Δημοσθένης Βουγιούκας

Email dvouyiou@unipi.gr
Γραφείο 502 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142750
Τίτλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Πέμπτη και Παρασκευή 10:00-11:00
Διδασκαλία Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος — 6ο εξάμηνο
Ασύρματες Επικοινωνίες — 6ο εξάμηνο
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημοσθένης Βουγιούκας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο «Συνεργατικές Επικοινωνίες Μικρής και Μεγάλης Εμβέλειας». Διετέλεσε Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2011-2024), Πρόεδρος του Τμήματος (2019-2022), Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος (2018-2019), Διευθυντής του ΠΜΣ «Διαδίκτυο των Πραγμάτων: Ευφυή Περιβάλλοντα σε Δίκτυα Νέας Γενιάς» (2018-2022) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2014-2024). Από τον Νοέμβριο του 2021 διατελεί αναπληρωματικό μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2019 διετέλεσε αναπληρωματικό μέλος της Ολομέλειας της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ).

Αποφοίτησε από το τμήμα HMMH/Y του ΕΜΠ το 1996. Από το ίδιο τμήμα ανακηρύχθηκε Διδάκτορας Μηχανικός το 2003 με εξειδίκευση στις Ασύρματες και Κινητές Τηλεπικοινωνίες. Κατέχει επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Χρηματοοικονομικών Συστημάτων (ΜΒΑ) από το διατμηματικό πρόγραμμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πανεπιστήμιο Πειραιά το 2006. Από το 1996 έως το 2003 διετέλεσε ερευνητής και από το 2003 έως το 2005 έμπειρος ερευνητής στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ και συμμετείχε σε σημαντικό αριθμό Ευρωπαϊκών και Εθνικών ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Το 2005 εντάχθηκε στο δυναμικό της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας στο Τμήμα Δορυφορικών Εφαρμογών έως το 2006. Το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 διετέλεσε ως διδάσκων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/80 στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε περισσότερα από 20 Εθνικά Προγράμματα (Συστήματα φορετών συσκευών ατομικής προστασίας, υγείας και ασφάλειας με επιχειρησιακή εφαρμογή σε θέσεις φύλαξης (SafeIT), Κέντρα Ελέγχου Ασφαλούς Διαβίωσης Ηλικιωμένων με Νοητική Στέρηση (AGEID), Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην ΕΕΤΤ για Σύστημα Εποπτείας Φάσματος, ΠΕΔΙΟΝ24, Εθνικό Παρατηρητήριο Η/Μ Πεδίων, MIMO Satellite, Μελέτες και Μετρήσεις Ακτινοβολίας σε Δήμους, Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τον ΟΣΕ για την υλοποίηση του προτύπου TAF/TAP-TSI, κ.ά). Επίσης, είναι επιστημονικά υπεύθυνος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα με αντικείμενο τις δορυφορικές επικοινωνίες και τα δίκτυα νέας γενιάς (ESA-ERMIS, ESA-SCOTSS, ESA-DEGREES, ESA-SMART, ESA-CGS, ESA-CyOGS) και ερευνητής (HORIZON-iSEE-6G, HORIZON-NEoteRIC, COST-IRACON, HORIZON-SAFERtec), ενώ παλαιότερα συμμετείχε σε διάφορα Ευρωπαϊκά Προγράμματα (FP6-IST-UNITE, FP6-IST-MAESTRO, FP5-IST-SATIN, ACTS-229-INSURED, COST IC 1004, COST 2100, COST 297).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στις ψηφιακές επικοινωνίες και τεχνικές μετάδοσης ραδιοδιαύλων σε συστήματα κινητών, ασύρματων και δορυφορικών επικοινωνιών, στις τεχνολογίες διαχείρισης ραδιοπόρων και παρεμβολών σε ευρυζωνικά συστήματα, τεχνικές μηχανικής μάθησης για πρόβλεψη απωλειών διάδοσης, μοντελοποίηση απόδοσης ασύρματων δικτύων, συνεργατικά ευρυζωνικά συστήματα με αναμεταδότες, τεχνικές UWB εντοπισμού σε εσωτερικό χώρο, UAV και εναέριες επικοινωνίες, κινητά και δορυφορικά δίκτυα επόμενης γενιάς, mMIMO, Τεχνολογίες IoT, B5G και 6G, καθώς και σε Πολιτικές Ασφάλειας και Προστασίας της Ιδιωτικότητας. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια σε βιβλία και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι συγγραφέας και επιμελητής τριών βιβλίων. Έχει επιβλέψει 4 διδακτορικές διατριβές που έχουν ολοκληρωθεί.

Διαθέτει 20-ετή εμπειρία σε θέματα σχεδίασης και λειτουργίας ασύρματων, κινητών και δορυφορικών δικτύων επικοινωνιών, ενώ είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος και Οργανωτής του Διεθνούς Θερινού Σχολείου “EmergingArchitectures and Key Technologies for 5G Networks”, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), μέλος και εκπρόσωπος του Παν. Αιγαίου στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα European Association for Communications & Networking (EURACOΝ) και μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για τη Σύμβαση του Ελληνικού Δημοσίου με την Hellas-Sat Α.Ε. Έχει οριστεί εμπειρογνώμωνας για την αξιολόγηση προτάσεων έργων και υποψηφιοτήτων από ελληνικούς και διεθνείς φορείς, ενώ διατέλεσε Πρόεδρος και Αξιολογητής σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

 

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

I. ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

J60.    L. Tsipi, G. Papaioannou, M.-G. Volakaki, M. Karavolos, D. Vouyioukas, “On the Assessment of Machine Learning-Based Methods for MCS Prediction in 5G Networks”, Springer, Telecommunication Systems, 2024, https://doi.org/10.1007/s11235-024-01158-x

J59.    E. Michailidis, M.-G. Volakaki, N. Myridakis, D. Vouyioukas, “Optimization of Secure Computation Efficiency in UAV-Enabled RIS-Assisted MEC-IoT Networks with Aerial and Ground Eavesdroppers”, IEEE, Transactions on Communications, 2024, https://doi.org/10.1109/TCOMM.2024.3372877

J58.    M. Tampouratzis, G. Adamidis, D. Vouyioukas, T. Yioultsis, D. Stratakis, “Isotropic ΙoT-Based Magnetic Flux Density Meter Implementation for ELF Field Measurements”, MDPI, Applied Sciences, vol.13, no.23, 2023, https://doi.org/10.3390/app132312730.

J57.    L. Tsipis, D. Vouyioukas, G. Loumos, A. Kargas, D. Varoutas, “Digital Repository as a Service (D-RaaS): Enhancing Access and Preservation of Cultural Heritage Artefacts”, MDPI, Heritage, vol.6, no.10, pp. 6881-6900, 2023, https://doi.org/10.3390/heritage6100359.

J56.    M. Karavolos, D. Kokkinis, N. Moraitis, A. Tsipouras, D. Vouyioukas, “Design of a large-scale efficient and low-cost high-frequency spectrum monitoring network: The case of Greece”, IEEE, Antennas and Propagation Magazine, 2023,https://doi.org/10.1109/MAP.2023.3330395.

J55.    G. Papaioannou, M.-G. Volakaki, S. Kokolakis, D. Vouyioukas, “Learning spaces in higher education: A state of the art review”, MDPI, Trends in Higher Education, vol.2, no.3, pp. 526-545, https://doi.org/10.3390/higheredu2030032.

J54.    L. Tsipi, M. Karavolos, P. Bithas, D. Vouyioukas, “Machine Learning-Based Methods for Enhancement of UAV-NOMA and D2D Cooperative Networks”, MDPI, Sensors, vol. 23, no. 6, 3014, 2023, https://doi.org/10.3390/s23063014.

J53.    E. Michailidis, K. Maliatsos, D. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis. “Secure UAV-Aided Mobile Edge Computing for IoT: A Review”, IEEE, Access, vol. 10, pp. 86353-86383, 2022, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3199408.

J52.    N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros. “On the Assessment of Ensemble Models for Propagation Loss Forecasts in Rural Environments”, IEEE, Wireless Communications Letters, vol. 11, no. 5, pp. 1097-1101, May 2022, https://doi.org/10.1109/LWC.2022.3157520.

J51.    E. Michailidis, D. Vouyioukas, “Review on Software-Based and Hardware-Based Authentication
Mechanisms for the Internet of Drones”, MDPI, Drone, vol. 6, no. 41, 2022, https://doi.org/10.3390/drones6020041.

J50.    L. Tsipi, M. Karavolos, D. Vouyioukas, “An Unsupervised Machine Learning Approach for UAV-aided offloading of 5G cellular networks”, MDPI, Telecom, vol. 3, pp. 86-102, 2022, https://doi.org/10.3390/telecom3010005.

J49.    E. Michailidis, P. Bithas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, A. Kanatas, “Mixed FSO/RF Communications in UAV-enabled Multi-User MIMO Networks”, Elsevier, Physical Communication, vol. 49, Dec. 2021, https://doi.org/10.1016/j.phycom.2021.101475.

J48.    N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros. “Performance Evaluation of Machine Learning Methods for Path Loss Prediction in Rural Environment at 3.7 GHz”, Springer, Wireless Networks, 2021, https://doi.org/10.1007/s11276-021-02682-3.

J47.    N. Nomikos, T. Charalambous, N. Pappas, D. Vouyioukas, R. Wichman, “LoLA4SOR: Leveraging Successive Transmissions for Low-Latency Buffer-Aided Opportunistic Relay Networks”, IEEE, Open Journal of the Communications Society, vol. 2, pp. 1041-1054, 2021, https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2021.3077036.

J46.    G. Giannaris, N. Kouvakas, F. Koumboulis, D. Vouyioukas, “Switching wireless control for longitudinal quadrotor maneuvers”, Springer, Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 102, no. 42, 2021, https://doi.org/10.1007/s10846-021-01405-2.

J45.    M. Karavolos, N. Nomikos, D. Vouyioukas, P-T. Mathiopoulos, “HST-NNC: A Novel Hybrid Satellite-Terrestrial Communication with NOMA and Network Coding Systems”, IEEE, Open Journal of the Communications Society, vol. 2, pp. 887-898, 2021, https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2021.3072110.

J44.    N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. Karagiannidis, “When Full-Duplex Meets Buffer-Aided Relaying”, IEEE, Wireless Communications Magazine, vol. 28, no. 1, pp. 68-73, February 2021, https://doi.org/10.1109/MWC.001.2000223.

J43.    M. Karavolos, N. Nomikos, D. Vouyioukas, “Enhanced Integrated Satellite-Terrestrial NOMA with Cooperative Device-to-Device Communication”, MDPI, Telecom, vol. 1, no. 2, pp. 126-149, 2020, https://doi.org/10.3390/telecom1020010.

J42.    N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. Karagiannidis, “Integrating Broadcasting and NOMA in Full-Duplex Buffer-Aided Relay Networks”, IEEE, Transactions on Vehicular Technology, vol. 69, no. 8, pp. 9157-9162, 2020,http://doi.org/10.1109/TVT.2020.2999655.

J41.    M. Tampouratzis, D. Vouyioukas, D. Stratakis, T. Yioultsis, “Use Ultra-Wideband Discone Rectenna for Broadband RF Energy Harvesting Applications”, MDPI, Technologies, vol. 8, no. 2, 2020, http://doi.org/10.3390/technologies8020021.

J40.    N. Nomikos, E. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, H. Karl, J. Martrat, T. Zahariadis, K. Papadopoulos, S. Voliotis, “A Nomadic 5G RAN Architecture for Massive Connectivity of Mobile Users and IoT Devices”, Elsevier, Vehicular Communications vol. 25, Oct. 2020, https://doi.org/10.1016/j.vehcom.2020.100250.

J39.    N. Moraitis, V. Nikolaidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Building Entry Loss and Capacity Evaluation of a UAV-to-Indoor Dual-Polarized MIMO Channel”, IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2020, https://doi.org/10.1049/iet-map.2019.0414.

J38.    N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, “Measurements and Path Loss Models for a TD-LTE Network at 3.7 GHz in Rural Areas”, Springer, Wireless Networks, vol. 26, no. 4, pp. 2891-2904, 2020, https://doi.org/10.1007/s11276-019-02243-9.

J37.    P. Bithas, E. Michailidis, N. Nomikos, D. Vouyioukas, A. Kanatas, “A Survey on Machine-Learning Techniques for UAV-Based Communications”, MDPI, Sensors, vol. 19, no. 23, 5170, 2019, https://doi.org/10.3390/s19235170.

J36.    N. Nomikos, E. Michailidis, P. Trakadas, D. Vouyioukas, T. Zahariadis, I. Krikidis, “Flex-NOMA: Exploiting buffer-aided relay selection for massive connectivity in the 5G uplink”, IEEE, Access, vol. 7, pp. 88743-88755, 2019, https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2926770.

