Δημοσθένης Κυριαζής

Γραφείο Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς
Τηλέφωνο -
Email dimos@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Τρίτη, 15:00-17:00
Διδασκαλία Γλώσσα Προγραμματισμού C — 1ο εξάμηνο
Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Νέφη — 5ο εξάμηνο
Πληροφοριακά Συστήματα — 6ο εξάμηνο
Διαδικτυακά και Φορητά Πληροφοριακά Συστήματα — 6ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημοσθένης Κυριαζής έλαβε το δίπλωμά του από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 2001 και το διατμηματικό μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα» το 2004 (σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών – ΕΜΠ, τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής – Πανεπιστήμιο Πειραιά). Από το 2007 είναι Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ΕΜΠ στη θεματική περιοχή των Υπηρεσιοστρεφών Αρχιτεκτονικών με έμφαση στην παροχή ποιότητας υπηρεσιών και διαχείριση ροών εργασίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε υπηρεσιοστρεφή, κατανεμημένα και ετερογενή συστήματα και σε τεχνολογίες λογισμικού και ανάλυσης δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε μια σειρά Ευρωπαϊκών και Ελληνικών έργων (π.χ. BigDataStack, CrowdHEALTH, MATILDA, 5GTANGO, CYBELE, ORBIT, VISION Cloud, IRMOS, 4CaaSt) με έμφαση σε ερευνητικά θέματα αναφορικά με διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών, ανοχή σε σφάλματα, διαχείριση πόρων, μοντελοποίηση απόδοσης σε υπηρεσιοστρεφή περιβάλλοντα και εφαρμογές πολυμέσων, εικονικής πραγματικότητας, υγείας κ.α. Βασικά σημεία έρευνας αποτελούν τεχνολογίες εικονικοποίησης για υψηλή διαθεσιμότητα υποδομών υπολογιστικών νεφών και τεχνικές διαχείρισης σε περιβάλλοντα διαδικτύου οντοτήτων – συντονίζοντας σχετικά ευρωπαϊκά έργα. Παράλληλα έχει συμμετάσχει και υπάρξει επικεφαλής διάφορων ευρωπαϊκών ερευνητικών ομάδων (όπως Future Internet Architecture Board, και Cloud QoS&SLAs).

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Paraskevoulakou E, Kyriazis D, “ML-FaaS: Towards exploiting the serverless paradigm to facilitate Machine Learning Functions as a Service”, IEEE Transactions on Network and Service Management, 2023
 • E. Dhar, U. Upadhyay, M. Uddin, G. Manias, D. Kyriazis, U. Wajid, S. Abdul, “A Scoping review to Assess the Effects of Virtual Reality in Medical Education and Clinical Care”, SAGE Digital Health, 2023
 • Karamolegkos P, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “EverAnalyzer: A Self-Adjustable Big Data Management Platform exploiting the Hadoop Ecosystem”, MDPI, Information, 2023
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Pluggable IoT Middleware for Integrating Data of Wearable Medical Devices”, Smart Health Journal, 2022
 • Makridis G, Heyrman E, Kotios D, Mavrepis P, Callens B, Van De Vijver R, Maselyne J, Vanhaecke L, Aluwé M, Kyriazis D, “Evaluating Machine Learning techniques to define the factors related to boar taint”, Elsevier Livestock Science, 2022
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Manias G, Symvoulidis C, Kyriazis D, “Batch and Streaming Data Collection towards Creating Holistic Health Records”, Emerging Science Journal, 2022
 • Biran O, Feder O, Moatti Y, Kiourtis A, Kyriazis D, Manias G, Mavrogiorgou A, Sgouros N, Barata M, Oldani I, Sanguino M, Kranas P, Baroni S, “PolicyCLOUD: A prototype of a Cloud Serverless Ecosystem for Policy Analytics”, Data & Policy Journal, 2022
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kleftakis S, Mavrogiorgos K, Zafeiropoulos N, Kyriazis D, “A Catalogue of Machine Learning Algorithms for Healthcare Risk Predictions”, Sensors Journal, 2022
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Health Information Exchange through a Device-to-Device Protocol supporting Lossless Encoding and Decoding”, Journal of Biomedical Informatics, 2022
 • Patoulia A. A, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Collaborative Filtering in Product Recommendation”, Emerging Science Journal, 2022
 • Kiourtis A, Poulakis Y, Karamolegkos P, Karabetian A, Voulgaris K, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Diastema: Data-driven Stack for Big Data Applications Management and Deployment”, International Journal of Big Data Management, 2022
 • Symvoulidis C, Marinos G, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “HealthFetch: An Influence-Based, Context-Aware Prefetch Scheme in Citizen-Centered Health Storage Clouds”, Future Internet, 2022
 • Kotios D, Makridis G, Fatouros G, Kyriazis D, ‘’ Deep learning enhancing banking services: a hybrid transaction classification and cash flow prediction approach’’, Springer Journal of Big Data, 2022
 • Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D. “Self-Adaptable Infrastructure Management for Analyzing the Efficiency of Big Data Stores”, Journal of Advances in Information Technology, 2022
 • Kastrounis N, Manias G, Filippakis M, Kyriazis D, “Mathematical Modeling and Forecasting the Spread of an Oil Spill using Python”, WSEAS Transactions on Fluid Mechanics, 2022
 • Fatouros G, Makridis G, Kotios D, Soldatos J, Filippakis M, Kyriazis D, “DeepVaR: a framework for portfolio risk assessment leveraging probabilistic deep neural networks”, Springer Journal of Digital Finance, 2022
 • Rožanec J, Novalija I, Zajec P, Kenda K, Tavakoli Ghinani H, Suh S, Veliou E, Papamartzivanos D, Giannetsos T, Menesidou S, Alonso R, Cauli N, Meloni A, Reforgiato Recupero D, Kyriazis D, Sofianidis G, Theodoropoulos S, Fortuna B, Mladenic D, Soldatos J, “Human-centric artificial intelligence architecture for industry 5.0 applications”, International Journal of Production Research, 2022
 • Pajo J, Kousiouris G, Kyriazis D, Bruschi R, Davoli F, “ANNs Going Beyond Time Series Forecasting: An Urban Network Perspective”, IEEE Communications Magazine, 2021
 • Alemany P, Román A, Vilalta R, Pol A, Bonnet J, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Karkazis P, Trakadas P, Martrat J, Casellas R, Martinez R, Muñoz R, “A KPI-Enabled NFV MANO Architecture for Network Slicing with QoS”, IEEE Communications Magazine, 2021
 • Lytra G, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “Hyperparameter Optimization on Classification and Regression Algorithms”, IOSR Journal of Computer Engineering, 2021
 • Makridis G, Mavrepis P, Kyriazis D, “A Deep Learning Approach using Natural Language Processing and Time-series Forecasting towards enhanced Food Safety”, Springer Machine Learning, 2021
 • Kyriazis D, “Modelling and prediction of resources and services state evolvement for efficient runtime adaptations”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2020
 • Tomas L, Kokkinos P, Anagnostopoulos V, Feder O, Kyriazis D, Meth K, Varvarigos E, Varvarigou T, “Disaster Recovery Layer for Distributed OpenStack Deployments”, IEEE Transactions on Cloud Computing, 2020
 • Trakadas P, Karkazis P, Leligou H, Zahariadis T, Vicens F, Zurita A, Alemany P, Soenen T, Parada C, Bonnet J, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, “Comparison of Management and Orchestration Solutions for the 5G Era”, Journal of Sensor and Actuator Networks, 2020
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Bluetooth SPP, PAN and GOEP for Efficient Exchange of Healthcare Data”, Emerging Science Journal, 2020
