Αθανάσιος Κανάτας

Γραφείο 305 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142759
Email kanatas@unipi.gr
Ώρες Γραφείου Δευτέρα 13:00 - 14:00 Τετάρτη 14:00 - 15:00
Διδασκαλία Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες — 3ο εξάμηνο
Ασύρματες Επικοινωνίες — 6ο εξάμηνο
Δορυφορικές Επικοινωνίες — 7ο εξάμηνο
Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Αθανάσιος Κανάτας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Διευθυντής του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Επικοινωνίες & Δίκτυα» του Τμήματος  Ψηφιακών Συστημάτων. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από τη Σχολή ΗΜΜΗ/Υ του ΕΜΠ το 1991, το M.Sc. in Satellite CommunicationEngineering από το Πανεπιστήμιο του Surrey (UK) το 1992, και το Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΕΜΠ το 1997. Από το 1993 ως το 1994 εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Το 1995 εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής έργου στην εταιρεία SPACETEC Ltd. Από το 1996 ως το 1999 εργάστηκε ως ερευνητής στο Εργαστήριο Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών του ΕΜΠ. Από το 1999 ως το 2002 εργάστηκε ως Ερευνητής Δ’ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ. Το 2000 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας OTESAT A.E. Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, το 2008 Αναπληρωτής Καθηγητής και το 2012 Καθηγητής του ίδιου Τμήματος. Διετέλεσε Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς από τον Νοέμβριο του 2013 ως τον Οκτώβριο του 2017 και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009, και από τον Νοέμβριο του 2013 ως τον Οκτώβριο του 2017. Διετέλεσε μέλος της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2013. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 200 άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, ενώ είναι συγγραφέας και/ή επιμελητής έξι βιβλίων. Έχει λάβει τέσσερα βραβεία καλύτερου άρθρου σε διεθνή συνέδρια. Είναι μέλος του ΤΕΕ από το 1993. Το 2002 έγινε Senior Member του ΙΕΕΕ, ενώ το 1999 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ελληνικού Chapter του Communications Society του ΙΕΕΕ. Από το 2021 είναι εκλεγμένος αντιπρόσωπος για την περιοχή 15 (Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Τουρκία) στον οργανισμό European Association on Antennas and Propagation (EurAAP). Από τον Αύγουστο του 2022 είναι Editor του περιοδικού IEEE Transactions on Wireless Communications.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

2013 – 2022

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • C.K. Armeniakos and A.G. Kanatas, “Performance Comparison of Wireless Aerial 3D Cellular Network Models”, IEEE Communications Letters, 2022.
 • A. G. Kanatas, “Coordinates Distributions in Finite Uniformly Random Networks,” in IEEE Access, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3173312, 2022.
 • C. Armeniakos, P. S. Bithas and A. G. Kanatas, “Finite Point Processes in a Truncated Octahedron-Based 3D UAV Network,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology, doi: 10.1109/TVT.2022.3161758, 2022.
 • C.K. Armeniakos, V. Tsekenis, V. Nikolaidis, K. Maliatsos, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, “Human Fall Detetction Using mmWave Radars: A Cluster-Assisted Experimental Approach”, accepted for publication in Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2022.
 • A.G. Kanatas, “Analysis of Planar Random Arrays With Stochastic Geometry Tools”, IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2021.
 • E.T. Michailidis, P. Bithas, N. Nomikos, D. Vouyioukas, A. Kanatas, “Outage Probability Analysis in Multi-User FSO/RF and UAV-enabled MIMO Communication Networks “, Physical Communication, 2021.
 • K. Maliatsos, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, “A Low-Complexity Reconfigurable Multi-Antenna Technique for non-Terrestrial Networks”, Frontiers in Communications and Networks-Aerial and Space Networks, 2021.
 • V. Tsekenis, C.K. Armeniakos, V. Nikolaidis, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, “Machine Learning-Assisted Man Overboard Detection Using Radars.”, Electronics, 10, 1345, 2021.
