Δημοσθένης Κυριαζής

Γραφείο 604 (Κτίριο Γρ. Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο +302104142150
Email dimos@unipi.gr
Τίτλος Αναπληρωτής Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Τρίτη, 15:00-17:00
Διδασκαλία Γλώσσα Προγραμματισμού C — 1ο εξάμηνο
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη — 5ο εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα — 6ο εξάμηνο
Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα — 6ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2001 και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» το 2004 (σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Πειραιά). Από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων (π.χ. BigDataStack, CrowdHEALTH, MATILDA, 5GTANGO, CYBELE, ORBIT, VISION Cloud, IRMOS, 4CaaSt) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών και τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα διαδικτύου οντοτήτων – συντονίζοντας σχετικά ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και υπάρξει επικεφαλής διάφορων ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων (όπως Future Internet Architecture Board, και Cloud QoS&SLAs).

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

2010 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Kyriazis D, “Modelling and prediction of resources and services state evolvement for efficient runtime adaptations”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2019
 • Kyriazis D, “Enabling custom security controls as plugins in service oriented environments”, Springer, Transactions on Computational Collective Intelligence, 2019
 • Peuster M, Schneider S, Zhao M, Xilouris G, Trakadas P, Vicens F, Tavernier W, Soenen T, Vilalta R, Andreou G, Kyriazis D, Karl H, “Introducing Automated Verification and Validation for Virtualized Network Functions and Services”, IEEE, Communications Magazine, 2019
 • Tomas L, Kokkinos P, Anagnostopoulos V, Feder O, Kyriazis D, Meth K, Varvarigos E, Varvarigou T, “Disaster Recovery Layer for Distributed OpenStack Deployments”, IEEE Transactions on Cloud Computing, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Maglogiannis I, Kyriazis D, “Structurally Mapping Healthcare Data to HL7 FHIR Through Ontology Alignment”, Springer, Journal of Medical Systems, 2019
 • Kyriazis D, “Protection of Service-Oriented Environments Serving Critical Infrastructures”, MDPI, Inventions, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, “Internet of Medical Things (IoMT): Acquiring and Transforming Data into HL7 FHIR through 5G Network Slicing”, Emerging Science Journal, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Exploring the Complete Data Path for Data Interoperability in Cyber-Physical Systems”, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Perakis K, Miltiadou D, Pitsios S, Kyriazis D, “Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0”, Elsevier, Computer Methods and Programs in Biomedicine Journal, 2019
 • Kiourtis A, Nifakos S, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Aggregating the Syntactic and Semantic Similarity of Healthcare Data towards their Transformation to HL7 FHIR through Ontology Matching”, Elsevier, International Journal of Medical Informatics, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Stavrianos P, Xylouris G, Kyriazis D, “Managing and optimizing quality of service in 5G environments across the complete SLA lifecycle”, Special Issue on Recent Advances in Engineering System Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Plug’n’Play Approach for Dynamic Data Acquisition from Heterogeneous IoT Medical Devices of Unknown Nature”, Springer Evolving Systems Journal, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Perakis K, Pitsios S, Maglogiannis I, Kyriazis D, “A Holistic Approach for Achieving Interoperability of High-Quality Data from IoT Medical Devices”, Springer, Journal of Medical Systems, 2019
 • Kousiouris G, Akbar A, Sancho J, Ta-shma P, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Integrated Information Lifecycle Management Framework for Exploiting Social Network Data to Identify Dynamic Large Crowd Concentration Events in Smart Cities Applications”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2018
 • Niros A, Tsekouras G, Tsolakis D, Manousakis-Kokorakis A, Kyriazis D, “Hierarchical Fuzzy Clustering in Conjunction with Particle Swarm Optimization to Efficiently Design RBF Neural Networks”, Springer, Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2015
 • Menychtas A, Tomas D, Tiemann M, Santzaridou C, Psychas A, Kyriazis D, Espert J, Campbell S, “Dynamic Social and Media Content Syndication for Second Screen”, International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 2015
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-time event management in cloud environments”, Inderscience, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2015
 • Menychtas A, Vogel J, Giessmann A, Gatzioura A, Gomez S, Moulos V, Junker F, Muller M, Kyriazis D, Stanoevska-Slabeva K, Varvarigou T, “4CaaSt marketplace: An advanced business environment for trading cloud services”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2014