J35.    E. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Optimal 3-D Aerial Relay Placement for Multi-User MIMO Communications”, IEEE, Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 55, no. 6, pp. 3218-3229, 2019, http://doi.org/10.1109/TAES.2019.2902681.

J34.    N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. Karagiannidis, “Hybrid NOMA/OMA with Buffer-Aided Relay Selection in Cooperative Networks”, IEEE, Journal of Selected Topics in Signal Processing, vol. 13, no. 3, pp. 524-537, June 2019,http://doi.org/10.1109/JSTSP.2019.2894059.

J33.    V. I. Tatsis, M. Karavolos, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas and C. Skianis, “Energy-aware Clustering of CoMP-DPS Transmission Points”, Elsevier, Computer Communications, 2018, https://doi.org/10.1016/j.comcom.2018.11.009.

J32.    N. Nomikos, D. Poulimeneas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, “Delay- and diversity-aware buffer-aided relay selection policies in cooperative networks”, IEEE, Access, vol. 6, pp. 73531-73547, 2018,http://dx.doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2883894.

J31.    N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, R. Wichman, G. Karagiannidis, “Power Adaptation in Buffer-Aided Full-Duplex Relay Networks with Statistical CSI”, IEEE, Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, no. 8, 2018, http://dx.doi.org/10.1109/TVT.2018.2837683.

J30.    N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. Karagiannidis, “Low-Complexity Buffer-Aided Link Selection with Outdated CSI and Feedback Errors”, IEEE, Transactions on Communications, vol. 66, no. 8, pp. 3694-3706, 2018, http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.2018.2821143.

J29.    C. Bouras, N. Kanakis, V. Kokkinos, N. Papachristos, D. Vouyioukas, “MCS Selection Exploiting Femtocells Utilization in Multicast Transmissions”, Wiley, International Journal of Communication Systems, vol. 31, no. 10, pp. 7846-7850, 2018, http://dx.doi.org/10.1002/dac.3585.

J28.    N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, C. Skianis, “A Survey on Buffer-Aided Relay Selection”, IEEE, Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 2, pp. 1073-1097, Secondquarter 2016, http://dx.doi.org/10.1109/COMST.2015.2512441.

J27.    F. Koumboulis, N. Kouvakas, G. Giannaris, D. Vouyioukas, “Independent Motion Control of a Tower Crane through Wireless Sensor and Actuator Networks”, Elsevier, ISA Transactions, vol. 60, pp. 321-320, 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.isatra.2015.11.011.

J26.    E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, “Localization Error Modeling of Hybrid Fingerprint-Based Techniques for Indoor Ultra-Wideband Systems”, Springer, Telecommunication Systems, vol. 63, no. 2, pp. 223-241, 2016, http://dx.doi.org/10.1007/s11235-015-0116-4.

J25.    A. Karagiannis, D. Vouyioukas, “A Framework for the Estimation and Validation of Energy Consumption in Wireless Sensor Networks”, Hindawi, Journal of Sensors, 2015, http://dx.doi.org/10.1155/2015/124987.

J24.    N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, “A Buffer-aided Successive Opportunistic Relay Selection Scheme with Power Adaptation and Inter-Relay Interference Cancellation for Cooperative Diversity Systems”, IEEE, Transactions on Communications, vol. 63, no. 5, pp. 1623-1634, 2015, http://dx.doi.org/10.1109/TCOMM.2015.2416234.

J23.    T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, “Modeling Buffer-Aided Relay Selection in Networks with Direct Transmission Capability”, IEEE, Communication Letters, vol. 19, no. 4, pp. 649-652, April 2015, http://dx.doi.org/10.1109/LCOMM.2015.2402654.

J22.    N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “Wireless Femto-Relays: A new model for small cell deployments”, IGI, International Journal of Wireless Networks and Broadband Technologies, vol. 4, no. 1, pp. 45-61, 2015, http://dx.doi.org/10.4018/ijwnbt.2015010104.

J21.    N. Nomikos, A. Nieto, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, P. Rizomiliotis, J. Lopez, C. Skianis, “Relay Selection for Secure 5G Green Communications”, Springer, Telecommunication Systems, vol. 59, pp. 169-187, 2015, http://dx.doi.org/10.1007/s11235-014-9890-7.

J20.    A. Gotsis, D. Komnakos, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Radio Resource Allocation Algorithms For Multi-Service OFDMA Networks: The Uniform Power Loading Scenario”, Springer, Telecommunication Systems, vol. 56, no. 4, pp. 467-480, August 2014, http://dx.doi.org/10.1007/s11235-013-9784-0.

J19.    N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Verikoukis, C. Skianis, “Capacity Maximization through Energy-Aware Multi-Mode Relaying”, Springer, Wireless Personal Communications, vol. 74, no. 1, pp. 83-99, January 2014, http://dx.doi.org/10.1007/s11277-012-0899-5.

J18.    D. Vouyioukas, “A Survey on Beamforming Techniques for Wireless MIMO Relay Networks”, Hindawi, International Journal of Antennas and Propagation, 2013, http://dx.doi.org/10.1155/2013/745018.

J17.    N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, P. Makris, D. N. Skoutas, M. Johansson and C. Skianis, “Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying”, Wiley, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, vol. 25, no. 8, pp. 823–834, 2013, http://dx.doi.org/10.1002/ett.2718.

J16.    N. Nomikos, E. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Performance Analysis of a Two-Hop MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric-Relay Link Employing Hierarchical Modulation”, Hindawi, International Journal of Antennas and Propagation, 2013, http://dx.doi.org/10.1155/2013/935609.

J15.    P. Makris, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, J. Zhang, C. Verikoukis, “A Context Aware Framework for the Efficient Integration of Femtocells in IP and Cellular Infrastructures”, Special Issue on Cooperative and Networked Femtocells, EURASIP, Journal on Wireless Communications and Networking, 2013, http://dx.doi.org/10.1186/1687-1499-2013-62.

J14.    D. Vouyioukas, “Efficient Spectrum Sharing in the Presence of Multiple Narrowband Interference”, International Journal of Wireless & Mobile Networks (IJWMN), vol. 4, no. 5, pp. 61-78, October 2012, http://dx.doi.org/10.5121/ijwmn.2012.4505.

J13.    D. J. Vergados, A. Sgora, D. D. Vergados, D. Vouyioukas, I. Anagnostopoulos, “Fair TDMA Scheduling in Wireless Multihop Networks”, Springer, Telecommunication Systems, vol. 50, no. 3, pp. 181-198, July 2012, http://dx.doi.org/10.1007/s11235-010-9397-9.