 • C. Kalloniatis, C. Lambrinoudakis, M. Musahl, A. Kanatas, S. Gritzalis, “Incorporating privacy by design in Body Sensor Networks for Medical Applications: A Privacy and Data Protection Framework”, (https://doi.org/10.2298/CSIS200922057K) Computer Science and Information Systems, Vol. 18, No. 1, 323–350, 2021.
 • C. K. Armeniakos, P. S. Bithas and A. G. Kanatas, “SIR Analysis in 3D UAV Networks: A Stochastic Geometry Approach,” (10.1109/ ACCESS.2020.3036983) in IEEE Access, vol. 8, pp. 204963-204973, 2020.
 • P. S. Bithas, V. Nikolaidis, A. G. Kanatas and G. K. Karagiannidis, “UAV-to-Ground Communications: Channel Modeling and UAV Selection,” in IEEE Transactions on Communications, vol. 68, no. 8, pp. 5135-5144, Aug. 2020.
 • E.T. Michailidis, S.M. Potirakis, A.G. Kanatas, “AI-Inspired Non-Terrestrial Networks for IIoT: Review on Enabling Technologies and Applications”, 1, 21-48, IoT 2020.
 • K. Maliatsos, L. Marantis, P. S. Bithas, Athanasios G. Kanatas “Hybrid Multi-Antenna Techniques for V2X Communications: Prototyping and Experimentation”, accepted for publication, Telecom, 2020.
 • D. K. Rongas, A. S. Paraskevopoulos, L. D. Marantis, and A. G. Kanatas, “An Integrated Shark-Fin Reconfigurable Antenna for V2X Communications”, Progress In Electromagnetics Research C, Vol. 100, 1–16, 2020.
 • V. Nikolaidis, N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. Kanatas, “Building Entry Loss and Capacity Evaluation of a UAV-to-Indoor Dual-Polarized MIMO Channel”, accepted for publication in IET Microwaves, Antennas & Propagation, 2020.
 • E. T. Michailidis, N. Nomikos, P. Trakadas and A. G. Kanatas, “Three-Dimensional Modeling of mmWave Doubly Massive MIMO Aerial Fading Channels,” (10.1109/TVT.2019.2956460) in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 69, no. 2, pp. 1190-1202, Feb. 2020.
 • P. Bithas , E. Michailidis , N. Nomikos , D. Vouyioukas , A. Kanatas, “A Survey on Machine-Learning Techniques for UAV-Based Communications”, accepted for publication in Sensors, 2019.
 • C. Kalloniatis, V. Diamantopoulou, K. Kotis, C. Lyvas, K. Maliatsos, M. Gay, A. Kanatas, and C. Lambrinoudakis, “Towards the design of an assurance framework for increasing security and pri-vacy in connected vehicles”, accepted for publication in International Journal of Internet of Things and Cyber-Assurance, 2019.
 • E. Michailidis , N. Nomikos , P. Bithas , D. Vouyioukas , A. Kanatas, “Optimal 3-D Aerial Relay Placement for Multi-User MIMO Communications”, accepted for publication in IEEE Transactions on Aerospace & Electronic Systems, 2019.
 • P. Bithas, A. Kanatas, D. B. da Costa, P. K. Upadhyay, A. Hatziefremidis, “Novel Results for the Multivariate Ricean Distribution With Non-Identical Parameters”, accepted for publication in IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2019.
 • Bithas, A. Kanatas, D. Matolak, “Exploiting Shadowing Stationarity for Antenna Selection in V2V Communications”, (10.1109/TVT.2018.2888802) accepted for publication in IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2018.
 • Nikolaidis, N. Moraitis, P. S. Bithas and A. G. Kanatas, “Multiple Scattering Modeling for Dual-Polarized MIMO Land Mobile Satellite Channels,” (10.1109/TAP.2018.2854410) in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 66, no. 10, pp. 5657-5661, Oct. 2018.
 • Nikolaidis, N. Moraitis, A. Kanatas, “Statistical Characterization of an Urban Dual-Polarized MIMO LMS Channel”, accepted for publication in International Journal on Satellite Communications & Netwroking, 2018.