 • Kostantos K, Kapsalis A, Kyriazis D, Themistocleous M, Cunha P, “Open-Source Iaas Fit For Purpose: A Comparison Between OpenNebula and OpenStack”, International Journal of Electronic Business Management, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Konstanteli K, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “Parametric Design and Performance Analysis of a Decoupled Service-Oriented Prediction Framework based on Embedded Numerical Software”, IEEE Transactions on Services Computing, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Content-centric Storage: Accessing Data Objects based on Metadata and Relationships”, Business Informatics Journal, Wroclaw University of Economics, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Dynamic, Behavioural-based Estimation of Resource Provisioning based on High-level Application Terms in Cloud Platforms”, Elsevier Future Generation Computer Systems-The International Journal of Grid Computing and eScience, 2013
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Varvarigou T, “Workflow Management for Soft Real-time Interactive Applications in Virtualized Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Varvarigou T, Doulamis A, Tserpes K, Kyriazis D, “Infrastructure and Network-aware Grids and Service Oriented Architectures”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Recommender Mechanism for Service Selection in Service-Oriented Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Andronikou V, Mamouras K, Tserpes K, Kyriazis D, Varvarigou T, “Dynamic QoS-aware Data Replication in Grid Environments based on data importance”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Konstanteli K, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “Virtualised e-Learning on the IRMOS Real-time Cloud”, Service Oriented Computing and Applications, Springer , 2012
 • Katsaros G, Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “A Self-adaptive hierarchical monitoring mechanism for Clouds”, Journal of Systems and Software, Elsevier 2012
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, GSTF International Journal on Computing, 2011
 • Athanaileas T, Menychtas A, Dionysiou D, Kyriazis D, Kaklamani D, Varvarigou T, Uzunoglu N and Stamatakos G, “Exploiting Grid Technologies for the Simulation of Clinical Trials In Silico: the Paradigm of In Silico Radiation Oncology”, Special Issue Software Tools, Techniques and Architectures for Computer Simulation on SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, The Society for Modeling and Simulation International, 2011
 • Varvarigou T, Tserpes K, Kyriazis D and Silvestri F, “A study on the effect of application and resource characteristics on the QoS in service provisioning environments”, International Journal of Distributed Systems and Technologies, IGI Global, 2010

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Constructing Healthcare Ontologies of any Data Format”, 11th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED), Athens, Greece, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Kiourtis A, Stavrianos P, Kyriazis D, “IntrA: Introducing Adaptation in 5G Monitoring Frameworks”, IADIS Information Systems Conference (IS), Utrecht, Netherlands, 2019
 • Gallos P, Aso S, Autexier S, Brotons A, De Nigro A, Jurak G, Kiourtis A, Kranas P, Kyriazis D, Lustrek M, Magdalinou A, Maglogiannis I, Mantas J, Martinez A, Menychtas A, Montandon L, Picioroaga F, Perez M, Plagianakos V, Stanimirovic D, Starc G, Tomson T, Vilar-Mateo R, Vizitiuic A, “CrowdHEALTH: Big Data Analytics and Holistic Health Records”, ICT for Health Science Research (STC), Hannover, Germany, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Symvoulidis C, Stavrianos P, Kyriazis D, “An Integrated SLA Management Framework in a real 5G Environment”, 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN), Paris, France, 2019
 • Symvoulidis C, Tsoumas I, Kyriazis D, “Towards the identification of context in 5G infrastructures”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, “SLAs in 5G: A complete framework facilitating VNF-and NS-tailored SLAs management”, 32nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINA), Krakow, Poland, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Generic Approach for Capturing Reliability in Medical Cyber-Physical Systems”, 14th Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI2018), Rhodes, Greece, 2018
 • Kapassa E, Touloupou M, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, ‘5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement’, 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and Workshops (ICIN), Paris, France, 2018
 • Kyriazis D, Doulkeridis C, Gouvas P, Jimenez-Peris R, Juan Ferrer A, Kallipolitis L, Kranas P, Kousiouris G, Macdonald C, McCreadie R, Papageorgiou A, Patino-Martinez M, Plitsos S, Poulopoulos D, Paradell A, Ta-Shma P, Vassilakis C, Vianello V, “BigDataStack: A holistic data-driven stack for big data applications and operations”, IEEE BigData, San Francisco, USA, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, Themistocleous D, “The road to the future of Healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform”, 15th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems, (EMCIS), Limassol, Cyprus, 2018
 • Twamley P, Müller M, Bök PB, Xilouris GK, Sakkas C, Kourtis MA, Peuster M, Schneider S, Stavrianos P, Kyriazis D, “5GTANGO: An Approach for Testing NFV Deployments”, IEEE European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Ljubljana, Slovenia, 2018
 • Touloupou M, Kapassa E, Kiourtis A, Kyriazis D, “Cheapo: An Algorithm for runtime adaption of time intervals applied in 5G Networks”, 5th IEEE International Conference on Software Defined Systems (SDS), Barcelona, Spain, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Symvoulidis C, Kyriazis D, “Capturing the Reliability of Unknown Devices in the IoT World”, 5th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), Valencia, Spain, 2018
