K. Simaiakis, M. Kardaris, ‘A Satellite Virtual Tower and Facility Management Application for Heliports’, In Proceedings of the 2008 International Conference on Space Applications (SPACEAPPLI’08), Toulouse, France, April 22-25, 2008.
 • G. Thanos, A. Meliones (corr.), M. Marinidou, E. De la Fuente, G. Konstantoulakis, ‘A 3GPP-SIP Media Gateway for the IP Multimedia Subsystem’, In Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Software, Telecommunications and Computer Networks (SoftCOM 2007), Split-Dubrovnic, Croatia, Sept. 27-29, 2007.
 • A. Meliones and S. Spanos, ‘Performance Analysis of Embedded Linux ATM for the MPC8260 and Derivatives’, In Proceedings of the 11th IEEE Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC’06), IEEE Computer Society, Sardinia, Italy, [101-108] June 26-29, 2006.
 • A. Meliones, ‘Engineering of Embedded Linux ATM for the MPC8260 and Derivatives’, 9th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, July 14-16, 2005, published in WSEAS Transactions on Communications, 4(8):672-679, August 2005.
 • A. Meliones, ‘Engineering of ATM TDM Access Applications for Linux MPC8260 Integrated Access Devices’, 9th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, July 14-16, 2005, published in WSEAS Transactions on Communications, 4(8):709-716, August 2005.
 • A. Meliones, S. Spanos, N. Zervos, ‘Linux ATM Interface for PowerPC-based Network Embedded Systems’, 8th WSEAS International Conference on Communications, Vouliagmeni, Athens, July 12-15, 2004, published in WSEAS Transactions on Communications, 3(2):615-621, April 2004.
 • A. Karidis, A. Meliones (corr.), G. Stassinopoulos, ‘Efficient Integrated Collaborative Production of High-End Audio-Visual Content’, In Proceedings of the 4th IEEE International Symposium on Computers and Communications (IEEE ISCC’99), IEEE Computer Society, Sharm El-Seikh, Red Sea, Egypt, [294-300] July 4-8, 1999.
 • A. Karidis, A. Meliones (corr.) ‘DAVID-E: A Collaborative Working Paradigm for Distributed High-End Audio-Visual Content Creation’, In Proceedings of the 1999 IEEE International Conference on Multimedia Computing and Systems (IEEE ICMCS’99), IEEE Computer Society Florence, Italy, [Vol. 2, 328-332] June 7-11, 1999.
 • A. Meliones, D. Baltas, P. Kammenos, K. Spinnler, A. Kuleschow, G. Vardangalos, P. Lambadaris, ‘A Distributed Vision Network for Industrial Packaging Inspection’, In Proceedings of the 7th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’99), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1593, Springer, Amsterdam, [1303-1307] 12-14 April 1999.
 • A. Meliones, E. Verentziotis, T. Varvarigou, G. Efthivoulidis, A. Kontizas, ‘Synchronous and Asynchronous Fault-Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, In Proceedings of the 1998 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA’98), CSREA Press, ISBN 1-892512-05-x, Las Vegas, Nevada, USA, [Vol. 2, 666-673] July 13-16, 1998.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, ‘A Metacomputing Environment for Demanding Applications: Design, Implementation, Experiments and Business Benefit’, In Proceedings of the 3rd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’98), IEEE Computer Society, Athens, Greece, [564-570] June 29-July 2, 1998.
 • E. Verentziotis, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, G. Efthivoulidis, A. Kontizas, ‘Fault-Tolerant Communication Tools in Embedded Supercomputing’, In Digest of Abstracts of the 28th Annual International Symposium on Fault-Tolerant Computing (FTCS-28), IEEE Computer Society, Munich, Germany, [39-40] June 23-25, 1998.
 • A. Meliones, E. Verentziotis, T. Varvarigou, G. Efthivoulidis, A. Kontizas, ‘A New Framework for Fault-Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, In Proceedings of the 1998 IEEE Workshop on Embedded Fault-Tolerant Systems (EFTS’98), Boston, Massachussets, USA, [100-105] May 22-23, 1998.
 • G. Efthivoulidis, A. Kontizas, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, E. Verentziotis, G. Deconinck, ‘Synchronous and Asynchronous Fault Tolerant Communication in Embedded Supercomputing’, In Proceedings of the 10th International Conference on Parallel CFD Developments and Applications of Parallel Technology, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan, May 11-14, 1998.
 • A. Meliones, I. Barosan, T. Varvarigou, ‘Efficient Distributed Execution of Computationally Intensive Tasks’, In Proceedings of the 6th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’98), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1401, Amsterdam, [262-273] 21-23 April 1998.
 • A. Meliones, A. Karidis, S. Perrakis, V. Siganos, C. Skelton, ‘Distributed Audio-Visual Content Development’, In Proceedings of the 6th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’98), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1401, Amsterdam, [74-85] 21-23 April 1998.
 • A. Meliones, I. Barosan, T. Varvarigou, A. Kontizas, ‘An Embedded Distributed Architecture for Efficient Execution of Computationally Intensive Jobs’, In Proceedings of the 16th IASTED International Conference Applied Informatics, ACTA Press, Anaheim, USA, Garmisch-Partenkirchen, Germany, [276-280] February 23-25, 1998.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, E. Protonotarios, E. ‘Rendering Post Production Applications in Distributed Environments’, In Proceedings of the 2nd IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC’97), IEEE Computer Society, Alexandria, Egypt, [302-310] July 1-3, 1997.
 • A. Meliones, Y. Manolessos, A. Dede, ‘Reference Point Modelling Concepts in Service Deployment’ In poster paper proceedings of the 4th International Conference on Intelligence in Services and Networks (IS&N’97), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1238, Springer, Como, Italy, May 27-29, 1997.
 • A. Meliones, T. Varvarigou, E. Protonotarios, ‘Remote Operations on Post Production Applications’, In Proceedings of the 5th International Conference on High Performance Computing and Networking Europe (HPCN’97), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 1225, Springer, Vienna, Austria, [994-996] 28-30 April 1997.

III) ΒΙΒΛΙΑ

 • Β.-Α. Αποστολόπουλος, Α. Μηλιώνης, ‘Πρωτόκολλα Δρομολόγησης: Προβλήματα και Μέθοδοι Αντιμετώπισης’, Εκδόσεις Τζιόλα, 2014, ISBN 978-960-418-389-0.
 • Σ. Αποστολάκος, Α. Μηλιώνης: “Δορυφορικές ραδιοεπικοινωνίες IP στον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας: Σχεδίαση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων”, Αυτοέκδοση.
 • A. Meliones, I. Liverezas, D. Economou, «Adaptive Networking», in Book titled «Next Generation Intelligent Environments: Ambient Adaptive Systems», Springer, Sept. 2011, ISBN 978-1-4614-1298-4, pp. 56-103 (the book consists of eight chapters each covering a detailed look on a specific scientific area within the field of Intelligent Environments).
 • A. Meliones, I. Liverezas, D. Economou, «Adaptive Networking», in Book titled «Next Generation Intelligent Environments: Ambient Adaptive Systems», Second Edition Springer, 2016, ISBN 978-3-3192-3452-6. The previous book has been updated with follow-up work emerging from ATRACO. Chapter authors comment on their work on ATRACO with final remarks as viewed in retrospective.
 • A. Μηλιώνης, “Λογική και Λογικός Προγραμματισμός – Αναλυτική Προσέγγιση στην Επίλυση Προβλημάτων”, Εκδόσεις DaVinci (υπό έκδοση).
 • Α. Μηλιώνης, Χ. Πεντερίδης, ‘Προβλήματα Δρομολόγησης Εξωτερικών Πρωτοκόλλων και η Αντιμετώπισή τους: Η Περίπτωση του BGP(υπό έκδοση).
 • Α. Μηλιώνης, ‘Ενσωματωμένα Συστήματα’, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

IV) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • P. Theodorou and A. Meliones, ‘Human-Machine Requirements Convergence for the Design of Assistive Navigation Software: The Case of Blind or Visually Impaired People’, (Editors: G. Tsihrintzis, M. Virvou, L. Tsoukalas, A. Esposito, L. Jain) Artificial Intelligence and Assistive Technologies (Selected Papers in Honor of Professor Nikolaos G. Bourbakis) , LEARNING AND ANALYTICS IN INTELLIGENT SYSTEMS series, Springer 2021, DOI: 10.1007/978-3-030-87132-1.
 • Α. Meliones and G. Makrides, ‘Automated Stock Price Motion Prediction Using Technical Analysis Datasets and Machine Learning’, (Editors: G. Tsihrintzis, D. Sotiropoulos, L. C. Jain) Machine Learning Paradigms: Advances in Data Analytics, Intelligent Systems Reference Library 149, Springer 2019, ISBN: 978-3319940298.
 • G. Efthivoulidis, E. Verentziotis, A. Meliones (corr.), T. Varvarigou, A. Kontizas, G. Deconinck, ‘Fault Tolerant Communication in Parallel High Performance Computing ‘, (Editors: Lin, C. A., Ecer, A., Periaux, J., Satofuka, N., Fox, P.) Parallel Computational Fluid Dynamics – Development and Applications of Parallel Technology, North-Holland, Elsevier Publishing Co., [405-414] ISBN: 0-444-82850-8, 1999.

V) ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΕΣ

 • Κ. Φίλιος, Α. Μηλιώνης (corr.), ‘Μη συνδεδεμένος με τον Κεντρικό Ρυθμιστή Αισθητήρας Πεδίου για τη Διάσχιση Διαβάσεων με Φωτεινό Σηματοδότη από Μη Βλέποντες με χρήση Συσκευής Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου’, ΟΒΙ, Ημερομηνία Κατάθεσης: 15/9/2021, Αρ. υπόθεσης: 245-0004343847.
 • Κ. Φίλιος, Α. Μηλιώνης (corr.), ‘Μέθοδος Ιχνηλάτησης και Καθοδήγησης σε Πραγματικό Χρόνο και με Μεγάλη Ακρίβεια της Αυτόνομης Πλοήγησης Τυφλού σε Επιλεγμένο Προορισμό με χρήση Συσκευής Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου’, ΟΒΙ, Ημερομηνία Κατάθεσης: 15/9/2021, Αρ. υπόθεσης: 245-0004343863.
 • Α. Μηλιώνης, Ν. Νικολακόπουλος, Α. Τσιγκρής, Ο. Πόπιβτσακ, Γ. Γκοτσόπουλος, ‘Μέθοδος Δημιουργίας, Εισαγωγής και Διαχείρισης Χαρτογραφικών Δεδομένων Προσβασιμότητας Εφαρμογής Έξυπνου Κινητού Τηλεφώνου για την Αυτόνομη Πλοήγηση Τυφλού Εντός Πολυχώρων’, ΟΒΙ, Ημερομηνία Κατάθεσης: 19/9/2021, Αρ. υπόθεσης: 245-0004345533.

VI) ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Α. Meliones, European Space Agency (ESA) Telecommunications & Integrated Applications webpage: ‘SATWAYS: Satellite Integrated Facility Management and Radio over IP Gateway’, European Space Agency, currently available at http://telecom.esa.int/telecom/www/object/ index.cfm?fobjectid= 28374.
 • Μηλιώνης Α., Δημητρέλος Δ. ‘Αγγειοκαρδιογραφία Πραγματικού Χρόνου σε 3 και 4 Διαστάσεις’, «ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η.», Τεχνικές Εκδόσεις Τροχός, Τεύχος 358: 54-59, Ιαν./Φεβ. 2003.
 • Α. Μηλιώνης ‘ΙΝΝΟ TTN: Τεχνολογικός Κόμβος για την Προώθηση Υπολογιστικών Διεργασιών και Δικτύων Υψηλών Επιδόσεων στη Βιομηχανία’, «ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η.», Τεχνικές Εκδόσεις Τροχός, Τεύχος 318: 22-26, Μάιος 1999.
 • Α. Μηλιώνης ‘ΙΝΝΟ TTN: Τεχνολογικός Κόμβος για την Προώθηση Υπολογιστικών Διεργασιών και Δικτύων Υψηλών Επιδόσεων στη Βιομηχανία ‘, Από το Δελτίο του ΠΣΔΜΗ αναδημοσιεύθηκε στην εβδομαδιαία επιθεώρηση Οικονομικοτεχνικό Πράττειν, Τεύχος 47, 18 Ιουνίου 1999.
 • Α. Μηλιώνης ‘Τεχνολογικός Κόμβος ΙΝΝΟ’, «ΔΕΛΤΙΟ Π.Σ.Δ.Μ.-Η.», Τεχνικές Εκδόσεις Τροχός, Τεύχος 304: 32-35, Φεβρουάριος 1998.
 • G. Vardangalos, A. Meliones (corr.) ‘The Power of Computer Vision’, Textile Horizons, Textile Institute and World Textile Publications [27-31] June 1999.
 • G. Vardangalos, A. Meliones (corr.) ‘Artificial Vision Systems in Clothing and Carpet Industries’, Textile Horizons, Textile Institute and World Textile Publications [15-17] August 1999.
 • G. Vardangalos, A. Meliones (corr.) ‘Artificial Vision Systems in Weaving’, Textile Horizons, Textile Institute and World Textile Publications [18-19] September 1999.

Διδακτορικές Διατριβές

Διδακτορικές Διατριβές (σε εξέλιξη)

 • Κλεομένης Τσιλίγκος: Ενσωματωμένα Συστήματα και Προηγμένες Αρχιτεκτονικές για το Μελλοντικό Διαδίκτυο Αντικειμένων.
 • Νικόλαος Σταύρου: Επόμενης γενιάς επεκτάσιμο και κεντρικά δομημένο μεγάλης κλίμακας οικοσύστημα στο Internet of Things (Large Scale Open IoT Ecosystem).
 • Τσιγκρής Ανδρέας: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Τεχνολογιών για τον Προσανατολισμό και την Πλοήγηση Άτομων με Προβλήματα Όρασης σε Εσωτερικούς Χώρους.
 • Παρασκευή Θεοδώρου: Εφαρμογή συστήματος αυτόνομης πλοήγησης τυφλών και εχόντων σοβαρών διαταραχών όρασης – αμβλυώπων σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους: Εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων προσανατολισμού και κινητικότητας.
 • Κωνσταντίνος Φίλιος: Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Τεχνολογιών και Αποτελεσματική Αντιμετώπιση Προκλήσεων για τον Προσανατολισμό και την Πλοήγηση Άτομων με Προβλήματα Όρασης σε Εξωτερικούς Χώρους.