 • Solanki, P. K. Upadhyay, D. B. da Costa, P. S. Bithas, A. G. Kanatas and U. S. Dias, “Joint Impact of RF Hardware Impairments and Channel Estimation Errors in Spectrum Sharing Multiple-Relay Networks,” (10.1109/TCOMM.2018.2832623) in IEEE Transactions on Communications, vol. 66, no. 9, pp. 3809-3824, Sept. 2018.
 • Bankey, P. K. Upadhyay, D. B. Da Costa, P. S. Bithas, A. G. Kanatas and U. S. Dias, “Performance Analysis of Multi-Antenna Multiuser Hybrid Satellite-Terrestrial Relay Systems for Mobile Services Delivery,” (10.1109/ACCESS.2018.2830801) in IEEE Access, vol. 6, pp. 24729-24745, 2018.
 • P. Peppas, G. P. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “Approximations to the Distribution of the Sum of Generalized Normal RVs Using the Moments Matching Method and its Applications in Performance Analysis of Equal Gain Diversity Receivers,” (10.1109/TVT.2018.2830316) in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, no. 8, pp. 7230-7241, Aug. 2018.
 • S. Bithas, G. P. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “V2V Cooperative Relaying Communications Under Interference and Outdated CSI,” (10.1109/TVT.2017.2786583) in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, no. 4, pp. 3466-3480, April 2018.
 • S. Bithas, A. G. Kanatas, D. B. da Costa, P. K. Upadhyay and U. S. Dias, “On the Double-Generalized Gamma Statistics and Their Application to the Performance Analysis of V2V Communications,” (10.1109/TCOMM.2017.2757466) in IEEE Transactions on Communications, vol. 66, no. 1, pp. 448-460, Jan. 2018.
 • Marantis, D. Rongas, A. Paraskevopoulos, C. Oikonomopoulos-Zachos and A. Kanatas, “Pattern reconfigurable ESPAR antenna for vehicle-to-vehicle communications,” (10.1049/iet-map.2017.0209) in IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 12, no. 3, pp. 280-286, 28 2, 2018.
 • P. Efthymoglou, P. S. Bithas and A. G. Kanatas, “Exact SNR and SIR Analysis in Poisson Wireless Networks”, (10.1049/el.2016.2378) Electronics Letters, vol. 53, no. 5, pp. 356-358, 3 2 2017.
 • K. Sharma, P.K. Upadhyay, D.B. da Costa, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, “Performance Analysis of Overlay Spectrum Sharing in Hybrid Satellite-Terrestrial Systems With Secondary Network Selection”, (10.1109/TWC.2017.2725950) accepted for publication in IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017.
 • R. Ortega, P.K. Upadhyay, D.B. da Costa, P.S. Bithas, A.G. Kanatas, U.S. Dias, R.T. de Sousa Junior, “Joint Effect of Jamming and Noise on the Secrecy Outage Performance of Wiretap Channels with Feedback Delay and Multiple Antennas”, (10.1002/ett.3191) accepted for publication in Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, 2017.
 • P. Peppas, P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “Space Shift Keying Transmission for Intervehicular Communications”, (10.1109/TITS.2016.2556082), IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, vol. 17, no. 12, pp. 3635-3640, Dec. 2016.
 • S. Bithas, K. Maliatsos, A.G. Kanatas, “The Bivariate Double Rayleigh Distribution for Multichannel Time-Varying Systems”, (10.1109/LWC.2016.2598735), IEEE Wireless Communications Letters, vol. 5, no. 5, pp. 524-527, Oct. 2016.
 • Fassoi, E.T. Michailidis, A.G. Kanatas, “Performance Analysis of MIMO Satellite Communications Via Multiple Terrestrial Non-Regenerative Relay Nodes”, International Journal On Advances in Telecommunications, vol. 9, No. 3&4, 2016.
 • Nikolaidis, N. Moraitis, A.G. Kanatas, “Dual-Polarized Narrowband MIMO LMS Channel Measurements in Urban Environments”, (10.1109/TAP.2016.2637862), IEEE Transactions on Antennas & Propagation, vol.65, No.2, pp.763-774, 2016.