J12.    D. Komnakos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, A. Rouskas, “A Delay Optimal Scheduling Policy for Real Time Services in WCDMA Systems”, Springer, Wireless Personal Communications, vol. 61, no. 2, pp. 435-445, November 2011, http://dx.doi.org/10.1007/s11277-010-0031-7.

J11.    M. Sardis, D. Vouyioukas, I. Anagnostopoulos, “Semi-Automatic e-Chartering through Multi-Agent Systems and Satellite IP Networks”, Inderscience, International Journal of Internet Protocol Technology, vol. 4, no. 3, pp. 193-206, 2009, http://dx.doi.org/10.1504/IJIPT.2009.028658.

J10.    I. Maglogiannis, D. Vouyioukas, C. Aggelopoulos, “Face Detection and Recognition of Natural Human Emotion Using Markov Random Fields”, Springer, Personal and Ubiquitous Computing, vol. 13, no. 1, pp. 95-01, January 2009, http://dx.doi.org/10.1007/s00779-007-0165-0.

J9.      D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, P. Constantinou, “Performance Evaluation of an Enhanced Uplink 3.5G System for Mobile HealthCare Applications”, Hindawi, International Journal of Telemedicine and Applications, 2008, http://dx.doi.org/10.1155/2008/417870.

J8.      V. Milas, D. Vouyioukas, N. Moraitis, P. Constantinou, “Spectrum Planning and Performance Evaluation between Heterogeneous Satellite Networks”, Elsevier, European Journal of Operational Research, vol. 191, no. 3, pp. 1132-1138, December 2008,http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2007.07.016.

J7.      D. Vouyioukas, G. Kambourakis, I. Maglogiannis, A. Rouskas, C. Kolias, S. Gritzalis, “Enabling the Provision of Secure Web based M-Health Services utilizing XML based Security Models”, Wiley InterScience, Security and Communication Networks Journal, Special Issue on Clinical Information Systems (CIS) Security, vol.1, no. 5, pp. 375-388, Sept-Oct, 2008, http://dx.doi.org/10.1002/sec.46.

J6.      D. Vouyioukas, I. Maglogiannis V. Pasias, “Pervasive e-health Services using the DVB-RCS Communication Technology”, Springer, Journal of Medical Systems, vol. 31, no. 4, pp. 237-246, August 2007, http://dx.doi.org/10.1007/s10916-007-9061-4.

J5.      D Vouyioukas, D. Komnakos, I. Maglogiannis, “Emergency m-Health Services through High-Speed 3G Systems: Simulation and Performance Evaluation”, SCS, Simulation: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International, vol. 83, no. 4, pp.329-345, April 2007, http://dx.doi.org/10.1177/0037549707083113.

J4.      V. Pasias, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, “E-health Performance Assessment of an Interactive Satellite Network Infrastructure”, Health Level Seven TAIWAN, Journal of Information Technology in Healthcare, vol. 4, no. 6, pp. 356-365, December 2006.

J3.      D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, D. Vergados, G. Kormentzas, A. Rouskas, “WPAN’s Technologies for Pervasive e-Health Applications – State of the Art and Future Trends”, Journal for Quality of Life Research, vol. 3, no. 2, pp. 198-204, May – June 2005.

J2.      D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Performance Degradation of Analog FM System due to Spread Spectrum Overlay”, IEEE Transactions On Broadcasting, vol. 49, no. 2, pp. 113-123, June 2003, http://dx.doi.org/10.1109/TBC.2003.810073.

J1.      D. Vouyioukas and Dr. P. Constantinou, “Performance Analysis of DS Spread Spectrum System in Multiple Narrowband Interference”, WSEAS, Transactions on Circuits, vol. 2, no. 1, pp. 216-221, January 2003.

 

IΙ. ΣΥΝΕΔΡΙΑ

C79.   N. Moraitis, L. Tsipis, D. Vouyioukas, “Machine-Learning-Based Path Loss Prediction for In-Cabin Wireless Networks”, ICMLCN2024, IEEE International Conference on Machine Learning for Communication and Networking, Stockholm, Sweden, 5 – 8 May 2024.

C78.   P. Korfoxyliotis, F. Paschou, K. Kotsopoulos, T. Alexandridis, E. Barda, C. Papastamatiou, S. Sami-Samouil, C. Lambrinoudakis, C. Kalloniatis, D. Vouyioukas, N. V. Karadimas, N. Papastamatiou, “Control Centers for the Wellbeing of Elders with Intellectual Disabilities”, 13th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT), Athens, Greece, 2023, pp. 1-7, https://doi.org/10.1109/DESSERT61349.2023.10416489.

C77.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, “Indoor Deterministic-Based Channel Modeling at D-Band for 6G Wireless Networks”, VTC2023-Spring, IEEE 97th Vehicular Technology Conference, Florence, Italy, 20 – 23 June 2023, pp. 1-5, https://doi.org/10.1109/VTC2023-Spring57618.2023.10199936.

C76.   L. Tsipi, V. Tatsis, D. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “Α Machine Learning UAV Deployment Approach for Emergency Cellular Networks”, ICC 2023, IEEE International Conference of Communications, Rome, Italy, 28 May – 01 June 2023, pp. 5683-5688, https://doi.org/10.1109/ICC45041.2023.10279627.

C75.   M. G. Tampouratzis, N. Plevritakis, D. Vouyioukas, T. Yioultsis, D. Stratakis, “Storage Efficiency Optimization in Capacitor-based Energy Harvesting Systems”, ICCAIRO 2023, 3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization, Crete, Greece, 11-13 April 2023, pp. 7-10, https://doi.org/10.1109/ICCAIRO58903.2023.00026.

C74.   M. G. Tampouratzis, G. A. Adamidis, D. Vouyioukas, T. Yioultsis, D. Stratakis, “IoT-based ELF Magnetic Flux Density Meter”, ICCAIRO 2023,3rd International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization, Crete, Greece, 11-13 April 2023, pp. 7-10, https://doi.org/10.1109/ICCAIRO58903.2023.00010.

C73.   M. G. Tampouratzis, E. Katsos, D. Vouyioukas, D. Stratakis, T. Yioultsis, “Design of Planar CPW-Fed UWB Trapezoidal Monopole Antennas with Band Rejection Characteristics”, CSCC 2022, 26th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, Crete, Greece, 19-22 July 2022, pp. 250-255, https://doi.org/10.1109/CSCC55931.2022.00049.