 • Alexakis E, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Georgopoulos A, Moropoulou A, ‘Computer-Aided Innovative Methodology for Management and Personalized Representation of Big Data in Cultural Heritage’, 9th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC), Florida, USA, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Matching Ontologies to HL7 FHIR towards their syntactic and semantic similarity”, 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Health Care (ICIMTH), Athens, Greece, 2018
 • Maglogiannis I, Peppas G, Kyriazis D, Montandon L, Mantas J, “The CrowdHEALTH approach for Health Policy Making based on Big Data Analytics”, Medical Informatics Europe (MIE), Gothenburg, Sweden, 2018
 • Kapassa E, Touloupou M, Stavrianos P, Kyriazis D, “Dynamic 5G Slices for IoT Applications with Diverse Requirements”, Fifth International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IoTSMS), Valencia, Spain, 2018
 • Parada C, Bonnet J, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Vilalta R, Muñoz R, Casellas R, Martinez R, Xilouris G, ‘5GTANGO: A Beyond-MANO Service Platform’, European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Ljubljana, Slovenia, 2018
 • Kyriazis D, “Provision of Dependability Guarantees in IoT-based Service Oriented Environments”, 3rd International Conference on Information and Communication Technology (ICICT), London, United Kingdom, 2018
 • Kyriazis D, “BYOS: Bring Your Own Security in Clouds and Service Oriented Infrastructures”, 32nd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINA-2018), Krakow, Poland, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “FHIR Ontology Mapper (FOM): Aggregating Structural and Semantic Similarities of Ontologies towards their Alignment to HL7 FHIR”, 20th IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HEALTHCOM), Ostrava, Czech Republic, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “Identification of medical IoT devices APIs through ontology mapping techniques”, 5th EAI International Conference on IoT Technologies for HealthCare (HealthyIoT), Guimarães, Portugal, 2018
 • De Nigro A, Torelli F, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Aso Lete S, Mantas J, “The CrowdHEALTH approach for Holistic Health Records”, Medical Informatics Europe (MIE), Gothenburg, Sweden, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Towards a Secure Semantic Knowledge of Healthcare Data through Structural Ontological Transformations”, 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE), Corfu, Greece, 2018
 • Moutselos K, Kyriazis D, Maglogiannis I, “A Web based modular environment for Assisting Health Policy Making Utilizing Big Data Analytics”, 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), Zakynthos, Greece, 2018
 • Xilouris G, Kolometsos S, Paraday C, Bonnety J, Stavrianos P, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Gouvas P, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Vicens F, Martrat J, Alemanyk P, Muñoz R,
 • Vilalta R, “Towards Autonomic Policy-based Network Service Deployment with SLA and Monitoring”, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks, Verona, Italy, 2018
 • Alexakis E, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Georgopoulos A, Moropoulou A, “Innovative Methodology for Personalized 3D Representation and Big Data Management in Cultural Heritage», Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH), Athens, Greece, 2018
 • Doulamis A, Labropoulos K, Kyriazis D, Moropoulou A, “Resilient Eco-smart Strategies & Innovative Technologies to Protect Cultural heritage”, Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH), Athens, Greece, 2018
 • Moutselos K, Kyriazis D, Diamantopoulou V, Maglogiannis I, “Trustworthy data processing for health analytics tasks”, Workshop Advances in High Dimensional Big Data (AdHD), IEEE BigData, Seattle, USA, 2018
 • Kyriazis D, Autexier S, Brondino I, Boniface M, Donat L, Engen V, Fernandez R, Jimenez R, Jordan B, Jurak G, Kiourtis A, Kosmidis T, Lustrek M, Maglogiannis I, Mantas J, Martinez A, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Montandon L, Nechifor C, Nifakos S, Papageorgiou A, Patino M, Perez M, Plagianakos V, Stanimirovic D, Starc G, Tomson T, Torelli F, Traver V, Vassilacopoulos G, Wajid U, “CrowdHEALTH: Holistic Health Records & Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health” , 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Athens, Greece, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Acquiring the Ontological Representation of Healthcare Data through Metamodeling Techniques”, 14th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Coimbra, Portugal, 2017
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Classification Techniques for Managing IoT Devices of Common Specifications”, 14th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Biarritz, France, 2017
 • Zhao M, Le Gall F, Cousin P, Vilalta R, Muñoz R, Castro S, Peuster M, Schneider S, Siapera M, Kapassa E, Kyriazis D, Hasselmeyer P, Xilouris G, Tranoris C, Denazis S, Martrat J, “Verification and validation framework for 5G network services and apps”, Workshop on Federated Testbeds, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), Berlin, Germany, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Gaining the Semantic Knowledge of Healthcare Data through Syntactic Models Transformations”, 1st International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC), Budapest, Hungary, 2017
 • Poulopoulos D, Kyriazis D, “Collaborative Filtering for Producing Recommendations in the Retail Sector”, European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Coimbra, Portugal, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Towards Data Interoperability: Turning Domain Specific Knowledge to Agnostic across the Data Lifecycle”, 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, AINA Workshops, Crans-Montana, Switzerland, 2016