 • S. Bithas, G.P. Efthymoglou, A.G. Kanatas, “SEP of Rectangular QAM in Composite Fading Channels”, Journal of Electronics and Communications, 2015.
 • Maliatsos, A. Adamis, A.G.Kanatas, ” Elaborate Analysis and Design of Filter Bank based Sensing for wideband Cognitive Radios”, accepted for publication in EURASIP, Journal on Advances in Signal Processing, 2014.
 • BO, V. Barousis, A. Kalis, C. Papadias, A. Kanatas, R. Prasad, “A Single RF MIMO Loading Network for High Order Modulation Schemes”, accepted for publication to Int. Journal on Antennas & Propagation, 2014.
 • M. Eldowek, E. T. Michailidis , Y. A. Albagory, M. Abd-Elnaby, El-Sayed M. El-Rabaie, M. I. Dessouky, Abdel-Aziz T. Shalaby, B. M. Sallam, F. E. Abd El-Samie, A. G. Kanatas, “Complex Envelope Second-Order Statistics in High-Altitude Platforms Communication Channels”, Wireless Personal Communications, DOI 10.1007/s11277-014-1652-z, February 2014.
 • Petropoulou, E. Michailidis, A. Panagopoulos, A.G. Kanatas, “Radio Propagation Channel Measurements for Multi-Antenna Satellite Communication Systems: A survey”, accepted for publication to IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2014.
 • Moraitis, P.N. Vasileiou, C.G. Kakoyiannis, A. Marousis, A.G. Kanatas, P. Constantinou, ” Radio Planning of Single Frequency Networks for Broadcasting Digital TV in Mixed-Terrain Regions”, accepted for publication to IEEE Antennas & Propagation Magazine, 2014.
 • D. Thomatos, P.N. Vasileiou and A.G. Kanatas, “A Genetic Algorithm Applied to BS-MIMO Single-RF Front-End Reconfigurable Transceivers”, accepted for publication in IET Microwave Antennas & Propagation, 2014.
 • Michailidis and A.G. Kanatas, “Wideband HAP-MIMO Channels: A 3-D Modeling and Simulation Approach”, Wireless Personal Communications, DOI 10.1007/s11277-013-1311-9, Vol. 74, Issue 2 , Page 639-664, 2014.
 • Maliatsos, P.N. Vasileiou, and A.G. Kanatas, “Performance Evaluation of Beamspace MIMO Systems with Channel Estimation in Realistic Environments”, invited for publication in Journal of Cyber Security and Mobility, Vol.2, Issue 3&4, 2013.
 • Maliatsos, A. Adamis, A.G.Kanatas, “Interference vs Filtering Distortion Tradeoffs in OFDM-based Cognitive Radios”, Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT), Vol. 24, Issue 7-8, pp. 692–708, November-December 2013.
 • Nomikos, E. Michailidis, D. Vougioukas and A.G. Kanatas, “Performance Analysis of a Two-Hop MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric-Relay Link Employing Hierarchical Modulation”, Vol. 2013, Article ID 935609, International Journal of Antennas and Propagation, 2013.
 • Vasileiou, K. Maliatsos, E. Thomatos, A.G. Kanatas, “Reconfigurable Orthonormal Basis Patterns Using ESPAR Antennas”,, IEEE Antennas & Wireless Propagation Letters, vol. 12, pp.448-451, 2013.
 • G. Siamarou, P. Theofilakos, and A.G. Kanatas, “60 GHz Wireless Links for HDTV: Channel Characterization and Error Performance Evaluation”, Progress in Electromagnetic Research (PIER) C, vol. 36, pp.195-205, 2013.
 • Michailidis, P. Theofylakos and A.G. Kanatas, “Three-Dimensional Modeling and Simulation of MIMO Mobile-to-Mobile via Stratospheric Relay Fading Channels”, IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol.62, issue 5, pp.2014-2030, 2013.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • D. Rongas, L. Marantis, and A. Kanatas, “A reconfigurable MuPAR antenna system employing a hybrid beam-forming technique”, European Conference on Antennas & Propagation (EuCAP), Madrid, Spain, 2022.