 • Perakis K, Miltiadou D, De Nigro A, Torelli F, Montandon L, Magdalinou A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Data Sources and Gateways: Design and Open Specification”, Acta Informatica Medica Journal, 2019
 • Kyriazis D, “Modelling and prediction of resources and services state evolvement for efficient runtime adaptations”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2019
 • Kyriazis D, “Enabling custom security controls as plugins in service oriented environments”, Springer, Transactions on Computational Collective Intelligence, 2019
 • Peuster M, Schneider S, Zhao M, Xilouris G, Trakadas P, Vicens F, Tavernier W, Soenen T, Vilalta R, Andreou G, Kyriazis D, Karl H, “Introducing Automated Verification and Validation for Virtualized Network Functions and Services”, IEEE, Communications Magazine, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Maglogiannis I, Kyriazis D, “Structurally Mapping Healthcare Data to HL7 FHIR Through Ontology Alignment”, Springer, Journal of Medical Systems, 2019
 • Kyriazis D, “Protection of Service-Oriented Environments Serving Critical Infrastructures”, MDPI, Inventions, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, “Internet of Medical Things (IoMT): Acquiring and Transforming Data into HL7 FHIR through 5G Network Slicing”, Emerging Science Journal, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Exploring the Complete Data Path for Data Interoperability in Cyber-Physical Systems”, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Perakis K, Miltiadou D, Pitsios S, Kyriazis D, “Analyzing data and data sources towards a unified approach for ensuring end-to-end data and data sources quality in healthcare 4.0”, Elsevier, Computer Methods and Programs in Biomedicine Journal, 2019
 • Kiourtis A, Nifakos S, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Aggregating the Syntactic and Semantic Similarity of Healthcare Data towards their Transformation to HL7 FHIR through Ontology Matching”, Elsevier, International Journal of Medical Informatics, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Stavrianos P, Xylouris G, Kyriazis D, “Managing and optimizing quality of service in 5G environments across the complete SLA lifecycle”, Special Issue on Recent Advances in Engineering System Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Plug’n’Play Approach for Dynamic Data Acquisition from Heterogeneous IoT Medical Devices of Unknown Nature”, Springer Evolving Systems Journal, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Perakis K, Pitsios S, Maglogiannis I, Kyriazis D, “A Holistic Approach for Achieving Interoperability of High-Quality Data from IoT Medical Devices”, Springer, Journal of Medical Systems, 2019
 • Kousiouris G, Akbar A, Sancho J, Ta-shma P, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Integrated Information Lifecycle Management Framework for Exploiting Social Network Data to Identify Dynamic Large Crowd Concentration Events in Smart Cities Applications”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2018
 • Niros A, Tsekouras G, Tsolakis D, Manousakis-Kokorakis A, Kyriazis D, “Hierarchical Fuzzy Clustering in Conjunction with Particle Swarm Optimization to Efficiently Design RBF Neural Networks”, Springer, Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2015
 • Menychtas A, Tomas D, Tiemann M, Santzaridou C, Psychas A, Kyriazis D, Espert J, Campbell S, “Dynamic Social and Media Content Syndication for Second Screen”, International Journal of Virtual Communities and Social Networking, 2015
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-time event management in cloud environments”, Inderscience, International Journal of High Performance Computing and Networking, 2015
 • Menychtas A, Vogel J, Giessmann A, Gatzioura A, Gomez S, Moulos V, Junker F, Muller M, Kyriazis D, Stanoevska-Slabeva K, Varvarigou T, “4CaaSt marketplace: An advanced business environment for trading cloud services”, Elsevier, Future Generation Computer Systems, 2014
 • Kostantos K, Kapsalis A, Kyriazis D, Themistocleous M, Cunha P, “Open-Source Iaas Fit For Purpose: A Comparison Between OpenNebula and OpenStack”, International Journal of Electronic Business Management, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Konstanteli K, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “Parametric Design and Performance Analysis of a Decoupled Service-Oriented Prediction Framework based on Embedded Numerical Software”, IEEE Transactions on Services Computing, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Content-centric Storage: Accessing Data Objects based on Metadata and Relationships”, Business Informatics Journal, Wroclaw University of Economics, 2013
 • Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Dynamic, Behavioural-based Estimation of Resource Provisioning based on High-level Application Terms in Cloud Platforms”, Elsevier Future Generation Computer Systems-The International Journal of Grid Computing and eScience, 2013
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Varvarigou T, “Workflow Management for Soft Real-time Interactive Applications in Virtualized Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Varvarigou T, Doulamis A, Tserpes K, Kyriazis D, “Infrastructure and Network-aware Grids and Service Oriented Architectures”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Recommender Mechanism for Service Selection in Service-Oriented Environments”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Andronikou V, Mamouras K, Tserpes K, Kyriazis D, Varvarigou T, “Dynamic QoS-aware Data Replication in Grid Environments based on data importance”, Future Generation Computer Systems, Elsevier, 2012
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Konstanteli K, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “Virtualised e-Learning on the IRMOS Real-time Cloud”, Service Oriented Computing and Applications, Springer , 2012
 • Katsaros G, Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “A Self-adaptive hierarchical monitoring mechanism for Clouds”, Journal of Systems and Software, Elsevier 2012
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, GSTF International Journal on Computing, 2011
 • Athanaileas T, Menychtas A, Dionysiou D, Kyriazis D, Kaklamani D, Varvarigou T, Uzunoglu N and Stamatakos G, “Exploiting Grid Technologies for the Simulation of Clinical Trials In Silico: the Paradigm of In Silico Radiation Oncology”, Special Issue Software Tools, Techniques and Architectures for Computer Simulation on SIMULATION: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, The Society for Modeling and Simulation International, 2011
 • Varvarigou T, Tserpes K, Kyriazis D and Silvestri F, “A study on the effect of application and resource characteristics on the QoS in service provisioning environments”, International Journal of Distributed Systems and Technologies, IGI Global, 2010

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • G. Manias, M. Sanguino, S. Salmeron, A. Mavrogiorgou, A. Kiourtis, D. Kyriazis, “A Utilization and Evaluation of an Entity Level Semantic Analysis Approach towards Enhanced Policy Making”, 4th International Conference on Natural Language Processing and Machine Learning (NLPML), Zurich, Switzerland, 2023
 • G. Marinos, C. Symvoulidis, D. Kyriazis, “K-Medoids-Surv: A patients risk stratification algorithm considering censored data”, 23rd International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing (ICAISC), Poland, 2023