Διπλωματικές Εργασίες

Μεταπτυχιακές Διπλωματικές Εργασίες

 • (37) Σ. Παντελής, Μελέτη των Μηχανισμών Ασφαλείας στο Λειτουργικό Σύστημα Unix, 2021.
 • Π. Δεμένεγας, Ανάπτυξη Τμήματος Εφαρμογής Πλοήγησης σε Εξωτερικό Χώρο με Φωνητική Εντολή μέσω Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων, 2021.
 • Ν. Νικολακόπουλος, Εφαρμογή Εισαγωγής Χαρτογραφικών Δεδομένων Προσβασιμότητας Συστήματος Αυτόνομης Πλοήγησης Τυφλού σε Εσωτερικούς Χώρους, 2020.
 • Α. Τζέκας, To RapidMiner ως Εργαλείο Εφαρμογών Big Data Analytics, 2019.
 • Π. Χρυσικόπουλος, Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τροχήλατου Ρομποτικού Συστήματος με έμφαση στον Απομακρυσμένο Ρομποτικό Έλεγχο, 2019.
 • Ι. Βώσικας, Ανάπτυξη Διαδικτυακού Τροχήλατου Ρομποτικού Συστήματος με έμφαση στον Ρομποτικό Εξοπλισμό – Υλικό, 2019.
 • C. Duta, Android Application for the Hearing Impaired (Erasmus Placement), 2018.
 • Η. Κασβίκης, Ανάπτυξη Βιντεοπαιχνιδιού σε Μηχανή Unity για Συσκευές Android, 2018.
 • Β. Καραγιαννάκης, Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος VOIP σε Περιβάλλον Cloud Computing με Δυνατότητες Αυτοματοποιημένων Διεργασιών Load Balancing, 2017.
 • Μ. Μπερέτας, Μελέτη και Ανάπτυξη Ασυρμάτων Δικτύων, Κατάστρωση Σεναρίων Χρήσης και Μετρήσεις με Δρομολογητές/Μεταγωγείς Mikrotik RouterBoards, 2017.
 • Χ. Πεντερίδης, Προβλήματα Πρωτοκόλλων Εξωτερικής Δρομολόγησης και η Αντιμετώπισή τους – Η Περίπτωση του BGP, 2017.
 • Ν. Μετζιδάκης, Ανάπτυξη Εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιού στο Υπολογιστικό Νέφος με Μικροελεγκτή Arduino και Android Application, 2017.
 • Δ. Σφούνης, Προγραμματισμός του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) με χρήση του Μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 2, 2016.
 • Ζ. Γεωργαλή, Κινητά Δίκτυα Ειδικού Σκοπού (ΜΑΝΕΤS), 2016.
 • Β. Ηλιάδου, Ανάπτυξη και Βελτιστοποίηση Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, 2016.
 • Γ. Τσομώκου, Ανάπτυξη Εφαρμογής Πολιτισμικού Περιεχομένου για Επισκέψεις σε Σημεία Ενδιαφέροντος με πολλαπλά Κριτήρια σε περιβάλλον Android, 2016.
 • Ν. Σταύρου, Αυτόνομα Τροφοδοτούμενη Μονάδα Εντοπισμού και Ελέγχου με τη βοήθεια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 2015.
 • Γ. Μακρίδης, Ανάπτυξη Αυτόματου Συστήματος Προβλέψεων Βασισμένο σε Δεδομένα Τεχνικής Ανάλυσης, 2015.
 • Σ. Κοκκοβός, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ευφυούς Δικτυοκεντρικού Συστήματος Διακριτικής Βιντεοεπιτήρησης Κατάστασης Ασθενούς και Ανίχνευσης Συναγερμών, 2014.
 • Ε. Καπετανάκης, Ανάπτυξη εφαρμογής εντοπισμού και παρακολούθησης πορείας εμπορευματοκιβωτίου (container) για φορητή συσκευή με λογισμικό Android, 2014.
 • Δ. Τσίγκος, Ανάπτυξη Εφαρμογής Επίλυσης Προβλημάτων Βελτιστοποίησης σε Περιβάλλον Android, 2014.
 • Μ. Πολύζου, Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης πληροφορίας περιβάλλοντος για διεισδυτικές εφαρμογές, 2014.
 • Σ. Ζαχαριάδης, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Εφαρμογής Android για Διαχείριση Έξυπνου Σπιτιού, 2014.
 • Ι. Μαρίνος, Ανάπτυξη API για Εφαρμογές Ασύρματων Δικτύων Αισθητήρων, 2014.
 • Π. Μαραντζάς, Συγκριτική μελέτη τεχνολογιών UPnP, Web Services και R-OSGi και αξιολόγηση κλιμακωσιμότητας για την ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών, 2013.
 • Η. Τσουκαλάς, Μελέτη και Ανάπτυξη Εξατομικευμένου Συστήματος Διάχυτου Υπολογισμού με Εφαρμογή σε Περιβάλλον Έξυπνου Σπιτιού, 2013.
 • Ι. Ποθητός, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφοδιαστικής Εφαρμογής Διαχείρισης και Ιχνηλασιμότητας Παραγγελιών σε Περιβάλλον Android, 2013.
 • Ν. Ψαρράς, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικού Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυίας, 2013.
 • Δ. Μονογιός, Σύνθεση και Επεξεργασία Πληροφορίας σε Δίκτυα Αισθητήρων, 2013.
 • Α. Νουβάκη, Δικτυοκεντρική Εφαρμογή Ελέγχου και Αυτοματισμού Φωτοβολταϊκών Πάρκων βασισμένη σε 3-Τier Αρχιτεκτονική, 2012.
 • Α. Δουλγκέρης, Μελέτη και ανάλυση των PaaS και SaaS του Google Cloud, 2011.
 • Δ. Κουλεντιανός, Τεχνολογίες και Στρατηγικές Νεφοϋπολογιστικής, 2011.
 • Μ. Σωτήριος, Μελέτη Κόστους-Οφέλους και Βελτιστοποίησης υπό την Παρουσία Περιορισμών σε Δίκτυα Αισθητήρων, 2011.
 • Χ. Μιχόπουλος, Το Υπολογιστικό Νέφος και το Οικοσύστημα Ανάπτυξης Λογισμικού, 2011.
 • Δ. Γιαννάκης, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδραστικής Εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιου σε Περιβάλλον LABVIEW, 2011.
 • Β. Αποστολόπουλος, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης, Προβλήματα και Μέθοδοι Αντιμετώπισής τους, 2011.
 • Δ. Σταφυλάς, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη CRM Στρατηγικής Επιχειρήσεων με Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα, 2008.

Πτυχιακές Εργασίες

 • (70) Ι. Τσαγκάρη, “Δημιουργία αυτοματισμών για διαδραστικά παιχνίδια απόδρασης με χρήση μικροελεγκτών Arduino και μικροϋπολογιστών Raspberry Pi”, 2021.
 • Γ. Βιέννας, “Υλοποίηση Τηλεκατευθυνόμενου Αυτόνομου Μικροοχήματος Μηχανικής Μάθησης με Ενσωματωμένο Μικροελεγκτή Raspberry Pi”, 2021.
 • E. Μπένος, “Ευφυή Πλαισιογνωστικά Συστήματα: Συστήματα Κανόνων και Οντολογίες”, 2021.
 • Χ. Κοντογιάννης, “Μελέτη και Ανάπτυξη Ρομποτικής Εφαρμογής Εντοπισμού και Τοποθέτησης Μπάλας σε Τέρμα – RoboCup”, 2020.
 • Α. Τσιγκρής, Ανάπτυξη αλγορίθμου για τη μοντελοποίηση ανθρώπινου βαδίσματος σε διάφορες ταχύτητες με μετρήσεις ενσωματωμένων αισθητήρων, 2020.
 • Μ. Κόντης, Μελέτη και Υλοποίηση Συσκευής Smart Mirror με Τεχνολογία Internet of Things, 2020.
 • Jumana Saeed Alejawey, Analysis of PowerQuicc-II FCC/SCC ENET and SCC/SMC UART Network Device Drivers, 2020.
 • Ο. Πόπιβτσακ, Σύστημα αυτόνομης ξενάγησης τυφλών σε εσωτερικούς χώρους σε περιβάλλον Android, 2020.
 • Σ. Μαϊδώνης, Μελέτη και Ανάπτυξη Εφαρμογής Ευφυούς Ψηφιακού Προσωπικού Βοηθού Φωνητικής Αλληλεπίδρασης, 2020.
 • Π.-Σ. Ασλάνης, Ανάπτυξη Λογισμικού Μουσικής Ψηφιακής Σύνθεσης Τεχνολογίας Εικονικού Στούντιο σε C++, 2019.
 • Ι. Κουτρουμάνος, Σχεδίαση και Υλοποίηση Συστήματος Αναγνώρισης Θέσης και Καθορισμού Διαδρομής σε Εσωτερικό Χώρο με Ρομποτικό Αμαξίδιο Μικροϋπολογιστή Raspberry Pi 3, 2019.
 • Γ. Παπασπυρόπουλος, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Καταγραφής Ηλεκτρικής Κατανάλωσης, 2019.
 • E. Berthomieu, A Review of Fog Computing Algorithms (Erasmus), 2019.
 • Γ. Γκοτσόπουλος, Android Application για την πλοήγηση ατόμων με προβλήματα όρασης, 2019.
 • Μ. Οικονομίδης, Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Social Media: Σχεδίαση και Κατασκευή Ιστοσελίδας Μικρομεσαίας Επιχείρησης, 2019.
 • J. Lozano Llorente, Study and Development of a Sonar Obstacle Recognition Algorithm for Outdoor Blind Navigation (Erasmus), 2018.
 • Μ. Μπενετάτος, Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εφαρμογής Android για Μετακίνηση με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, 2018.
 • Α. Γεωργακόπουλος, Δημιουργία Ιστοσελίδας Οργάνων και Προϊόντων Γυμναστικής και Διατροφής με Joomla, 2018.
 • Δ. Αλειφέρη, Τουριστική Εφαρμογή Χρονικά Εξαρτημένου Προσανατολισμού σε Περιβάλλον Android, 2018.
 • Χ. Πολυχρονιάδης, Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού Συστήματος Μικροελεγκτή για Δικτυοκεντρικές Εφαρμογές Ελέγχου και Αυτοματισμού – Πιλοτική Εφαρμογή Smart Home, 2018.
 • Χ. Δρόσος, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδραστικής Εφαρμογής Έξυπνου Σπιτιού με Φωνητική και Γραφική Διεπαφή Ελέγχου και Παρακολούθησης, 2018.
 • Κ. Τουμπεκής, Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικής Εφαρμογής Ελέγχου Οικιακού Αυτοματισμού με Μικροελεγκτή Arduino, 2018.
 • Α. Γεωργιάδης, Δυναμική διαμόρφωση επιπέδου δυσκολίας παιγνίων υπολογιστών σε διαδικαστικά παραγόμενα περιβάλλοντα, 2018.
 • Σ. Βαγενάς, SoundWave: Ανάπτυξη Εφαρμογής για Ασύρματη Μεταφορά Δεδομένων μέσω Ηχητικών Σημάτων, 2018.
 • Ο. Μαγγιώρου, Κατασκευή Οικιακού Συστήματος Αφαλείας με Χρήση Arduino Microcontroller, 2017.
 • Μ. Μπιτζή, Κατανεμημένη Συμφωνία, 2017.
 • Ε. Αντωνοπούλου, Πληροφοριακό Σύστημα Χρονομέτρησης, Υπολογισμού και Δημοσιοποίησης Αποτελεσμάτων Αγώνων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, 2017.
 • Π. Κύριλλος, Ολοκληρωμένο Δικτυοκεντρικό Πληροφοριακό Χρονομέτρησης Αγώνων Μηχανοκίνητου Αθλητισμού, 2017.
 • Α. Ζαπαλίδη, Μελέτη και Ανάπτυξη Εφαρμογής Σχολικής Ηγεσίας σε περιβάλλον Android, 2017.
 • Λ. Γιαννοσπύρος, Loan Adjuster: Τραπεζική Εφαρμογή Ρύθμισης Δανείων για Συσκευές Android, 2017.
 • Γ. Λουκάς, Ανάπτυξη Εγγράφου Φιλικής Δήλωσης Ατυχήματος σε Εφαρμογή Android, 2017.
 • Δ. Ρηγινιώτης, Μελέτη και Ανάπτυξη Συστήματος Επικοινωνιών Φωνής με βάση το Πρότυπο NGN (Δίκτυο Επόμενης Γενεάς), 2017.
 • C. Duta, A Crawler/Downloader for Big Archive Repositories (Erasmus Placement), 2016.
 • Κ. Κοκκολόγος, Εφαρμογή Καταγραφής Υπηρεσιών Επιχείρησης Λιανικής Πώλησης, 2016.
 • Α. Φωτεινογιαννόπουλος, Ανάπτυξη Υλικού και Λογισμικού για Συστήματα Ασφαλείας και Απομακρυσμένου Ελέγχου Κατοικίας σε Περιβάλλον Arduino, 2016.
 • Κ. Αρίφης, Ανάπτυξη Ενσωματωμένου Συστήματος Αυτοματισμού και Ελέγχου με Χρήση Μικροελεγκτή Arduino για Εφαρμογές Αυτοκίνησης, 2016.
 • J. P. González Casado, A Virtual Guide Android App based on QR Codes (Erasmus), 2016.
 • Ι. Πλας, Ανάπτυξη Βιντεοπαιχνιδιών με Τεχνητή Νοημοσύνη στην Μηχανή Unity: Προσέγγιση για Ευφυή Συστήματα, 2015.
 • Π. Δαμιανός, A Data Fusion Algorithm in a Simulated Multiradar Air Command and Control System, 2015.
 • Ε. Κουμεντάκης, Ανάπτυξη Δικτυοκεντρικού Συστήματος Τηλεμετρίας με χρήση Αναπαραγόμενης Υποδομής Ασύρματου Δικτύου Αισθητήρων και Διαδικτύου των Πραγμάτων, 2015.
 • Β. Χανιώτης, Μελέτη και Ανάπτυξη Ενσωματωμένων Αυτοματιστικών Εφαρμογών Ασφαλείας στη Ναυτιλία με Χρήση Αισθητήρων Περιεκτικότητας Αερίων, 2015.
 • Κ. Φίλιος, Ενσωματωμένο Σύστημα Δικτυακού Μικροελεγκτή AtMega2560 και Ολοκληρωμένη Πολυτροπική Πλατφόρμα Απομακρυσμένου Ελέγχου και Παρακολούθησης Πεδίου, 2015.
 • Ι. Δελιτζιάς, Σχεδίαση και  υλοποίηση εφαρμογής on-line κρατήσεων  δωματίου ξενοδοχείου σε  πλατφόρμα υπολογιστικού νέφους, 2014.
 • Ε. Έντσο, Μελέτη Ασφάλειας και Ευαισθησίας Δικτύου Πρόσβασης WLAN σε Κακόβουλες Επιθέσεις Υποκλοπής Δεδομένων και Παρεμβολών, 2014.
 • Ε. Πλατανίτης, Σύστημα Συλλογής, Καταγραφής και Χαρτογράφησης Μετρήσεων Απορρόφησης Ακτινοβολίας από Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας, 2014.
 • S. Morales Ortega, Development of an e-shop application for the Android platform (Erasmus), 2013.
 • Α. Αγγελέας, Μελέτη και Ανάπτυξη Δυναμικού Ιστοχώρου για Περιεχόμενο Έρευνας και Ανάπτυξης, 2013.
 • Σ. Λόλακας, Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Εύρεσης Συνεπιβάτη για Χρήση TAXI σε Περιβάλλον Android, 2013.
 • L. de Dios Martin, Development of an Android application and an API forInternet forum board users (Erasmus), 2012.
 • J. C. Castaño Gracia, EEG Signal Processing for the Study of Epilepsy (Erasmus), 2012.
 • A. Suarez Rojo, Development of an Android Geolocation Application for Places of Interest (Erasmus), 2012.
 • Π. Μωράκος, Σχεδίαση & Υλοποίηση Πλαισίου Υπηρεσιών Λογισμικού (SaaS) για την υποστήριξη Multi-Tenant Εφαρμογών στο Υπολογιστικό Νέφος, 2012.
 • Χ. Δερμάτη, Μεθοδολογία Ανάπτυξης Οδηγών Συσκευών στο Λειτουργικό Σύστημα Linux, 2012.
 • Κ. Τσιλίγκος, Μελέτη και Ανάπτυξη Παραμετροποιήσιμων Συστημάτων Αρχείων για Ενσωματωμένα Συστήματα και Εφαρμογές, 2012.
 • F. J. Puerta Puerta, Complexity Analysis of a Motion Detection Algorithm Exploiting MMX Hardware Acceleration (Erasmus), 2011.
 • J. Bernal Canadell, Complexity Analysis of a Motion Detection Algorithm Exploiting MMX Hardware Acceleration (Erasmus), 2011.
 • S. Prieto Anton, Analysis of Routing Protocols for Wireless Sensor Networks (Erasmus), 2011.
 • Γ. Στάθης, Μελέτη και ανάλυση ενδιάμεσου λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων, 2011.
 • Δ. Ταντής, Μελέτη και ανάλυση ενδιάμεσου λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων, 2011.
 • J. Manuel Aquado, Simple Context Awareness Patterns (Erasmus), 2011.
 • G. Gonzalez Martin, Android Software Platform: Development of Applications for Mobile Devices – The CouchSurfing App (Erasmus), 2011.
 • C. Minguela Matarranz, iPhone Applications Development (Erasmus), 2011.
 • I. Γυφτάκης, Ανάπτυξη Ενσωματωμένων Δικτυακών Συστημάτων στο Περιβάλλον Εξομοίωσης QEMU, 2011.
 • K. Μπογιατζάκης, Ευφυές Σύστημα Βιντεοεπιτήρησης με δυνατότητα Ανίχνευσης Απλών Μοτίβων Κίνησης και Διασφάλισης της Ιδιωτικότητας, 2011.
 • B. Labrador Rodrigez, Development of an Ontology Framework for Network Adaptation in Intelligent Environments (Erasmus), 2010.
 • B. Pena Marcos, CPE Management System using TR-069 (Erasmus), 2010.
 • D. Casado Ochoa, Requirement analysis and implementation of a Speech Codec for Voice-over-Zigbee Technology (Erasmus), 2010.
 • Ι. Σκουμπουρδής, Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Αυτόματης Βιντεοεπιτήρησης, 2006.
 • Μ. Κουνάβης (PhD Columbia Univ. 2003 – Senior Research Scientist, Intel), A Petri-Net based Distributed Multimedia Authoring Tool, ΗΜ και ΜΥ ΕΜΠ, 1996.
 • Σ. Σγόντζος, Implementation of a Web-based JPEG Flipbook Viewer in Java for use with a Motion Server, Dept. of Information Systems and Computing, Brunnel University, UK, 2005.