 • L. Marantis, P. Brennan, A. Kanatas, “Spherical Harmonic Theory Investigations for Spherical Antenna Arrays”, European Conference on Antennas & Propagation (EuCAP), Kopenhagen, Denmark, 2020.
 • L. Marantis, A. Paraskevopoulos, D. Rongas, K. Maliatsos, P. Bithas, A. Kanatas, “A Pattern Reconfigurable Antenna System Integrated in a Truck Side Mirror”, 8th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies, MOCAST 2019, Thessaloniki, Greece, May 2019.
 • P. Bithas, V. Nikolaidis, A.G. Kanatas, “A New Shadowed Double-Scattering Model with Application to UAV-to-Ground Communications”, WCNC 2019, 15-19 April, Marrakech, Morocco, 2019.
 • K. Maliatsos, C. Lyvas, P. Pantazopoulos, C. Lambrinoudakis, A. Kanatas, M. Gay, A. Amditis, “Standardizing Security Evaluation Criteria for Connected Vehicles: A Modular Protection Profile”, IEEE Conference on Standards for Communications and Networking (CSCN’19)”, Granada, Spain”, Oct 27, 2019.
 • Bithas, A.G. Kanatas, D. Matolak, “Shadowing-Based Antenna Selection for V2V Communications”, IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC) – Workshop WS-03 “International Workshop on V2X Communications and Channel Modeling”, 2018.
 • Pantazopoulos, S. Haddad, C. Lambrinoudakis, C. Kalloniatis, K. Maliatsos, A. Kanatas, A. Varadi, M. Gay, and A. Amditis, “Towards a Security Assurance Framework for Connected Vehicles”, 19TH IEEE Int. Symposium on a World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks, (WOWMOM 2018), June 12-15, Chania, Greece, 2018.
 • S. Bithas, A.G. Kanatas, D.B. da Costa, P.K. Upadhyay, “A Low Complexity Communication Technique for Mobile-to-Mobile Communication Systems”, the 14th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC 2018), Limassol, Cyprus, June 25 — 29, 2018.
 • T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, and A. G. Kanatas, “Optimal Relay Location and Oppοrtunistic User-Scheduling for Stratospheric Communications”, the 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications (SPACOMM 2018), Athens, Greece, 2018.
 • T. Michailidis, N. Nomikos, P. Bithas, D. Vouyioukas, and A.G. Kanatas, “Outage Probability of Triple-Hop Mixed RF/FSO/RF Stratospheric Communication Systems”, the 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications (SPACOMM 2018), Athens, Greece, 2018.
 • T. Michailidis, S. M. Potirakis, and A. G. Kanatas “Realizing Challenging Internet of Things Applications Via Aerospace Infrastructures”, the 10th International Conference on Advances in Satellite and Space Communications (SPACOMM 2018), Athens, Greece, 2018.
 • Nikolaidis, N. Moraitis, D. Vouyioukas, A. G. Kanatas “Capacity Evaluation of a Satellite-to-Indoor Narrowband Dual Polarized MIMO Channel”, European Conference on Antennas & Propagation (EuCAP), London, UK, April 9-13, 2018.
 • R. Ortega, P. K. Upadhyay, D. B. da Costa, P. S. Bithas, A. G. Kanatas, U. S. Dias, and R. T. de Sousa Junior, “Joint Effect of Jamming and Noise in Wiretap Channels with Multiple Antennas”, the 13th International Wireless Communications and Mobile Computing Conference (IWCMC 2017), Valencia, Spain, June 26 — 30, 2017.
 • Nikolaidis, N. Moraitis, A. G. Kanatas, “Spatially Separated Single-Polarized vs. Collocated Dual-Polarized MIMO Measurements”, European Conference on Antennas & Propagation, Paris, France, 2017.