 • P. Karamolegkos, A. Kiourtis, A. Karabetian, K. Voulgaris, Y. Poulakis, A. Mavrogiorgou, M. Filippakis, D. Kyriazis, “MathBlock: Performing Complex Mathematical Operations on Synthetic Data”, The 15th International Conference on Computer Research and Development (ICCRD), Hangzhou, China, 2023
 • Mavrogiorgou A, Kleftakis S, Zafeiropoulos N, Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Comparative Study of ML Algorithms for Scenario-agnostic Predictions in Healthcare”, 2022 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Rhodes, Greece, 2022
 • Mavrogiorgou A, Koukos V, Kouremenou E, Kiourtis A, Raikos A, Manias G, Kyriazis D, “A Cross-domain Data Marketplace for Data Sharing”, 3rd European Symposium on Software Engineering (ESSE), 2022
 • Karabetian A, Kiourtis A, Voulgaris K, Karamolegkos P, Poulakis Y, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “An Environmentally-sustainable Dimensioning Workbench towards Dynamic Resource Allocation in Cloud-computing Environments”, 13th International Conference on Information, Intelligence, Systems & Applications (IISA), 2022
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Manias G, Kyriazis D, “Ontology-driven Data Cleaning towards Lossless Data Compression”, 32nd Medical Informatics Europe Conference (MIE), Nice, France, 2022
 • Kiourtis A, Karamolegkos P, Karabetian A, Voulgaris K, Poulakis Y, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “An Autoscaling Platform supporting Graph Data Modelling’ Big Data Analytics”, 20th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Athens, Greece, 2022
 • Makridis G, Theodoropoulos S, Dardanis D, Makridis I, Separdani M, Fatouros G, Kyriazis D, Koulouris P, “XAI enhancing cyber defence against adversarial attacks in industrial applications”, Fifth IEEE International Conference on Image Processing, Applications and Systems (IPAS), Genova, Italy, 2022
 • Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kleftakis S, Kyriazis D. “A Multi-layer Approach for Data Cleaning in the Healthcare Domain”, 8th International Conference on Computing and Data Engineering (ICCDE), Phuket, Thailand, 2022
 • Kiourtis A, Giannetsos T, Menesidou S, Mavrogiorgou A, Symvoulidis C, Graziani A, Kleftakis S, Mavrogiorgos K, Zafeiropoulos N, Gkolias C, Kyriazis D, “Identity Management Standards: A Literature Review”, Interdisciplinary Conference on Mechanics, Computers and Electrics (ICMECE), Barcelona, Spain, 2022
 • Manias G, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Multilingual Sentiment Analysis on Twitter Data Towards Enhanced Policy Making”, IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 2022
 • Mavrogiorgos K, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Zafeiropoulos N, Kleftakis S, Kyriazis D. “Automated Rule-Based Data Cleaning Using NLP”, 32nd IEEE FRUCT Conference (FRUCT32), Tampere, Finland, 2022
 • Kleftakis S, Mavrogiorgou A, Zafeiropoulos N, Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Monolithic and Microservices Architectures in Machine Learning Scenarios”, 2nd IEEE International Conference on Computing 2022 (ICOCO), Malaysia, 2022
 • Voulgaris K, Kiourtis A, Karabetian A, Karamolegkos P, Poulakis Y, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A Comparison of Container Systems for Machine Learning Scenarios”, 2nd International Conference on Computers and Automation (CompAuto), Paris, France, 2022
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou Α, Mavrogiorgos Κ, Kyriazis D, Graziani A, Symvoulidis C, Bella G, Bocca S, Torelli F, “Electronic Health Records at People’s Hands across Europe: The InteropEHRate Protocols”, 19th International Conference on Wearable, Micro & Nano Technologies for Personalized Health (pHealth), Oslo, Norway, 2022
 • Dimopoulou S, Symvoulidis C, Koutsoukos K, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Mobile Anonymization and Pseudonymization of Structured Health Data for Research”, 7th International Conference On Mobile And Secure Services (MobiSecServ), 2022
 • Kleftakis S, Mavrogiorgou A, Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Kyriazis D, “Digital Twin in Healthcare Through the Eyes of the Vitruvian Man”, Innovation in Medicine and Healthcare, Singapore, 2022
 • Koutsoukos K, Symvoulidis C, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Dimopoulou S, Kyriazis D, “Emergency Health Protocols Supporting Health Data Exchange, Cloud Storage, and Indexing”, International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (HEALTHINF), 2022
 • Zafeiropoulos N, Mavrogiorgou A, Kleftakis S, Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Kyriazis D, “Interpretable Stroke Risk Prediction using Machine Learning Algorithms”, WorldS4, 2022
 • Fatouros G, Poulakis Y, Polyviou A, Tsarsitalidis S, Makridis G, Soldatos J, Filippakis M, Kousiouris G, Kyriazis D, “Knowledge Graphs and interoperability techniques for hybrid-cloud deployment of FaaS applications”, 13th IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Bangkok, Thailand, 2022
 • Poulakis Y, Fatouros F, Kousiouris G, Kyriazis D, “HOCC: An ontology for holistic description of cluster settings”, 19th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems and Services (GECON), Izola, Slovenia, 2022
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Manias G, Kyriazis D, “Adjustable Data Cleaning towards Extracting Statistical Information”, 31st Medical Informatics Europe Conference (MIE), Virtual, 2021
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Manias G, Kyriazis D, “An Optimized KDD Process for Collecting and Processing Healthcare Data”, 12th International Conference on Information and Communication Systems (ICICS), Valencia, Spain, 2021
 • Rozanec J, Zajec P, Kenda K, Novalija I, Fortuna B, Mladenic D, Veliou E, Papamartzivanos D, Giannetsos T, Menesidou S, Alonso R, Cauli N, Reforgiato D, Kyriazis D, Sofianidis G, Theodoropoulos S, Soldatos J, “STARdom: an architecture for trusted and secure human-centered manufacturing systems”, IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems, APMS, 2021
 • Pajo J, Kousiouris G, Kyriazis D, Bruschi R, Davoli F, “Evaluating Urban Network Activity Hotspots through Granular Cluster Analysis of Spatio-Temporal Data”, 17th International Conference on Network and Service Management, (CNSM), Izmir, Turkey, 2021
 • Mavrogiorgou A, Kleftakis S, Mavrogiorgos K, Zafeiropoulos N, Menychtas A, Kiourtis A, Maglogiannis I, Kyriazis D, “beHEALTHIER: A Microservices Platform for Analyzing and Exploiting Healthcare Data”, 34th IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems (CBMS), 2021
 • Kousiouris G, Kyriazis D, “Enabling Containerized, Parametric and Distributed Database Deployment and Benchmarking as a Service”, ACM/SPEC International Conference on Performance Engineering (ICPE), 2021
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Symvoulidis C, Tsigkounis C, Kyriazis D, “Indexing of Cloud Stored Electronic Health Records for Consented Third Party Accessing”, 28th Conference of the Open Innovations Association FRUCT (FRUCT), Tampere, Finland, 2021
 • Marinos G, Kyriazis D, “A Survey of Survival Analysis Techniques”, International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies (HEALTHINF), 2021
