25 Απριλίου 2018 – Διοργάνωση workshop MATES’18 (στο συνέδριο VLDB’18) σχετικά με διαχείριση και ανάλυση χωρο-χρονικών δεδομένων

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Καθ. Γ. Βούρος και Επίκ.Καθ. Χ. Δουλκερίδης διοργανώνουν το δεύτερο διεθνές workshop με τίτλο: «Mobility Analytics for Spatio-temporal and Social Data (MATES)», που θα λάβει χώρα μαζί με το κορυφαίο συνέδριο International Conference on Very Large DataBases (VLDB’18) (http://vldb2018.lncc.br/) στο Ρίο (Βραζιλία), στις 31 Αυγούστου 2018.

Ημερομηνία υποβολής εργασιών: 11 Μαϊου 2018.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ai-group.ds.unipi.gr/mates18/.