 • Marantis, K. Maliatsos, C. OIkonomopoulos-Zachos, D. Rongas, A. Paraskevopoulos, A. Aspreas, A. G. Kanatas, “The Pattern Selection Capability of a Printed ESPAR Antenna”, European Conference on Antennas & Propagation, Paris, France, 2017.
 • Marantis, A. Paraskevopoulos, D. Rongas, A. G. Kanatas, C. OIkonomopoulos-Zachos, S. Voell, “A Printed Monopole ESPAR Antenna for Truck-to-Truck Communications”, International Workshop on Antenna Technology: Small Antennas, Innovative Structures, and Applications (iWAT) Athens, Greece, 2017.
 • Bithas, A.G. Kanatas, D.B da Costa, P.K. Upadhya, “Transmit Antenna Selection in Vehicle-to-Vehicle Time-Varying Fading Channels”, ΙΕΕΕ ICC, Paris, France, 21-25 May, 2017.
 • K. Sharma, P.K. Upadhya, D.B da Costa, P. Bithas, A.G. Kanatas, “Hybrid Satellite-Terrestrial Spectrum Sharing System with Opportunistic Secondary Network Selection”, ΙΕΕΕ ICC, Paris, France, 21-25 May, 2017.
 • Solanki, P.K. Sharma, P.K. Upadhyay, D.B. da Costa, P.S. Bithas, and A.G. Kanatas, “Cognitive Multi-Relay Networks with RF Hardware Impairments and Channel Estimation Errors”, IEEE Globecom, Singapore, 4-8 December, 2017.
 • S. Bithas, A.G. Kanatas, D.B. da Costa, P.K. Upadhyay, and U.S. Dias, “The Double-Generalized Gamma Distribution and its Application to V2V Communications”, IEEE Globecom, Singapore, 4-8 December, 2017.
 • T. Michailidis, K. Maliatsos, and A. G. Kanatas, “Relay Selection in V2V Communications Based on 3-D Geometrical Channel Modeling”, European Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 10-15 April, 2016.
 • Marantis, K. Maliatsos, A.G. Kanatas, “ESPAR Antenna Positioning for Truck-to-Truck Communication Links”, European Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 10-15 April, 2016.
 • Nikolaidis, N. Moraitis, A.G. Kanatas, “Dual Polarized MIMO LMS Channel Measurements and Characterization in a Pedestrian Environment”, European Conference on Antennas & Propagation, Davos, Switzerland, 10-15 April, 2016.
 • S. Bithas, G. P. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “Intervehicular Communication Systems under Co-Channel Interference and Outdated Channel Estimates”, accepted in ΙΕΕΕ International Conference on Communications (ICC), Kuala Lumpur, Malaysia, 23-27 May 2016.
 • S. Bithas, K. Maliatsos and A. G. Kanatas, “V2V Communication Systems under Correlated Double Rayleigh Fading Channels” accepted in Vehicular Technology Conference (VTC Spring) 2016.
 • T. Michailidis, K. Maliatsos, A.G. Kanatas, “MIMO V2V Communications Via Multiple Relays: Relay Selection Over Space-Time Correlated Channels”, European Conference on Networks and Communications (EuCNC 2016), Athens, Greece, 2016.
 • S. Bithas, A. Aspreas and A. G. Kanatas, “A New Reconfigurable Antenna Scheme and its Application to Vehicle-to-Vehicle Communications”, IEEE WiMob, New York, USA, 17-19 Oct. 2016.
 • Peppas, P. S. Bithas, G. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “Spatial Modulation for V2V and V2I Communications in a Multiple Scattering Environment”, IEEE Globecom, Washington D.C., USA, 4-8 Dec. 2016.
 • Maliatsos, K.; Vasileiou, P.N.; Kanatas, A.G., “Full-duplex communications with the use of parasitic array radiators,” in Wireless Telecommunications Symposium (WTS), 2015 , vol., no., pp.1-7, 15-17 April 2015.
 • Nomikos, E.T. Michailidis, D. Vouyioukas, A.G. Kanatas, “Mobile-to-mobile communications via stratospheric relays: Relay selection and performance analysis”, IEEE International Conference on Communications, ICC 2015; London; United Kingdom; 8-12 June 2015.