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακών-διπλωματικών εργασιών

 • Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών Android
  Σχεδίαση και ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών για Android mobile devices kαι ολοκλήρωση διαλειτουργικότητας εφαρμογής με περιβάλλοντα ΤΠΕ.
 • Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών Android
  Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες.
 • Προηγμένες εφαρμογές κινητών συσκευών Android
  Καινοτομικές εφαρμογές για ΑμΕΑ.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Αυτόνομες Συσκευές Εντοπισμού και Παρακολούθησης Τροφοδοτούμενες από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Internet of Things
  Ανάπτυξη εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων.
 • Internet of Things
  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση οικοσυστήματος του Διαδικτύου των Πραγμάτων σε θεματικούς τομείς.
 • Internet of Things
  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών αναλυτικής δεδομένων στο Διαδικτύο των Πραγμάτων.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Γνωστικό σύστημα αναλυτικής δεδομένων κίνησης για τη διακριτική τηλεματική επιτήρηση της κατάστασης υγείας ηλικιωμένων και ασθενών κατ’ οίκον.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα για Smart Cities
  Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων στην περιοχή των smart cities.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα για Assistive Applications
  Mελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων συστημάτων στην περιοχή των assistive technologies και independent living για elderly και ΑμεΑ.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Ανάπτυξη εφαρμογών smart home με μικροελεγκτές (π.χ. Arduino) και ενσωματωμένους single board μικροϋπολογιστές ( π.χ. Raspberry Pi 3).
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Aναλυτικές μεθοδολογίες ενσωμάτωσης του Λειτουργικού Συστήματος Linux σε Ενσωματωμένα Συστήματα. Υποστήριξη στοιχείων αρχιτεκτονικής με έμφαση σε επεξεργαστές, μνήμες και περιφερειακά. Μεθοδολογία δυναμικής διαμόρφωσης ενσωματωμένων συστημάτων.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Mελέτη και ανάπτυξη παραμετρικών συστημάτων αρχείων και μελέτη χωρικού αποτυπώματος για ενσωματωμένα συστήματα.
 • Ενσωματωμένα Συστήματα
  Mεθοδολογίες ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων σε ανταγωνιστικές αρχιτεκτονικές.
 • Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου
  Συγκριτική μελέτη του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux και πυρήνων πραγματικού χρόνου. Μελέτη δρομολόγησης εφαρμογών με ειδικές απαιτήσεις χρόνου εκτέλεσης.
 • Ενσωματωμένα συστήματα πραγματικού χρόνου
  Συγκριτική μελέτη του πυρήνα του λειτουργικού συστήματος Linux και πυρήνων πραγματικού χρόνου. Μελέτη εξυπηρέτησης υψίρρυθμων δικτυακών συσκευών.
 • Οδηγοί συσκευών ενσωματωμένων συστημάτων
  Μελέτη μεθοδολογιών ανάπτυξης οδηγών συσκευών με εφαρμογή στην ανάπτυξη απλών και σύνθετων οδηγών συσκευών. Η έμφαση θα είναι στο λειτουργικό σύστημα Linux, χωρίς να αποκλείονται και άλλα λειτουργικά συστήματα.
 • Δικτυακά Ενσωματωμένα Συστήματα
  Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων δικτυακών συστημάτων.
 • Δικτυακά Ενσωματωμένα Συστήματα
  Μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση low power αρχιτεκτονικών και εφαρμογών ενσωματωμένων δικτυακών συστημάτων.
 • Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση επίδοσης ενσωματωμένων συστημάτων
  Μελέτη και αξιολόγηση δικτυακών μηχανισμών ροής δεδομένων υψηλού ρυθμού στο λειτουργικό σύστημα Linux.
 • Διεισδυτικά συστήματα και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και μικρής κλίμακας υλοποίηση κατανεμημένων αρχιτεκτονικών προσαρμοστικών διεισδυτικών συστημάτων.
 • Διεισδυτικά συστήματα και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές
  Έρευνα στην περιοχή των πολυσυλλεκτικών προσαρμοστικών συστημάτων.
 • Διεισδυτικά συστήματα και κατανεμημένες αρχιτεκτονικές
  Μοντελοποίηση προσαρμοστικών διεισδυτικών συστημάτων με οντολογίες και μηχανισμούς συγχώνευσης και ευθυγράμμισης οντολογιών.
 • Αξιολόγηση επίδοσης λειτουργίας και επεκτασιμότητας κατανεμημένων συστημάτων
  Αξιολόγηση επίδοσης λειτουργίας κ αι επεκτασιμότητας (scalability analysis) εναλλακτικών υλοποιήσεων κατανεμημένων εφαρμογών βάσει του περιβάλλοντος ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλων σεναρίων χρήσης.
 • Ενδιάμεσο λογισμικό κατανεμημένων διεισδυτικών συστημάτων
  Υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού (μεσολογισμικού) ενοποιημένων μηχανισμών πρόσβασης σε διαθέσιμα δίκτυα και συσκευές με δυνατότητα διαμόρφωσης και εκτέλεσης σεναρίων για προσαρμοστικά διεισδυτικά συστήματα.
 • Δικτυοκεντρικές εφαρμογές ευφυών και γνωστικών συστημάτων
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση διαδραστικού portal ευφυούς περιβάλλοντος.
 • Περιβάλλοντα ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών
  Συγκριτική μελέτη τεχνολογιών ανάπτυξης κατανεμημένων εφαρμογών.
 • Ομότιμα κατανεμημένα συστήματα
  Μελέτη και υλοποίηση υποδομής ενοποιημένων αρχιτεκτονικών P2P, κατανεμημένων υποδομών και σημασιολογικού ιστού για ανάπτυξη κατανεμημένων εφαρμογών με έμφαση σε εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ειδικά θέματα κατανεμημένων συστημάτων
  Μελέτη ερευνητικών θεμάτων στα κατανεμημένα συστήματα.
 • Κατανεμημένα συστήματα Cloud Computing
  Μελέτη, μοντελοποίηση και ανάπτυξη πλατφόρμας υπολογιστικού νέφους.
 • Κατανεμημένα συστήματα Cloud Computing
  Το υπολογιστικό νέφος και το οικοσύστημα ανάπτυξης λογισμικού. Αξιολόγηση και χρήση υποδομών υπολογιστικού νέφους για την υλοποίηση και υποστήριξη εφαρμογών.
 • Ευφυή διεισδυτικά συστήματα και εφαρμογές
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή, υλοποίηση και αξιολόγηση ευφυούς συστήματος βιντεοεπιτήρησης με χρήση λογισμικού ανοικτού κώδικα. Περιλαμβάνει την υλοποίηση απλών περιγραφέων κίνησης στο μηχανισμό ανίχνευσης κίνησης και μηχανισμών αναγνώρισης προτύπων και αναλυτικής δεδομένων κίνησης , την αξιολόγηση επίδοσης του συστήματος ανίχνευσης κίνησης και την χρήση του σε εφαρμογές α σφαλείας και περιβάλλοντα διασφάλισης ιδιωτικότητας.
 • Ευφυή διεισδυτικά συστήματα και εφαρμογές
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση πλατφόρμας ευφυούς περιβάλλοντος. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη κατάλληλης διεπαφής χρήστη.
 • Κατανεμημένα συστήματα και ευφυή περιβάλλοντα
  Υλοποίηση ολοκληρωμένου πλαισίου μηχανισμών κατανεμημένου ευφυούς περιβάλλοντος με χρήση κατάλληλου περιβάλλοντος ανάπτυξης.
 • Μηχανισμοί για γνωσιακά περιβάλλοντα
  Εφαρμογή εργαλείων και μεθόδων μαθηματικής λογικής σε γνωσιακά περιβάλλοντα.
 • Ενδιάμεσο λογισμικό δικτύων αισθητήρων
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού (μεσολογισμικού) ανάπτυξης εφαρμογών για δίκτυα αισθητήρων.
 • Σύνθεση και επεξεργασία πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων
  Μελέτη και αξιολόγηση τεχνικών σύνθεσης και επεξεργασίας πληροφορίας σε δίκτυα αισθητήρων.
 • Ανάλυση βελτιστοποίησης δικτύων αισθητήρων
  Μελέτη ζητημάτων κόστους – οφέλους και βελτιστοποίησης υπό την παρουσία περιορισμών σε δίκτυα αισθητήρων.
 • Προσομοίωση πλατφόρμας δικτύων αισθητήρων
  Ανάπτυξη πλατφόρμας δικτύων αισθητήρων σε περιβάλλον προσομοιωτή και επίδειξη εφαρμογής.
 • Μεθοδολογίες διαχείρισης συσκευών και υπηρεσιών
  Μελέτη συγκλινουσών μεθοδολογιών απομακρυσμένης και αυτόνομης διαχείρισης συσκευών. Περιλαμβάνει τη μελέτη κατάλληλων πρωτοκόλλων διαχείρισης και αξιοποίηση υλοποιήσεων ανοικτού κώδικα για την υλοποίηση σεναρίων διαχείρισης και την επέκτασή τους σε εφαρμογές προσωπικών δικτύων και ευφυών συστημάτων.
 • Μεθοδολογίες ομοιόμορφης πρόσβασης σε περιεχόμενο και προσωπικοποίησης δικτύων
  Μελέτη και ανάπτυξη μεθοδολογιών και συστημάτων ομοιόμορφης πρόσβασης σε περιεχόμενο και προσωπικοποίησης δικτύων.
 • Προβλήματα δρομολόγησης και διαχείριση δικτύων
  Μελέτη και συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων στατικής και δυναμικής δρομολόγησης και εφαρμογές.
 • Εφαρμογές ελέγχου και αυτοματισμού
  Μελέτη, αναλυτική προδιαγραφή και υλοποίηση ενδιάμεσου λογισμικού ανάπτυξης δικτυοκεντρικών εφαρμογών ελέγχου και αυτοματισμού. Περιλαμβάνει τη λεπτομερή μελέτη ενδεικτικών εφαρμογών ελέγχου και την ανάπτυξη κατάλληλων βιβλιοθηκών και δικτυοκεντρικών εργαλείων.
 • Συστήματα επικοινωνιών φωνής
  Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος επικοινωνιών φωνής με βάση το πρότυπο NGN.
 • Μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής σε δίκτυα Zigbee
  Μελέτη καταλληλότητας, υλοποίηση και αξιολ όγηση ποιότητας κωδικοποιητών για μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής (πχ Opus) σε δίκτυα Zigbee. Η υλοποίηση θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμες πλατφόρμες low power DSP και Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής σε δίκτυα Zigbee
  Αξιολόγηση ενεργειακού προφίλ κωδικοποιητών για μετάδοση και αναπαραγωγή φωνής (πχ Opus) σε δίκτυα Zigbee. Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμες πλατφόρμες low power DSP και Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Εφαρμογές δικτύων ZigBee
  Μελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση εφαρμογών ΜΑΝΕΤ (πχ Voice Directed Warehousing). Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμη πλατφόρμα Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Εφαρμογές δικτύων ZigBee
  Αξιολόγηση επίδοσης δικτύων Zigbee (εμβέλεια, ενεργειακή κατανάλωση, ρυθμός μετάδοσης). Η μελέτη θα πραγματοποιηθεί σε διαθέσιμη πλατφόρμα Zigbee MANET (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Low-power ενσωματωμένα συστήματα
  Μελέτη και μοντελοποίηση ενεργειακού προφίλ εφαρμογών για low-power ενσωματωμένα συστήματα.
 • Μετάδοση και αναπαραγωγή δεδομένων και πολυμέσων σε συσκευές και δίκτυα περιορισμένων δυνατοτήτων
  Μελέτη καταλληλότητας, υλοποίηση και αξιολόγηση ποιότητας μετάδοσης δεδομένων και πολυμέσων σε συσκευές και δίκτυα περιορισμένων δυνατοτήτων, περιλαμβανομένων και MANETs (Mobile Ad Hoc Networks).
 • Ευφυή συστήματα και εφαρμογές
  Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικής εφαρμογής έξυπνου σπιτιού.
 • Ανάπτυξη δικτυοκεντρικών συστημάτων
  Σχεδίαση και ανάπτυξη δικτυοκεντρικών εφαρμογών στον παγκόσμιο ιστό και κεντρικών υποδομών.
 • Εφαρμογές επιχειρηματικής ευφυίας
  Μελέτη και ανάπτυξη μηχανισμών και εφαρμογών επιχειρηματικής ευφυίας.
 • Web Crawlers
  Ανάπτυξη διαδικτυακών crawlers και σχετικών μηχανισμών για την αυτοματοποίηση συλλογής πολυάριθμων δεδομένων και αρχείων από θεματικούς ιστότοπους.
 • Computer Games
  Mελέτη, ανάπτυξη και αξιολόγηση μηχανισμών Τεχνητής Νοημοσύνης για παιχνίδια υπολογιστών.
 • Computer Games
  Aνάπτυξη παιχνιδιών υπολογιστών και κινητών συσκευών με σύγχρονες μεθοδολογίες.
 • Computer Games
  Διερεύνηση των ορίων της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών συστημάτων για την αποδοτική υποστήριξη βιντεοπαιχνιδιών (με έμφαση στα γραφικά).
 • Computer Games
  Μελέτη κλασσικών παιχνιδιών σε διάσημες υπολογιστικές πλατφόρμες του παρελθόντος και σε συνάφεια με την αρχιτεκτονική των συστημάτων.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών ICT
  Ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
 • Άλλα Θέματα
  Διαμόρφωση θέματος συναφούς με τα ενδιαφέροντα, την εμπειρία ή την επαγγελματική εργασία του/της φοιτητή/-τριας.