 • Kyriazis D, Anagnostopoulos V, Arcangeli A, Gilbert D, Kalogeras D, Kat R, Klein C, Kokkinos P, Kuperman Y, Nider J, Svard P, Tomas L, Varvarigos E, Varvarigou T, “High performance fault-tolerance for clouds”, IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), Larnaca, Cyprus, 2015
 • Jeferry K, Kousiouris G, Kyriazis D, Altmann J, Ciuffoletti A, Maglogiannis I, Nesi P, Suzic B, Zhao Z, “Challenges Emerging from Future Cloud Application Scenarios”, 1st International Conference on Cloud Forward: From Distributed to Complete Computing, Pisa, Italy, 2015
 • Kyriazis D, Doulamis N, Kousiouris G, Menychtas A, Themistocleous M, Vescoukis V, “Employing Relevance Feedback to Embed Content and Service Importance into the Selection Process of Composite Cloud Services”, 12th International Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Cluj-Napoca, Romania, 2015
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Psychas A, Menychtas A, Varvarigou T, “Opportunistic Collaborative Service Networks: The Facilitator for Efficient Data and Services Exchange”, Second International Summit on Internet of Things and IoT Infrastructures (IoT 360°), Rome, Italy, 2015
 • Seriatos G, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Varvarigou T, “Comparison of Database and Workload Types Performance in Cloud Environments”, 1st International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing (ALGOCLOUD), Patras, Greece, 2015
 • Voutyras O, Bourelos P, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Social Monitoring and Social Analysis in Internet of Things Virtual Networks”, Innovations in Services, Networks and Clouds (ICIN), Paris, France, 2015
 • Chelmis N, Themistocleous M, Kyriazis D, “Optimized cloud resources management based on dynamic business and elasticity models”, Cloud Platforms, Infrastructures and Applications (CLOUD), Nice, France, 2015
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Introducing a Patient-Centered e-Health Record Over the Cloud”, International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2014), Rome, Italy, 2014
 • Giogourtsoglou A, Themistocleous M, Kyriazis D, “Dynamic prediction based on varying scalability parameters enabling time-constrained resource provisioning”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Qatar, 2014
 • Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-Time Execution Flow Management for Event-Driven Computational Cloud Storage”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Doha, Qatar, 2014
 • Voutyras O, Bourelos P, Kyriazis D, Varvarigou T, ”An Architecture supporting Knowledge flow in Social Internet of Things systems”, Workshop on Internet of Things Communications and Technologies (IoT-CT), IEEE Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaca, Cyprus, 2014
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopoulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, Maglaveras N, Chouvarda I, Mourouzis A, “Patient-Centered e-Health Record over the Cloud”, Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Greece, 2014
 • Qevani E, Panagopoulou M, Stampoltas C, Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “What can OpenStack adopt from a Ganeti-based open-source IaaS?”, IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Alaska, USA, 2014
 • Kousiouris G, Giammatteo G, Evangelinou A, Galante N, Kevani E, Stampoltas C, Menychtas A, Kopaneli A, Balraj K, Kyriazis D, Varvarigou T, Stuer P, Arrieta L, “A Multi-Cloud Framework for Measuring and Describing Performance Aspects of Cloud Services Across Different Application Types”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Spain, 2014
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, Kapsalis A, “Efficient Scalability through Layered Monitoring and Event Processing”, International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS), Birmingham, UK, 2014
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo H, Gorronogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, IEEE Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “QoS-Oriented Service Management in Large Scale Federated Clouds”, Workshop on Management of Cloud Systems (MoCS), IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013
 • Menychtas A, Kyriazis D, Kousiouris G, Varvarigou T, “An IoT enabled point system for end-to-end multi-modal transportation optimization”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), Guilin, China, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Real-time computer vision in clouds through effective monitoring and workflow management”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), China, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, “Smart, Autonomous and Reliable Internet of Things”, 4th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN), Niagara Falls, Canada, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, Rossi A, White D, Cooper J, “Sustainable smart city IoT applications: Heat and electricity management & Eco-conscious cruise control for public transportation”, International Workshop on Smart City and Ubiquitous Computing Applications (SCUCA), International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Gogouvitis S, Kolodner E, Kyriazis D, Bahar E, Hohenstein U, “Extending Cloud-based Object Storage with Content Centric Services”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo J, Gorroñogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, 17th Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Kyriazis D, “Modeling the Interactions between Cloud Service Providers”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “Legacy Applications on the Cloud: Challenges and enablers focusing on application performance analysis and providers characteristics”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Gogouvitis S, Jaeger M, Kolodner H, Kyriazis D, Longo F, Lorenz M, Messina A, Montagnuolo M, Salant E, Tusa F, “VISION Cloud: A Cloud Storage Solution Supporting Modern Media Production”, IBC 2012