 • Manias G, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kakomitas D, Kyriazis D, “Real-Time Kafka-Based Topic Modeling and Identification of Tweets”, IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing (PIC), 2021
 • Mavrogiorgos K, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D. “A Comparative Study of MongoDB, ArangoDB and CouchDB for Big Data Storage”, 5th International Conference on Cloud and Big Data Computing (ICCBDC), Liverpool, UK, 2021
 • Kleftakis S, Mavrogiorgos K, Zafeiropoulos N, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Maglogiannis I, Kyriazis D, “Analyzing Collective Knowledge Towards Public Health Policy Making”, International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations (IFIP), Cham, 2021
 • Kousiouris G, Kyriazis D, “Functionalities, Challenges and Enablers for a Generalized FaaS based Architecture as the Realizer of Cloud/Edge Continuum Interplay”, 11th International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), 2021
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Torelli F, Martino D, De Nigro A, “Holistic Health Records towards Personalized Healthcare”, 7th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE), Porto Alegre, Brazil, 2021
 • Symvoulidis C, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Marinos G, Kyriazis D, “Facilitating health information exchange in medical emergencies”, 9th International Conference on e-Health and Bioengineering (EHB), Iasi, Romania, 2021
 • Paraskevoulakou E, Kyriazis D, “Leveraging the serverless paradigm for realizing machine learning pipelines across the edge-cloud continuum”, 24th IEEE Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and Workshops (ICIN), 2021
 • Marinos G, Symvoulidis C, Kyriazis D, “MICSurv: Medical Image Clustering for Survival risk group identification”, 4th International Conference on Bio-Engineering for Smart Technologies (BioSMART), 2021
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Prioritization of IoT Devices Healthcare Data based on Attribute Scoring and Metadata Annotation”, 5th International Conference on Smart Internet of Things (SmartIoT), Jeju Island, South Korea, 2021
 • Manias G, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “SemAI: A Novel Approach for Achieving Enhanced Semantic Interoperability in Public Policies”, IFIP International Conference on Artificial Intelligence Applications and Innovations, 2021
 • Symvoulidis C, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Healthcare Provision in the Cloud: An EHR Object Store-based Cloud Used for Emergency”, 14th International Conference on Health Informatics, Online, 2021
 • Sgouros N, Kyriazis D, “Creating Web-based, Meta-Simulation Environments for Social Dynamics in an Interactive Framework for Public Policy Analysis and Design”, IEEE/ACM 25th International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT), 2021
 • Kiourtis A, Graziani A, Mavrogiorgou A, Symvoulidis C, Mavrogiorgos K, Kyriazis D, “A Health Information Exchange Protocol Supporting Bluetooth-based Messages”, International Conference on Information Systems and Advanced Technologies (ICISAT), Algeria, 2021
 • Manias G, Akker G, Azqueta-Alzúaz A, Burgos-Sancho D, Capocchiano N, Llobell Crespo B, Dalianis A, Damiani A, Filipov K, Giotis G, Kalogerini M, Kostadinov R, Kranas P, Kyriazis D, Lophatananon A, Malwade S, Marinos G, Melillo F, Moncho Mas V, Muir K, Nieroda M, De Nigro A, Pandolfo C, Patiño-Martínez M, Picioroaga F, Pnevmatikakis A, Syed-Abdul S, Tomson T, Vicheva D, Wajid U, “iHELP: Personalised Health Monitoring and Decision Support Based on Artificial Intelligence and Holistic Health Records”, IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Athens, Greece, 2021
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A Semantic Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Matching to HL7 FHIR Resources”, 30th Medical Informatics Europe Conference (MIE), Geneva, Switzerland, 2020
 • Mavrogiorgou A, et al, “CrowdHEALTH: An eHealth Big Data Driven Platform towards Public Health Policies”, 6th International Conference on Information and Communication Technologies for Ageing Well and e-Health (ICT4AWE), Prague, Czech Republic, 2020
 • Kyriazis D, Biran O, Bouras T, Brisch K, Duzha A, Hoyo R, Kiourtis A, Kranas P, Maglogiannis I, Manias G, Meerkamp M, Moutselos K, Mavrogiorgou A, Michael P, Munné R, Rocca G, Nasias K, Pariente Lobo T, Rodrigálvarez V, Sgouros N, Theodosiou K, Tsanakas P, “PolicyCLOUD: Analytics as a Service Facilitating Efficient Data-Driven Public Policy Management”, Artificial Intelligence Applications and Innovations – 16th IFIP WG International Conference (AIAI), Neos Marmaras, Greece, 2020
 • Tsoumas I, Symvoulidis C, Kyriazis D, “Learning a Generalized Matrix from Multi-graphs Topologies Towards Microservices Recommendations”, Intelligent Systems and Applications – Proceedings of the 2020 Intelligent Systems Conference, (IntelliSys), London, UK, 2020
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Vidakis K, Kyriazis D, “Health Record Index: Secure Access of Cloud-stored Healthcare Data”, 18th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Athens, Greece, 2020
 • Manias G, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “An Evaluation of Neural Machine Translation and Pre-trained Word Embeddings in Multilingual Neural Sentiment Analysis”, IEEE International Conference on Progress in Informatics and Computing (PIC), 2020
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Grazziani A, Torelli F, “Improving Health Information Exchange through Wireless Communication Protocols”, 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (STWiMob), Thessaloniki, Greece, 2020
 • Makridis G, Mavrepis P, Kyriazis D, Polychronou I, Kaloudis S, “Enhanced food safety through Deep Learning for food recalls prediction”, 23rd International Conference on Discovery Science (DS), Thessaloniki, Greece, 2020
 • Makridis G, Kyriazis D, “Predictive maintenance leveraging machine learning for time-series forecasting in the maritime industry”, IEEE 23rd International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2020
 • Poulakis Y, Doulkeridis C, Kyriazis D, “AutoClust: A Framework for Automated Clustering based on Cluster Validity Indices”, IEEE International Conference on Data Mining (ICDM), Sorrento, Italy, 2020
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Menesidou SA, Gouvas P, Kyriazis D, “A Secure Protocol for Managing and Sharing Personal Healthcare Data”, EFMI 2020 Special Topic Conference (EFMI STC), Virtual, 2020
 • Vidakis K, Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Short-Range Wireless Communication Technologies for Health Information Exchange”, 2nd International Conference on Electrical, Communication and Computer Engineering (ICECCE2020), Istanbul, Turkey, 2020
 • Totow Tom-Ata J, Kyriazis D, “Real-time adaptable resource allocation for distributed data-intensive applications over cloud and edge environments”, IEEE International Conference on Cloud Computing in Emerging Markets (CCEM), 2020
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Symvoulidis C, Stavrianos P, Kyriazis D, “An Integrated SLA Management Framework in a real 5G Environment”, 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN), Paris, France, 2019
