23 Ιανουαρίου 2014 – Διοργάνωση σεμιναρίων από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς για προετοιμασία φοιτητών και αποφοίτων για εύρεση εργασίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΠΑ.ΠΕΙ.) διοργανώνει σειρά σεμιναρίων τα οποία βοηθούν τους φοιτητές και τους αποφοίτους του ΠΑ.ΠΕΙ. να προετοιμαστούν καλύτερα για την εύρεση εργασίας. Συγκεκριμένα στα σεμινάρια αυτά διδάσκονται ενότητες όπως:

  • (α) σύνταξη και παρουσίαση βιογραφικού
  • (β) προετοιμασία για συνέντευξη (διαδικασία, σημεία προσοχής, body language, ντύσιμο, εμφάνιση  κλπ)
  • (γ) Stress management
  • (δ) Time management
  • (ε) Leadership

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  όλοι οι φοιτητές και οι απόφοιτοι του ΠΑ.ΠΕΙ. ενώ η δήλωση συμμετοχής γίνεται on-line στο www.career.unipi.gr. Τα σεμινάρια διδάσκονται 2 ώρες ανά εβδομάδα ενώ η συνολική διάρκεια των σεμιναρίων εξαρτάται από την κάθε θεματική ενότητα.

Επίσης οι φοιτητές και οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν εξατομικευμένη παροχή συμβουλών από το Γραφείο Διασύνδεσης (π.χ. σε περίπτωση που έχουν κάποια συνέντευξη και επιθυμούν να προετοιμαστούν καλύτερα ή όταν θέλουν να ετοιμάσουν την υποψηφιότητα τους για μία θέση εργασίας).

Τέλος το Γραφείο Διασύνδεσης σε συνεργασία με διάφορες εταιρίες διοργανώνει mock interviews για καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών – αποφοίτων για τις συνεντεύξεις. (http://career.unipi.gr, στη σελίδα του στο Facebook (Career Office University of Piraeus) και στο Twitter (Career Office UniPi).