Νταντογιάν Χριστόφορος

Ο Χριστόφορος Νταντογιάν γεννήθηκε το 1980. Πήρε Πτυχίο στην Επιστήμη των Υπολογιστών το 2004 και Δίπλωμα από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην κατεύθυνση «Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών» το 2006 από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2009 έλαβε Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, όπως το CONTENT, CASCADAS, ANA, DIWAM. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν Διαχείριση Ρίσκου, Ασφάλεια Διαδικτύου, Συστήματα Ανίχνευσης Εισβολών και Ασφάλεια στα Ασύρματα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών. Ο Χ. Νταντογιάν συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον αναπληρωτή καθηγητή Χ. Ξενάκη.

Πουλάκης Μάριος

Ο Δρ. Μάριος Ι. Πουλάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ (ΣΗΜΜΥ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) με ειδίκευση στην κατεύθυνση Επικοινωνιών. Το 2008 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη «Διοίκηση & Οικονομική των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων» από το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επιπρόσθετα, το Μάιο του 2014 απέκτησε το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ. Το 2007 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ ως επιστημονικός συνεργάτης και έκτοτε έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά ακαδημαϊκά προγράμματα καθώς και σε διάφορα αναπτυξιακά έργα ως μηχανικός έργου και μεταδιδακτορικός ερευνητής. Επιπλέον, έχει εκτελέσει διδακτικό έργο στη ΣΗΜΜΥ του ΕΜΠ καθώς και στη Σχολή Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΠΑ. Από τον Απρίλιο του 2016 είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές των ασύρματων και δορυφορικών δικτύων, καθώς και των γνωστικών δικτύων, με έμφαση στη βελτιστοποίηση του χρονοπρογραμματισμού και της διαχείρισης πόρων για διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών. Ο Μ. Πουλάκης έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 25 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει διατελέσει κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Έχει πολύ καλές γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού, γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) από το 2007 και της IEEE από το 2011. Ο Μ. Πουλάκης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

Μπίθας Πέτρος

Ο Πέτρος Μπίθας έλαβε το πτυχίο του ηλεκτρολόγου μηχανικού από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το 2003. Από το ίδιο τμήμα έλαβε το διδακτορικό του με ειδίκευση στα «Ασύρματα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα» το 2009. Από το 2004-2009, συμμετείχε σε έργα έρευνας και ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Επιπλέον από τον Νοέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ο Π. Μπίθας, συμμετέχει στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού AEÜ International Journal of Electronics and Communications (ELSEVIER). Επιπλέον, είναι κριτής σε πολύ σημαντικού κύρους διεθνή επιστημονικά περιοδικά, όπως για παράδειγμα ~IEEE Transactions. Έχει δημοσιεύσει ή έχουν γίνει αποδεκτές για δημοσίευση 13 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και 10 στα πρακτικά διεθνών συνδερίων. Τα παρόντα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν θέματα όπως στοχαστική μοντελοποίηση ασύρματων τηλεπικοινωνιακών καναλιών, συνεργατικές επικοινωνίες, συστήματα πολλαπλών εξόδων και πολλαπλών εισόδων και γνωστικά συστήματα ραδιοεπικοινωνιών. Το Νοέμβριο του 2010 έλαβε τη διάκριση του υποδειγματικού κριτή (exemplary reviewer) από το περιοδικό IEEE Communications Letters. Ο Π. Μπίθας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

Λιούμπας Αθανάσιος

Ο Αθανάσιος Λιούμπας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1982.  Απέκτησε το δίπλωμα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ το 2005, ενώ αναγορεύτηκε Διδάκτορας Μηχανικός του ιδίου τμήματος το 2009. Από το Σεπτέμβριο του 2010 εργάζεται ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Έχει δημοσιεύσει 22 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων, ενώ είναι κάτοχος 4 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Το 2007 έλαβε το πρώτο βραβείο καλύτερης εργασίας στο διεθνές συνέδριο «IEEE International Conference on Communications (ICC)» ανάμεσα σε 850 εργασίες. Από το 2005 έως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 4 διεθνή ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με την επιτροπή ερευνών του Α.Π.Θ και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Είναι κριτής σε πολλά διεθνή επιστημονικά περιοδικά του ΙΕΕΕ, ενώ συμμετείχε στην Επιστημονική Επιτροπή Προγράμματος  διεθνών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν επικοινωνίες μηχανής-προς-μηχανή (machine-to-machine communications) και ασύρματες τηλεπικοινωνίες επόμενης γενιάς, τεχνικές εκπομπής και λήψης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αξιολόγηση της επίδοσης ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων σε κανάλια με θόρυβο και διαλείψεις, συνεργάσιμα τηλεπικοινωνιακά συστήματα (Cooperative communications systems) και τηλεπικοινωνιακά συστήματα πολλαπλών εισόδων-πολλαπλών εξόδων. Ο Α. Λιούμπας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.