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Katsaros G, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “Content Based SLAs in Cloud Computing Environments”, Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Katsaros G, Gogouvitis S, Mavrogeorgi N, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Talyansky R, “A Holistic View of Information Management in Cloud Environments”, IEEE Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Gogouvitis S, Alexandrou V, Mavrogeorgi N, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Monitoring Mechanism for Storage Clouds”, 2nd International Conference on Cloud and Green Computing (CGC), Hunan, China, 2012
 • Spyridon V. Gogouvitis, Gregory Katsaros, Dimosthenis Kyriazis, Athanasios Voulodimos, Roman Talyansky, Theodora A. Varvarigou: “Retrieving, Storing, Correlating and Distributing Information for Cloud Management”, Grid Economics and Business Models (GECON), Berlin, Germany, 2012
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Cloud-Based Content Centric Storage for Large Systems”, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wroclaw, Poland, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Menychtas A, Konstanteli K, Varvarigou T, “Translation of application-level terms to resource-level attributes across the Cloud stack layers”, IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Corfu, Greece, 2011
 • Braitmaier M, Kyriazis D, “Virtual and Augmented Reality: Improved User Experience through a Service Oriented Infrastructure”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Menychtas A, Varvarigou T, “Interactive Social TV on Service Oriented Environments: Challenges and Enablers”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Voulodimos A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Doulamis A, Kosmopoulos D, Varvarigou T, “QoS-oriented Service Management in Clouds for Large Scale Industrial Activity Recognition”, IEEE International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), Dalian, China, 2011
 • Kolodner Ε, Tal S, Kyriazis D, Naor D, Allalouf M, Bonelli L, Brand P, Eckert A, Elmroth E, Gogouvitis S, Harnik D, Hernandez F, Jaeger M, Lakew E, Lopez J, Lorenz M, Messina A, Shulman-Peleg A, Talyansky R, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “A Cloud Environment for Data-intensive Storage Services”, IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Athens, Greece, 2011
 • Kolodner Η, Kyriazis D, Gogouvitis S, Kousiouris G, Vafiadis G, “OPTIMIS and VISION Cloud: How to manage data in clouds”, Cloud Computing Projects and Initiatives (CCPI), Euro-par, Bordaux, France, 2011
 • Kolodner E, Naor D, Tal S, Koutsoutos S, Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Kyriazis D, Salant E, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, eChallenges, Florence, Italy, 2011
 • Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Oberle K, Voith T, Galizo G, Berger S, Oliveros E, Boniface M, “A cloud platform for real-time interactive applications “,1st International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Noordwijkerhout, Netherlands, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Architectural Approach for Event-Based Execution Management in Service Oriented Infrastructures”, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC), Timisora, Romania, 2010
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, International Conference on Real-Time and Embedded Systems (RTES), Singapore, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Workflow Management in Service Oriented Infrastructures”, International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC), India, 2010
 • Katsaros G, Kousiouris G, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Monitoring Framework for soft real-time applications”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “e-Learning with Real-Time Guarantees on the IRMOS Platform”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Kyriazis D, Einhorn R, Furst L, Braitmaier M, Lamp D, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Oliveros E, Loughran N, Nasser B, “A Methodology for engineering real-time interactive multimedia applications on Service Oriented Infrastructures”, IADIS Applied Computing, Timisora, Romania, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Architecture for achieving QoS aware Workflow Management in Virtualized Environments”, 6th IEEE/IFIP International Conference on Network and Service Management, Canada, 2010
 • Menychtas A, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Minimizing technical complexities in emerging cloud computing platforms”, Cloud Computing: Project and Initiatives, Italy, 2010
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “Service Selection Decision Support in the Internet of Services”, Grid Economics and Business Models (GECON), Ischia, Italy, 2010
 • Boniface M, Nasser B, Papay J, Phillips S, Servin A, Yang K, Zlatev Z, Gogouvitis S, Katsaros G, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, “Platform-as-a-Service Architecture for Real-time Quality of Service Management in Clouds”, 5th International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW), Barcelona, Spain 2010.