Ερευνητικά Έργα

Ερευνητικά Έργα

 • Τ1ΕΔΚ-00593 ΜΑΝΤΟ Blind Escort Apps
  Καινοτομικές εφαρμογές ψηφιακού συνοδού αυτόνομης πλοήγησης για μη βλέποντες. Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει και επικυρώσει 2 εφαρμογές πλοήγησης για μη βλέποντες στην αιχμή της τεχνολογίας διεθνώς. H εφαρμογή Blind RouteVision αφορά την καθημερινή αυτόνομη, ασφαλή και εξαιρετικής ακρίβειας πεζή πλοήγηση του τυφλού σε εξωτερικούς χώρους. Η εφαρμογή Blind MuseumTourer αφορά την αυτόνομη ξενάγηση τυφλών και αμβλυώπων σε Μουσεία με στόχο να μετεξελιχθεί μελλοντικά σε εφαρμογή πλοήγησης μη βλεπόντων σε εσωτερικούς χώρους.
 • ESA 20379 SATWAYS – Satellite Integrated Facility Management and Radio over IP Gateway (link)
  Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου. Πιλοτική εφαρμογή στα ελικοδρόμια της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας δορυφορικού συστήματος IP ραδιοεπικοινωνίας VHF εδάφους-εδάφους, βιντεοεπιτήρησης και απομακρυσμένου ελέγχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Το VSAT δίκτυο Εικονικού Πύργου Ελέγχου που αναπτύχθηκε ικανοποιεί τις αυστηρές απαιτήσεις επίδοσης για τον εναέριο χώρο περιοχών ATC. Το έργο επιλύει ένα επιχειρησιακό πρόβλημα που έχει κοστίσει ανθρώπινες ζωές και παρέχει οδηγίες επίδοσης για την προτυποποίηση της χρήσης δορυφορικών επικοινωνιών για τη διαχείριση εναέριας κυκλοφορίας. Η ESA θεωρεί το έργο σημαντικό success story υιοθετώντας τα ιδιαιτέρως σημαντικά αποτελέσματα στα πλαίσια του “ESA IRIS Programme: Satellite communications for air traffic management”.
 • FP7 ICT FET ATRACO
  Μέλος της ομάδας συγγραφής της πρότασης, Επιστημονικός υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee του 3.5 ετών διάρκειας έργου μακροπρόθεσμης έρευνας (FET) στην επιστημονική περιοχή του Pervasive Adaptation. Στόχος του έργου είναι να προάγει την έρευνα για την πραγματοποίηση έμπιστων προσαρμοστικών περιβαλλόντων οικολογιών (adaptive and trusted ambient ecologies). Η συμμετοχή του γράφοντος αφορά στη συνεισφορά της προσαρμοστικής δικτύωσης (adaptive networking) και μεσολογισμικού αναπαράστασης συσκευών και εκτέλεσης λειτουργιών στα προσαρμοστικά διεισδυτικά συστήματα και ευφυή περιβάλλοντα.
 • EUROSTARS Z-PHONE
  Καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee. Aνάπτυξη εργονομικών, ασύρματων ακουστικών χαμηλού κόστους, εξαιρετικά χαμηλής ισχύος και μεγάλης εμβέλειας, τεχνολογίας Zigbee, για μετάδοση φωνής σε full-duplex λειτουργία, για χρήση με PC VoIP προγράμματα (Skype, Messenger).
 • Talking Books Web Library of the Lighthouse for the Blind of Greece
  Σχεδίαση και Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ομιλούντων βιβλίων του Φάρου Τυφλών Ελλάδος. H Δανειστική Βιβλιοθήκη Ομιλούντων Βιβλίων περιλαμβάνει 4.000 τίτλους που εμπλουτίζονται διαρκώς, με έμφαση στην Ελληνική και Ξένη Λογοτεχνία, ενώ εξυπηρετούνται και καθημερινές ανάγκες των τυφλών σπουδαστών και των αναγνωστών σε σημειώσεις, έντυπα, εγχειρίδια διαφόρων συσκευών κ.ά.
 • HermAce
  Υλοποίηση διεπαφών χρήστη και οπτικοποίησης πληροφοριών λειτουργίας των συσκευών του περιβάλλοντος ναυτιλιακού Internet of Things HermAce της FURUNO. Ιδιωτική χρηματοδότηση: FURUNO Hellas.
 • ENIAC END: Models, Solutions, Methods and Tools for Energy-Aware Design
  Μέλος της ομάδας συγγραφής της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee. Η συμμετοχή του φορέα συνίσταται στην υλοποίηση υποσυστήματος ελέγχου και παρακολούθησης φωτοβολταϊκών στοιχείων, συνδυάζοντας ελεγκτή πεδίου και υποδομή υπηρεσίας (service back-end), και την ολοκλήρωσή του στα πλαίσια προηγμένων πρωτοτύπων για αυτοκινητιστικές και οικιακές εφαρμογές.
 • EUROSTARS NETHOMERA: Enabling New Era Networked Home Services
  Συντάκτης της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και Υπεύθυνος Υπεργολαβίας Κέντρου Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, και μέλος του Project Coordination Committee. Το έργο αποτελεί το όχημα χρηματοδότησης της συμμετοχής στο έργο Genio που περιγράφεται ακολούθως.
 • Celtic GENIO: Next Generation Home
  Μέλος της ομάδας συγγραφής της πρότασης, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee. Το έργο υλοποίησε υποδομές για το Next Generation Home Network. Το προτεινόμενο Home Network διαθέτει δυνατότητες προσαρμογής ως προς τον χρήστη επιδεικνύοντας χαρακτηριστικά προσωποποίησης, αυθεντικοποίησης, αυτοματισμού, ευφυίας και πράσινης ενεργειακής συμπεριφοράς. Η συμμετοχή του φορέα εστιάζει στις ενότητες της ουδέτερης αρχιτεκτονικής δικτύου για οικιακές συσκευές, τη διασύνδεση μεταξύ συσκευών, υπηρεσιών και αρχιτεκτονικών οντοτήτων μέσω του πρωτοκόλλου UPnP, και υπηρεσιών αυτοδιαχείρισης.
 • HTCI-Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική
  Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος. Το αντικείμενο της επένδυσης περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση του εταιρικού φορέα σε κτίριο με σύγχρονες υποδομές, διαμόρφωση χώρων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, δαπάνες εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, προώθησης/ προβολής, πνευματικής ιδιοκτησίας και γενικής/ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 • ΥΠΑΝ/ΑΘΗΝΑ ΜΙΚΡΟ2-16/Ε-ΙΙ-Α MEMSENSE
  Aνάπτυξη καινοτόμων συστημάτων αισθητήρων κατανεμημένης ευφυΐας. Καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης και μέλος της ομάδας έργου.
 • AAL PeerAssist: P2P architecture for setting up virtual communities to assist independent living of senior citizens
  Καθοριστική συμμετοχή στη συγγραφή της πρότασης και τη διαμόρφωση της κοινοπραξίας φορέων, Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα και μέλος του Project Coordination Committee στην πρώτη περίοδο του έργου. Συμμετοχή του φορέα στη σχεδίαση και υλοποίηση του Peer to Peer network layer, στην ενοποίηση αισθητήρων για την υλοποίηση μηχανισμών αναγνώρισης καταστάσεων και στην ολοκλήρωση του πρωτοτύπου.
 • EU FP7 ICT GO-LAB Global Online Science Labs Inquiry Learning at School
  Μέλος της ομάδας έργου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα στο διάστημα 1/1/2015-31/10/2016.
 • EU ICT PSP Inspiring Science Education – Large Scale Experimentation Scenarios to Mainstream eLearning in Science, Mathematics and Technology in Primary and Secondary Schools
  Μέλος της ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος έργου στο διάστημα 1/1/2015-30/09/2016.
 • ΓΓΕΤ Εθνική Συμμετοχή Inspiring Science Education 2014-2016
  To έργο εστιάζει σε δύο ερευνητικά πεδία αναδυόμενων εκπαιδευτικών τεχνολογιών: Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων και Μελέτη Κοινωνικών Δικτύων Εκπαιδευτικών για τον συν-χαρακτηρισμό Μαθησιακών Αντικειμένων εντός Ψηφιακών Αποθετηρίων. Τα πεδία αυτά αφορούν σε μεθόδους και εργαλεία για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού, αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής πρακτικής, βασισμένα σε δεδομένα. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου (1/7/2016-15/7/2017).
 • ΓΓΕΤ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ PINCLOUD – Providing Integrated eHealth Services for Personalized Medicine utilizing Cloud Infrastructure
  Μέλος της ομάδας έργου του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
 • ΓΓΕΤ ΝΕΤΝΕΤ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος και εισηγητής για το Πρόγραμμα Κατάρτισης Α2: «Τεχνολογίες και Εξοπλισμός Πρόσβασης» του εταιρικού φορέα διάρκειας 65 ωρών. Περιλαμβάνει τις ενότητες Επεξεργαστές Επικοινωνιών, Εργαλεία Ανάπτυξης, Συνεπτυγμένες Αρχιτεκτονικές Υλικού, Λογισμικό Συστημάτων και Διαδικασίες, Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Δικτυακών Ενσωματωμένων Συστημάτων.
 • Celtic IMPULSE
  Σχεδίαση και υλοποίηση κατανεμημένης πλατφόρμας IMS για ανάπτυξη, παροχή και ενοποίηση υπηρεσιών πολυμέσων στο Internet με υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών. Μέλος του Project Coordination Committee και Επιστημονικός Υπεύθυνος υποέργου ΓΓΕΤ. Ο φορέας ανέπτυξε τον 3GPP SIP Media Gateway που ενοποιεί τον κόσμο του IMS με το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο PSTN μετατρέποντας κατάλληλα μεταξύ τους ροές πολυμέσων και σηματοδοσίας. Προτάθηκε για το βραβείο Eureka Lynx Award 2007.
 • ESA SATFireman: A Satellite Wildfire Management Solution for Greece
  Δημιουργός του ESA project που εγκρίθηκε από την ESA (outline και full proposal) και για το οποίο εξασφαλίστηκε εθνική χρηματοδότηση αλλά δε συμβολαιοποιήθηκε λόγω τελικής άρνησης του Πυροσβεστικού Σώματος να υπογράψει το ESA contract. Στο έργο συμμετείχαν οι φορείς inAccess Networks, HellasSat, Space Hellas, Aratos, British Columbia Forest Service, Πυροσβεστικό Σώμα και Τοπικές Αυτοδιοικήσεις.
 • ΙΤΕΑ-2 WELLCOM: Deployment and Management of Services and Applications in a Distributed Home Environment
  Επιστημονικός Υπεύθυνος φορέα. Το ευρωπαϊκό έργο περιελάμβανε 20 φορείς, μεταξύ των οποίων σημαντικούς ευρωπαϊκούς τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς και βιομηχανικούς εταίρους. Στα πλαίσια του έργου δεν κατέστη εφικτή η εθνική χρηματοδότηση και ένταξη του ελληνικού σκέλους.
 • ΓΓΕΤ ΕΡΜΗΣ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιολόγηση ολοκληρωμένου κυκλώματος παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών τηλεφωνίας και μεταφοράς δεδομένων, ώστε να συνδυάζεται χαμηλό κόστος και υψηλή απόδοση. Το έργο περιλαμβάνει και την ανάπτυξη πλατφόρμας υλικού και λογισμικού γύρω από το IC, ώστε το τελικό παραδοτέο να αποτελεί πλήρες σύστημα.
 • ΓΓΕΤ ΑΠΟΛΛΩΝ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Σύστημα παροχής προηγμένων τηλεφωνικών υπηρεσιών. Σκοπός του έργου είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη του υλικού και του λογισμικού και ο έλεγχος συστήματος που θα χρησιμεύει ταυτόχρονα ως πύλη πρόσβασης (gateway) VoIP και IP τηλεφωνικό κέντρο (IP-PBX).
 • ΓΓΕΤ SECURENET
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Προσαρμοζόμενη μετάδοση κινούμενης εικόνας σε κινητό για υπηρεσίες ασύρματης επιτήρησης και ασφάλειας. Το έργο αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη συστήματος αρχιτεκτονικής P2P για μεταφορά εικονοροών σε κινητό, χρησιμοποιώντας δίκτυα τρίτης γενιάς.
 • ΓΓΕΤ ΠΗΔΑΛΙΟΝ
  Επιστημονικός Υπεύθυνος. Aναπτύχθηκε πολυμεσική μηχανή αναζήτησης υψηλά αδόμητων κατανεμημένων πολυμεσικών δεδομένων. Η αναζήτηση γίνεται με την οπτική πληροφορία σε αντίθεση με τις κλασσικές τεχνικές κειμενικής περιγραφής. Κατά αυτό τον τρόπο μπορούν να ανακτηθούν μη σχολιασμένα δεδομένα που υπάρχουν στον παγκόσμιο ιστό.
 • FP6 IST EPERSPACE: Towards the era of personal services at home and everywhere
  Συμμετείχε στην υλοποίηση της Home Platform for Final Trials.
 • ΓΓΕΤ MEDIAGATE
  Συντάκτης της πρότασης και Επιστημονικός Υπεύθυνος. Έρευνα & ανάπτυξη προηγμένων συνεπτυγμένων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων πυλών πολυμέσων πολλαπλών δικτύων. Το έργο είχε λάβει την υψηλότερη επιδότηση μεταξύ όλων των εγκεκριμένων έργων ΠΑΒΕ-ΠΒΝ από την αρχή του προγράμματος.
 • EUREKA NPMADE
  Συντάκτης του50% της πρότασης και ερευνητής. Επεξεργαστής δικτύων για συσκευές πρόσβασης που υποστηρίζουν πολλαπλές υπηρεσίες.
 • EUREKA VIPNET
  Συντάκτης του 50% της πρότασης και ερευνητής. Τεχνολογίες VDSL για βελτιωμένη επίδοση στο δίκτυο πρόσβασης.
 • EUREKA WEBSOC
  Συντάκτης του 50% της πρότασης και ερευνητής. Ολοκληρωμένο σύστημα ασύρματης διασύνδεσης τοπικών δικτύων Ethernet.
 • ESPRIT EROPPA: Experiments on Remote Operations for Post Production Applications
  Συντάκτης της πρότασης και εκτελών χρέη Επιστημονικού Υπευθύνου. Πιλοτική ανάπτυξη για την οπτικοακουστική βιομηχανία κατανεμημένου μεταϋπολογιστικού περιβάλλοντος υψηλών επιδόσεων με τη συνδρομή κέντρων υπερυπολογιστών και κατανεμημένου λογισμικού για την απόδοση και διαχείριση φωτορεαλιστικού 3D animation. Το έργο ενοποίησε στις γραμμές παραγωγής των πιλοτικών χρηστών την αθροιστική υπολογιστική ισχύ απομακρυσμένων υπερυπολογιστικών νησίδων. Εφαρμογή στην παραγωγή διαφημιστικών και εκπαιδευτικών τηλεοπτικών παραγωγών και επίτευξη δραστικής μείωσης του χρόνου επεξεργασίας και παραγωγής. Το έργο έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία μεταξύ της ομάδας έργων NETAPDEX κατά την αξιολόγηση της πρότασης και τη διάκριση εξαίρετου έργου.
 • ESPRIT INNO: Technology Transfer on High Performance Computing and Networking
  Συντάκτης της πρότασης και εκτελών χρέη Επιστημονικού Υπευθύνου. Υλοποίηση εφαρμογών HPCN με έμφαση στο επιχειρηματικό όφελος, με πιλοτικούς χρήστες στην οπτικοακουστική βιομηχανία, καρδιολογία, φαρμακοβιομηχανία, βιομηχανία τροφίμων, διοίκηση και υποστήριξη αποφάσεων, βιομηχανία ηλεκτρονικών, κλωστοϋφαντουργία. Ο κόμβος αποτέλεσε συστατικό μέλος πανευρωπαϊκού δικτύου 21 τεχνολογικών κόμβων και 630 φορέων.
 • ESPRIT DAVID: Distributed Audiovisual Content Development
  Εφαρμογή δικτυακού συνεργατικού συστήματος για τη βελτίωση του κατανεμημένου πολυσύνθετου περιβάλλοντος εργασίας και των παραμέτρων της παραγωγής και διαχείρισης προϊόντων ψηφιακού οπτικοακουστικού περιεχομένου. Επίτευξη σημαντικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων: αύξηση παραγωγικότητας, μείωση κόστους και χρόνου παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος.
 • ESPRIT EFTOS: Embedded Fault-Tolerant Supercomputing
  Βελτίωση αξιοπιστίας κατανεμημένων εφαρμογών πραγματικού χρόνου. Υλοποιήθηκε εργαλειοθήκη σε επίπεδο κλήσεων λειτουργικού συστήματος για την ανίχνευση σφαλμάτων, την αναδιαμόρφωση του συστήματος και την αποκατάσταση της εφαρμογής. Ασχολήθηκε με την ανοχή σε σφάλματα που αφορούν το high-end επικοινωνιακό μέρος.
 • ESPRIT 3DΗeartView
  Βελτιστοποίηση πρωτοτύπου συστήματος ανακατασκευής καρδιακών δομών σε 3 και 4 διαστάσεις από περιστροφικές αγγειογραφίες. Το σύστημα επικυρώθηκε με κλινικές δοκιμές και δύναται να επαυξήσει τις δυνατότητες ψηφιακών αγγειοκαρδιογράφων. Δραστική μείωση του χρόνου απόκρισης χειρισμού του ανακατασκευασμένου μοντέλου με παραλληλισμό του προβολικού αλγορίθμου.
 • ESPRIT QUAFIN
  Ανάπτυξη πρωτοτύπου συστήματος αυτοματοποιημένου ποιοτικού ελέγχου τεχνολογίας line-scan που επιτυγχάνει υψηλή ακρίβεια του συστήματος απόρριψης, αύξηση της ροής του υλικού και περιορισμένη ανάγκη αποθήκευσης πριν από τη συσκευασία. Πιλοτική εφαρμογή στη βιομηχανία τροφίμων και εξοικονόμηση του 10% της συνολικής ετήσιας παραγωγής σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα.
 • TETRAMED
  Συντάκτης της πρότασης και εκτελών χρέη Επιστημονικού Υπευθύνου ΕΜΠ. Mεταφορά τεχνολογίας από το πανευρωπαϊκό δίκτυο HPCN TTN προς τις νότιες μεσογειακές χώρες: Μαρόκο, Τυνησία, Ιορδανία, Μάλτα, Λίβανο, Αίγυπτο, Τουρκία, Ισραήλ, Παλαιστίνη, Αλγερία, Κύπρο, Συρία. Η πρόταση κέρδισε το μειοδοτικό διαγωνισμό ‘Tender III/98/028 – Provision of HPCN Services’ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • ESPRIT MACS
  Μελέτη ανάπτυξης δικτυοκεντρικού πληροφοριακού συστήματος για την εφαρμογή συγκεκριμένων μεθοδολογιών διοίκησης και λήψης αποφάσεων στις επιχειρηματικές διαδικασίες.
 • ESPRIT MACVIS-T, QUATEX, MACVIS-E
  Μελέτη απαιτήσεων αυτόματου ποιοτικού ελέγχου στην κλωστοϋφαντουργία και στις γραμμές παραγωγής τυπωμένων κυκλωμάτων και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών.
 • ACTS DOLMEN
  Σχεδίαση και ανάπτυξη αρχιτεκτονικής TINA-C για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε ετερογενή τηλεπικοινωνιακά δίκτυα σταθερών και κινητών επικοινωνιών. Πρωτοτυποποίηση υποσυστημάτων για σταθερές και κινητές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, επαύξηση της λειτουργικότητας του περιβάλλοντος κατανεμημένης επεξεργασίας για τον ελέγχο, τη διαχείριση και την αλληλεπίδραση των υποσυστημάτων, προσαρμογή και διασύνδεση δικτυακών πόρων.
 • RACE II BOOST
  Σχεδίαση και υλοποίηση αντικειμενοστραφούς περιβάλλοντος ανάπτυξης υπηρεσιών συμβατό με το μοντέλο αναφοράς OSA. Το περιβάλλον συνιστούν κατάλληλα τροποποιημένα διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού ώστε να υποστηρίζεται ο κύκλος ανάπτυξης υπηρεσίας του μοντέλου αναφοράς SCORE. Ασχολήθηκε με τη μοντελοποίηση των reference points της αρχιτεκτονικής και την υλοποίηση μηχανισμών αυτοματοποιημένης ανάπτυξης υπηρεσίας στο δίκτυο.