C72.   M. Karavolos, L. Tsipi, P. Bithas, D. Vouyioukas, P. Takis Mathiopoulos, “Satellite Aerial Terrestrial Hybrid NOMA Scheme in 6G Networks: An Unsupervised Learning Approach”, 6GNet 2022, 1st International Conference on 6G Networking, Networking and Communications, Paris, France, 6 – 8 July 2022, https://doi.org/10.1109/6GNet54646.2022.9830368.

C71.   N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, “Machine Learning-Based Methods for Path Loss Prediction in Urban Environment for LTE Networks”, WiMob 2020, 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, Thessaloniki, Greece, 12 -14 October 2020, https://doi.org/10.1109/WiMob50308.2020.9253369.

C70.   N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, G. L. Giannaris, D. Vouyioukas, “Wireless Longitudinal Motion Controller Design for Quadrotors”, ICUAS2020, International Conference on Unmanned Aircraft Systems, Athens, Greece, 1-4 September 2020, https://doi.org/10.1109/ICUAS48674.2020.9214005.

C69.   M. Tampouratzis, D. Vouyioukas, D. Stratakis, “Discone Rectenna Implementation for Broadband RF Energy Harvesting”, MOCAST 2019, IEEE International Conference on Modern Circuits, and Systems Technologies, Thessaloniki, Greece, 13-15 May 2019, https://doi.org/10.1109/MOCAST.2019.8741639.

C68.   N. Nomikos, T. Charalambous, N. Pappas, D. Vouyioukas, R. Wichman, “LoLA4SOR: A Low-Latency Algorithm for Successive Opportunistic Relaying”, INFOCOM 2019, IEEE International Conference on Computer Communications, Workshop on Ultra-Low Latency in Wireless Networks (ULLWN), Paris, France, 29 April-2 May 2019.

C67.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, “Rural Path Loss Measurements and Models for a Fixed Wireless Access TD-LTE Network at 3.7 GHz”, EuCAP 2019, 13th European Conference on Antennas and Propagation, Krakow, Poland, 31 March-4 April 2019.

C66.   N. Angelis, N. Archontos, D. Vouyioukas, N. Nomikos, C. Skianis, “An Integrated NAN Architecture for Smart Energy Grid”, ENERGYCON 2018, 5th IEEE International Energy Conference, Limassol, Cyprus, 3-7 June 2018, http://doi.org/10.1109/ENERGYCON.2018.8398753.

C65.   E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Optimal Relay Location and Oppοrtunistic User-Scheduling for Stratospheric Communications”, SPACOMM 2018, 10th IARIA International Conference on Advances in Satellite and Space Communications, Athens, Greece, 22-26 April 2018 (Best Paper Award).

C64.   E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Outage Probability of Triple-Hop Mixed RF/FSO/RF Stratospheric Communication Systems”, SPACOMM 2018, 10th IARIA International Conference on Advances in Satellite and Space Communications, Athens, Greece, 22-26 April 2018 (Best Paper Award).

C63.   V. Nikolaidis, N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Capacity Evaluation of a Satellite-to-Indoor Narrowband Dual Polarized MIMO Channel”, EuCAP 2018, 12nd European Conference on Antennas and Propagation, London, UK, 9-13 April 2018,http://doi.org/10.1049/cp.2018.0623.

C62.   N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. Karagiannidis, R. Wichman, “Relay selection for buffer-aided non-orthogonal multiple access networks”, Globecom 2017, 2nd IEEE International Workshop on Non-Orthogonal Multiple Access Techniques for 5G, Singapore, 4-8 December 2017, http://doi.org/10.1109/GLOCOMW.2017.8269082.

C61.   G. L. Giannaris, N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, D. Vouyioukas, “Towards Remote Control of Planar Redundant Robotic Manipulators”, INES 2017, 21st IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems, Larnaca, Cyprus, 20-23 October 2017, http://dx.doi.org/10.1109/INES.2017.8118561.

C60.   M. Karavolos, V. Tatsis, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, “A Dynamic Hybrid Clustering Scheme for LTE-A Networks Employing CoMP-DPS”, CAMAD 2017, 22nd IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Lund, Sweeden, 19-21 June 2017, http://doi.org/10.1109/CAMAD.2017.8031614.

C59.   N. Nomikos, T. Charalambous, D. Vouyioukas, G. Karagiannidis, “LoCo – Link: A Low-Complexity Link Selection Algorithm for Delay Mitigation in Asymmetric Two-Hop Networks”, ICC 2017, IEEE International Conference on Communications, Paris, France, 21-25 May 2017, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.7997058.

C58.   E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, “Single-Point Model of MIMO-UWB Indoor Systems Using Time-Reversal Transmission”, ICC 2017, IEEE International Conference on Communications, Paris, France, 21-25 May, 2017, http://doi.org/10.1109/ICC.2017.7996470.

C57.   C. Bouras, N. Kanakis, V. Kokkinos, N. Papachristos, D. Vouyioukas, “Comparison of Point to Point and MBSFN transmissions in Next Generation Mobile Networks”, MobiWAC 2016, 14th ACM International Symposium on Mobility Management and Wireless Access, Malta, 13-17 November 2016, http://doi.org/10.1145/2989250.2989273.

C56.   M. Karavolos, V. Tatsis, P. Drakatos, G. Chondrompilas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “A Load and Channel Aware Dynamic Point Selection Algorithm for LTE-A CoMP Networks”, TEMU 2016, IEEE International Conference on Telecommunications and Multimedia, Heraklion, Crete, Greece, 25-27 July 2016, http://doi.org/10.1109/TEMU.2016.7551928.

C55.   C. Bouras, N. Kanakis, V. Kokkinos, N. Papachristos, D. Vouyioukas, “Utilization of Hybrid Access Femtocells During Multicast Transmissions in Mobile Networks”, EuCNC 2016, European Conference on Networks and Communications, Athens, Greece, 27-30 June 2016, https://doi.org/10.1109/EuCNC.2016.7561030.

C54.   D. Poulimeneas, T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, “A delay-aware hybrid relay selection policy”, ICT 2016, IEEE International Conference on Telecommunications, Thessaloniki, Greece, 16-18 May 2016,https://doi.org/10.1109/ICT.2016.7500374.

C53.   D. Poulimeneas, T. Charalambous, N. Nomikos, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, “Delay- and diversity-aware buffer-aided relay selection policies in cooperative networks”, WCNC 2016, IEEE Wireless Communications and Networking Conference, Doha, Qatar, 3-6 April 2016, https://doi.org/10.1109/WCNC.2016.7565048.

C52.   N. Nomikos, E. Michailidis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas, “Mobile-to-Mobile Communications via Stratospheric Relays: Relay Selection and Performance Analysis”, ICC 2015, IEEE International Conference on Communications, London, UK, 8-12 June 2015,https://doi.org/10.1109/ICC.2015.7248439.