 • Symvoulidis C, Tsoumas I, Kyriazis D, “Towards the identification of context in 5G infrastructures”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kyriazis D, “Identification of Bluetooth-Enabled IoT Devices Through Syntactic Similarity Techniques”, 11th International Conference on Ubiquitous and Future Networks (ICUFN2019), Split, Croatia, 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “IoT Devices Recognition through Object Detection and Classification Techniques”, 3rd International Conference on Smart Trends in Systems, Security and Sustainability (WS42019), London, UK, 2019
 • Shekhawat Y, Piesk J, Sprengel H, Domínguez Gómez I, Vicens F, Castro Carrillo S, Trakadas P, Karkazis P, Zahariadis T, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, Xilouris G, Román Portabales A, “Orchestrating Live Immersive Media Services Over Cloud Native Edge Infrastructure”, 2019 IEEE 2nd 5G World Forum (5GWF), 2019
 • Horn G, Orue-Echevarria Arrieta L, Di Martino B, Skrzypek P, Kyriazis D, “Dynamic Patterns for Cloud Application Life-Cycle Management”, 14th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC), Antwerp, Belgium, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Towards Optimized Verification and Validation of 5G Services”, 6th International Conference on Software Defined Systems (SDS), Rome, Italy, 2019
 • Touloupos M, Kapassa E, Kyriazis D, Christodoulou K, “Test Recommendation for Service Validation in 5G Networks”, European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), 2019
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “Delivering Reliability of Data Sources in IoT Healthcare Ecosystems”, 25th Conference of Open Innovations Association FRUCT (FRUCT), Moscow, Russia, 2019
 • Pol A, Roman A, Trakadas P, Karkazis P, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, de la Cruz J, Alemany P, Vilalta R, Munoz R, Vicens F, Castro Carrillo S, “Advanced NFV Features Applied to Multimedia Real-Time Communications Use Case”, IEEE 2nd 5G World Forum (5GWF), 2019
 • Kapassa E, Touloupos M, Kyriazis D, Themistocleous M, “A Smart Distributed Marketplace”, European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), 2019
 • Gallos P, Autexier S, Kiourtis A, Kyriazis D, Lustrek M, Maglogiannis I, Mantas J, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Plagianakos V, “CrowdHEALTH Project: Big Data Analytics Combined with Holistic Health Records for Healthcare Policy Making”, IEEE International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI), Chicago, USA, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Nifakos S, Kyriazis D, “A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources”, 7th Science and Information Conference (SAI), London, United Kingdom, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Bonnet J, Parada C, Soenen T, Pol A, “Introducing Licensing Throughout SLAs in NFV Environment”, 17th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems and Services (GECON), 2019
 • Alemany P, de la Cruz J, Pol A, Roman A, Trakadas P, Karkazis P, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, Soenen T, Parada C, Bonnet J, Casellas R, Martínez R, Vilalta R, Muñoz R, “Network Slicing Over A Packet/Optical Network For Vertical Applications Applied To Multimedia Real-Time Communications”, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), 2019
 • Tsoumas I, Symvoulidis C, Kyriazis D, Gouvas P, Zafeiropoulos A, Melian J, Sterle J, “Modelling 5G Cloud-Native Applications by Exploiting the Service Mesh Paradigm”, European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Constructing Healthcare Ontologies of any Data Format”, 11th International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED), Athens, Greece, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Kiourtis A, Stavrianos P, Kyriazis D, “IntrA: Introducing Adaptation in 5G Monitoring Frameworks”, IADIS Information Systems Conference (IS), Utrecht, Netherlands, 2019
 • Gallos P, Aso S, Autexier S, Brotons A, De Nigro A, Jurak G, Kiourtis A, Kranas P, Kyriazis D, Lustrek M, Magdalinou A, Maglogiannis I, Mantas J, Martinez A, Menychtas A, Montandon L, Picioroaga F, Perez M, Plagianakos V, Stanimirovic D, Starc G, Tomson T, Vilar-Mateo R, Vizitiuic A, “CrowdHEALTH: Big Data Analytics and Holistic Health Records”, ICT for Health Science Research (STC), Hannover, Germany, 2019
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “A String Similarity Evaluation for Healthcare Ontologies Alignment to HL7 FHIR Resources”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Touloupou M, Kapassa E, Symvoulidis C, Stavrianos P, Kyriazis D, “An Integrated SLA Management Framework in a real 5G Environment”, 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks (ICIN), Paris, France, 2019
 • Symvoulidis C, Tsoumas I, Kyriazis D, “Towards the identification of context in 5G infrastructures”, Computing Conference, London, United Kingdom, 2019
 • Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, “SLAs in 5G: A complete framework facilitating VNF-and NS-tailored SLAs management”, 32nd International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINA), Krakow, Poland, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Generic Approach for Capturing Reliability in Medical Cyber-Physical Systems”, 14th Artificial Intelligence Applications and Innovations (AIAI2018), Rhodes, Greece, 2018
 • Kapassa E, Touloupou M, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, ‘5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement’, 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and Workshops (ICIN), Paris, France, 2018
 • Kyriazis D, Doulkeridis C, Gouvas P, Jimenez-Peris R, Juan Ferrer A, Kallipolitis L, Kranas P, Kousiouris G, Macdonald C, McCreadie R, Papageorgiou A, Patino-Martinez M, Plitsos S, Poulopoulos D, Paradell A, Ta-Shma P, Vassilakis C, Vianello V, “BigDataStack: A holistic data-driven stack for big data applications and operations”, IEEE BigData, San Francisco, USA, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Touloupou M, Kapassa E, Kyriazis D, Themistocleous D, “The road to the future of Healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform”, 15th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems, (EMCIS), Limassol, Cyprus, 2018
 • Twamley P, Müller M, Bök PB, Xilouris GK, Sakkas C, Kourtis MA, Peuster M, Schneider S, Stavrianos P, Kyriazis D, “5GTANGO: An Approach for Testing NFV Deployments”, IEEE European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Ljubljana, Slovenia, 2018
 • Touloupou M, Kapassa E, Kiourtis A, Kyriazis D, “Cheapo: An Algorithm for runtime adaption of time intervals applied in 5G Networks”, 5th IEEE International Conference on Software Defined Systems (SDS), Barcelona, Spain, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Symvoulidis C, Kyriazis D, “Capturing the Reliability of Unknown Devices in the IoT World”, 5th International Conference on Internet of Things Systems, Management and Security (IoTSMS), Valencia, Spain, 2018
 • Alexakis E, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Georgopoulos A, Moropoulou A, ‘Computer-Aided Innovative Methodology for Management and Personalized Representation of Big Data in Cultural Heritage’, 9th International Multi-Conference on Complexity, Informatics and Cybernetics (IMCIC), Florida, USA, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Matching Ontologies to HL7 FHIR towards their syntactic and semantic similarity”, 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Health Care (ICIMTH), Athens, Greece, 2018