Open-Source

 • PowerQUICC-II MPC8260 Linux ATM
  Μελέτη και ανάπτυξη του διεθνώς αναγνωρισμένου οδηγού συσκευής ATM για το λειτουργικό σύστημα Linux και για ενσωματωμένα συστήματα που φέρουν τον επεξεργαστή επικοινωνιών MPC8260 αρχιτεκτονικής PowerQUICC-II και τα παράγωγά του (MPC82xx), ο οποίος σύμφωνα με έρευνα αγοράς του οίκου Gartner Dataquest διατηρούσε ποσοστό 83% της αγοράς επεξεργαστών επικοινωνιών το 2002. Η συγκεκριμένη εργασία έχει υποστηριχθεί ερευνητικά με επιστημονικές δημοσιεύσεις. Πρώιμη έκδοση του οδηγού για διεπαφή UTOPIA έχει παραχωρηθεί στη Linux κοινότητα και προέκυψε ο SourceForge MPC8260 Linux ATM driver. Μέχρι σήμερα η σχετική ιστοσελίδα έχει δεχθεί περισσότερες από 16000 επισκέψεις και 1500 downloads. O μηχανισμός επιτρέπει την ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών πρόσβασης σε δίκτυα ΑΤΜ. Σε αυτές περιλαμβάνονται εφαρμογές DSL και ανάστροφης πολύπλεξης ΑΤΜ πολλαπλών συνδέσμων TDM. Βάσει αυτών των επιτευγμάτων, ζητήθηκαν συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με PowerQUICC-III ATM products από καταξιωμένο κατασκευαστή mobile backhauling συστημάτων των ΗΠΑ (με πελάτες την China Mobile και διεθνείς mobile operators).
 • HERMES
  Open Source IP-PBX/VoIP Gateway Multi-Core SoC (LEON3).
 • UPnP Task Execution Manager
  To STEM συνιστά μία υπηρεσία OSGi UPnP που παράγει γεγονότα και επενεργεί σε συσκευές και υπηρεσίες UPnP όταν επαληθεύεται ένα σύνολο συνθηκών που σχετίζονται με υπηρεσίες ή συσκευές UPnP. Το λογισμικό αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ICT-FET-ATRACO υπό το συντονισμό του υπογράφοντος.
 • Youpi UPnP-OSGi bridge
  To Youpi συνιστά μία υλοποίηση σε Java του πρωτοκόλλου UPnP (Universal Plug and Play), το οποίο επιτρέπει την απομακρυσμένη εύρεση (remote discovery) και έλεγχο των συσκευών που υπάρχουν σε ένα δίκτυο IP. Η τεχνολογία UPnP προωθείται από το UPnP forum, στο οποίο συμμετέχουν σημαντικοί φορείς της βιομηχανίας ηλεκτρονικών, υπολογιστών και τηλεπικοινωνιών. Το πρωτόκολλο UPnP περιλαμβάνεται σε πολλές συνήθεις συσκευές, όπως Internet routers, network disks (NAS servrs), XBOX 360, PlayStation3 κ.ά. Το λογισμικό Youpi αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ICT-FET-ATRACO και υπό το συντονισμό του υπογράφοντος υλοποιήθηκε η υποστήριξη του πρωτοκόλλου OSGi στο Youpi (UPnP-OSGi bridge). Μέχρι σήμερα η σχετική ιστοσελίδα είχε δεχθεί περισσότερα από 500 διακριτά downloads.

Android apps

Ενδεικτικά αναφέρονται: Εφαρμογή επικοινωνίας για κωφούς και βαρήκοους, Haemelin app παρακολούθησης ασθενών αιματολογικής ογκολογικής κλινικής, Internet forum client, οπτικοποίηση σχέσεων και δραστηριοτήτων σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, couch surfing, order management tracking, container tracking, φιλική δήλωση ατυχήματος, radiation monitor για την χρήση smartphones, CabMate taxi sharing, έξυπνο σπίτι στο Cloud, τραπεζική ρύθμιση δανείων, eShop client, client αυτόματου συστήματος προβλέψεων βασισμένο σε δεδομένα τεχνικής ανάλυσης, διαχειριστής τροχήλατης κάμερας με μικροϋπολογιστή Arduino και Raspberry, διαχειριστής τροχήλατου ρομποτικού βραχίονα, virtual guide με χρήση QR codes, εφαρμογή σχολικής ηγεσίας, τουριστική εφαρμογή χρονικά εξαρτημένου προσανατολισμού, εφαρμογή μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς, video games, tools for remote control/monitoring κ.ά.

