22 Φεβρουαρίου 2016 – Υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

 
Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων» που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα πραγματοποιηθεί 2μηνος Κύκλος Πρακτικής Άσκησης κατά τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2016 σε εταιρείες σχετικές με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, να αποστείλουν έως την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016 στο e-mail: eugenia@unipi.gr τα ακόλουθα:

  • Αίτηση συμμετοχής
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων

Το έντυπο της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος development.ds.unipi.gr στις ανακοινώσεις. Μετά την αποστολή της αίτησης, οι φοιτητές θα λάβουν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας σχετικό e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η αίτησή τους έχει παραληφθεί κανονικά και δεν περιέχει λάθη ή παραλείψεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τo Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στo τηλ. 210.4142751.

Οι φοιτητές μπορούν να προτείνουν εταιρεία για την εκπόνηση της πρακτικής τους άσκησης, με την προϋπόθεση α) ότι το αντικείμενο της είναι σχετικό με αυτό του Τμήματος και β) ότι έχουν ήδη έρθει σε επικοινωνία με την εταιρεία και έχουν γίνει δεκτοί.  Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μπορούν να αναζητηθούν και μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ http://atlas.grnet.gr/

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου
Αναπλ. Καθηγητής Γ. Ευθύμογλου

Συνημμένα Έντυπα: