17 Δεκεμβρίου 2012 – 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) συνδιοργανώνουν το  3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο με θέμα: «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» 10 έως 12 Μαΐου 2013, στο Κεντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς).

Ο σκοπός του συνεδρίου είναι να προσφέρει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων που δραστηριοποιούνται ενεργά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Εργασιών: 14 Ιανουαρίου 2013

Περισσότερες Πληροφορίες: http://www.ask4research.info/etpe2013