C51.   E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, “Angle-Based Time Fingerprint Positioning Technique for Indoor UWB Systems”, ICC 2015, IEEE International Conference on Communications, London, UK, 8-12 June, 2015,https://doi.org/10.1109/ICC.2015.7249310.

C50.   E. Bogdani, D. Vouyioukas, N. Nomikos, D. N. Skoutas, C. Skianis, “A Hybrid Lateration Time-Fingerprint Position Estimation Technique for Indoor UWB Systems”, CAMAD 2014, IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Athens, Greece, 1-3 December 2014, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2014.7033264.

C49.   N. D. Kouvakas, F. N. Koumboulis, G. Giannaris, D. Vouyioukas, “Towards Wireless Control for a Permanent Magnet Synchronous Motor”, ETFA 2014, IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, Barcelona, Spain, 16-19 September, 2014, https://doi.org/10.1109/ETFA.2014.7005336.

C48.   N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “Relay Selection in 5G Networks”, IWCMC 2014, IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Nicosia, Cyprus, 4-8 August 2014,https://doi.org/10.1109/IWCMC.2014.6906462.

C47.   N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “Enabling Wireless Prosuming in 5G Networks”, TEMU 2014, IEEE International Conference on Telecommunications and Multimedia, Heraklion, Crete, Greece, 28-30 July 2014,https://doi.org/10.1109/TEMU.2014.6917759.

C46.   N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. Vouyioukas, M. Johansson, “Hybrid Cooperation through Full-Duplex Opportunistic Relaying and Max-Link Relay Selection with Transmit Power Adaptation”, ICC 2014, IEEE International Conference on Communications, Sydney, Australia, 10-14 June 2014, https://doi.org/10.1109/ICC.2014.6884231.

C45.   D. Vouyioukas, A. Moralis, M. Sardis, D. Drakoulis, G. Labropoulos, S. Kyriazakos, D. Dres, “EPIKOUROS – Virtualized platforms using heterogeneous sensor services in cloud computing environment”, GWS 2014, Global Wireless Summit, International Conference on Wireless VITAE, Aalborg, Denmark, 11-14 May 2014, https://doi.org/10.1109/VITAE.2014.6934461.

C44.   N. Nomikos, P. Makris, D. Vouyioukas, D. N. Skoutas, C. Skianis, “Distributed Joint Relay-Pair Selection for Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying”, CAMAD 2013, IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Berlin, Germany, 25-27 September 2013, https://doi.org/10.1109/CAMAD.2013.6708114.

C43.   N. Nomikos, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, M. Johansson, “Buffer-aided Successive Opportunistic Relaying with Inter-Relay Interference Cancellation”, PIMRC 2013, IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, London, UK, 8-11 September 2013, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2013.6666343.

C42.   N. Nomikos, D. Vouyioukas, T. Charalambous, I. Krikidis, D. N. Skoutas, M. Johansson, “Capacity Improvement through Buffer-Aided Successive Opportunistic Relaying”, GWS 2013, Global Wireless Summit, International Conference on Wireless VITAE, New Jersey, USA, 24-27 June 2013, https://doi.org/10.1109/VITAE.2013.6617051.

C41.   P. Makris, D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis, “Α Context-Aware Backhaul Management Solution for combined H2H and M2M traffic”, CITS 2013, IEEE International Conference on Computer Information and Telecommunication Systems, Piraeus-Athens, Greece, 7-9 May 2013, https://doi.org/10.1109/CITS.2013.6705719.

C40.   N. Nomikos, P. Makris, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “A Cooperation Framework for LTE Femtocells’ Efficient Integration in Cellular Infrastructures Based on Femto Relay Concept”, CAMAD 2012, IEEE International Workshop on Computer-Aided Modeling Analysis and Design of Communication Links and Networks, Barcelona, Spain, 17-19 September 2012,https://doi.org/10.1109/CAMAD.2012.6335358.

C39.   N. Nomikos, D. Vouyioukas, “A Successive Opportunistic Relaying Protocol with Inter-Relay Interference Mitigation”, IWCMC 2012, IEEE International Wireless Communications and Mobile Computing Conference, Limassol, Cyprus, 27-31 August 2012,https://doi.org/10.1109/IWCMC.2012.6314208.

C38.   N. Nomikos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, “A Spectral Efficient Multi-Mode Relaying Technique”, ICC 2012, IEEE International Conference on Communications, Workshop on Convergence among Heterogeneous Wireless Systems in Future Internet, Ottawa, Canada, 10-15 June 2012, https://doi.org/10.1109/ICC.2012.6364835.

C37.   D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, C. Skianis, “Cooperative Mobile High-Speed and Personal Area Networks for the Provision of Pervasive E-Health Services”, ICC 2011, IEEE International Conference on Communications, Kyoto, Japan, 5-9 June 2011, https://doi.org/10.1109/icc.2011.5962685.

C36.   N. Moraitis, D.Vouyioukas, P. Constantinou, “Propagation Study and Performance Evaluation of a Mobile WiMAX System at 3.5 GHz”, ICC 2011, IEEE International Conference on Communications, Kyoto, Japan, 5-9 June 2011,https://doi.org/10.1109/icc.2011.5963375.

C35.   A. Karagiannis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Energy Consumption Measurement and Analysis in Wireless Sensor Networks for Biomedical Applications”, PETRA 2011, 4th International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Crete, Greece, 25-27 May 2011, https://doi.org/10.1145/2141622.2141661.

C34.   D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, “Feasibility Study of a HSPA Backhauling over Satellite for Crisis Management”, VTC2011-Spring, IEEE 73rd Vehicular Technology Conference, Budapest, Hungary, 15-18 May 2011,https://doi.org/10.1109/VETECS.2011.5956478.

C33.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Indoor Angular Profile Measurements and Channel Characterization at the Millimeter-Wave Band”, EuCAP 2011, 5th European Conference on Antennas and Propagation, Rome, Italy, 11-15 April 2011.

C32.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Power Angle Profile Measurements and Capacity Evaluation of a SIMO System at 60 GHz”, PIMRC 2010, 21st Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Athens, Greece, 26-29 September 2010, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2010.5672088.

C31.   D. Komnakos, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, A. Rouskas, “Scheduling Optimization for Real-Time Services in WCDMA”, Future Network & Mobile Summit 2010, Florence, Italy, 16-18 June 2010.