 • Fassoi, E.T. Michailidis, A.G. Kanatas, “Performance evaluation of MIMO satellite multiple-relay multi-user fading channels”, 9th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2015; Lisbon; Portugal; 13-17 May 2015.
 • Daskalaki, P.N.; Maliatsos, K.; Kanatas, A.G., “Design and analysis of a 5-element ESPAR antenna with an active PIFA,” Antennas and Propagation (EuCAP), 2014 8th European Conference on , vol., no., pp.1864,1868, 6-11 April 2014.
 • N. Daskalaki, K. Maliatsos, and A.G. Kanatas, “A Study of SNR Degradation due to Impedance Mismatch in ESPAR Antennas”, PIERS, Stockholm, Sweden, 12-15 Aug 2013.
 • Thomatos, P.N. Vasileiou, A.G. Kanatas, “ESPAR Loads Calculation for Achieving Desired Radiated Patterns with a Genetic Algorithm”, 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • Maliatsos, A.G. Kanatas, “Modifications of the IST-WINNER Channel Model for Beamspace Processing and Parasitic Arrays”, 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • T. Michailidis, P. Petropoulou, A.G. Kanatas, “Geometry-Based Modeling of Cross-Polarization Discrimination in HAP Propagation Channels”, 7th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • N. Vasileiou, C.G. Kakoyiannis, N. Moraitis, A. Marousis, A.G. Kanatas, P. Constantinou, “Planning Single Frequency Networks for Broadcasting Digital TV”, 7th European Conference on Antennas and Propagation, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013.
 • T. Michailidis, P.N. Daskalaki, and A.G. Kanatas “Performance of Capacity Optimized Line-of-sight MIMO HAP-to-train Architectures”, PIERS, Stockholm, Sweden, 12-15 Aug 2013.
 • Maliatsos, P.N. Vasileiou, and A.G. Kanatas, “Channel Estimation and Link Level Evaluation of Adaptive Beamspace MIMO Systems”, in 2013 International Conference on Wireless VITAE (WirelessVitae-2013), Atlantic City, USA, 24-27 Jun. 2013.
 • N. Vasileiou, E.D. Thomatos, K. Maliatsos, and A.G. Kanatas, “Adaptive Basis Patterns Computation for ESPAR Antennas”, IEEE Vehicular Technology Conference Spring 2013, Dresden, Germany, Jun. 2013.
 • Maliatsos, P.N. Vasileiou, and A.G. Kanatas, “V-BLAST Reception for Beamspace MIMO systems with limited feedback”, in Proc. 24th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2013, London, UK, 8-11 Sep. 2013.
 • Ε. T. Michailidis and A. G. Kanatas, “A 3-D Wideband MIMO Channel Model for Mobile-to-Mobile Relay-based Communications”, in Proc. 24th IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC) 2013, London, UK, 8-11 Sep. 2013.

Συγγράμματα

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Μετρήσεις ραδιοδιαύλου ευρείας ζώνης για εφαρμογές επικοινωνιών μεταξύ οχημάτων
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σε εξοπλισμό Software Defined Radio αλγορίθμου ανίχνευσης σημάτων βασισμένων στην ενέργεια
 • Ανάπτυξη αλγορίθμου εντοπισμού πομποδέκτη σε εσωτερικό χώρο με χρήση της γνώσης του χρόνου άφιξης των σημάτων από πολλαπλούς πομποδέκτες
 • Ενεργειακά αποδοτικές τεχνικές σχεδιασμού και τοποθέτησης των Σταθμών Βάσης σε επόμενης γενιάς δίκτυα κινητών επικοινωνιών
 • Ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για Τηλεπικοινωνίες
 • Σχεδίαση Παρασιτικών Κεραιών με Εξειδικευμένο Λογισμικό
 • Ανάπτυξη και υλοποίηση σε εξοπλισμό Software Defined Radio συστήματος ΜΙΜΟ