Ανακοίνωση για δωρεάν σίτιση φοιτητών / φοιτητριών (Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022)

(Δεν αφορά νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/φοιτήτριες)

Αιτήσεις από 27 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2021

Δείτε πληροφορίες εδώ.