Χρήστος Δουλκερίδης

Σύντομο βιογραφικό

Ο Χρήστος Δουλκερίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει λάβει υποτροφίες Marie-Curie και ERCIM “Allain Bensoussan” για μεταδιδακτορικές σπουδές στο Νορβηγικό Πολυτεχνείο Επιστημών και Τεχνολογίας το 2011 και 2009 αντίστοιχα. Πριν από αυτό, έλαβε διδακτορικό τίτλο σπουδών καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 2007 και το 2003 αντίστοιχα, και δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού ηλεκτρονικών υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 2001. Βραβεύθηκε ως δεύτερος νικητής του διαγωνισμού “Μιχάλης Δερτούζος” σχετικά με το “Ανθρώπινο Πρόσωπο της Πληροφορικής” στο 14ο παγκόσμιο συνέδριο World Congress on Information Technology (WCIT’04) το 2004. Επίσης, έχει λάβει το βραβείο καλύτερης εργασίας στο EuroVA’19, και ήταν νικητής του διαγωνισμού SemEval’17/Task4 σχετικά με την αναγνώριση συναισθήματος στο Twitter. Ήταν ο κύριος ερευνητής των ερευνητικών έργων CloudIX (Marie-Curie Post-Doc) και RoadRunner (ΓΓΕΤ/ΑΡΙΣΤΕΙΑ II), και συμμετέχει σε πολλά ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (datAcron, Track&Know, BigDataStack). Αυτό το διάστημα, είναι ο κύριος ερευνητής του ερευνητικού έργου CHOROLOGOS (ΓΓΕΤ/ΕΛΙΔΕΚ – Μέλη ΔΕΠ), το οποίο ασχολείται με την επεξεργασία σημασιολογικών χωρο-χρονικών-κειμενικών δεδομένων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: μεγάλα δεδομένα, διαχείριση δεδομένων στο υπολογιστικό νέφος, επεξεργασία επερωτήσεων, διαχείριση δεδομένων σε δίκτυα ομότιμων κόμβων, κατανεμημένη εξόρυξη γνώσης, διαχείριση δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό, κινητές και χωρικές βάσεις δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει το ερευνητικό του έργο σε κορυφαία διεθνή περιοδικά (μεταξύ άλλων VLDB J, IEEE TKDE, IEEE J-SAC, ACM TKDD, Elsevier Information Systems, Springer DPD) και συνέδρια (μεταξύ άλλων ACM SIGMOD, VLDB, ICDE, EDBT, SSTD, PKDD, SIAM SDM) στις περιοχές διαχείρισης δεδομένων, εξόρυξη γνώσης και κατανεμημένων συστημάτων.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2015 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Nikitopoulos P, Vlachou A, Doulkeridis C, Vouros G.A, “Parallel and Scalable Processing of Spatio-temporal RDF Queries using Spark”, GeoInformatica (Springer), Vol. , Issue , pages , 2019.
 • Santipantakis G.M., Glenis A, Patroumpas K, Vlachou A, Doulkeridis C, Vouros G.A, Pelekis N, Theodoridis Y, “SPARTAN: Semantic Integration of Big Spatio-temporal Data from Streaming and Archival Sources”, Future Generation Computer Systems (Springer), Vol. , Issue , pages , 2018.
 • Pelekis N, Tampakis P, Vodas M, Doulkeridis C, Theodoridis Y, “On temporal-constrained sub-trajectory cluster analysis”, Data Mining and Knowledge Discovery, Vol. 31, Issue 5, pages 1294-1330, 2017.
 • Georgoulas K, Vlachou A, Doulkeridis C, Kotidis Y, “User-centric Similarity Search”, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), Vol. 29, Issue 1, pages 200-213, 2017.
 • Gkorgkas O, Vlachou A, Doulkeridis C, Nørvåg K, “Exploratory Product Search using Top-k Join Queries”, Information Systems, Vol. 64, pages 75-92, 2017.
 • Pertesis D, Doulkeridis C, “Efficient Skyline Query Processing in SpatialHadoop”, Information Systems, Vol. 54, pages 325-335, 2015.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Nikolaos Koutroumanis, Panagiotis Nikitopoulos, Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, “NoDA: Unified NoSQL Data Access Operators for Mobility Data”, In Proceedings of 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD’19), pp.174-177, Vienna, Austria, August 19-21, 2019.
 • Petros Petrou, Panagiotis Nikitopoulos, Panagiotis Tampakis, Apostolos Glenis, Nikolaos Koutroumanis, Georgios M. Santipantakis, Kostas Patroumpas, Akrivi Vlachou, Harris V. Georgiou, Eva Chondrodima, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Gennady L. Andrienko, Fabian Patterson, Georg Fuchs, Yannis Theodoridis, George A. Vouros.”ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction”, In Proceedings of 16th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD’19), pp.194-197, Vienna, Austria, August 19-21, 2019.
 • Georgios M. Santipantakis, Apostolos Glenis, Christos Doulkeridis, Akrivi Vlachou, George A. Vouros, “stLD: towards a spatio-temporal link discovery framework”, In Proceedings of International Workshop on Semantic Big Data (SBD’19, in conjunction with SIGMOD’19), pp.4:1-4:6, Amsterdam, The Netherlands , July 5, 2019.
 • Siming Chen, Gennady L. Andrienko, Natalia V. Andrienko, Christos Doulkeridis, Athanasios Koumparos. “Contextualized Analysis of Movement Events”, In Proceedings of EuroVis Workshop on Visual Analytics (EuroVA’19), pp.49-53, Porto, Portugal, June 3, 2019.
 • Panagiotis Nikitopoulos, Georgios A. Sfyris, Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, Orestis Telelis. “Parallel and Distributed Processing of Reverse Top-k Queries”, In Proceedings of 35th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE’19), Macau SAR, China, April 8-12, 2019.
 • Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, Apostolos Glenis, Georgios M. Santipantakis, George A. Vouros, “Efficient Spatio-temporal RDF Query Processing in Large Dynamic Knowledge Bases”, In Proceedings of The 34th ACM/SIGAPP Symposium On Applied Computing (SAC’19), Limassol, Cyprus, April 8-12, 2019.
 • Nikolaos Koutroumanis, Apostolos Glenis, Georgios M. Santipantakis, Christos Doulkeridis, George A. Vouros. “Integration of Mobility Data with Weather Information”, In Proceedings of International Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA’19), Lisbon, Portugal, March 26, 2019.
 • Panagiotis Nikitopoulos, Aris-Iakovos Paraskevopoulos, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis. “Hot Spot Analysis over Big Trajectory Data”. In Proceedings of 2018 IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData’18), Seattle, WA, USA, December 10-13, 2018.
 • Georgios M. Santipantakis, Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, Alexander Artikis, Ioannis Kontopoulos, George A. Vouros. “A Stream Reasoning System for Maritime Monitoring”. In Proceedings of 25th International Symposium on Temporal Representation and Reasoning (TIME’18), Warsaw, Poland, October 15-17, 2018.
 • Dimosthenis Kyriazis, Christos Doulkeridis, Panagiotis Gouvas, Ricardo Jiménez-Peris, Ana Juan Ferrer, Leonidas Kallipolitis, Pavlos Kranas, George Kousiouris, Craig Macdonald, Richard McCreadie, Yosef Moatti, Apostolos Papageorgiou, Marta Patiño-Martínez, Stathis Plitsos, Dimitrios Poulopoulos, Antonio Paradell, Amaryllis Raouzaiou, Paula Ta-Shma, Valerio Vianello. “BigDataStack: A Holistic Data-Driven Stack for Big Data Applications and Operations”. In Proceedings of 2018 IEEE International Congress on Big Data (BigDataCongress’18), San Francisco, CA, USA, July 2-7, 2018.
 • Georgios M. Santipantakis, Konstantinos I. Kotis, George A. Vouros, Christos Doulkeridis. “RDF-Gen: Generating RDF from Streaming and Archival Data”. In Proceedings of 8th International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics (WIMS’18), Novi Sad, Serbia, June 25-27, 2018.
 • George A. Vouros, Akrivi Vlachou, Georgios M. Santipantakis, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Harris V. Georgiou, Yannis Theodoridis, Kostas Patroumpas, Elias Alevizos, Alexander Artikis, Georg Fuchs, Michael Mock, Gennady L. Andrienko, Natalia V. Andrienko, Christophe Claramunt, Cyril Ray, Elena Camossi, Anne-Laure Jousselme. “Increasing Maritime Situation Awareness via Trajectory Detection, Enrichment and Recognition of Events”. In Proceedings of 16th International Symposium on Web and Wireless Geographical Information Systems (W2GIS’18), A Coruna, Spain, May 21-22, 2018.
 • George A. Vouros, Akrivi Vlachou, Georgios M. Santipantakis, Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Harris Georgiou, Yannis Theodoridis, Kostas Patroumpas, Elias Alevizos, Alexander Artikis, Georg Fuchs, Michael Mock, Gennady Andrienko, Natalia Andrienko, Christophe Claramunt, Cyril Ray, Elena Camossi, Anne-Laure Jousselme, David Scarlatti, Jose-Manuel Cordero. “Big Data Analytics for Time Critical Mobility Forecasting: Recent Progress and Research Challenges”. In Proceedings of 21st International Conference on Extending Database Technology (EDBT’18), Vienna, Austria, March 26-29, 2018.
 • Panagiotis Nikitopoulos, Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, George A. Vouros. “DiStRDF: Distributed Spatio-temporal RDF Queries on Spark”. In Proceedings of International Workshop on Big Mobility Data Analytics (BMDA’18), Vienna, Austria, March 26, 2018.
 • Georgios M. Santipantakis, Apostolos Glenis, Nikolaos Kalaitzian, Akrivi Vlachou, Christos Doulkeridis, George A. Vouros. “FAIMUSS: Flexible Data Transformation to RDF from Multiple Streaming Sources”. In Proceedings of 21st International Conference on Extending Database Technology (EDBT’18) – demo track, Vienna, Austria, March 26-29, 2018.
 • Fragkiskos Gryllakis, Nikos Pelekis, Christos Doulkeridis, Stylianos Sideridis, Yannis Theodoridis. “Spatio-Temporal-Keyword Pattern Queries over Semantic Trajectories with Hermes@Neo4j”. In Proceedings of 21st International Conference on Extending Database Technology (EDBT’18) – demo track, Vienna, Austria, March 26-29, 2018.
 • Christos Doulkeridis, Nikos Pelekis, Yannis Theodoridis, George A. Vouros. “Big Data Management and Analytics for Mobility Forecasting in datAcron”. In Proceedings of 1st International Workshop on Big Data Management in European Projects (EuroPro’17), Venice, Italy, March 21, 2017.
 • Georgios M. Santipantakis, George A. Vouros, Apostolos Glenis, Christos Doulkeridis, Akrivi Vlachou. “The datAcron Ontology for Semantic Trajectories”. In Proceedings of 14th International Conference on Extending the Semantic Web (ESWC’17), pp.26-30, Portorož, Slovenia, May 28 – June 1, 2017.
 • Georgios M. Santipantakis, George A. Vouros, Christos Doulkeridis, Akrivi Vlachou, Gennady L. Andrienko, Natalia V. Andrienko, Georg Fuchs, Jose Manuel Cordero Garcia, Miguel Garcia Martinez. “Specification of Semantic Trajectories Supporting Data Transformations for Analytics: The datAcron Ontology”. In Proceedings of 13th International Conference on Semantic Systems (SEMANTICS’17), pp.17-24, Amsterdam, The Netherlands, September 11-14, 2017.
 • Fragkiskos Gryllakis, Nikos Pelekis, Christos Doulkeridis, Stylianos Sideridis, Yannis Theodoridis. “Searching for Spatio-Temporal-Keyword Patterns in Semantic Trajectories”. In Proceedings of 16th International Symposium on Advances in Intelligent Data Analysis (IDA’17), pp.112-124, London, UK, October 26-28, 2017.
 • Christos Baziotis, Nikos Pelekis, Christos Doulkeridis. “DataStories at SemEval-2017 Task 4: Bidirectional LSTM with Attention for Message-level and Topic-based Sentiment Analysis”. In Proceedings of 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2017), Vancouver, Canada, August 3-4, 2017.
 • Christos Baziotis, Nikos Pelekis, Christos Doulkeridis. “DataStories at SemEval-2017 Task 6: Siamese Bidirectional LSTM with Attention for Humorous Text Comparison”. In Proceedings of 11th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2017), Vancouver, Canada, August 3-4, 2017.
 • Doulkeridis C, Vlachou A, Mpestas D, Mamoulis N, “Parallel and Distributed Processing of Spatial Preference Queries using Keywords”, Proceedings of 20th International Conference on Extending Database Technology (EDBT’17), Venice, Italy, March 21-24, 2017.
 • Saouk M, Doulkeridis C, Vlachou A, Nørvåg K, “Efficient Processing of Top-k Joins in MapReduce”, Proceedings of IEEE International Conference on Big Data (IEEE BigData’16), Washington D.C., USA, December 5-8, 2016.
 • Nikitopoulos P, Paraskevopoulos A-I., Doulkeridis C, Pelekis N, Theodoridis Y, “BigCAB: Distributed Hot Spot Analysis over Big Spatio-temporal Data using Apache Spark (GIS Cup)”, Proceedings of 24th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems (ACM SIGSPATIAL 2016), Francisco Bay Area, California, USA, October 31 – November 3, 2016.
 • Karanasou M, Ampla A, Doulkeridis C, Halkidi M, “Scalable and Real-time Sentiment Analysis on Twitter Data”, Proceedings of 6th ICDM Workshop on Sentiment Elicitation from Natural Text for Information Retrieval and Extraction (SENTIRE’16), Barcelona, Spain, December 12, 2016.
 • Sfyris G.A, Fragkos N, Doulkeridis C, “Profile-Based Selection of Expert Groups”, Proceedings of 20th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries (TPDL’16), pp.81-93, Hannover, Germany, September 5-9, 2016.
 • Gkorgkas O, Vlachou A, Doulkeridis C, Nørvåg K, “Maximizing Influence of Spatio-Textual Objects Based on Keyword Selection”, 14th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’16), Athens, Greece, July 28-29, 2016.
 • Doulkeridis C, Vlachou A, Nikitopoulos P, Tampakis P, Saouk M, “The RoadRunner Framework for Efficient and Scalable Processing of Big Data”, Proceedings of 19th Panhellenic Conference on Informatics (PCI’15), pp.215-220, Athens, Greece, October 1-3, 2015.
 • Gkorgkas O, Vlachou A, Doulkeridis C, Nørvåg K, “Maximizing Influence of Spatio-Textual Objects Based on Keyword Selection”, Proceedings of 14th International Symposium on Spatial and Temporal Databases (SSTD’15), Seoul, South Korea, August 26-28, 2015.
 • Gkorgkas O, Vlachou A, Doulkeridis C, Nørvåg K, “Finding the Most Diverse Products using Preference Queries”, 13th Hellenic Data Management Symposium (HDMS’15), Athens, Greece, July 20-21, 2015.
 • Karanasou M, Doulkeridis C, Halkidi M, “DsUniPi: An SVM-based approach for Sentiment Analysis of Figurative Language on Twitter”, Proceedings of 9th International Workshop on Semantic Evaluation (SemEval 2015), Denver, Colorado, June 4-5, 2015.
 • Gkorgkas O, Vlachou A, Doulkeridis C, Nørvåg K, “Finding the Most Diverse Products using Preference Queries”, Proceedings of 18th International Conference on Extending Database Technology (EDBT’15), Brussels, Belgium, March 23-27, 2015.

Συγγράμματα

Δημοσθένης Κυριαζής

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2001 και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» το 2004 (σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Πειραιά). Από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων (π.χ. BigDataStack, CrowdHEALTH, MATILDA, 5GTANGO, CYBELE, ORBIT, VISION Cloud, IRMOS, 4CaaSt) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών και τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα διαδικτύου οντοτήτων – συντονίζοντας σχετικά ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και υπάρξει επικεφαλής διάφορων ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων (όπως Future Internet Architecture Board, και Cloud QoS&SLAs).

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

2010 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Kyriazis D, “Modelling and prediction of resources and services state evolvement for efficient runtime adaptations”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2019
 • Kyriazis D, “Enabling custom security controls as plugins in service oriented environments”, Springer, Transactions on Computational Collective Intelligence, 2019
 • Peuster M, Schneider S, Zhao M, Xilouris G, Trakadas P, Vicens F, Tavernier W, Soenen T, Vilalta R, Andreou G, Kyriazis D, Karl H, “Introducing Automated Verification and Validation for Virtualized Network Functions and Services”, IEEE, Communications Magazine, 2019
 • Tomas L, Kokkinos P, Anagnostopoulos V, Feder O, Kyriazis D, Meth K, Varvarigos E, Varvarigou T, “Disaster Recovery Layer for Distributed OpenStack Deployments”, IEEE Transactions on Cloud Computing, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Maglogiannis I, Kyriazis D, “Structurally Mapping Healthcare Data to HL7 FHIR Through Ontology Alignment”, Springer, Journal of Medical Systems, 2019
 • Kyriazis D, “Protection of Service-Oriented Environments Serving Critical Infrastructures”, MDPI, Inventions, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, “Internet of Medical Things (IoMT): Acquiring and Transforming Data into HL7 FHIR through 5G Network Slicing”, Emerging Science Journal, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Exploring the Complete Data Path for Data Interoperability in Cyber-Physical Systems”, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Perakis K, Miltiadou D, Pitsios S, Kyriazis D, “Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0”, Elsevier, Computer Methods and Programs in Biomedicine Journal, 2019
 • Kiourtis A, Nifakos S, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Aggregating the Syntactic and Semantic Similarity of Healthcare Data towards their Transformation to HL7 FHIR through Ontology Matching”, Elsevier, International Journal of Medical Informatics, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Stavrianos P, Xylouris G, Kyriazis D, “Managing and optimizing quality of service in 5G environments across the complete SLA lifecycle”, Special Issue on Recent Advances in Engineering System Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Plug’n’Play Approach for Dynamic Data Acquisition from Heterogeneous IoT Medical Devices of Unknown Nature”, Springer Evolving Systems Journal, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Perakis K, Pitsios S, Maglogiannis I, Kyriazis D, “A Holistic Approach for Achieving Interoperability of High-Quality Data from IoT Medical Devices”, Springer, Journal of Medical Systems, 2019
 • Kousiouris G, Akbar A, Sancho J, Ta-shma P, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Integrated Information Lifecycle Management Framework for Exploiting Social Network Data to Identify Dynamic Large Crowd Concentration Events in Smart Cities Applications”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2018
 • Niros A, Tsekouras G, Tsolakis D, Manousakis-Kokorakis A, Kyriazis D, “Hierarchical Fuzzy Clustering in Conjunction with Particle Swarm Optimization to Efficiently Design RBF Neural Networks”, Springer, Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2015
 • Menychtas A, Tomas D, Tiemann M, Santzaridou C, Psychas A, Kyriazis D, Espert J, Campbell S, “Dynamic Social and Media Content Syndication for Second Screen”, International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 2015
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-time event management in cloud environments”, Inderscience, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2015
 • Menychtas A, Vogel J, Giessmann A, Gatzioura A, Gomez S, Moulos V, Junker F, Muller M, Kyriazis D, Stanoevska-Slabeva K, Varvarigou T, “4CaaSt marketplace: An advanced business environment for trading cloud services”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2014
 • Kostantos K, Kapsalis A, Kyriazis D, Themistocleous M, Cunha P, “Open-Source Iaas Fit For Purpose: A Comparison Between OpenNebula and OpenStack”, International Journal of Electronic Business Management, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Konstanteli K, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “Parametric Design and Performance Analysis of a Decoupled Service-Oriented Prediction Framework based on Embedded Numerical Software”, IEEE Transactions on Services Computing, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Content-centric Storage: Accessing Data Objects based on Metadata and Relationships”, Business Informatics Journal, Wroclaw University of Economics, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Dynamic, Behavioural-based Estimation of Resource Provisioning based on High-level Application Terms in Cloud Platforms”, Elsevier Future Generation Computer Systems-The International Journal of Grid Computing and eScience, 2013
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Varvarigou T, “Workflow Management for Soft Real-time Interactive Applications in Virtualized Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Varvarigou T, Doulamis A, Tserpes K, Kyriazis D, “Infrastructure and Network-aware Grids and Service Oriented Architectures”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Recommender Mechanism for Service Selection in Service-Oriented Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Andronikou V, Mamouras K, Tserpes K, Kyriazis D, Varvarigou T, “Dynamic QoS-aware Data Replication in Grid Environments based on data importance”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Konstanteli K, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “Virtualised e-Learning on the IRMOS Real-time Cloud”, Service Oriented Computing and Applications, Springer , 2012
 • Katsaros G, Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “A Self-adaptive hierarchical monitoring mechanism for Clouds”, Journal of Systems and Software, Elsevier 2012
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, GSTF International Journal on Computing, 2011
 • Athanaileas T, Menychtas A, Dionysiou D, Kyriazis D, Kaklamani D, Varvarigou T, Uzunoglu N and Stamatakos G, “Exploiting Grid Technologies for the Simulation of Clinical Trials In Silico: the Paradigm of In Silico Radiation Oncology”, Special Issue Software Tools, Techniques and Architectures for Computer Simulation on SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, The Society for Modeling and Simulation International, 2011
 • Varvarigou T, Tserpes K, Kyriazis D and Silvestri F, “A study on the effect of application and resource characteristics on the QoS in service provisioning environments”, International Journal of Distributed Systems and Technologies, IGI Global, 2010