C30.   A. Kyriazos, N. Moraitis, P. Constantinou, D. Vouyioukas, “Capacity Evaluation of a Land Mobile Satellite System Utilizing Multiple Element Antennas”, ICC 2009, IEEE International Conference on Communications, Dresden, Germany, 14-18 June 2009,https://doi.org/10.1109/ICC.2009.5305937.

C29.   A. Kyriazos, N. Moraitis, P. Constantinou, D. Vouyioukas, “Capacity Evaluation of a SIMO Satellite System at L, S and Ku Bands”, VTC-Spring 2009, 69th IEEE Vehicular Technology Conference, Barcelona, Spain, 26-29 April 2009,https://doi.org/10.1109/VETECS.2009.5073431.

C28.   D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, P. Constantinou, “Feasibility Study of a Joint E-Health Mobile High-Speed and Wireless Sensor System”, PETRA 2008, 1st ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, Athens, Greece, 15-19 July, 2008, https://doi.org/10.1145/1389586.1389615.

C27.   D. N. Skoutas, D. Komnakos, D. Vouyioukas, A. Rouskas, “Enhanced Dedicated Channel Scheduling Optimization in WCDMA”, EW 2008,European Wireless Conference, Prague, Czech Republic, 22-25 June 2008, https://doi.org/10.1109/EW.2008.4623867.

C26.   D. J. Vergados, A. Sgora, D. D. Vergados, I. Tinnirello, I. Anagnostopoulos, D. Vouyioukas, “Joint Routing and Per-Flow Fairness in Wireless Multihop Networks”, ISWPC 2008, International Symposium on Wireless Pervasive Computing 2008, Santorini, Greece, 7-9 May 2008, https://doi.org/10.1109/ISWPC.2008.4556301.

C25.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, V. Milas, P. Constantinou, “Outdoor Capacity Study Utilizing Multiple Element Antennas at the Millimeter Wave Band”, WiMob 2007, 3rd IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, New York, USA, 8-10 October 2007, https://doi.org/10.1109/WIMOB.2007.4390796.

C24.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, “ANN Prediction Models of Outdoor SIMO Millimeter Band System”, AIAI 2007, 4th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, Athens, 19-21 September 2007, https://doi.org/10.1007/978-0-387-74161-1_31.

C23.   D. Komnakos, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, P. Constantinou, “QoS study performance of an integrated satellite telemedicine platform”, PIMRC 2007, 18th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Athens, Greece, 3-7 September 2007, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2007.4394342.

C22.   P. Veltsistas, E. Katimertzoglou, D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, “Building penetration measurements and feasibility study for indoor coverage of Ku-band satellite signals”, PIMRC 2007, 18th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Athens, Greece, 3-7 September 2007, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2007.4394487.

C21.   D. J. Vergados, A. Sgora, D. Vouyioukas, D. D. Vergados, I. Anagnostopoulos, “Enhancing Fairness in Wireless Multi-Hop Networks”, MobiMedia 2007, 3rd International Mobile Multimedia Communications Conference, Nafpaktos, Greece, 27-29 August 2007,http://dx.doi.org/10.4108/ICST.MOBIMEDIA2007.1855.

C20.   E. Katimertzoglou, D. Vouyioukas, P. Veltsistas, P. Constantinou, “Optical Interplatform Links Scenarios for 20 km Altitude”, 16th IST Mobile & Wireless Communications Summit, Budapest, Hungary, 1-5 July 2007, https://doi.org/10.1109/ISTMWC.2007.4299106.

C19.   D. D. Vergados, D. Vouyioukas, N. Pantazis, I. Anagnostopoulos, D. J. Vergados, V. Loumos, “Decision Support Algorithms and Optimization Techniques for Personal Homecare Environment”, ITAB 2006, IEEE International Conference on Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina, Greece, 26-28 October 2006.

C18.   A. Karagiannis, D. Kontarinis, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “A new method for coronary stenosis detection based on capacitive sensors of a Wireless Sensor Network”, ITAB 2006, IEEE International Conference on Special Topic Conference on Information Technology in Biomedicine, Ioannina, Greece, 26-28 October 2006.

C17.   V. Pasias, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, “Electronic Healthcare Services using the DVB-RCS Communication Technology”, 4th ICICTH SAMOS 2006, International Conference on Information Communication Technologies in Health, Samos, Greece, 13-15 July 2006.

C16.   V. Pasias, D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, “Provision of Electronic Healthcare Services via DVB-RCS Satellite Communication Technology”, TEMU 2006, International Conference on Telecommunications and Multimedia, Heraklion, Crete, Greece, 5-7 July 2006.

C15.   V. Pasias, D. Vouyioukas, “Data Transfer Optimisation in DVB-RCS Satellite Networks”, ICC 2006, IEEE International Conference in Communication, Workshop on IP over Broadcasting Networks, Istanbul, Turkey, 11-15 June 2006.

C14.   V. Milas, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Spectrum Sharing between High Altitude Platform and Fixed Satellite Networks in the 50/40 GHz band”, ICC 2006, IEEE International Conference in Communication, Workshop on IP over Broadcasting Networks, Istanbul, Turkey, 11-15 June 2006.

C13.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, “Capacity Evaluation of an Indoor Smart Antenna System at 60 GHz”, AIAI 2006, 3rd IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations, Athens, Greece, 7-9 June 2006, https://doi.org/10.1007/0-387-34224-9_32.

C12.   D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, “Feasibility Study of Coexistence between Spread Spectrum and Analog Broadcasting Systems”, VTC-Spring 2005, IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, Sweden, May 29-June 1 2005,https://doi.org/10.1109/VETECS.2005.1543669.

C11.   D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Feasibility Study for Direct Sequence Spread Spectrum and TV Services Overlay”, VTC-Spring 2005, IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, Sweden, May 29-June 1 2005,https://doi.org/10.1109/VETECS.2005.1543670.

C10.   V. Milas, M. Koletta, D. Vouyioukas, D. Dres, P. Constantinou, “High Altitude Platform’s Instability Effect on Co-channel Interference Levels when Sharing the V-band with Satellite and Terrestrial Services”, VTC-Spring 2005, IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, Sweden, May 29-June 1 2005, https://doi.org/10.1109/VETECS.2005.1543812.

C9.     D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Study Simulation and Measurement Evaluation of Spread Spectrum Overlay in Analog Broadcasting Systems”, VTC-Fall 2002, IEEE Vehicular Technology Conference, Vancouver, British Columbia, Canada, 24-29 September 2002, https://doi.org/10.1109/VETECF.2002.1040573.