 • Maglogiannis I, Peppas G, Kyriazis D, Montandon L, Mantas J, “The CrowdHEALTH approach for Health Policy Making based on Big Data Analytics”, Medical Informatics Europe (MIE), Gothenburg, Sweden, 2018
 • Kapassa E, Touloupou M, Stavrianos P, Kyriazis D, “Dynamic 5G Slices for IoT Applications with Diverse Requirements”, Fifth International Conference on Internet of Things: Systems, Management and Security (IoTSMS), Valencia, Spain, 2018
 • Parada C, Bonnet J, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Vilalta R, Muñoz R, Casellas R, Martinez R, Xilouris G, ‘5GTANGO: A Beyond-MANO Service Platform’, European Conference on Networks and Communications (EuCNC), Ljubljana, Slovenia, 2018
 • Kyriazis D, “Provision of Dependability Guarantees in IoT-based Service Oriented Environments”, 3rd International Conference on Information and Communication Technology (ICICT), London, United Kingdom, 2018
 • Kyriazis D, “BYOS: Bring Your Own Security in Clouds and Service Oriented Infrastructures”, 32nd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (AINA-2018), Krakow, Poland, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “FHIR Ontology Mapper (FOM): Aggregating Structural and Semantic Similarities of Ontologies towards their Alignment to HL7 FHIR”, 20th IEEE International Conference on E-health Networking, Application & Services (HEALTHCOM), Ostrava, Czech Republic, 2018
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “Identification of medical IoT devices APIs through ontology mapping techniques”, 5th EAI International Conference on IoT Technologies for HealthCare (HealthyIoT), Guimarães, Portugal, 2018
 • De Nigro A, Torelli F, Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Aso Lete S, Mantas J, “The CrowdHEALTH approach for Holistic Health Records”, Medical Informatics Europe (MIE), Gothenburg, Sweden, 2018
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Towards a Secure Semantic Knowledge of Healthcare Data through Structural Ontological Transformations”, 12th Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering (JCKBSE), Corfu, Greece, 2018
 • Moutselos K, Kyriazis D, Maglogiannis I, “A Web based modular environment for Assisting Health Policy Making Utilizing Big Data Analytics”, 9th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA), Zakynthos, Greece, 2018
 • Xilouris G, Kolometsos S, Paraday C, Bonnety J, Stavrianos P, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Gouvas P, Fotopoulou E, Zafeiropoulos A, Vicens F, Martrat J, Alemanyk P, Muñoz R,
 • Vilalta R, “Towards Autonomic Policy-based Network Service Deployment with SLA and Monitoring”, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks, Verona, Italy, 2018
 • Alexakis E, Kapassa E, Touloupou M, Kyriazis D, Georgopoulos A, Moropoulou A, “Innovative Methodology for Personalized 3D Representation and Big Data Management in Cultural Heritage», Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH), Athens, Greece, 2018
 • Doulamis A, Labropoulos K, Kyriazis D, Moropoulou A, “Resilient Eco-smart Strategies & Innovative Technologies to Protect Cultural heritage”, Transdisciplinary multispectral modeling and cooperation for the preservation of cultural heritage (TMM_CH), Athens, Greece, 2018
 • Moutselos K, Kyriazis D, Diamantopoulou V, Maglogiannis I, “Trustworthy data processing for health analytics tasks”, Workshop Advances in High Dimensional Big Data (AdHD), IEEE BigData, Seattle, USA, 2018
 • Kyriazis D, Autexier S, Brondino I, Boniface M, Donat L, Engen V, Fernandez R, Jimenez R, Jordan B, Jurak G, Kiourtis A, Kosmidis T, Lustrek M, Maglogiannis I, Mantas J, Martinez A, Mavrogiorgou A, Menychtas A, Montandon L, Nechifor C, Nifakos S, Papageorgiou A, Patino M, Perez M, Plagianakos V, Stanimirovic D, Starc G, Tomson T, Torelli F, Traver V, Vassilacopoulos G, Wajid U, “CrowdHEALTH: Holistic Health Records & Big Data Analytics for Health Policy Making and Personalized Health” , 15th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Athens, Greece, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Acquiring the Ontological Representation of Healthcare Data through Metamodeling Techniques”, 14th European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Coimbra, Portugal, 2017
 • Mavrogiorgou A, Kiourtis A, Kyriazis D, “A Comparative Study of Classification Techniques for Managing IoT Devices of Common Specifications”, 14th International Conference on the Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Biarritz, France, 2017
 • Zhao M, Le Gall F, Cousin P, Vilalta R, Muñoz R, Castro S, Peuster M, Schneider S, Siapera M, Kapassa E, Kyriazis D, Hasselmeyer P, Xilouris G, Tranoris C, Denazis S, Martrat J, “Verification and validation framework for 5G network services and apps”, Workshop on Federated Testbeds, IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined Networks (NFV-SDN), Berlin, Germany, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Gaining the Semantic Knowledge of Healthcare Data through Syntactic Models Transformations”, 1st International Symposium on Computer Science and Intelligent Controls (ISCSIC), Budapest, Hungary, 2017
 • Poulopoulos D, Kyriazis D, “Collaborative Filtering for Producing Recommendations in the Retail Sector”, European, Mediterranean, and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Coimbra, Portugal, 2017
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, Maglogiannis I, Themistocleous M, “Towards Data Interoperability: Turning Domain Specific Knowledge to Agnostic across the Data Lifecycle”, 30th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops, AINA Workshops, Crans-Montana, Switzerland, 2016
 • Kyriazis D, Anagnostopoulos V, Arcangeli A, Gilbert D, Kalogeras D, Kat R, Klein C, Kokkinos P, Kuperman Y, Nider J, Svard P, Tomas L, Varvarigos E, Varvarigou T, “High performance fault-tolerance for clouds”, IEEE Symposium on Computers and Communication (ISCC), Larnaca, Cyprus, 2015
 • Jeferry K, Kousiouris G, Kyriazis D, Altmann J, Ciuffoletti A, Maglogiannis I, Nesi P, Suzic B, Zhao Z, “Challenges Emerging from Future Cloud Application Scenarios”, 1st International Conference on Cloud Forward: From Distributed to Complete Computing, Pisa, Italy, 2015
 • Kyriazis D, Doulamis N, Kousiouris G, Menychtas A, Themistocleous M, Vescoukis V, “Employing Relevance Feedback to Embed Content and Service Importance into the Selection Process of Composite Cloud Services”, 12th International Conference on Economics of Grids, Clouds, Systems, and Services (GECON), Cluj-Napoca, Romania, 2015
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Psychas A, Menychtas A, Varvarigou T, “Opportunistic Collaborative Service Networks: The Facilitator for Efficient Data and Services Exchange”, Second International Summit on Internet of Things and IoT Infrastructures (IoT 360°), Rome, Italy, 2015
 • Seriatos G, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, Varvarigou T, “Comparison of Database and Workload Types Performance in Cloud Environments”, 1st International Workshop on Algorithmic Aspects of Cloud Computing (ALGOCLOUD), Patras, Greece, 2015
 • Voutyras O, Bourelos P, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Social Monitoring and Social Analysis in Internet of Things Virtual Networks”, Innovations in Services, Networks and Clouds (ICIN), Paris, France, 2015