 • Kousiouris G, Checconi F, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Voith T and Kyriazis D, “Distributed Interactive Real-time Multimedia Applications: A Sampling and Analysis Framework”, 1st International Conference on Analysis Tools and Methodologies for Embedded and Real-time Systems, Brussels, Belgium, 2010
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “A Service-Oriented Framework for GNU Octave-Based Performance Prediction”, 7th IEEE International Conference on Services Computing (SCC), Miami, USA, 2010

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • Koumaditis K, Pittas G, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Cloud Services for Healthcare: Insights from a Multidisciplinary Integration Project”, Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations, IGI Global, 2014
 • Martino B,  Venticinque S, Kyriazis D, Gogouvitis S, “A Comparison of Two Different Approaches to Cloud Monitoring”, Inter-cooperative Collective Intelligence: Techniques and Applications, Springer, 2014
 • Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, «Commercial and Distributed Storage Systems» Data Intensive Storage Services for Cloud Environments, IGI Global, 2013
 • Koutsoutos S, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Monitoring in Federated & Self-Manageable Clouds”, Achieving Federated and Self-Manageable Cloud Infrastructures: Theory and Practice, (Brandic I, Villari M, Tusa F), IGI Global, 2012
 • Kolodner E, Shulman-Peleg A, Naor D, Brand P, Dao M, Eckert A, Gogouvitis S, Harnik D, Jaeger M, Kyriazis D, Lorenz M, Messina A, Shribman A, Tal S, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, European Research Activities in Cloud Computing (Petcu D, Poletti J), Cambridge Scholars Publishing, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Oliveros E, Madic P, Varvarigou T, “Taxonomy and State of the Art of Service Discovery Mechanisms and their relation to the Cloud Computing Stack”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Cucinotta T, Boniface M, “Workflow Semantics and Management in Service Oriented Architectures”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011

Συγγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Δημιουργία προγραμματιστικής διεπαφής με μεθόδους πρόσβασης σε NoSQL συστήματα αποθήκευσης δεδομένων
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη μιας βιβλιοθήκης υλοποίησης βασικών τελεστών πρόσβασης (CRUD operations) μέσω ενός Application Programming Interface σε NoSQL συστήματα αποθήκευσης δεδομένων, με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης των προγραμματιστών σε ένα NoSQL σύστημα αποθήκευσης, αποκρύπτοντας λεπτομέρειες του εκάστοτε συστήματος.
 • Πρόβλεψη πόρων δικτύου μέσω συμβολαίων παροχής υπηρεσιών με χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η δημιουργία και εκπαίδευση ενός τεχνητού νευρωνικού δικτύου (Artificial Neural Network) το οποίο θα χαρτογραφεί απαιτήσεις υψηλού επιπέδου (από τους χρήστες των υπηρεσιών ή τους παρόχους) προς χαμηλού επιπέδου (απαιτήσεις πόρων δικτύου). Το αποτέλεσμα του νευρωνικού δικτύου θα είναι οι απαιτούμενοι πόροι δικτύου που χρειάζονται για να εκπληρωθεί η ποιότητα της υπηρεσίας που έχει υπογραφεί σε ένα SLA.
 • Πρόβλεψη πόρων δικτύου μέσω συμβολαίων παροχής υπηρεσιών με χρήση τεχνητού νευρωνικού δικτύου
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η έρευνα και καταγραφή των απαιτήσεων ποιότητας υπηρεσιών (QoS) που παρέχονται μέσω Cloud αρχιτεκτονικών. Παράλληλος σκοπός αποτελεί η μελέτη καταγραφής των συγκεκριμένων μετρικών από τους παρόχους, και την κατανομή των πόρων δικτύου στην υποδομή ώστε να τηρείται η ποιότητα υπηρεσίας. Κατά την έρευνα, θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν μεγάλοι πάροχοι (π.χ. Amazon κτλ.).
 • Διαλειτουργικότητα δεδομένων υγείας
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη προτύπων (standards) και τεχνικών διαλειτουργικότητας δεδομένων υγείας, με στόχο τη σύγκριση και την αξιολόγησή τους σε διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης.
 • Συντακτική και Σημασιολογική ομοιότητα μεταξύ XML εγγράφων
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη τεχνικών ανεύρεσης συντακτικής και σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών εγγράφων κειμένου, με σκοπό τη δημιουργία αλγορίθμου υπολογισμού συντακτικής και σημασιολογικής ομοιότητας μεταξύ XML εγγράφων.
 • Υλοποίηση εφαρμογής ιστού και κινητής συσκευής
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογής ιστού και κινητής συσκευής, με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών ενός ερευνητικού εργαστηρίου.