Γκότσης Αντώνης

Ο Αντώνης Γρ. Γκότσης έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από τη Σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τον Ιούλιο του 2002. Στη συνέχεια εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών της Σχολής ΗΜΜΥ του ΕΜΠ, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Φ. Κωνσταντίνου. Η διατριβή του αφορούσε στην μελέτη και ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαχείρισης πόρων σε δίκτυα ραδιο-πρόσβασης πέραν της 3ης και 4ης γενιάς (LTE), υποστηρίχθηκε από το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού ΠΕΝΕΔ-2003, και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2010. Κατά το ίδιο διάστημα εργάστηκε ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιακών και Υπολογιστικών Συστημάτων σε έργα του Εργαστηρίου στα πλαίσια συνεργασίας με τη βιομηχανία. Από τον Ιανουάριο του 2012, είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Συμμετείχε στο ευρωπαϊκό συνεργατικό ερευνητικό έργο “EXALTED: Expanding LTE for Devices”, που εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου ICT-FP7. Από τον Σεπτέμβριο του 2012, εργάζεται ως Κύριος Ερευνητής στο εθνικό ερευνητικό έργο ART-COMP, που υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης μεταδιδακτόρων ερευνητών και συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και τη ΓΓΕΤ. Διαθέτει πάνω από 20 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη συστημάτων κινητών επικοινωνιών πέραν της 4ης γενιάς (5G), επικεντρώνοντας στην πρόταση προηγμένων τεχνικών του φυσικού στρώματος και του στρώματος πρόσβασης στο μέσο. Έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση τεχνικών βελτιστοποίησης για την αποδοτική διαχείριση της παρεμβολής σε μελλοντικά πυκνά δομημένα ραδιο-συστήματα. Ο Α. Γκότσης συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με την επίκουρη καθηγήτρια Α. Αλεξίου.
Προφίλ στο Google Scholar: http://scholar.google.gr/citations?user=MsMbxscAAAAJ&hl=el&oi=ao

Μενύχτας Ανδρέας

Ο Δρ. Ανδρέας Μενύχτας σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο από όπου έλαβε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το έτος 2004 και το Διδακτορικό του Δίπλωμα το έτος 2009. Η διατριβή αφορά το σχεδιασμό και υλοποίηση αρχιτεκτονικών και μεθοδολογιών για τη διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών (QoS) σε υπηρεσιοστρεφή (Service Oriented) συστήματα και περιβάλλοντα Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing). Εργάζεται ως μηχανικός λογισμικού και ερευνάς και έχει συμμετάσχει σε διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα των Κατανεμημένων Συστημάτων (Distributed Systems), Εξυγχρονισμό Λογισμικού (Software Modernization), Έξυπνων Πόλεων (Smart Cities), Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και eHealth όπως: CrowdHEALTH, AGILE, SAM, UNCAP, ARTIST, 4CaaST, EPIC, and IRMOS. Επιπρόσθετα διευθύνει δραστηριότητες σχεδιασμού και ανάπτυξης λογισμικού και συστημάτων στον ακαδημαϊκό και στον ιδιωτικό τομέα. Η επιστημονική του εργασία επικεντρώνεται στις τεχνολογίες Υπολογιστικού Νέφους (Cloud Computing), Διαχείριση Ελαστικότητας και Δεδομένων (Elasticity and Data Management), Ανάλυση και Σχεδιασμό Συστημάτων, ΙοΤ και eHealth και τα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερα από 70 επιστημονικά περιοδικά, σε συνέδρια και σε κεφάλαια βιβλίων. O Α. Μενύχτας συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον αναπληρωτή καθηγητή Η. Μαγκλογιάννη.

Πιτροπάκης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Πιτροπάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1986. Το 2009 απέκτησε το πτυχίο από τμήμα Πληροφορικής και Τηλ/ών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2011 απέκτησε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στα Προηγμένα Πληροφοριακά συστήματα από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2015 ονομάστηκε Διδάκτορας Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα ερευνητικά έργα, στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Στα ερευνητικά του ενδιαφέρονται εντάσσονται η ασφάλεια νεφοϋπολογιστκών συστημάτων, η εκ των έσω απειλή, καθώς και η στεγανογραφία. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Ο Ν. Πιτροπάκης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

Δρογκάρης Προκόπιος

Ο Προκόπιος Δρογκάρης έχει πτυχίο Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο City του Λονδίνου και διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται στην περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων και προστασίας της Ιδιωτικότητας. Έχει συμμετάσχει σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά και μελετητικά έργα στη θεματική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων. Είναι συγγραφέας πληθώρας επιστημονικών εργασιών δημοσιευμένες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά, και έχει διατελέσει ως κριτής και μέλος τεχνικών οργανωτικών επιτροπών σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή συνέδρια. Ο Π. Δρογκάρης συνεργάζεται ερευνητικά, πρωτίστως, με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.

Γεωργίου Δήμητρα

H Δρ. Δήμητρα Γεωργίου γεννήθηκε στη Λάρισα. Έλαβε το δίπλωμα της (το 2007) ως Μηχανικός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλίας (Λάρισας), το Μεταπτυχιακό της (το 2009) στην Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Δικτυοκεντρικά Συστήματα από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και την Παιδαγωγική της Επάρκεια (το 2017) από το Τμήμα Παιδαγωγικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου της Κρήτης. Το 2018 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ από το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον Τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα (με Άριστα). Έχει λάβει δύο υποτροφίες από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας (I.K.Y). Η πρώτη ήταν ως φοιτήτρια για σπουδές στην Τσεχική Δημοκρατία (Πρόγραμμα Erasmus) και η δεύτερη ως εκπαιδευτικό προσωπικό για τη συμμετοχή της στις «Καινοτόμες Μεθόδους Διδασκαλίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων με την Πρακτική» (Πρόγραμμα Erasmus+) στη Λειψία της Γερμανίας. Έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα εντατικά προγράμματα της Ασφάλειας Πληροφοριών και Επικοινωνιών τόσο του Πανεπιστημίου της Βιέννης (SBA Research and Vienna University of Technology) όσο και του Πανεπιστημίου της Σουηδίας (Karlstad University). Τον τελευταίο χρόνο εργάστηκε ως Πανεπιστημιακή Υπότροφος με αυτοδύναμη διδασκαλία στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Ενώ τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εργαστεί ως Εργαστηριακή Συνεργάτης σε διάφορα τμήματα Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων όπως του Τ.Ε.Ι Αθήνας και του Τ.Ε.Ι Λάρισας σε πληθώρα μαθημάτων Πληροφορικής. Παράλληλα είναι Πιστοποιημένη καθηγήτρια International Baccalaureate (IB) of Computer Science στο International School of Athens και Πιστοποιημένη Εκπαιδευτής Ενηλίκων στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας. Η Δρ. Δήμητρα είναι επίσης Πιστοποιημένη ISMS Auditor του ISO 27001:2013 και έχει εργαστεί και για τον ιδιωτικό τομέα, σε Διευθύνσεις Πληροφορικής, όπως της Ελληνικής Εταιρείας Χρυσού Οδηγού και της Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της στο Εθνικό Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Δίκτυο της Ελλάδας στην υλοποίηση έργων. Η Δήμητρα έχει συμμετάσχει ενεργά σε τοπικές οργανωτικές επιτροπές και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συνδιοργανωμένα από την ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου είναι ερευνητικό μέλος από το 2011. Είναι συγγραφέας διάφορων επιστημονικών εργασιών, δημοσιευμένων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ ταυτόχρονα έχει διατελέσει κριτής και μέλος οργανωτικών επιτροπών σε διάφορα διεθνή συνέδρια. Τα τρέχοντα επιστημονικά της ενδιαφέροντά περιλαμβάνουν τους τομείς Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιών Συστημάτων και της Προστασίας της Ιδιωτικότητας σε Νεφοϋπολογιστικά Συστήματα. Πιο αναλυτικά: Πολιτικές Ασφαλείας σε συστήματα Νέφους Υπολογιστών, Προστασία και Ιδιωτικό Απόρρητο, Ιδιωτικότητα των χρηστών σε συστήματα Νέφους Υπολογιστών, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Πρότυπα Ασφαλείας και Ιδιωτικότητας, Συμμόρφωση χρηστών προς πολιτικές ασφάλειας σε οργανισμούς, Τεχνολογίες και Πολιτικές Προστασίας της Ιδιωτικότητας, μεθοδολογίες και πρακτικές ενημερότητας Aσφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Προστασία ευαίσθητων δεδομένων σε Νεφοϋπολογιστικά περιβάλλοντα, Ασφάλεια και Τυποποίηση κανόνων στο χώρο της Υγείας. Η Δρ. Δήμητρα Γεωργίου συνεργάζεται ερευνητικά πρωτίστως με τον καθηγητή Κ. Λαμπρινουδάκη.