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Constructing Healthcare Ontologies of any Data Format”, 11th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED), Athens, Greece, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Kiourtis A, Stavrianos P, Kyriazis D, “IntrA: Introducing Adaptation in 5G Monitoring Frameworks”, IADIS Information Systems Conference (IS), Utrecht, Netherlands, 2019
 • Gallos P, Aso S, Autexier S, Brotons A, De Nigro A, Jurak G, Kiourtis A, Kranas P, Kyriazis D, Lustrek M, Magdalinou A, Maglogiannis I, Mantas J, Martinez A, Menychtas A, Montandon L, Picioroaga F, Perez M, Plagianakos V, Stanimirovic D, Starc G, Tomson T, Vilar-Mateo R, Vizitiuic A, “CrowdHEALTH: Big Data Analytics and Holistic Health Records”, ICT for Health Science Research (STC), Hannover, Germany, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Symvoulidis C, Stavrianos P, Kyriazis D, “An Integrated SLA Management Framework in a real 5G Environment”, 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN), Paris, France, 2019
 • Symvoulidis C, Tsoumas I, Kyriazis D, “Towards the identification of context in 5G infrastructures”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, “SLAs in 5G: A complete framework facilitating VNF-and NS-tailored SLAs management”, 32nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINA), Krakow, Poland, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Generic Approach for Capturing Reliability in Medical Cyber-Physical Systems”, 14th Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI2018), Rhodes, Greece, 2018
 • Kapassa E, Touloupou M, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, ‘5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement’, 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and Workshops (ICIN), Paris, France, 2018
 • Kyriazis D, Doulkeridis C, Gouvas P, Jimenez-Peris R, Juan Ferrer A, Kallipolitis L, Kranas P, Kousiouris G, Macdonald C, McCreadie R, Papageorgiou A, Patino-Martinez M, Plitsos S, Poulopoulos D, Paradell A, Ta-Shma P, Vassilakis C, Vianello V, “BigDataStack: A holistic data-driven stack for big data applications and operations”, IEEE BigData, San Francisco, USA, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, Themistocleous D, “The road to the future of Healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform”, 15th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems, (EMCIS), Limassol, Cyprus, 2018
 • Twamley P, Müller M, Bök PB, Xilouris GK, Sakkas C, Kourtis MA, Peuster M, Schneider S, Stavrianos P, Kyriazis D, “5GTANGO: An Approach for Testing NFV Deployments”, IEEE European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Ljubljana, Slovenia, 2018
 • Touloupou M, Kapassa E, Kiourtis A, Kyriazis D, “Cheapo: An Algorithm for runtime adaption of time intervals applied in 5G Networks”, 5th IEEE International Conference on Software Defined Systems (SDS), Barcelona, Spain, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Symvoulidis C, Kyriazis D, “Capturing the Reliability of Unknown Devices in the IoT World”, 5th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), Valencia, Spain, 2018
 • Alexakis E, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Georgopoulos A, Moropoulou A, ‘Computer-Aided Innovative Methodology for Management and Personalized Representation of Big Data in Cultural Heritage’, 9th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC), Florida, USA, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Matching Ontologies to HL7 FHIR towards their syntactic and semantic similarity”, 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Health Care (ICIMTH), Athens, Greece, 2018
 • Maglogiannis I, Peppas G, Kyriazis D, Montandon L, Mantas J, “The CrowdHEALTH approach for Health Policy Making based on Big Data Analytics”, Medical Informatics Europe (MIE), Gothenburg, Sweden, 2018
 • Kapassa E, Touloupou M, Stavrianos P, Kyriazis D, “Dynamic 5G Slices for IoT Applications with Diverse Requirements”, Fifth International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IoTSMS), Valencia, Spain, 2018
 • Parada C, Bonnet J, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Vilalta R, Muñoz R, Casellas R, Martinez R, Xilouris G, ‘5GTANGO: A Beyond-MANO Service Platform’, European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Ljubljana, Slovenia, 2018
 • Kyriazis D, “Provision of Dependability Guarantees in IoT-based Service Oriented Environments”, 3rd International Conference on Information and Communication Technology (ICICT), London, United Kingdom, 2018
 • Kyriazis D, “BYOS: Bring Your Own Security in Clouds and Service Oriented Infrastructures”, 32nd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINA-2018), Krakow, Poland, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “FHIR Ontology Mapper (FOM): Aggregating Structural and Semantic Similarities of Ontologies towards their Alignment to HL7 FHIR”, 20th IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HEALTHCOM), Ostrava, Czech Republic, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “Identification of medical IoT devices APIs through ontology mapping techniques”, 5th EAI International Conference on IoT Technologies for HealthCare (HealthyIoT), Guimarães, Portugal, 2018
 • De Nigro A, Torelli F, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Aso Lete S, Mantas J, “The CrowdHEALTH approach for Holistic Health Records”, Medical Informatics Europe (MIE), Gothenburg, Sweden, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Towards a Secure Semantic Knowledge of Healthcare Data through Structural Ontological Transformations”, 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE), Corfu, Greece, 2018
 • Moutselos K, Kyriazis D, Maglogiannis I, “A Web based modular environment for Assisting Health Policy Making Utilizing Big Data Analytics”, 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), Zakynthos, Greece, 2018
 • Xilouris G, Kolometsos S, Paraday C, Bonnety J, Stavrianos P, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Gouvas P, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Vicens F, Martrat J, Alemanyk P, Muñoz R,
 • Vilalta R, “Towards Autonomic Policy-based Network Service Deployment with SLA and Monitoring”, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks, Verona, Italy, 2018
 • Alexakis E, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Georgopoulos A, Moropoulou A, “Innovative Methodology for Personalized 3D Representation and Big Data Management in Cultural Heritage», Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH), Athens, Greece, 2018
 • Doulamis A, Labropoulos K, Kyriazis D, Moropoulou A, “Resilient Eco-smart Strategies & Innovative Technologies to Protect Cultural heritage”, Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH), Athens, Greece, 2018
 • Moutselos K, Kyriazis D, Diamantopoulou V, Maglogiannis I, “Trustworthy data processing for health analytics tasks”, Workshop Advances in High Dimensional Big Data (AdHD), IEEE BigData, Seattle, USA, 2018
 • Kyriazis D, Autexier S, Brondino I, Boniface M, Donat L, Engen V, Fernandez R, Jimenez R, Jordan B, Jurak G, Kiourtis A, Kosmidis T, Lustrek M, Maglogiannis I, Mantas J, Martinez A, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Montandon L, Nechifor C, Nifakos S, Papageorgiou A, Patino M, Perez M, Plagianakos V, Stanimirovic D, Starc G, Tomson T, Torelli F, Traver V, Vassilacopoulos G, Wajid U, “CrowdHEALTH: Holistic Health Records & Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health” , 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Athens, Greece, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Acquiring the Ontological Representation of Healthcare Data through Metamodeling Techniques”, 14th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Coimbra, Portugal, 2017
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Classification Techniques for Managing IoT Devices of Common Specifications”, 14th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Biarritz, France, 2017
 • Zhao M, Le Gall F, Cousin P, Vilalta R, Muñoz R, Castro S, Peuster M, Schneider S, Siapera M, Kapassa E, Kyriazis D, Hasselmeyer P, Xilouris G, Tranoris C, Denazis S, Martrat J, “Verification and validation framework for 5G network services and apps”, Workshop on Federated Testbeds, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), Berlin, Germany, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Gaining the Semantic Knowledge of Healthcare Data through Syntactic Models Transformations”, 1st International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC), Budapest, Hungary, 2017
 • Poulopoulos D, Kyriazis D, “Collaborative Filtering for Producing Recommendations in the Retail Sector”, European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Coimbra, Portugal, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Towards Data Interoperability: Turning Domain Specific Knowledge to Agnostic across the Data Lifecycle”, 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, AINA Workshops, Crans-Montana, Switzerland, 2016
 • Kyriazis D, Anagnostopoulos V, Arcangeli A, Gilbert D, Kalogeras D, Kat R, Klein C, Kokkinos P, Kuperman Y, Nider J, Svard P, Tomas L, Varvarigos E, Varvarigou T, “High performance fault-tolerance for clouds”, IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), Larnaca, Cyprus, 2015
 • Jeferry K, Kousiouris G, Kyriazis D, Altmann J, Ciuffoletti A, Maglogiannis I, Nesi P, Suzic B, Zhao Z, “Challenges Emerging from Future Cloud Application Scenarios”, 1st International Conference on Cloud Forward: From Distributed to Complete Computing, Pisa, Italy, 2015
 • Kyriazis D, Doulamis N, Kousiouris G, Menychtas A, Themistocleous M, Vescoukis V, “Employing Relevance Feedback to Embed Content and Service Importance into the Selection Process of Composite Cloud Services”, 12th International Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Cluj-Napoca, Romania, 2015
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Psychas A, Menychtas A, Varvarigou T, “Opportunistic Collaborative Service Networks: The Facilitator for Efficient Data and Services Exchange”, Second International Summit on Internet of Things and IoT Infrastructures (IoT 360°), Rome, Italy, 2015
 • Seriatos G, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Varvarigou T, “Comparison of Database and Workload Types Performance in Cloud Environments”, 1st International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing (ALGOCLOUD), Patras, Greece, 2015
 • Voutyras O, Bourelos P, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Social Monitoring and Social Analysis in Internet of Things Virtual Networks”, Innovations in Services, Networks and Clouds (ICIN), Paris, France, 2015
 • Chelmis N, Themistocleous M, Kyriazis D, “Optimized cloud resources management based on dynamic business and elasticity models”, Cloud Platforms, Infrastructures and Applications (CLOUD), Nice, France, 2015
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Introducing a Patient-Centered e-Health Record Over the Cloud”, International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2014), Rome, Italy, 2014
 • Giogourtsoglou A, Themistocleous M, Kyriazis D, “Dynamic prediction based on varying scalability parameters enabling time-constrained resource provisioning”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Qatar, 2014
 • Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-Time Execution Flow Management for Event-Driven Computational Cloud Storage”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Doha, Qatar, 2014
 • Voutyras O, Bourelos P, Kyriazis D, Varvarigou T, ”An Architecture supporting Knowledge flow in Social Internet of Things systems”, Workshop on Internet of Things Communications and Technologies (IoT-CT), IEEE Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaca, Cyprus, 2014
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopoulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, Maglaveras N, Chouvarda I, Mourouzis A, “Patient-Centered e-Health Record over the Cloud”, Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Greece, 2014
 • Qevani E, Panagopoulou M, Stampoltas C, Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “What can OpenStack adopt from a Ganeti-based open-source IaaS?”, IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Alaska, USA, 2014
 • Kousiouris G, Giammatteo G, Evangelinou A, Galante N, Kevani E, Stampoltas C, Menychtas A, Kopaneli A, Balraj K, Kyriazis D, Varvarigou T, Stuer P, Arrieta L, “A Multi-Cloud Framework for Measuring and Describing Performance Aspects of Cloud Services Across Different Application Types”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Spain, 2014
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, Kapsalis A, “Efficient Scalability through Layered Monitoring and Event Processing”, International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS), Birmingham, UK, 2014
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo H, Gorronogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, IEEE Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “QoS-Oriented Service Management in Large Scale Federated Clouds”, Workshop on Management of Cloud Systems (MoCS), IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013
 • Menychtas A, Kyriazis D, Kousiouris G, Varvarigou T, “An IoT enabled point system for end-to-end multi-modal transportation optimization”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), Guilin, China, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Real-time computer vision in clouds through effective monitoring and workflow management”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), China, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, “Smart, Autonomous and Reliable Internet of Things”, 4th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN), Niagara Falls, Canada, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, Rossi A, White D, Cooper J, “Sustainable smart city IoT applications: Heat and electricity management & Eco-conscious cruise control for public transportation”, International Workshop on Smart City and Ubiquitous Computing Applications (SCUCA), International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Gogouvitis S, Kolodner E, Kyriazis D, Bahar E, Hohenstein U, “Extending Cloud-based Object Storage with Content Centric Services”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo J, Gorroñogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, 17th Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Kyriazis D, “Modeling the Interactions between Cloud Service Providers”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “Legacy Applications on the Cloud: Challenges and enablers focusing on application performance analysis and providers characteristics”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Gogouvitis S, Jaeger M, Kolodner H, Kyriazis D, Longo F, Lorenz M, Messina A, Montagnuolo M, Salant E, Tusa F, “VISION Cloud: A Cloud Storage Solution Supporting Modern Media Production”, IBC 2012
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Katsaros G, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “Content Based SLAs in Cloud Computing Environments”, Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Katsaros G, Gogouvitis S, Mavrogeorgi N, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Talyansky R, “A Holistic View of Information Management in Cloud Environments”, IEEE Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Gogouvitis S, Alexandrou V, Mavrogeorgi N, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Monitoring Mechanism for Storage Clouds”, 2nd International Conference on Cloud and Green Computing (CGC), Hunan, China, 2012
 • Spyridon V. Gogouvitis, Gregory Katsaros, Dimosthenis Kyriazis, Athanasios Voulodimos, Roman Talyansky, Theodora A. Varvarigou: “Retrieving, Storing, Correlating and Distributing Information for Cloud Management”, Grid Economics and Business Models (GECON), Berlin, Germany, 2012
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Cloud-Based Content Centric Storage for Large Systems”, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wroclaw, Poland, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Menychtas A, Konstanteli K, Varvarigou T, “Translation of application-level terms to resource-level attributes across the Cloud stack layers”, IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Corfu, Greece, 2011
 • Braitmaier M, Kyriazis D, “Virtual and Augmented Reality: Improved User Experience through a Service Oriented Infrastructure”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Menychtas A, Varvarigou T, “Interactive Social TV on Service Oriented Environments: Challenges and Enablers”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Voulodimos A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Doulamis A, Kosmopoulos D, Varvarigou T, “QoS-oriented Service Management in Clouds for Large Scale Industrial Activity Recognition”, IEEE International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), Dalian, China, 2011
 • Kolodner Ε, Tal S, Kyriazis D, Naor D, Allalouf M, Bonelli L, Brand P, Eckert A, Elmroth E, Gogouvitis S, Harnik D, Hernandez F, Jaeger M, Lakew E, Lopez J, Lorenz M, Messina A, Shulman-Peleg A, Talyansky R, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “A Cloud Environment for Data-intensive Storage Services”, IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Athens, Greece, 2011
 • Kolodner Η, Kyriazis D, Gogouvitis S, Kousiouris G, Vafiadis G, “OPTIMIS and VISION Cloud: How to manage data in clouds”, Cloud Computing Projects and Initiatives (CCPI), Euro-par, Bordaux, France, 2011
 • Kolodner E, Naor D, Tal S, Koutsoutos S, Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Kyriazis D, Salant E, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, eChallenges, Florence, Italy, 2011
 • Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Oberle K, Voith T, Galizo G, Berger S, Oliveros E, Boniface M, “A cloud platform for real-time interactive applications “,1st International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Noordwijkerhout, Netherlands, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Architectural Approach for Event-Based Execution Management in Service Oriented Infrastructures”, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC), Timisora, Romania, 2010
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, International Conference on Real-Time and Embedded Systems (RTES), Singapore, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Workflow Management in Service Oriented Infrastructures”, International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC), India, 2010
 • Katsaros G, Kousiouris G, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Monitoring Framework for soft real-time applications”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “e-Learning with Real-Time Guarantees on the IRMOS Platform”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Kyriazis D, Einhorn R, Furst L, Braitmaier M, Lamp D, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Oliveros E, Loughran N, Nasser B, “A Methodology for engineering real-time interactive multimedia applications on Service Oriented Infrastructures”, IADIS Applied Computing, Timisora, Romania, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Architecture for achieving QoS aware Workflow Management in Virtualized Environments”, 6th IEEE/IFIP International Conference on Network and Service Management, Canada, 2010
 • Menychtas A, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Minimizing technical complexities in emerging cloud computing platforms”, Cloud Computing: Project and Initiatives, Italy, 2010
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “Service Selection Decision Support in the Internet of Services”, Grid Economics and Business Models (GECON), Ischia, Italy, 2010
 • Boniface M, Nasser B, Papay J, Phillips S, Servin A, Yang K, Zlatev Z, Gogouvitis S, Katsaros G, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, “Platform-as-a-Service Architecture for Real-time Quality of Service Management in Clouds”, 5th International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW), Barcelona, Spain 2010.
 • Kousiouris G, Checconi F, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Voith T and Kyriazis D, “Distributed Interactive Real-time Multimedia Applications: A Sampling and Analysis Framework”, 1st International Conference on Analysis Tools and Methodologies for Embedded and Real-time Systems, Brussels, Belgium, 2010
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “A Service-Oriented Framework for GNU Octave-Based Performance Prediction”, 7th IEEE International Conference on Services Computing (SCC), Miami, USA, 2010