 • Chelmis N, Themistocleous M, Kyriazis D, “Optimized cloud resources management based on dynamic business and elasticity models”, Cloud Platforms, Infrastructures and Applications (CLOUD), Nice, France, 2015
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Introducing a Patient-Centered e-Health Record Over the Cloud”, International Conference on Global Health Challenges (GLOBAL HEALTH 2014), Rome, Italy, 2014
 • Giogourtsoglou A, Themistocleous M, Kyriazis D, “Dynamic prediction based on varying scalability parameters enabling time-constrained resource provisioning”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Qatar, 2014
 • Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “Real-Time Execution Flow Management for Event-Driven Computational Cloud Storage”, European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS), Doha, Qatar, 2014
 • Voutyras O, Bourelos P, Kyriazis D, Varvarigou T, ”An Architecture supporting Knowledge flow in Social Internet of Things systems”, Workshop on Internet of Things Communications and Technologies (IoT-CT), IEEE Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications (WiMob), Larnaca, Cyprus, 2014
 • Koumaditis K, Themistocleous M, Vassilacopoulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, Maglaveras N, Chouvarda I, Mourouzis A, “Patient-Centered e-Health Record over the Cloud”, Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH), Greece, 2014
 • Qevani E, Panagopoulou M, Stampoltas C, Tsitsipas A, Kyriazis D, Themistocleous M, “What can OpenStack adopt from a Ganeti-based open-source IaaS?”, IEEE International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Alaska, USA, 2014
 • Kousiouris G, Giammatteo G, Evangelinou A, Galante N, Kevani E, Stampoltas C, Menychtas A, Kopaneli A, Balraj K, Kyriazis D, Varvarigou T, Stuer P, Arrieta L, “A Multi-Cloud Framework for Measuring and Describing Performance Aspects of Cloud Services Across Different Application Types”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Spain, 2014
 • Kostantos K, Kyriazis D, Themistocleous M, Kapsalis A, “Efficient Scalability through Layered Monitoring and Event Processing”, International Conference on Complex, Intelligent and Software Intensive Systems (CISIS), Birmingham, UK, 2014
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo H, Gorronogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, IEEE Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “QoS-Oriented Service Management in Large Scale Federated Clouds”, Workshop on Management of Cloud Systems (MoCS), IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Split, Croatia, 2013
 • Menychtas A, Kyriazis D, Kousiouris G, Varvarigou T, “An IoT enabled point system for end-to-end multi-modal transportation optimization”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), Guilin, China, 2013
 • Kyriazis D, Kostantos K, Kapsalis A, Gogouvitis S, Varvarigou T, “Real-time computer vision in clouds through effective monitoring and workflow management”, IEEE International Conference on Broadband Network & Multimedia Technology (IC-BNMT), China, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, “Smart, Autonomous and Reliable Internet of Things”, 4th International Conference on Emerging Ubiquitous Systems and Pervasive Networks (EUSPN), Niagara Falls, Canada, 2013
 • Kyriazis D, Varvarigou T, Rossi A, White D, Cooper J, “Sustainable smart city IoT applications: Heat and electricity management & Eco-conscious cruise control for public transportation”, International Workshop on Smart City and Ubiquitous Computing Applications (SCUCA), International Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM), 2013
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “SLA Management in Clouds”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Jaeger M, Messina A, Gogouvitis S, Kolodner E, Kyriazis D, Bahar E, Hohenstein U, “Extending Cloud-based Object Storage with Content Centric Services”, 3rd International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Aachen, Germany, 2013
 • Bergmayr A, Bruneliere H, Izquierdo J, Gorroñogoitia J, Kousiouris G, Kyriazis D, Langer P, Menychtas A, Arrieta L, Pezuela C, Wimmer M, “Migrating Legacy Software to the Cloud with ARTIST”, 17th Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR), Genova, Italy, 2013
 • Kyriazis D, “Modeling the Interactions between Cloud Service Providers”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Menychtas A, Varvarigou T, “Legacy Applications on the Cloud: Challenges and enablers focusing on application performance analysis and providers characteristics”, IEEE International Conference on Cloud Computing and Intelligent Systems (CCIS), Hangzhou, China, 2012
 • Gogouvitis S, Jaeger M, Kolodner H, Kyriazis D, Longo F, Lorenz M, Messina A, Montagnuolo M, Salant E, Tusa F, “VISION Cloud: A Cloud Storage Solution Supporting Modern Media Production”, IBC 2012
 • Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Voulodimos A, Katsaros G, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, Kolodner E, “Content Based SLAs in Cloud Computing Environments”, Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Katsaros G, Gogouvitis S, Mavrogeorgi N, Voulodimos A, Kyriazis D, Varvarigou T, Talyansky R, “A Holistic View of Information Management in Cloud Environments”, IEEE Fifth International Conference on Cloud Computing (CLOUD), Honolulu, USA, 2012
 • Gogouvitis S, Alexandrou V, Mavrogeorgi N, Koutsoutos S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Monitoring Mechanism for Storage Clouds”, 2nd International Conference on Cloud and Green Computing (CGC), Hunan, China, 2012
 • Spyridon V. Gogouvitis, Gregory Katsaros, Dimosthenis Kyriazis, Athanasios Voulodimos, Roman Talyansky, Theodora A. Varvarigou: “Retrieving, Storing, Correlating and Distributing Information for Cloud Management”, Grid Economics and Business Models (GECON), Berlin, Germany, 2012
 • Jaeger M, Messina A, Lorenz M, Gogouvitis S, Kyriazis D, Kolodner E, Su X, Bahar E, “Cloud-Based Content Centric Storage for Large Systems”, Federated Conference on Computer Science and Information Systems (FedCSIS), Wroclaw, Poland, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Menychtas A, Konstanteli K, Varvarigou T, “Translation of application-level terms to resource-level attributes across the Cloud stack layers”, IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), Corfu, Greece, 2011
 • Braitmaier M, Kyriazis D, “Virtual and Augmented Reality: Improved User Experience through a Service Oriented Infrastructure”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Kyriazis D, Kousiouris G, Menychtas A, Varvarigou T, “Interactive Social TV on Service Oriented Environments: Challenges and Enablers”, 3rd IEEE International Conference in Games and Virtual Worlds for Serious Applications, Athens, Greece, 2011
 • Voulodimos A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Doulamis A, Kosmopoulos D, Varvarigou T, “QoS-oriented Service Management in Clouds for Large Scale Industrial Activity Recognition”, IEEE International Conference of Soft Computing and Pattern Recognition (SoCPaR), Dalian, China, 2011