 • Υλοποίηση εφαρμογής Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου (NFC)
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη εφαρμογής καταχώρησης και απεικόνισης δεδομένων υγείας, με στόχο την ανέπαφη μεταφορά τους με τεχνολογία Επικοινωνίας Κοντινού Πεδίου (NFC) σε άλλη συσκευή ανάγνωσης NFC (NFC Reader).
 • Υλοποίηση μίας πύλης σύνδεσης IoT συσκευών
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνολογιών για την ανίχνευση και τη σύνδεση διαφορετικών διαδικτυακών (IoT) συσκευών σε διαφορετικές πλατφόρμες με στόχο την υλοποίηση μιας web εφαρμογής βάσει της οποίας θα παρέχεται μία πύλη (Gateway), ικανή να εντοπίζει και να συνδέει όλες τις ΙοΤ συσκευές που βρίσκονται εντός μίας κοντινής εμβέλειας αυτής, στην εκάστοτε πλατφόρμα από την οποία θα χρησιμοποιείται. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα συλλέγει διαφορετικές πληροφορίες των συσκευών αυτών, παρέχοντας σχετικές οπτικοποιήσεις.
 • Υλοποίηση ενός μηχανισμού καθαρισμού Μεγάλων Δεδομένων
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνικών και αλγορίθμων για τον καθαρισμό (cleaning) δεδομένων στο χώρο των Μεγάλων Δεδομένων (Big Data), με στόχο την υλοποίηση μίας web εφαρμογής βάσει της οποίας θα παρέχεται ένας cleaning μηχανισμός, υπεύθυνος για την ολική εκκαθάριση των παρεχόμενων δεδομένων. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρέχει την οπτικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων.
 • Υλοποίηση ενός μηχανισμού εκτίμησης αξιοπιστίας συσκευών
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνικών εκτίμησης της αξιοπιστίας (reliability) διαφορετικών διαδικτυακών (IoT) συσκευών σε μία πλατφόρμα, με στόχο την υλοποίηση μίας web εφαρμογής βάσει της οποίας θα παρέχεται ένας μηχανισμός εκτίμησης reliability, ο οποίος θα δέχεται σαν είσοδο διαφορετικές συνδεδεμένες συσκευές, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα εξέτασης του reliability της εκάστοτε συσκευής. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εφαρμογή θα παρέχει την οπτικοποίηση των σχετικών στατιστικών αποτελεσμάτων και των πληροφοριών για τις σχετικές συσκευές.
 • Παράλληλη και Επαναλαμβανόμενη Εκπαίδευση Αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης
  Με την εμφάνιση νέων δεδομένων, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω εκπαίδευση ενός μοντέλου μηχανικής μάθησης, με σκοπό τη δυναμική προσαρμογή του μοντέλου σε νέα πρότυπα δεδομένων. Μια περίπτωση αποτελεί η λειτουργία του αλγόριθμου με εξαιρετικά μεγάλα σύνολα δεδομένων, στα οποία η μαζική εκπαίδευση είναι αναποτελεσματική. Η βελτιστοποίηση της απόδοσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από το πρόβλημα της παραλληλοποίησης του αλγορίθμου. Επομένως, μια εφαρμογή μηχανικής μάθησης θα μπορούσε να προσαρμόσει τις παραμέτρους ενός μοντέλου χρησιμοποιώντας ένα σύμπλεγμα υπολογιστών. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη και η εφαρμογή αλγορίθμων μηχανικής μάθησης με παράλληλη και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση.
 • Deep Learning σε Συστήματα Συστάσεων
  Η μέθοδος Collaborative Filtering (CF) είναι μια επιτυχημένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται συνήθως από πολλά συστήματα συστάσεων (recommendation systems). Πρόσφατες μελέτες καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα του Deep Learning στο πρόβλημα των συστημάτων συστάσεων. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά μοντέλα συστάσεων, το Deep Learning παρέχει καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του χρήστη, των χαρακτηριστικών του αντικειμένου και των ιστορικών αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη και η εφαρμογή της μεθόδου Collaborative Filtering με χρήση αρχιτεκτονικών Deep Learning.
 • Κατασκευή βιβλιοθήκης αξιολόγησης μεθόδων Μηχανικής Μάθησης
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης βιβλιοθήκης που θα παρέχει συγκρίσεις και αξιολογήσεις μεταξύ διαφόρων αλγορίθμων μηχανικής μάθησης ανάλογα με το σύνολο δεδομένων που θα παρέχεται.
 • Εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε βάσεις δεδομένων πραγματικού χρόνου
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ολοκλήρωση μιας βάσης δεδομένων πραγματικού χρόνου με μια πλατφόρμα εφαρμογής αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στα δεδομένα σε μορφή υπηρεσίας σε μια Cloud υποδομή.
 • Υλοποίηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης/εξόρυξης δεδομένων σε Cloud υποδομές
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η ολοκλήρωση μεθόδων μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων για τη διαχείριση υπολογιστικών υποδομών σε μια Cloud αρχιτεκτονική. Επίσης, θα γίνει ολοκλήρωση υπολογισμών μετρικών για την αποδοτική βελτιστοποίηση της λειτουργίας του αλγόριθμου.
 • Ανάλυση ροών δεδομένων και αναγνώριση γεγονότων σε πραγματικό χρόνο
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη μηχανισμού επεξεργασίας ροών δεδομένων και αναγνώρισης γεγονότων (stream and complex event processing) χρησιμοποιώντας τεχνικές ανάλυσης πραγματικού χρόνου.
 • Τεχνικές ανάλυσης χρονοσειρών για πρόβλεψη με χρήσεις προσεγγίσεων μηχανικής μάθησης
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η κατασκευή ενός μηχανισμού πρόβλεψης σε δεδομένα χρονοσειρών (πχ Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου, network monitoring metrics, κλπ.) με χρήση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης.
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη πρωτότυπου clustering αλγορίθμου σε συνδυασμό με NLP τεχνικές
  Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη της αρχιτεκτονικής μιας cloud υποδομής και των ψηφιακών υπηρεσιών που προσφέρει με σκοπό τη σχεδίαση αποδοτικού μηχανισμού για την επιτυχή ανακάλυψη ισχυρών υποομάδων αντικειμένων σε ένα υπάρχον σύνολο αντικειμένων (app services). Η ανάλυση θα γίνεται στο επίπεδο περιγραφών των υπηρεσιών από JSON files και τεχνικών Natural Language Processing.
 • Μελέτη, σύγκριση και εφαρμογή recommendation System
  Τα recommendation system έχουν πολλές εφαρμογές, όπως κάποιες ευρέως γνωστές και δημοφιλείς στο Imdb, Netflix,Aamazon κλπ. Σκόπος τους είναι η πρόταση αντικειμένων στους διάφορους χρήστες με αποτέλεσμα την πρόταση αντικειμένων που δεν γνωρίζουν ήδη, και θα αποτελούν πιθανή επιθυμητή επιλογή. Σκοπός της εργασίας αποτελεί η έρευνα, η συγκριτική μελέτη και η υλοποίηση των διαφόρων recommendation systems ή η εκ νέου υλοποίηση ενός recommendation αλγόριθμου με τη χρήση μόνο βασικών επιστημονικών βιβλιοθηκών (π.χ. στην περίπτωση της python numpy και pandas).
 • Μελέτη, σύγκριση και εφαρμογή matrix & tensor factorization techniques
  Η παραγοντοποίηση πινάκων έχει πολλές εφαρμογές στην επιστήμη των υπολογιστών. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ως clustering τεχνική για την ανακάλυψη της κατανομής των δεδομένων σε ομάδες και για την πρόβλεψη ελλειπών τιμών από πίνακες. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη των τεχνικών συστάσεων με τη βοήθεια παραγοντοποίησης πινάκων.
 • Υλοποίηση αλγορίθμου παρακολούθησης πόρων σε SDN συστήματα
  Το Software-Defined Networking (SDN) είναι μια αναδυόμενη αρχιτεκτονική που είναι δυναμική, διαχειρίσιμη, οικονομικά αποδοτική και προσαρμόσιμη, καθιστώντας την ιδανική για τη φύση των σημερινών εφαρμογών. Επί του παρόντος, εξακολουθεί να είναι ζωτικής σημασίας για τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τα δίκτυά τους και για τον εντοπισμό απειλών/αποτυχιών του δικτύου τους, απαιτώντας ταυτόχρονα ακρίβεια και επικαιρότητα. Αντικείμενο της εργασίας είναι η υλοποίηση ενός προσαρμοστικού αλγόριθμου για την παρακολούθηση των πόρων ενός SDN δικτύου.
 • Ανάπτυξη μοντέλου επιλογής υπηρεσιών Cloud Computing
  Το Cloud computing έφερε την επανάσταση στη βιομηχανία της πληροφορικής επιτρέποντας την πρόσβαση στις υποδομές και στις υπηρεσίες εφαρμογών τρίτων παρόχων σε συνδρομητική βάση. Επί του παρόντος, απουσιάζει ένα πλαίσιο αξιολόγησης προσφορών συναρτήσει των απαιτήσεων ποιότητας (QoS) του χρήστη. Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η μελέτη και η υλοποίηση ενός μηχανισμού αξιολόγησης της ποιότητας υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική τήρηση των συμβολαίων παροχής υπηρεσιών και την βελτίωση του QoS.