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Koumaditis K, Pittas G, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Cloud Services for Healthcare: Insights from a Multidisciplinary Integration Project”, Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations, IGI Global, 2014
 • Martino B,  Venticinque S, Kyriazis D, Gogouvitis S, “A Comparison of Two Different Approaches to Cloud Monitoring”, Inter-cooperative Collective Intelligence: Techniques and Applications, Springer, 2014
 • Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, «Commercial and Distributed Storage Systems» Data Intensive Storage Services for Cloud Environments, IGI Global, 2013
 • Koutsoutos S, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Monitoring in Federated & Self-Manageable Clouds”, Achieving Federated and Self-Manageable Cloud Infrastructures: Theory and Practice, (Brandic I, Villari M, Tusa F), IGI Global, 2012
 • Kolodner E, Shulman-Peleg A, Naor D, Brand P, Dao M, Eckert A, Gogouvitis S, Harnik D, Jaeger M, Kyriazis D, Lorenz M, Messina A, Shribman A, Tal S, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, European Research Activities in Cloud Computing (Petcu D, Poletti J), Cambridge Scholars Publishing, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Oliveros E, Madic P, Varvarigou T, “Taxonomy and State of the Art of Service Discovery Mechanisms and their relation to the Cloud Computing Stack”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Cucinotta T, Boniface M, “Workflow Semantics and Management in Service Oriented Architectures”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011

Συγγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Δημιουργία προγραμματιστικής διεπαφής με μεθόδους πρόσβασης σε NoSQL συστήματα αποθήκευσης δεδομένων
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης υλοποίησης βασικών τελεστών πρόσβασης (CRUD operations) μέσω ενός Application Programming Interface σε NoSQL συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των προγραμματιστών σε ένα NoSQL σύστημα αποθήκευσης, αποκρύπτοντας λεπτομέρειες του εκάστοτε συστήματος.
 • Πρόβλεψη πόρων δικτύου μέσω συμβολαίων παροχής υπηρεσιών με χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η δημιουργία και εκπαίδευση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου (Artificial Neural Network) το οποίο θα χαρτογραφεί απαιτήσεις υψηλού επιπέδου (από τους χρήστες των υπηρεσιών ή τους παρόχους) προς χαμηλού επιπέδου (απαιτήσεις πόρων δικτύου). Το αποτέλεσμα του νευρωνικού δικτύου θα είναι οι απαιτούμενοι πόροι δικτύου που χρειάζονται για να εκπληρωθεί η ποιότητα της υπηρεσίας που έχει υπογραφεί σε ένα SLA.
 • Πρόβλεψη πόρων δικτύου μέσω συμβολαίων παροχής υπηρεσιών με χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η έρευνα και καταγραφή των απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών (QoS) που παρέχονται μέσω Cloud αρχιτεκτονικών. Παράλληλος σκοπός αποτελεί η μελέτη καταγραφής των συγκεκριμένων μετρικών από τους παρόχους, και την κατανομή των πόρων δικτύου στην υποδομή ώστε να τηρείται η ποιότητα υπηρεσίας. Κατά την έρευνα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν μεγάλοι πάροχοι (π.χ. Amazon κτλ.).
 • Διαλειτουργικότητα δεδομένων υγείας
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη προτύπων (standards) και τεχνικών διαλειτουργικότητας δεδομένων υγείας, με στόχο τη σύγκριση και την αξιολόγησή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης.
 • Συντακτική και Σημασιολογική ομοιότητα μεταξύ XML εγγράφων
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη τεχνικών ανεύρεσης συντακτικής και σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών εγγράφων κειμένου, με σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμου υπολογισμού συντακτικής και σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ XML εγγράφων.
 • Υλοποίηση εφαρμογής ιστού και κινητής συσκευής
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογής ιστού και κινητής συσκευής, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός ερευνητικού εργαστηρίου.
 • Υλοποίηση εφαρμογής Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου (NFC)
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογής καταχώρησης και απεικόνισης δεδομένων υγείας, με στόχο την ανέπαφη μεταφορά τους με τεχνολογία Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου (NFC) σε άλλη συσκευή ανάγνωσης NFC (NFC Reader).
 • Υλοποίηση μίας πύλης σύνδεσης IoT συσκευών
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνολογιών για την ανίχνευση και τη σύνδεση διαφορετικών διαδικτυακών (IoT) συσκευών σε διαφορετικές πλατφόρμες με στόχο την υλοποίηση μιας web εφαρμογής βάσει της οποίας θα παρέχεται μία πύλη (Gateway), ικανή να εντοπίζει και να συνδέει όλες τις ΙοΤ συσκευές που βρίσκονται εντός μίας κοντινής εμβέλειας αυτής, στην εκάστοτε πλατφόρμα από την οποία θα χρησιμοποιείται. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα συλλέγει διαφορετικές πληροφορίες των συσκευών αυτών, παρέχοντας σχετικές οπτικοποιήσεις.
 • Υλοποίηση ενός μηχανισμού καθαρισμού Μεγάλων Δεδομένων
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνικών και αλγορίθμων για τον καθαρισμό (cleaning) δεδομένων στο χώρο των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), με στόχο την υλοποίηση μίας web εφαρμογής βάσει της οποίας θα παρέχεται ένας cleaning μηχανισμός, υπεύθυνος για την ολική εκκαθάριση των παρεχόμενων δεδομένων. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρέχει την οπτικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων.
 • Υλοποίηση ενός μηχανισμού εκτίμησης αξιοπιστίας συσκευών
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνικών εκτίμησης της αξιοπιστίας (reliability) διαφορετικών διαδικτυακών (IoT) συσκευών σε μία πλατφόρμα, με στόχο την υλοποίηση μίας web εφαρμογής βάσει της οποίας θα παρέχεται ένας μηχανισμός εκτίμησης reliability, ο οποίος θα δέχεται σαν είσοδο διαφορετικές συνδεδεμένες συσκευές, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης του reliability της εκάστοτε συσκευής. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρέχει την οπτικοποίηση των σχετικών στατιστικών αποτελεσμάτων και των πληροφοριών για τις σχετικές συσκευές.
 • Παράλληλη και Επαναλαμβανόμενη Εκπαίδευση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης
  Με την εμφάνιση νέων δεδομένων, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης, με σκοπό τη δυναμική προσαρμογή του μοντέλου σε νέα πρότυπα δεδομένων. Μια περίπτωση αποτελεί η λειτουργία του αλγόριθμου με εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων, στα οποία η μαζική εκπαίδευση είναι αναποτελεσματική. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το πρόβλημα της παραλληλοποίησης του αλγορίθμου. Επομένως, μια εφαρμογή μηχανικής μάθησης θα μπορούσε να προσαρμόσει τις παραμέτρους ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας ένα σύμπλεγμα υπολογιστών. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη και η εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με παράλληλη και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση.
 • Deep Learning σε Συστήματα Συστάσεων
  Η μέθοδος Collaborative Filtering (CF) είναι μια επιτυχημένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται συνήθως από πολλά συστήματα συστάσεων (recommendation systems). Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Deep Learning στο πρόβλημα των συστημάτων συστάσεων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα συστάσεων, το Deep Learning παρέχει καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του χρήστη, των χαρακτηριστικών του αντικειμένου και των ιστορικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη και η εφαρμογή της μεθόδου Collaborative Filtering με χρήση αρχιτεκτονικών Deep Learning.
 • Κατασκευή βιβλιοθήκης αξιολόγησης μεθόδων Μηχανικής Μάθησης
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης βιβλιοθήκης που θα παρέχει συγκρίσεις και αξιολογήσεις μεταξύ διαφόρων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ανάλογα με το σύνολο δεδομένων που θα παρέχεται.
 • Εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ολοκλήρωση μιας βάσης δεδομένων πραγματικού χρόνου με μια πλατφόρμα εφαρμογής αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στα δεδομένα σε μορφή υπηρεσίας σε μια Cloud υποδομή.
 • Υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης/εξόρυξης δεδομένων σε Cloud υποδομές
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ολοκλήρωση μεθόδων μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών σε μια Cloud αρχιτεκτονική. Επίσης, θα γίνει ολοκλήρωση υπολογισμών μετρικών για την αποδοτική βελτιστοποίηση της λειτουργίας του αλγόριθμου.
 • Ανάλυση ροών δεδομένων και αναγνώριση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη μηχανισμού επεξεργασίας ροών δεδομένων και αναγνώρισης γεγονότων (stream and complex event processing) χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης πραγματικού χρόνου.
 • Τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών για πρόβλεψη με χρήσεις προσεγγίσεων μηχανικής μάθησης
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η κατασκευή ενός μηχανισμού πρόβλεψης σε δεδομένα χρονοσειρών (πχ Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου, network monitoring metrics, κλπ.) με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπου clustering αλγορίθμου σε συνδυασμό με NLP τεχνικές
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη της αρχιτεκτονικής μιας cloud υποδομής και των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει με σκοπό τη σχεδίαση αποδοτικού μηχανισμού για την επιτυχή ανακάλυψη ισχυρών υποομάδων αντικειμένων σε ένα υπάρχον σύνολο αντικειμένων (app services). Η ανάλυση θα γίνεται στο επίπεδο περιγραφών των υπηρεσιών από JSON files και τεχνικών Natural Language Processing.
 • Μελέτη, σύγκριση και εφαρμογή recommendation System
  Τα recommendation system έχουν πολλές εφαρμογές, όπως κάποιες ευρέως γνωστές και δημοφιλείς στο Imdb, Netflix,Aamazon κλπ. Σκόπος τους είναι η πρόταση αντικειμένων στους διάφορους χρήστες με αποτέλεσμα την πρόταση αντικειμένων που δεν γνωρίζουν ήδη, και θα αποτελούν πιθανή επιθυμητή επιλογή. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η έρευνα, η συγκριτική μελέτη και η υλοποίηση των διαφόρων recommendation systems ή η εκ νέου υλοποίηση ενός recommendation αλγόριθμου με τη χρήση μόνο βασικών επιστημονικών βιβλιοθηκών (π.χ. στην περίπτωση της python numpy και pandas).
 • Μελέτη, σύγκριση και εφαρμογή matrix & tensor factorization techniques
  Η παραγοντοποίηση πινάκων έχει πολλές εφαρμογές στην επιστήμη των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ως clustering τεχνική για την ανακάλυψη της κατανομής των δεδομένων σε ομάδες και για την πρόβλεψη ελλειπών τιμών από πίνακες. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνικών συστάσεων με τη βοήθεια παραγοντοποίησης πινάκων.
 • Υλοποίηση αλγορίθμου παρακολούθησης πόρων σε SDN συστήματα
  Το Software-Defined Networking (SDN) είναι μια αναδυόμενη αρχιτεκτονική που είναι δυναμική, διαχειρίσιμη, οικονομικά αποδοτική και προσαρμόσιμη, καθιστώντας την ιδανική για τη φύση των σημερινών εφαρμογών. Επί του παρόντος, εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τα δίκτυά τους και για τον εντοπισμό απειλών/αποτυχιών του δικτύου τους, απαιτώντας ταυτόχρονα ακρίβεια και επικαιρότητα. Αντικείμενο της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός προσαρμοστικού αλγόριθμου για την παρακολούθηση των πόρων ενός SDN δικτύου.
 • Ανάπτυξη μοντέλου επιλογής υπηρεσιών Cloud Computing
  Το Cloud computing έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία της πληροφορικής επιτρέποντας την πρόσβαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες εφαρμογών τρίτων παρόχων σε συνδρομητική βάση. Επί του παρόντος, απουσιάζει ένα πλαίσιο αξιολόγησης προσφορών συναρτήσει των απαιτήσεων ποιότητας (QoS) του χρήστη. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη και η υλοποίηση ενός μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική τήρηση των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών και την βελτίωση του QoS.