C8.     D. Vouyioukas, D. Dres, Dr. P. Constantinou, “Evaluation of TV and Radio performance in the coexistence of a Spread Spectrum System”,PIMRC 2002, 13th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, Lisboa, Portugal, 15-18 September 2002, https://doi.org/10.1109/PIMRC.2002.1045227.

C7.     D. Vouyioukas and Dr. P. Constantinou, “Theoretical Analysis of the Coexistence of Direct Sequence Spread Spectrum and Analog FM Systems”, 6th WSEAS International Multiconference CSCC, Rethymno, Crete Island, Greece, 7-14 July 2002.

C6.     D. Dres, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “Experimental Approach of the Quality of Analog Receivers in an Overlay Spread Spectrum Scenario”, IST Mobile & Wireless Telecommunications Summit, Thessaloniki, Greece, 16-19 June 2002.

C5.     D. Vouyioukas, K. Giannopoulou, Dr. P. Constantinou, “Spectral Overlay of Spread Spectrum System on Analog FM System”, Melecon 2000, 10th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Cyprus, 29-31 May 2000, https://doi.org/10.1109/MELCON.2000.880073.

C4.     D. Vouyioukas, D. Dres, K. Giannopoulou, A. Katsareli, P. Constantinou, “Measurements for 2.4 GHz Spread Spectrum System in Modern Office buildings”, Melecon 2000, 10th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, Cyprus, 29-31 May 2000,https://doi.org/10.1109/MELCON.2000.880432.

C3.     D. Dres, D. Vouyioukas, Dr. P. Constantinou, “Indoor Radio Channel Characterization in Spread Spectrum Systems”, AP 2000, Millennium Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 9-14 April 2000.

C2.     D. Dres, D. Vouyioukas, D. Triantafilidis, Dr. P. Constantinou, “Building Penetration Measurements for 2.4 GHz Broadcasting CDMA System”, VTC 1999-Fall, IEEE Vehicular Technology Conference, Amsterdam, The Netherlands, 19-22 September 1999,https://doi.org/10.1109/VETECF.1999.797284.

C1.     D. Dres, G. Pantos, D. Vouyioukas, P. Constantinou, “INtegrated Satellite UMTS Real Environment Demonstrator (INSURED) Project”, VTC ’98, IEEE Vehicular Technology Conference, Ottawa, Canada, 18-21 May 1998, https://doi.org/10.1109/VETEC.1998.686537.

 

ΙΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

BC9.   N. Nomikos, D. Vouyioukas, “Relays and Cooperative Techniques for 5G Systems”, New Directions in Wireless Communications Systems: From Mobile to 5G, A. G. Kanatas, K. S. Nikita, P. Mathiopoulos (Eds.), CRC Press, ISBN 9781315155821, 2017, https://doi.org/10.1201/9781315155821.

BC8.   D. N. Skoutas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, C. Skianis and A. Antonopoulos, “Hybrid Resource Sharing for QoS Preservation in Virtual Wireless Networks”, Cloud and Fog Computing in 5G Mobile Networks, E. Markakis, G. Mastorakis, C. Mavromoustakis, E. Pallis (Eds.), The IET, ISBN 9781785610844, March 2017, http://dx.doi.org/10.1049/PBTE070E_ch11.

BC7.   N. Nomikos, D. Vouyioukas, “Spectral Efficient Opportunistic Relay Selection Policies for Next Generation Mobile Systems”, Handbook of Research on Next Generation Mobile Communication Systems, A. D. Panagopoulos (Ed.), IGI Global, ISBN 9781466687325, pp. 85-111, August 2015, http://dx.doi.org/10.4018/978-1-4666-8732-5.ch005.

BC6.   D. Vouyioukas, A. Karagiannis, “Pervasive Homecare Monitoring Technologies and Applications”, Telemedicine Techniques and Applications, G. Graschew, S. Rakowsky (Eds.), ISBN 978-953-307-215-9, pp. 45-70, InTech Open Access Publisher, 2011, http://dx.doi.org/10.5772/21439.

BC5.   A. Karagiannis, P. Constantinou, D. Vouyioukas, “Biomedical Time Series Processing and Analysis Methods: The Case of Empirical Mode Decomposition”, Advanced Biomedical Engineering, G. D. Gargiulo (Ed.), ISBN 978-953-307-555-6, pp. 61-80, InTech Open Access Publisher, 2011, http://dx.doi.org/10.5772/20906.

BC4.   D. Vouyioukas, I. Maglogiannis, “Communication Issues in Pervasive Healthcare Systems and Applications”, Pervasive and Smart Technologies for Healthcare: Ubiquitous Methodologies and Tools, Antonio Coronato, Giuseppe De Pietro (Eds.), IGI Global, ISBN 978-1-61520-765-7, pp. 197-227, 2010, http://dx.doi.org/10.4018/978-1-61520-765-7.

BC3.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, “ANN Prediction Models for Outdoor SIMO Millimeter Band System”, Artificial Intelligence Applications and Innovations 2007: From Theory to Applications, A. Pnevmatikakis, L. Polymenakos, M. Bramer (Eds.), Springer, ISBN 978-0-387-74160-4, vol. 247, pp. 287-296, 2007.

BC2.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, “Prediction Models of an Indoor Smart Antenna System using Artificial Neural Networks”, Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Wallace and J. Soldatos (Eds.), IOS Press, ISBN 978-1-58603-780-2, vol. 160, pp. 320-329, 2007.

BC1.   N. Moraitis, D. Vouyioukas, “Capacity Evaluation of an Indoor Smart Antenna System at 60 GHz”, Artificial Intelligence Applications and Innovations, I. Maglogiannis, K. Karpouzis, M. Bramer (Eds.), Springer, ISBN 978-0-387-34223-8, vol. 204, pp. 271-280, 2006.

 

Συγγράμματα

B2.     Δ. Δρόσος, Δ. Βουγιούκας, Ε. Καλλίγερος, Σ. Κοκολάκης, Χ. Σκιάνης, “Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών και Επικοινωνιών: Τεχνολογίες και Εφαρμογές”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2016, http://hdl.handle.net/11419/4582.

B1.     Δ. Βουγιούκας,  “Δορυφορικές Επικοινωνίες: Τεχνολογίες, Συστήματα και Εφαρμογές”, Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 2016, http://hdl.handle.net/11419/2712.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

BE1.   S. R. Saunders, A. Aragon-Zavala, “Κεραίες και διάδοση για ασύρματα συστήματα επικοινωνιών”, Επιστημονική Επιμέλεια και Μετάφραση: Δ. Βουγιούκας, Εκδόσεις ΠΕΔΙΟ, ISBN 9789605467371, Αθήνα, 2017.

Περισσότερες πληροφορίες