 • Kolodner Ε, Tal S, Kyriazis D, Naor D, Allalouf M, Bonelli L, Brand P, Eckert A, Elmroth E, Gogouvitis S, Harnik D, Hernandez F, Jaeger M, Lakew E, Lopez J, Lorenz M, Messina A, Shulman-Peleg A, Talyansky R, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “A Cloud Environment for Data-intensive Storage Services”, IEEE International Conference on Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), Athens, Greece, 2011
 • Kolodner Η, Kyriazis D, Gogouvitis S, Kousiouris G, Vafiadis G, “OPTIMIS and VISION Cloud: How to manage data in clouds”, Cloud Computing Projects and Initiatives (CCPI), Euro-par, Bordaux, France, 2011
 • Kolodner E, Naor D, Tal S, Koutsoutos S, Mavrogeorgi N, Gogouvitis S, Kyriazis D, Salant E, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, eChallenges, Florence, Italy, 2011
 • Menychtas A, Kyriazis D, Gogouvitis S, Oberle K, Voith T, Galizo G, Berger S, Oliveros E, Boniface M, “A cloud platform for real-time interactive applications “,1st International Conference on Cloud Computing and Services Science (CLOSER), Noordwijkerhout, Netherlands, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Varvarigou T, “An Architectural Approach for Event-Based Execution Management in Service Oriented Infrastructures”, 12th International Symposium on Symbolic and Numeric Algorithms for Scientific Computing (SYNASC), Timisora, Romania, 2010
 • Kyriazis D, Menychtas A, Kousiouris G, Oberle K, Voith T, Boniface M, Oliveros E, Cucinotta T, Berger S, “A Real-time Service Oriented Infrastructure”, International Conference on Real-Time and Embedded Systems (RTES), Singapore, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Workflow Management in Service Oriented Infrastructures”, International Conference on Utility and Cloud Computing (UCC), India, 2010
 • Katsaros G, Kousiouris G, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Monitoring Framework for soft real-time applications”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Cucinotta T, Checconi F, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Boniface M, Berger S, Lamp D, Voith T, Stein M, “e-Learning with Real-Time Guarantees on the IRMOS Platform”, IEEE International Conference on Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), Australia, 2010
 • Kyriazis D, Einhorn R, Furst L, Braitmaier M, Lamp D, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Oliveros E, Loughran N, Nasser B, “A Methodology for engineering real-time interactive multimedia applications on Service Oriented Infrastructures”, IADIS Applied Computing, Timisora, Romania, 2010
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kousiouris G, Katsaros G, Kyriazis D, Varvarigou T, “A Service Oriented Architecture for achieving QoS aware Workflow Management in Virtualized Environments”, 6th IEEE/IFIP International Conference on Network and Service Management, Canada, 2010
 • Menychtas A, Kousiouris G, Kyriazis D, Varvarigou T, “Minimizing technical complexities in emerging cloud computing platforms”, Cloud Computing: Project and Initiatives, Italy, 2010
 • Tserpes K, Aisopos F, Kyriazis D, Varvarigou T, “Service Selection Decision Support in the Internet of Services”, Grid Economics and Business Models (GECON), Ischia, Italy, 2010
 • Boniface M, Nasser B, Papay J, Phillips S, Servin A, Yang K, Zlatev Z, Gogouvitis S, Katsaros G, Konstanteli K, Kousiouris G, Menychtas A, Kyriazis D, “Platform-as-a-Service Architecture for Real-time Quality of Service Management in Clouds”, 5th International Conference on Internet and Web Applications and Services (ICIW), Barcelona, Spain 2010.
 • Kousiouris G, Checconi F, Mazzetti A, Zlatev Z, Papay J, Voith T and Kyriazis D, “Distributed Interactive Real-time Multimedia Applications: A Sampling and Analysis Framework”, 1st International Conference on Analysis Tools and Methodologies for Embedded and Real-time Systems, Brussels, Belgium, 2010
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Gogouvitis S, Katsaros G, Varvarigou T, “A Service-Oriented Framework for GNU Octave-Based Performance Prediction”, 7th IEEE International Conference on Services Computing (SCC), Miami, USA, 2010

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 • McCreadie R, Soldatos J, Fürst J, Fadel Argerich M, Kousiouris G, Totow J-D, Castillo Nieto A, Quesada Navidad B, Kyriazis D, Macdonald C, Ounis I, “Leveraging Data-Driven Infrastructure Management to Facilitate AIOps for Big Data Applications and Operations”, Springer Technologies and Applications for Big Data Value, 2022
 • Kiourtis A, Mavrogiorgou A, Kyriazis D, “Diving into the concepts of data mining and clustering”, Elgar Encyclopedia of Law and Data Science, Elgar, 2022
  Zhou N, Zhong L, Hoppe D, Pejak B, Marko O, Cardona J, Czerkawski M, Andonovic I, Michie C, Tachtatzis C, Alexakis E, Mavrepis P, Kyriazis D, Pospieszny M, “CYBELE: A Hybrid Architecture of HPC and Big Data for AI Applications in Agriculture”, HPC, Big Data, and AI Convergence Towards Exascale, 2022
 • Theodoropoulos S, Rozanec P, Sofianidis G, Kyriazis D, “Confidence Assessment of AI Models in Simulated Industrial Environments”, Trusted Artificial Intelligence in Manufacturing: A Review of the Emerging Wave of Ethical and Human Centric AI Technologies for Smart Production, nowopen, 2021
 • Kotios D, Makridis G, Walser S, Kyriazis D, “Personalized Finance Management for SMEs”, Springer, Big Data and Artificial Intelligence in Digital Finance, 2021
 • Sofianidis G, Rozanec J, Mladenic D, Kyriazis D, “A Review of Explainable Artificial Intelligence in Manufacturing”, nowopen, Trusted Artificial Intelligence in Manufacturing: A Review of the Emerging Wave of Ethical and Human Centric AI Technologies for Smart Production, 2021
 • Koumaditis K, Pittas G, Themistocleous M, Vassilacopulos G, Prentza A, Kyriazis D, Malamateniou F, “Cloud Services for Healthcare: Insights from a Multidisciplinary Integration Project”, Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations, IGI Global, 2015
 • Martino B,  Venticinque S, Kyriazis D, Gogouvitis S, “A Comparison of Two Different Approaches to Cloud Monitoring”, Inter-cooperative Collective Intelligence: Techniques and Applications, Springer, 2014
 • Gogouvitis S, Voulodimos A, Kyriazis D, «Commercial and Distributed Storage Systems» Data Intensive Storage Services for Cloud Environments, IGI Global, 2013
 • Koutsoutos S, Gogouvitis S, Kyriazis D, Varvarigou T, “Monitoring in Federated & Self-Manageable Clouds”, Achieving Federated and Self-Manageable Cloud Infrastructures: Theory and Practice, (Brandic I, Villari M, Tusa F), IGI Global, 2012
 • Kolodner E, Shulman-Peleg A, Naor D, Brand P, Dao M, Eckert A, Gogouvitis S, Harnik D, Jaeger M, Kyriazis D, Lorenz M, Messina A, Shribman A, Tal S, Voulodimos A, Wolfsthal Y, “Data-intensive Storage Services on Clouds: Limitations, Challenges and Enablers”, European Research Activities in Cloud Computing (Petcu D, Poletti J), Cambridge Scholars Publishing, 2012
 • Kousiouris G, Kyriazis D, Oliveros E, Madic P, Varvarigou T, “Taxonomy and State of the Art of Service Discovery Mechanisms and their relation to the Cloud Computing Stack”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011
 • Gogouvitis S, Konstanteli K, Kyriazis D, Katsaros G, Cucinotta T, Boniface M, “Workflow Semantics and Management in Service Oriented Architectures”, Achieving Real-time in Distributed Computing: From Grids to Clouds, IGI Global, 2011

Συγγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες