Δημήτριος Σάμψων

Γραφείο 202 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142766
Email sampson@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Προπτυχιακοί Φοιτητές: Χειμερινό Εξάμηνο: Δευτέρα 12:00-13:00 & Πέμπτη 15:15-16:15 (κατόπιν ραντεβού) Εαρινό Εξάμηνο: Δευτέρα 14:15-15:15 & Πέμπτη 14:15-15:15 (κατόπιν ραντεβού)
Διδασκαλία Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης — 7ο εξάμηνο
Ψηφιακά Συστήματα στην Εκπαίδευση — 7ο εξάμηνο
Διαχείριση Γνώσης και Ικανοτήτων — 8ο εξάμηνο
Εκπαιδευτική Τεχνολογία — 6ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δημήτρης Σάμψων υπηρετεί στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ως Καθηγητής (Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Επίκουρος Καθηγητής) και Εντεταλμένος Επίκουρος Καθηγητής από τον Οκτώβριο 2001. Σήμερα είναι Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακά Συστήματα στην Μάθηση και την Εκπαίδευση», Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Ηλεκτρονική Μάθηση (που λειτουργεί 20 χρόνια και έχει 500+ απόφοιτους) και Διευθυντής του Εργαστηρίου “Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση και τη Μάθηση”.

Έχει διατελέσει Καθηγητής και Διευθυντής Έρευνας στο School of Education, Curtin University, Australia (2015-2017),  Επισκέπτης Καθηγητής στα: University of Tartu, Estonia (2017), The University of Hong Kong, R.P. China (2016), University of North Texas USA (2013), Beijing Normal University, R.P. China (2013), Peking University, Beijing, R.P. China (2013), University of Tunis, Tunisia (2012, 2013), National Sun Yat-sen University, Taiwan (2011), Athabasca University, Canada (2010), και Ερευνητής (1999-2003) και Συνεργαζόμενος Ερευνητής (2003-2016) του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η ερευνητική του δραστηριότητα  επικεντρώνεται στην θεματική περιοχή των ψηφιακών συστημάτων που υποστηρίζουν την μάθηση και την εκπαίδευση. Είναι συγγραφέας ή συν-συγγραφέας περισσότερων από 310 επιστημονικών άρθρων (βιβλία (2), περιοδικά (73), κεφάλαια βιβλίων (57), and πρακτικά συνεδρίων (179)) και έχει επιμεληθεί 22 επιστημονικά βιβλία που έχουν δημοσιευτεί από την Springer, 30 θεματικά τεύχη σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και 49 πρακτικά διεθνών συνεδρίων, με περισσότερες από 9140+ ετεροαναφορές και h-index 44 (Scholar Google, Απρίλος 2024).

Έχει βραβευτεί 10 φορές με Best Paper Award σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια για την έρευνα του στο πεδίο της ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση. Έχει προσκληθεί ως προσκεκλημένος ομιλητής σε 120+ διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και μεταπτυχιακά προγράμματα από το 2001. Έχει συμμετάσχει ή συμμετέχει σε 75 έργα έρευνας και τεχνολογικής καινοτομίας ως ερευνητής, ως διευθυντής έρευνας ή ως διευθυντής ερευνητικού προγράμματος. Από το 2003, έχει επιβλέψει επιτυχώς 120+ μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες στην έρευνά τους και έχει καθοδηγήσει 80+ προπτυχιακούς φοιτητές στην διπλωματική τους εργασία.

Έχει διατελέσει Chair του IEEE Computer Society Technical Committee in Learning Technology (2008-2011, 2015-2018), Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ) (2007-2014) και Διευθυντής Έκδοσης (Editor-in-Chief, 2003-2018) του Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού Educational Technology and Society Journal (που βρίσκεται στην top-20 παγκόσμια κατάταξη των Scholar Google  Top Publications in Educational Technology). Έχει επίσης διατελέσει ή διατελεί ως μέλος της Συντακτικής Επιτροπής 26 Διεθνών και Εθνικών Επιστημονικών Περιοδικών, Πρόεδρος ή Μέλος Επιτροπής Διοργάνωσης 90+ Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και Μέλος 650+ Επιστημονικών Επιτροπών Προγράμματος Διεθνών/Εθνικών Συνεδρίων.

Το Massive Online Open Course (MOOC) που ανέπτυξε και το οποίο προσφέρεται μέσω του edX (Analytics for the Classroom Teacher) έχει προσελκύσει 25000 συμμετέχοντες από 180 χώρες από τον Οκτώβριο 2016. Την περίοδο 2018-2021, διεύθυνε μια διεθνή κοινοπραξία Πανεπιστημίων και Βιομηχανίας (Learn2Analyse) που έχει ως στόχο την προώθηση του Educational Data Literacy για όλους τους επαγγελματίες της Εκπαίδευσης  με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Erasmus+ Knowledge Alliance Program).

Συμπεριλαμβάνεται στο κατάλογο του 2% των κορυφαίων επιστημόνων του κόσμου (ανάμεσα σε 8.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως)  για τα έτη 2022 και 2023, με βάση την ανάλυση δεικτών για τον αντίκτυπο του συνολικού δημοσιευμένου έργου τους, που δημοσιεύει το Stanford University.

Τον Ιούλιο 2012 έλαβε το IEEE Computer Society Distinguished Service Award και τον Ιανουάριο 2013 του απονεμήθηκε ο τίτλος του IEEE Computer Society Golden Core Member σε αναγνώριση της συνεισφοράς του στο πεδίο των ψηφιακών συστημάτων για την μάθηση και εκπαίδευση.

Τον Σεπτέμβριο 2018 έλαβε το ετήσιο βραβείο Golden Nikola Tesla Chain Award 2018 for International Outstanding Achievements in the field of Engineering Pedagogy από τον Διεθνή Οργανισμό International Society of Engineering Pedagogy (IGIP) για την συνεισφορά του στην αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Μηχανικών.

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (1989) και Δρ  Μηχανικός του Department of Electronic Systems Engineering, University of Essex, UK (1995).

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2011 – σήμερα

I) ΒΙΒΛΙΑ

 • Sampson, Z. Papamitsiou, D. Ifenthaler, M. Giannakos, S. Mougiakou and D. Vinatsella, “Educational Data Literacy”, Springer, Series Advances in Analytics for Learning and Teaching, ISBN 978-3-031-11704-6, Monograph, October 2022
 • Mougiakou, D. Vinatsella, D. Sampson, Z. Papamitsiou, M. Giannakos, D. Ifenthaler, “Educational Data Analytics for Teachers and School Leaders”, Springer, Series Advances in Analytics for Learning and Teaching, ISBN 978-3-031-15265-8, Open Access Textbook, October 2022

II) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Ronghuai Huang, Ahmed Tlili, Lin Xu, Chen Ying, Lanqin Zheng, Ahmed Hosny Saleh Metwally, Da Ting, TingWen Chang, Huanhuan Wang, Jon Mason, Christian M Stracke, Demetrios Sampson, Curtis J Bonk, “Educational futures of intelligent synergies between humans, digital twins, avatars, and robots-the iSTAR framework”, Journal of Applied Learning and Teaching, vol 6, no 2, 2023
 • Papamitsiou, M.E. Poulou, M. Filippakis, D. Sampson, M. Giannakos, D. Ifenthaler, “Towards a Framework for Educational Data Literacy Competence Profiles for the roles of Instructional Designers and e-Tutors of Online and Blended Courses”,  Smart Learning Environments 8 (1), 1-26, 2021
 • Chang, G. D’Aniello, M. Gaeta, F. Orciuoli, D. Sampson and C. Simonelli, “Building ontology-driven tutoring models for intelligent tutoring systems using data mining“, IEEE Access, volume 8, pp 48151 – 48162, March 2020
 • J. Peng, M. Wang, D. Sampson and J. van Merriënboer, «Using a visualization-based and progressive learning environment as a cognitive tool for learning computer programming», Australasian Journal of Educational Technology, volume 35, issue 2, 2019
 • A. Marzano, S. Miranda and D. Sampson, Using Computer Lab Trace Analytics to Support Learners’ Engagement in Laboratory Activities, Italian Journal of Educational Technology (IJET), volume 27, Issue 1, 2019
 • S. Sergis, D. Sampson, and M. Giannakos, «Supporting school leadership decision making with holistic school analytics: Bridging the qualitative-quantitative divide using fuzzy-set qualitative comparative analysis», Computers in Human Behavior, Elsevier, 2018
 • S. Sergis, D. Sampson, M. Rodriguez, D. Gillet,L. Pelliccione, and T. de Jong, «Using educational data from teaching and learning to inform teachers’ reflective educational design in inquiry-based STEM education», Computers in Human Behavior, Elsevier, 2018
 • I. Pappas, M.N. Giannakos and D. Sampson, «Fuzzy set analysis as a mean to understand users of the 21st-century learning systems: the case of mobile learning and reflections on learning analytics research», Computers in Human Behavior, Elsevier, 2018
 • A. Melionis and D. Sampson, » Blind MuseumTourer: A System for Self-Guided Tours in Museums and Blind Indoor Navigation», Technologies (ISSN 2227-7080), MDPI, 6:4, January 2018
 • S. Sergis, D. Sampson and L. Pelliccione «Investigating the impact of Flipped Classroom on students’ learning experiences based on Self-Determination Theory», Computers in Human Behavior, Elsevier, Volume 78, pp. 368-378, January 2018
 • J. Peng, M. Wang and D. Sampson, «Supporting Visualizing Complex Learning with Authentic Projects in Computer Programming Environment», Educational Technology & Society Journal, Volume 20, Issue 4, pp 275-287, December 2017
 • I. Pappas, M.N. Giannakos, M. L. Jaccheri and D. Sampson, “Understanding Students’ Retention in Computer Science Education: The Role of Environment, Gains, Barriers and Usefulness», Education and Information Technologies, Springer, Volume 22, Issue 5, pp. 2365-2382, September 2017
 • I. M. D. Pappas, M.N. Giannakos, M. L. Jaccheri and D. Sampson, “Assessing student behaviour in computer science education with a fsQCA approach: The role of gains and barriers», ACM Transactions on Computing Education (TOCE), Volume 17, Issue 2, May 2017
 • S. Miranda, F. Orciuoli, V. Loia and D. Sampson, “An Ontology-based Model for Competence Management”, Data & Knowledge Engineering, Elsevier, Volume 107, pp. 51-66, January 2017
 • Kostaris, S. Sergis, D. Sampson, M.Ν. Giannakos and L. Pelliccione, «Investigating the Potential of the Flipped Classroom Model in K-12 ICT Teaching and Learning: An Action Research Study», Educational Technology & Society Journal, Special Issue on How to design, implement and evaluate the flipped classroom, Volume 20, Issue 1, January 2017
 • V. Aidinopoulou and D. Sampson, «An Action Research Study from Implementing the Flipped Classroom Model in Primary School History Teaching and Learning», Educational Technology & Society Journal, Special Issue on How to design, implement and evaluate the flipped classroom, Volume 20, Issue 1, January 2017
 • P. Zervas, E. Tsourlidaki, Y. Cao, S. Sotiriou, D. Sampson and N. Faltin, “A Study on the use of a Metadata Schema for Characterizing School Education STEM Lessons Plans by STEM Teachers”, Journal of Computing in Higher Education, Springer, Volume 28, Number 3, pp. 389-405 December 2016
 • S. Miranda, F. Orciuoli and D. Sampson, “A SKOS-based Framework for Subject Ontologies to improve learning experiences”, Computers in Human Behavior, Elsevier, Volume 61, pp. 609-621, August 2016
 • P. Zervas, D. Sampson and L. Pelliccione, «Studying Tag Vocabulary Behaviour of Social Tagging Systems in Learning Object Repositories», Smart Learning Environments, Springer, 3:14, July 2016
 • M.N. Giannakos, D. Sampson, Ł. Kidziński, «Introduction to Smart Learning Analytics: Foundations and Developments in Video-Based Learning», Smart Learning Environments, Springer, 3:12, July 2016
 • J.M. Spector, D. Ifenthaler, D. Sampson, L. Yang, E. Mukama, A. Warusavitarana, K.L. Dona, K. Eichhorn, A. Fluck, R. Huang, S. Bridges, J. Lu, Y. Ren, X. Gui, C. Deneen, J. San Diego, D. C. Gibson, “Technology-enhanced Formative Assessment for 21st Century Learning”, Educational Technology & Society Journal, Volume 19, Issue 3, pp. 58-71, July 2016
 • S. Sergis and D. Sampson, “Learning Object Recommendations for Teachers Based On Elicited ICT Competence Profiles”, IEEE Transactions on Learning Technologies, Volume 9, Issue 1, pp. 67-80, January-March 2016
 • S. Baldiris, P. Zervas, R. Fabregat, D. Sampson, «Developing Teachers’ Competences for Designing Inclusive Learning Experiences», Educational Technology & Society Journal, Special Issue on Technology support for fostering life-long learning of learners with disabilities, Volume 19, Issue 1, pp 17-27, January 2016
 • P. Zervas, S. Sergis, D. Sampson and S. Fyskilis, “Towards Competence-Based Learning Design Driven Remote and Virtual Labs Recommendations for Science Teachers”, Technology, Knowledge and Learning, Springer, Volume 20, Issue 2, pp 185-199, July 2015
 • W. Ibrahim, Y. Atif, K. Shuaib and D. Sampson, “A Web-based Course Assessment Tool with Direct Mapping to Student Outcomes”, Educational Technology & Society, Volume 18, Issue 2, pp 46-59, April 2015
 • S. Sergis, P. Zervas and D. Sampson, “A holistic approach for managing School ICT Competence Profiles towards supporting school ICT uptake”, International Journal of Digital Literacy and Digital Competence, Volume 5, Issue 4, pp 33-46, October-December 2014
 • P. Zervas, A. Tsitmidelli, D. Sampson, N.S. Chen and Kinshuk, “Studying research collaboration patterns via co-authorship analysis in the field of TeL: The case of educational technology & society journal”, Educational Technology & Society, Volume 17, Issue 4, pp. 1-16, October 2014
 • P. Zervas and D. Sampson, “Facilitating Teachers’ Reuse of Mobile Assisted Language Learning Resources using Educational Metadata”, IEEE Transactions on Learning Technologies, Volume 7, Issue 1, pp. 6-16, March 2014
 • P. Zervas, C. Alifragkis and D. Sampson, “A Quantitative Analysis of Learning Object Repositories as Knowledge Management Systems”, Knowledge Management & e-Learning Journal, Volume 6, Issue 2, pp 156-170, June 2014
 • I. Voulgari, V. Komis and D. Sampson, “Learning outcomes and processes in massively multiplayer online games: Exploring the perceptions of players”, Educational Technology Research & Development, Springer, Volume 62, Issue 2, pp. 245–270, April 2014
 • P. Zervas and D. Sampson, “The effect of users’ tagging motivation on the enlargement of digital educational resources metadata”, Computers in Human Behavior, Elsevier, Volume 32, pp. 292-300, March 2014
 • N. Manouselis, C. Karagiannidis and D. Sampson, “Layered Evaluation in Recommender Systems: A Retrospective Assessment”, Journal e-Learning and Knowledge Society, Volume 10, Issue 1, pp 109-127, January 2014
 • D. Sampson and P. Zervas, “A Hierarchical Framework for Open Access to Learning and Education”, International Journal of Web-based Communities, Inderscience Pub., Volume 10, Issue 1, pp. 25-51, January 2014
 • S. Gomez, P. Zervas, D. Sampson and R. Fabregat, “Context-Aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Delivery Supported by UoLmP “, King Saud University – Computer and Information Systems Journal, Elsevier, Volume 26, Issue 1, pp. 47-61, January 2014
 • D. Sampson and P. Zervas, “Learning Object Repositories as Knowledge Management Systems”, Knowledge Management & e-Learning Journal, Volume 5, Issue 2, pp. 117-136, June 2013
 • Kinshuk, H.-W. Huang, D. Sampson & N.-S. Chen, “Trends in Educational Technology through the Lens of the Highly Cited Articles Published in the Journal of Educational Technology and Society”, Educational Technology & Society, Volume 16, Issue 2, pp. 3–20, April 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Supporting Open Access to European Higher Education Courses: The ASK-CDM-ECTS Tool”, Campus-Wide Information Systems, Emerald, Volume 30, Issue 1, pp. 44-62, January 2013
 • Sampson and P. Zervas, “Supporting Open Access to European Higher Education Courses: The ASK-CDM-ECTS Tool”, Campus-Wide Information Systems, Emerald, Volume 30, Issue 1, pp. 44-62, January 2013
 • Sampson, P. Zervas and G. Chloros, “Supporting the Process of Developing and Managing LOM Application Profiles: The ASK-LOM-AP Tool”, IEEE Transactions on Learning Technologies, Volume 5, Issue 3, pp. 238-250, September 2012
 • Panoutsopoulos and D. Sampson, “A Study on Exploiting Commercial Digital Games into School Context”, Educational Technology & Society Journal, Volume 15, Issue 1, pp. 15-27, January 2012
 • Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “Science Education Resources supported with Educational Metadata: The Case of the OpenScienceResources Web Repository”, Advanced Science Letters, Special Issue: Technology-Enhanced Science Education, American Scientific Publishers, Volume 4, Issue 11/12, pp. 3353-3361,  November 2011
 • Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “COSMOS: A Web-based Repository of Learning Designs for Science Education”, Advanced Science Letters, Special Issue: Technology-Enhanced Science Education, American Scientific Publishers, , Volume 4, Issue 11/12, pp. 3366-3374,  November 2011
 • Sampson and P. Zervas, “Supporting Accessible Technology-Enhanced Training: The eAccess2Learn Framework”, IEEE Transactions on Learning Technologies Volume 4, Issue 4, pp. 353-354, October 2011
 • Sampson and P. Zervas, “A Workflow-based Proposal for Learning Objects Lifecycle and Reuse: Towards Evaluating Cost Effective Reuse”, Educational Technology & Society Journal, Volume 14, Issue 4, pp. 64-76, October 2011

IIΙ) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Boulus Shehata, Ahmed Tlili, Demetrios Sampson, Ronghuai Huang, “Is it time to consider Biomimetics for sustainable education? Lessons from the nature for “smarter” learning environments”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, and P. Isaias (Eds.), ” Smart Learning Environments in the Post Pandemic Era”, Springer, ISBN 978-3-031-54206-0, 2024
 • S. Sergis and D. Sampson, “An Analysis of Open Learner Modelling for supporting Learning Analytics”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, P. Isaias and S. Sergis (Eds.), Learning Technologies for transforming Teaching, Learning and Assessment at Large Scale, Springer, 2019
 • Sergis and D. Sampson, “Unraveling the Research on Deeper Learning: A Review of the Literature”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, P. Isaias and S. Sergis (Eds.), Learning Technologies for transforming Teaching, Learning and Assessment at Large Scale, Springer, 2019
 • Y. Atif, S. Sergis and D. Sampson, “Digital Smart Citizenship Competence Development with a Cyberphysical Learning Approach supported by Internet of Things technologies”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, and P. Isaias (Eds.), Digital Technologies: Sustainable Innovations for improving Teaching and Learning, Springer, ISNB 978-3-319-73416-3, 2018
 • S. Sergis, T. Voziki and D. Sampson, “School Leadership: An Analysis of Competence Frameworks”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, and P. Isaias (Eds.), Digital Technologies: Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning, Springer, ISNB 978-3-319-73416-3, 2018
 • M. Giannakos, J. Krogstie and D. Sampson, “Putting Flipped Classroom into Practice: a Comprehensive Review of Empirical Research”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, and P. Isaias (Eds.), Digital Technologies: Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning, Springer, ISNB 978-3-319-73416-3, 2018
 • P. Zervas and D. Sampson, » Supporting Reflective Lesson Planning based on Inquiry Learning Analytics for facilitating students’ Problem-Solving Competence: the Inspiring Science Education tools», in T.W. Chang, R. Huang, Kinshuk (Eds.), Authentic Learning through Advances in Technologies, Lecture Notes in Educational Technology. Springer, ISBN 978-981-10-5930-8, 2018
 • S. Sergis and D. Sampson, «Teaching and Learning Analytics to support Teacher Inquiry: a Systematic Literature Review», in A. Peña-Ayala (Eds.), Learning analytics: Fundaments, applications, and trends, Chapter 2, pp 25-63, Springer, ISBN 978-3-319-52976-9, 2017
 • P. Zervas and D. Sampson, “Developing Metadata Application Profiles for Open Educational Resources Federated Repositories: The Case of the Open Discovery Space Metadata Application Profile”, in M. C. Malta, A. A. Baptista and P. Walk (Eds.), Developing Metadata Schemas and Application Profiles, IGI Publications, ISBN13: 9781522522218, Chapter 6, pp 118-145, 2017
 • S. Sergis, D. Sampson and L. Pelliccione, «Educational Design for MOOCs: Design Considerations for Technology-Supported Learning at Large Scale», in M. Jemni, K. Khribi and Kinshuk (Eds.), Open Education: from OERs to MOOCs, Chapter 3, pp 39-71, Springer, ISBN 978-3-662-52923-2, 2017
 • S. Sergis, P. Vlachopoulos, D. Sampson and L. Pelliccione, “Implementing Teaching Model Templates for supporting Flipped Classroom-enhanced STEM Education in Moodle”, in A. Marcus-Quinn and T. Hourigan (Eds.), Handbook for Digital Learning in K-12 Schools, Chapter 12, pp 191-215, ISBN 978-3-319-33808-8, 2016
 • S. Sergis, E. Papageorgiou, P. Zervas, D. Sampson and L. Pelliccione, “Evaluation of Lesson Plan Authoring Tools based on an Educational Design Representation Model for Lesson Plans”, in A. Marcus-Quinn and T. Hourigan (Eds.), Handbook for Digital Learning in K-12 Schools, Chapter 11, pp 173-189, ISBN 978-3-319-33808-8, 2016
 • S. Sergis and D. Sampson, «School Analytics: A Framework for Supporting Systemic School Complexity Leadership», in J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. Sampson and P. Isaias (Eds.), Competencies, Challenges and Changes in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age, Chapter 6, pp 79-122, ISBN 978-3-319-30293-5, 2016
 • J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. Sampson and P. Isaias, «A Synthesising Look Forward in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age», in J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. Sampson and P. Isaias (Eds.), Competencies, Challenges and Changes in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age, Springer, Chapter 21, pp 345-354, Springer, ISBN 978-3-319-30293-5, 2016
 • Ł. Kidziński, M. N. Giannakos, D. G. Sampson, and P. Dillenbourg, “A tutorial on machine learning in educational science”, in Y. Li, M. Chang, M. Kravcik, E. Popescu, R. Huang, Kinshuk, N.-S. Chen, (Eds.), State-of-the-Art and Future Directions of Smart Learning, Springer, 978-981-287-866-3, Chapter 54, pp. 453-459, 2016
 • S. Sergis and D. Sampson, «Data Driven Decision Making For School Leadership: A Critical Analysis Of Supporting Systems», in R. Huang, Kinshuk, and J.K. Price (Eds.), ICT in education in global context: comparative reports of K-12 schools innovation, Chapter 8, pp 145-171, Springer, ISBN 978-3-662-47955-1, 2016
 • P. Isaias, J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, “e-Learning Systems, Environments and Approaches: Theory and Implementation”, in P. Isaias, J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, (Eds.), E-Learning Systems, Environments and Approaches, Chapter 1, pp. 1-10, Springer, 2015
 • D. Sampson and P. Zervas, “Design and Creation of Adaptive Educational Systems”, in J. M. Spector (Eds.), Encyclopaedia of Educational Technology, SAGE Publications, ISBN 9781452258225, pp. 181-183, 2015
 • P. Zervas and D. Sampson, “Apps for Use in Higher Education”, in J. M. Spector (Eds.), Encyclopaedia of Educational Technology, SAGE Publications, ISBN 9781452258225, pp 36-38, 2015
 • P. Zervas and D. Sampson, “Meta-tagging of Learning Objects and Apps”, in J. M. Spector (Eds.), Encyclopaedia of Educational Technology, SAGE Publications, ISBN 9781452258225, 2015
 • P. Zervas, C. Chatzistavrianos and D. Sampson, «Towards Modelling ICT Teachers’ Competences Profiles in Europe», in R. Huang, Kinshuk and J.K. Price (Eds.), ICT in Education in Global Context: Emerging Trends 2013-2014, Chapter10, pp 163-181, Springer, ISBN 978-3-662-43926-5, 2014
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, “Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning,”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 1, pp 1-7, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • N. Athanasiadis, S. Sotiriou, P. Zervas and D. Sampson, “The Open Discovery Space Portal: a Socially-Powered and Open Federated Infrastructure”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 2, pp 11-23, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, , 2014
 • Voulgari and D. Sampson, “Massive Open Online Courses (MOOCs) and Massive Multiplayer Online Games (MMOGs): Synergies and Lessons to be learnt”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 4, pp 41-56, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • P. Zervas, V. Kardaras, S. Baldiris Navarro, J. Bacca, C. Avila, Y. Politis, Deveril, J. Treviranus, R. Fabregat, L. Goodman and D. G. Sampson, “Supporting Open Access to Teaching and Learning of People with Disabilities,”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 5, pp 58-68, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • Panoutsopoulos and D. Sampson, “Digital Games as tools for supporting School Entrepreneurship Education”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 13, pp 195-212, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, , 2014
 • P. Zervas, A. Kalamatianos, E. Tsourlidaki, S. Sotiriou and D. Sampson, “A Method for Organizing Open Access to Virtual and Remote Labs”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 15, pp 235-255, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • S. Sergis and D. Sampson, “From Teachers’ to Schools’ ICT Competence Profiles”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning, Chapter 19, pp 307-327, Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • Mikropoulos, D. Sampson, A. Nikopoulos and P. Pintelas, “The evolution of Educational Technology on a bibliometric study“, in C. Karagiannidis, I. Karasavidis, P. Politis (Eds), Research on e-learning and ICT in Education: Technological, Pedagogical and Instructional Issues, Chapter 2, pp. 15-24, Springer, ISBN 978-1-4614-6500-3, 2014
 • P. Zervas, A. Kalamatianos and D. Sampson, “A Systematic Analysis of Metadata Application Profiles of Learning Object Repositories in Europe”, in R. Huang, Kinshuk and N.S. Chen (Eds.), New Developments in Technology Enhanced Learning: Concept, Research and Best Practices, Chapter 5, pp 75-91, Springer, ISBN 978-3-642-38291-8, 2014
 • P. Zervas and D. Sampson, “Supporting Mobile Access to Online Courses: The ASK Mobile SCORM Player and the ASK Mobile LD Player”, in M. Ally and A. Tsinakos (Eds.), Mobile learning development for flexible learning, ISBN 978-1-894975-64-3, Chapter 10, pp. 125-140, Commonwealth of Learning and Athabasca University Press, 2014
 • Ι. Panoutsopoulos, D. Sampson and A. Mikropoulos, “Digital Games as Tools for Designing and Implementing Innovative Pedagogical Approaches: A Review of Literature”, in M. Gosper and D. Ifenthaler (Eds), «Models for the 21st Century. Using Learning Technologies in Higher Education», Chapter 14, pp 279-293, Springer, 2014
 • D. Sampson and P. Kallonis, «3D Virtual Classroom Simulations for supporting School Teachers’ Continuing Professional Development», in J. Jia (Ed.), Educational Stages and Interactive Learning: From Kindergarten to Workplace Training (ISBN 9781466601376), IGI Publishers, 2011 (also reproduced in Adult and Continuing Education: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes), ISBN 9781466657809, 2014)
 • D. Sampson, P. Zervas, and S. Sotiriou, «Sharing of Open Science Education Resources and Educational Practices in Europe», in R. McGreal, W. Kinuthia and S. Marshall (Eds.), Open Educational Resources: Innovation, Research and Practice, ISBN 978-1-894975-62-9, Chapter 8, pp. 105-124, Commonwealth of Learning and Athabasca University, 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Context-Aware Adaptive and Personalised Mobile Learning Systems”, in D. Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias, and J. M. Spector (Eds), «Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age», Chapter 1, pp. 3-17, ISBN 978-1-4614-3328-6, Springer, 2013
 • P. Zervas, D. Sampson, S. Gomez, and R. Fabregat, «Designing Tools for Context-Aware Mobile Educational Content Adaptation», in D. Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias, and J. M. Spector (Eds), «Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age», Chapter 3, pp. 37-50, ISBN 978-1-4614-3328-6 Springer, 2013
 • P. Karampiperis and D. Sampson, «Performance Evaluation of Decision-based Content Selection Approaches in Adaptive Educational Hypermedia Systems», in A. P. Ayala (Ed.), Intelligent and Adaptive Educational-Learning Systems: Achievements and Trends, Chapter 7, pp 161-182, 978-3-642-30170-4 Springer, 2013 
 • Sampson, P. Zervas and G. Chloros, “Towards Community-based Open Educational Resources: Tools for Developing and Managing IEEE LOM Application Profiles”, in A. Jimoyiannis (Ed.), Research on e-learning and ICT in Education (ISBN 978-1-4614-1083-6), pp. 283-294, Springer, 2012
 • Sampson and P. Kallonis, “Teachers’ Training in Exploiting 3D Virtual Worlds for teaching and learning”, in P. Isaias, D. Ifenthaler, Kinshuk, D. Sampson and M.J. Spector, (Eds.), Towards Learning and Instruction in Web 3.0. Advances in Cognitive and Educational Psychology, Chapter 13, pp. 211-229 (ISBN 978-1-4614-1538-1), Springer, 2012
 • Sampson and P. Zervas, “Mobile Learning Management Systems in Higher Education”, in A. Azevedo and R. Babo (Eds.), Higher Education Institutions and Learning Management Systems: Adoption and Standardization (ISBN 1609608844), Chapter 8, pp. 162-177, IGI Global, 2012
 • Sampson and P. Kallonis, “3D Virtual Classroom Simulations for supporting School Teachers’ Continuing Professional Development”, in J. Jia (Ed.), Educational Stages and Interactive Learning: From Kindergarten to Workplace Training (ISBN 9781466601376), IGI Publishers, 2011 (also reproduced in Adult and Continuing Education: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications (4 Volumes), ISBN 9781466657809, 2014)
 • Sampson, P. Zervas and A. Kalamatianos, “ASK-LOST 2.0: A Web-based Tool for Social Tagging Digital Educational Resources in Learning Environments”, in B. White, I. King, and P. Tsang, (Eds.), Social Media Tools and Platforms in Learning Environments: Present and Future (ISBN 978-3-642-20391-6), Chapter 23, pp. 387-435, Springer, 2011
 • Sampson and P. Karampiperis, “Decision Models in the Design of Adaptive Educational Hypermedia Systems”, in S. Graf, F. Lin, Kinshuk and R. McGreal (Eds), Intelligent and Adaptive Learning Systems: Technology Enhanced Support for Learners and Teachers (ISBN 9781609608422), Chapter 1, pp. 1-18, IGI Global, 2011

IV) ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Diana Andone, Sandra Kucina Softic, Demetrios Sampson, Martin Dougiamas, Jessica Gramp and Anna Krassa, “Developing the Open Digital Competences for Educators with Microcredentials” EDEN 2023 Annual Conference, National Institute for Digital Learning (NIDL), Dublin City University, Dublin, Ireland, 18-20 June 2023
 • S. Mougiakou, D. Sampson and D. Vinatsella, Towards Gamifying MOOCs for Professional Development: The Case of the Learn2Analyze MOOC, 11th Conference on Informatics in Education (CIE2019), October 2019
 • D. Vinatsella, S. Mougiakou and D. Sampson, Educational Data Literacy for the School Teacher of Blended Learning Courses, 11th Conference on Informatics in Education (CIE2019), October 2019
 • D. Sampson, Learn2Analyze: An Academia-Industry Knowledge Alliance for Enhancing Online Training Professionals’ Competences in Educational Data Analytics, International Conference on E-Learning in the Workplace 2019, Columbia University, New York, USA, June 2019
 • J. Peng, M. Wang and D. Sampson, «Scaffolding Project-Based Learning of Computer Programming in an Online Learning Environment» 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2017), July 2017
 • I. Pappas, S. Papavlasopoulou, M. Giannakos and D. Sampson, «An exploratory study on the influence of cognitive and affective factors in programming based making activities» 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2017), July 2017
 • S. Sergis, D. Sampson and M. Giannakos, «Enhancing student digital skills: Adopting an ecosystemic school analytics approach», 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2017), July 2017 [BEST FULL PAPER AWARD]
 • F. Orciuoli, G. Fentza and D. Sampson, «Building Adaptive Tutoring Models by Artificial Neural Networks and Reinforcement Learning», 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2017), July 2017
 • A. Melionis and D. Sampson, «Indoor Blind Navigator: A Use Case for Self-Guided Tours in Museums», Proceedings of the 10th ACM International Conference on PErvasive Technologies Related to Assistive Environments, pp 17-20, June 2017
 • D. Sampson, «Teaching and Learning Analytics to support Teacher Inquiry”, IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2017), April 2017
 • Y. Atif, S. Sergis, D. Sampson and G. Mathiason, «A Cyberphysical Learning Approach for Digital Smart Citizenship Competence Development», 26th World Wide Web conference (WWW17), April 2017
 • J. Peng, S. Sergis, M. Wang and D. Sampson, «Combining Smart Web-based Learning Environments with Teaching and Learning Analytics to Support Reflection on Project-based Programming Education» 26th World Wide Web conference (WWW17), April 2017
 • M. Katsa, S. Sergis and D. Sampson, “Investigating the Potential of the Flipped Classroom Model in K-12 Mathematics Teaching and Learning”, 13th IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2016), October 2016
 • S. Sergis and D. Sampson, “Towards a Teaching Analytics Tool for supporting reflective educational (re)design in Inquiry-based STEM Education”, 16th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2016), Austin, Texas, USA 25-28, July 2016 [BEST FULL PAPER AWARD]
 • P. Zervas and D. Sampson, “Studying Social Tagging Systems in Learning Object Repositories: An Empirical Study of the Tag Vocabulary Growth”, 16th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2016), Austin, Texas, USA, 25-28, July 2016
 • P. Zervas, C. Alifragkis and D. Sampson, “Studying Co-Tagging Networks in Learning Object Repositories”, 16th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2016), Austin, Texas, USA, 25-28 July 2016
 • M. N. Giannakos, D. G. Sampson, Ł. Kidziński and A. Pardo, “Enhancing Video-Based Learning Experience through Smart Environments and Analytics”, in Proceeding of the LAK2016 Workshop on Smart Environments and Analytics in Video-Based Learning, CEUR ISSN 1613-0073, Vol 1579, pp 1-6, April 2016
 • I. O. Pappas, M. N. Giannakos, D. G. Sampson, “Making Sense of Learning Analytics with a Configurational Approach”, in Proceeding of the LAK2016 Workshop on Smart Environments and Analytics in Video-Based Learning, CEUR ISSN 1613-0073, Vol 1579, pp 42-52, April 2016
 • P. Zervas, E. Tsourlidaki, S. Sotiriou and D. G. Sampson, “Towards a Metadata Schema for Characterizing Lesson Plans supported by Virtual and Remote Labs in School Education”, IADIS 12th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2015), Maynooth, Ireland, 24-26 October 2015
 • P. Zervas, S. Sotiriou, R. Tiemann and D. G. Sampson, “Assessing Problem-Solving Competence through Inquiry-based Teaching in School Education”, IADIS 12th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2015), Maynooth, Ireland, 24-26 October 2015
 • M. N. Giannakos, D. G. Sampson, and Ł. Kidziński, “Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning”, in Proc. of the 2nd International Conference on Smart Learning Environments, International Workshop on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning (SEA-VBL2015), Sinaia, Romania, 23-25 September 2015
 • Ł. Kidziński, M. N. Giannakos, D. G. Sampson, and P. Dillenbourg, “A tutorial on machine learning in educational science”, in Proc. of the 2nd International Conference on Smart Learning Environments, International Workshop on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning (SEA-VBL2015), Sinaia, Romania, 23-25 September 2015
 • S. Sergis, F. Papageorgiou, P. Zervas and D. G. Sampson, “An Educational Design-driven Representation Metadata Model for Lesson Plans”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • S. Sergis, P. Vlachopoulos and D. G. Sampson, “Flipped Classroom Teaching Model Templates for STEM Education”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • P. Zervas, A. E. Afthentopoulou and D. G. Sampson, “Characterizing Online Labs for School STEM Education Using Educational Metadata”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • P. Zervas, E. Boulmanou and D.G. Sampson, “Characterizing Digital Educational Tools for School STEM Education using Educational Metadata”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • V. Aidinopoulou and D.G. Sampson, “Studying the Flipped Classroom Model in Primary School History Teaching”, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015
 • G. D’Aniello, M. Gaeta, V. Loia, F. Orciuoli and D. G. Sampson, “Situation Awareness enabling Decision Support in Seamless Learning”, International Workshop on Semantic Technologies in Ubiquitous, Massive and Smart Learning (STUMS2015), Tamkang University, Taipei, Taiwan, 2-4 September 2015
 • S. Sergis and D. Sampson, “Enhancing Learning Object Recommendations for Teachers Using Adaptive Neighbor Selection”, 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2015), Hualien, Taiwan, 6-9 July 2015
 • S. M. Baldiris Navarro, P. Zervas, R. Fabregat Gesa and D. Sampson, “A Teacher Professional Development Program for Designing Inclusive Learning Experiences”, 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2015), Hualien, Taiwan, 6-9 July 2015
 • E. Tsourlidaki, P. Zervas, S. Sotiriou and D. Sampson, “An Investigation with European School Teachers on how to characterize Virtual and Remote Labs”, IEEE 6th International Conference on Engineering Education towards Excellence and Innovation 2015 (EDUCOM2015), Tallinn, Estonia, 18-20 March 2015
 • S. Sergis and D. G Sampson, Eliciting Teachers’ ICT Competence Profiles within Learning Object Repositories, IEEE International Conference on Technology in Education 2014 (IEEE T4E2014), Amrita University, Amritapuri, India, 18-21 December 2014
 • S. Sergis, I. Sholla, P. Zervas and D. Sampson, “Supporting School ICT Uptake: The ASK School ICT Competence Management System”, 8th International Conference on Interactive Mobile and Computer Aided Learning 2014 (IMCL2014), Thessaloniki, Greece, 13-14 November 2014
 • S. Sergis, P. Zervas, and D. G Sampson, ICT Competence-based Learning Object Recommendations for Teachers, IADIS 11th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2014), Porto, Portugal, 25-27 October 2014
 • P. Zervas, S. Fyskilis and D. G Sampson, ASK4LABS: A Web-based Repository for Supporting Learning Design Driven Remote and Virtual Labs Recommendations, IADIS 11th International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA2014), Porto, Portugal, 25-27 October 2014
 • S. Sergis, P. Zervas and D. Sampson, “Towards Learning Object Recommendations based on Teachers’ ICT Competence Profiles”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • S. Sergis and D. Sampson, “Towards a School ICT Competence Profiling Framework”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • I. Voulgari, V. Komis and D. Sampson, “Player Motivations in Massively Multiplayer Online Games”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • I. Voulgari and D. Sampson, “Applying Lessons Learnt from Massively Multiplayer Online Games (MMOGs) to Massive Open Online Courses (MOOCs)”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • P. Zervas, I. Kalimeris and D. Sampson, “A Method for Developing Mobile Virtual Laboratories”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014 [BEST PAPER AWARD – SHORT PAPER]
 • P. Zervas, A. Trichos, D. Sampson and N. Li, “A Responsive Design Approach for Supporting Mobile Access to Virtual and Remote Laboratories”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • P. Zervas, V. Kardaras and D. Sampson, “An Online Educational Portal for Supporting Open Access to Teaching and Learning of People with Disabilities”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • P. Zervas, A. Tsitmidelli, D. Sampson, N.S. Chen and Kinshuk, “Studying Research Collaboration via Co-authorship Analysis in the field of TeL: The Case of Educational Technology & Society Journal”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • N. Manouselis, C. Karagiannidis and D. Sampson, “Layered Evaluation for Data Discovery & Recommendation Systems: an Initial Set of Principles”, 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014), Athens, Greece, IEEE Computer Society, 7-10 July 2014
 • D. Dikke, Y. Cao, E. Tsourlidaki, P. Zervas, N. Faltin, S. Sotiriou and D. Sampson, «GOLABZ: Towards a Federation of Online Labs For Inquiry-Based Science Education at School», In Proc. of the 6th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (Edulearn14), Barcelona, Spain, 7 – 9 July 2014
 • H. L. Jemni Ben Ayed, M. Jemni and D. G. Sampson, “Towards accessible and personalized mobile learning for learners with disabilities”, in Proc of the Fourth International Conference on Information and Communication Technology and Accessibility (ICTA), 1-6, 24-26 Oct. 2013
 • P. Zervas, K. Frangos and D. Sampson, “ASK LDT 2.0: A Web-Based Graphical Tool for Authoring Learning Designs”, in Proc. Of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2013), Forth Worth, Texas, IADIS Press, 22-24 October 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Designing Learning Object Repositories as Systems for Managing Educational Communities Knowledge”, in Proc. Of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2013), Forth Worth, Texas, IADIS Press, 22-24 October 2013
 • P. Zervas and D. Sampson, “A Quantitative Analysis of the Reuse of Mobile Assisted Language Learning Resources: The Case of Mobile2Learn Repository”, in Proc. Of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013), Beijing, China, IEEE Computer Society, 15-18 July 2013
 • S. Gomez, P. Zervas, D. Sampson and R. Fabregat, “Supporting Context-Aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Delivery: Evaluation Results from the Use of UoLm Player”, in Proc. Of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013), Beijing, China, IEEE Computer Society, 15-18 July 2013
 • Y. Atif, D. Sampson and S. Harous, “Supporting the Selection of Digital Resources for Classroom-based Teaching Activities”, in Proc. Of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013), Beijing, China, IEEE Computer Society, 15-18 July 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Tools and Services Open Access to Education and Learning”, in Proc. Of the 3rd International Conference on e-Learning and Distance Learning (ELI 2013), Riyadh, Saudi Arabia, 4-7 February 2013
 • D. Sampson and P. Zervas, “Context-Aware Adaptive and Personalised Mobile Learning”, in Proc. Of the 3rd International Conference on e-Learning and Distance Learning (ELI 2013), Riyadh, Saudi Arabia, 4-7 February 2013
 • Zervas, D. Sampson and M. Aristeidou, “Investigating the Effect of Users Tagging Motivation on the Enhancement of Digital Educational Resources Metadata Descriptions”, in Proc. Of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2012), Madrid, Spain, IADIS Press, 19-21, October 2012
 • Sampson and P. Zervas, “Open Access to European Academic Courses supported by the ASK-CDM-ECTS Tool” in Proc. of the 4th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2012), IIT Hyderabad, India, IEEE Computer Society (ISBN:9781467321730), 18-20, July 2012
 • Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “Open Access to Science Education Resources and Learning Designs in Europe”, in Proc. of the 4th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2012), IIT Hyderabad, India, IEEE Computer Society (ISBN:9781467321730), 18-20, July 2012
 • McGreal, D. Sampson, M. Sunder Krishnan, N. S. Chen and Kinshuk, “The Open Educational Resources (OER) movement: Free Learning for All Students”, in Proc. Of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy, IEEE Computer Society, (ISBN:9781467316422), 4-6, July 2012
 • Sampson and P. Zervas, “Open Access to Mobile Assisted Language Learning supported by the Mobile2Learn Framework”, in Proc. Of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy, IEEE Computer Society, (ISBN:9781467316422), 4-6, July 2012
 • Gomez,  P. Zervas, D. Sampson and R. Fabregat, “Delivering Adaptive and Context-Aware Educational Scenarios via Mobile Devices”, in Proc. Of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012), Rome, Italy, IEEE Computer Society, (ISBN:9781467316422), 4-6, July 2012
 • Sampson and P. Zervas, “Designing and Sharing Inquiry-based Learning Designs: The PATHWAY ASK Learning Designer Toolkit”, in Proc. Of the EDEN 2011 Open Classroom Conference, Athens, Greece, 27-29, October 2011
 • Sampson and P. Zervas, “An Approach for Designing Educational Communities’ Web Portals: The Case of the PATHWAY Teachers’ Community Web Portal”, in Proc. Of the EDEN 2011 Open Classroom Conference, Athens, Greece, 27-29, October 2011
 • Kapsimali and D. Sampson, “A pilot case study in using Scratch at School Education”, in Proc. Of the EDEN 2011 Open Classroom Conference, Athens, Greece, 27-29, October 2011
 • Zervas, S. Gomez, R. Fabregat and D. Sampson, “Tools for Context-Aware Learning Design and Mobile Delivery”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “Learning Object Repositories for Science Education: The OpenScienceResources Repository”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011 [BEST PAPER AWARD – POSTER]
 • Sampson, P. Zervas and S. Sotiriou, “From Learning Objects Repositories to Learning Design Repositories: The COSMOS Learning Design Repository”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • Sampson and P. Zervas, “Cost Metrics for Effective Learning Objects Reuse”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • Kallonis and D. Sampson, “A 3D Virtual Classroom Simulation for supporting School Teachers’ Training based on Synectics – ‘making the strange familiar’”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • Panoutsopoulos, M. A. Lykourentzou and D. Sampson, “Business Simulation Games as Digital Tools for Supporting School Entrepreneurship Education”, in Proc. Of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011), Athens, Georgia, USA, IEEE Computer Society (ISBN:9781612842097), 6-8, July 2011
 • Sampson, P. Zervas and G. Chloros, “ASK-LOM-AT 2.0: A Web-Based Tool for Educational Metadata Authoring of Open Educational Resources”, in Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2011), pp. 76-80, Chennai, India, IEEE (ISBN: 9781457715211), 14-16, July 2011
 • Karampiperis and D. Sampson, “Performance Evaluation Adaptive Content Selection in Adaptive Educational Hypermedia Systems”, in Proc. Of the 4th International Conference on Intelligent Interactive Multimedia Systems and Services (KES-IIMSS 2011), Piraeus, Greece, Springer (ISBN: 978-3-642-22157-6), 20-22, July 2011
 • Sampson, “3D Virtual Worlds in Education and Training“, in Proc. of the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2011), pp. 3, Chennai, India, IEEE (ISBN: 9781457715211), 14-16, July 2011
 • Sampson and P. Kallonis, “Exploiting 3D Virtual Worlds in Teachers’ Continuing Professional Development”, in Proc. Of the International Conference on E-Learning in the Workplace (ICELW 2011), Columbia University, New York, USA, 8-10, June 2011
 • Zervas, S. Gomez, R. Fabregat and D. Sampson, “Designing Tools for Context-Aware Adaptive Mobile Learning”, in Proc. of the European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems 2011 (EMCIS2011), Athens, Greece, (ISBN: 978-1-902316-85-7), 30-31, May 2011

V) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ

 • Isaias, D. Sampson, and D. Ifenthaler (Eds.), ” Artificial Intelligence for Supporting Human Cognition and Exploratory Learning in the Digital Age”, Springer, In Press
 • Sampson, D. Ifenthaler, and P. Isaias (Eds.), “Smart Learning Environments in the Post-Pandemic Era”, Springer, ISBN 978-3-031-54206-0, 2024
 • Rongxia Zhuang, Dejian Liu, Demetrios Sampson, Danimir Mandic, Siyi Zou and Ronghuai Huang, “Smart Education in China and Central & Eastern Europe Countries“, Springer, Series Lecture Notes in Educational Technology, ISBN: 978-981-19-7319-2, December 2023
 • Ifenthaler, D. Sampson, and P. Isaias (Eds.), “Open and Inclusive Educational Practice in the Digital World“, Springer, ISBN 978-3-031-18511-3, December 2022
 • Ifenthaler, P. Isaias and D. Sampson,(Eds.), “Orchestration of Learning Environments in the Digital World“, Springer, ISBN 978-3-030-90944-4, February 2022
 • Ifenthaler, D. Sampson, and P. Isaias (Eds.), “Balancing the Tension between Digital Technologies and Learning Sciences“, Springer, ISBN 978-3-030-65656-0, 2021
 • Isaias, D. Sampson, and D. Ifenthaler (Eds.), “Online Teaching and Learning in Higher Education“, Springer, ISBN 978-3-030-48189-6, 2020
 • Isaias, D. Sampson, and D. Ifenthaler (Eds.), “Technology-Supported Innovations in School Education“, Springer, ISBN 978-3-030-48193-3, 2020
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, P. Isaias and S. Sergis (Eds.), «Learning Technologies for transforming Teaching, Learning and Assessment at Large Scale», Springer, 2019
 • Maiga Chang, Elvira Popescu, Kinshuk, Nian-Shing Chen, Mohamed Jemni, Ronghuai Huang, J. Michael Spector, and Demetrios G. Sampson (Eds), «Foundations and Trends in Smart Learning», Springer, ISBN 978-981-13-6908-7, 2019
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, and P. Isaias (Eds.), «Digital Technologies: Sustainable Innovations for Improving Teaching and Learning», Springer, ISNB 978-3-319-73416-3, 2018
 • E.Popescu, M.K. Khribi, R. Huang, M. Jemni, N. S. Chen and D. G. Sampson, (Eds.), «Innovations in Smart Learning», Springer, ISBN 978-981-10-2418-4, 2016
 • J. M. Spector, D. Ifenthaler, D. Sampson and P. Isaias (Eds.), «Competencies, Challenges and Changes in Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital Age», Springer, ISBN 978-3-319-30293-5, 2016
 • P. Isaias, J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, (Eds.), «E-Learning Systems, Environments and Approaches», Springer, ISBN 978-3-319-05824-5, 2015
 • D.K.W. Chiu, M. Wang, E. Popescu, Q. Li, R. Lau, T.K. Shih, C.-S. Yang, D.G. Sampson, (Eds.), “Advances in Web-Based Learning”, Springer, ISBN 978-3-662-46314-7, 2015
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector and P. Isaias, (Eds.), «Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning», Springer, ISBN 978-3-319-02263-5, 2014
 • D. Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias, and J. M. Spector (Eds.), «Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age», Springer, ISBN 978-1-4614-3328-6, 2013
 • Isaias, D. Ifenthaler, Kinshuk, D. Sampson and J. M. Spector (Eds.), “Towards Learning and Instruction in Web 3.0: Advances in Cognitive and Educational Psychology“, Springer, ISBN 978-1-4614-1538-1,  2012
 • Ifenthaler, Kinshuk, P. Isaias, D. Sampson and J. M. Spector, “Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age“, Springer, ISBN 978-1-4419-7611-6, 2011

VI) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias, Challenges of implementing data analytics in productive education systems for supporting cognition and exploratory learning in 21st century. Interactive Technology and Smart Education, volume 15, Issue 4, pp. 294–297, December 2018
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, and J. M. Spector, Linking Analytics Data and Digital Systems for supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century, Journal Computers in Human Behavior, Elsevier, Volume 78, Pages 348-350, January 2018
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, and J. M. Spector, Linking Analytics Data and Digital Systems for supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century, Journal Computers in Human Behavior, Elsevier [In Press]
 • J. M. Spector, D. Ifenthaler and D. Sampson, Digital Systems supporting Cognition and Exploratory Learning in the 21st Century: Guest Editorial, Journal of Computing in Higher Education, Springer, Volume 28, Number 3, pp 301-306, December 2016
 • N.S. Chen, Kinshuk and D. Sampson, Editorial on Large Scale Implementations of Academic Research and Academia-Industry Collaboration in Technology-Supported Education, Educational Technology & Society Journal, Volume 18, Issue 3, July 2015.
 • D. Ifenthaler, D. Sampson and J. M. Spector, Interactions between Cognitive Psychology, Educational Technology and Computing in Digital Age, Journal Technology, Knowledge and Learning, Springer, Volume 20, No 2, pp 129-131, July 2015
 • J.G. Laborda, E. Guzmanand, R. K. Hambleton and D. Sampson, Technology Supported Assessment in Formal and Informal Learning, «, Educational Technology & Society Journal, ISSN: 1436-4522, Volume 18, Issue 2, April 2015
 • D. G. Sampson, D. Ifenthaler, J. M. Spector, and P. Isaias, Editorial on Digital Systems supporting Cognition and Exploratory Learning in 21st Century, Knowledge Management & e-Learning Journal, Vol 6, No 2, pp 98-102, June 2014
 • D. Ifenthaler, J. M. Spector, D. G. Sampson and P. Isaias, Editorial on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age, Journal Computers in Human Behavior, Elsevier, Volume 32, March 2014
 • Antonella Carbonaro and D. G. Sampson, Editorial on Recommender Systems for Technology-Supported Learning, Journal e-Learning and Knowledge Society (JeLKS), Volume 10, No 1, January 2014
 • D. G. Sampson, M. Jemni, N.S. Chen and Kinshuk, Editorial on «Current Advances in Digital Technologies for Learning and Education, King Saud University – Computer and Information Systems Journal, Elsevier, Volume 26, Issue 1, January 2014
 • Ifenthaler, P. Isaias D. Sampson and J. M. Spector, Editorial on Cognition and Exploratory Learning supported by Technology, Technology, Instruction, Cognition and Learning(TICL) Journal (ISSN: 1543-0537), Old City Publishing, Inc, 2012
 • Sampson, J. M. Spector, I. Aedo-Cuevas and N.S. Chen, Editorial on “Current Advances in Learning Technologies, Educational Technology & Society Journal, (ISSN: 1436-4522), Volume 15, Issue 4, October 2012
 • Ifenthaler, P. Isaias, Kinshuk, D. Sampson and J. M. Spector, Editorial on “Technology-Supported Cognition and Exploratory Learning, Educational Technology & Society Journal (ISSN 1436-4522), vol.15(1), January 2012
 • Aedo-Cuevas, Kinshuk, D. Sampson, A. Sarasa-Cabezuelo and J.L. Sierra-Rodríguez, Editorial on Engineering e-Learning Systems, The European Journal for the Informatics Professional – UPGRADE (ISSN 1684-5285), vol.XII(2), CEPIS (Council of European Professional Informatics Society), April 2011

VII) ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 • Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias (Eds.), “Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2022)”, IADIS Press, ISBN: 978-989-8704-43-6, November 2022
 • Chang, N-S. Chen, M. Dascalu, D. Sampson, A. Tlili, S. Trausan-Matu (Eds.), “Proceedings of the 22nd IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2022)”, ISBN 978-1-6654-9519-6, IEEE Computer Society, July 2022
 • Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias (Eds.), “Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2021)”, IADIS Press, ISBN: 978-989-8704-33-7, November 2021
 • N-S. Chen, M. Chang, D. Sampson, A. Tlili (Eds.), “Proceedings of the 21st IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2021)”, IEEE Computer Society, July 2021
 • Blended teaching and learning in post-covid19 school education” Seminar on Digital Transformation in Basic Education, China Education Association for International Exchange (CEAIE), 17 February 2023 [Invited Speaker]
 • Educational Data Analytics for School Teachers and Leaders” EMINENT2022: Responsible & Smart: Use of Data in Education, European Schoolnet (EUN), Aviva Stadium, Dublin, Ireland, 6-7 December 2022 [Keynote Speaker]
 • Educational Data Analytics” Hong Kong Metropolitan University (former Hong Kong Open University), Seminar Series on Learning Analytics, December 2022 [Invited Speaker]
 • Academic Networks for Sustainable Smart Education in the Post-Covid19 Era“, Global Smart Education Conference 2022 (GSE 2022), Beijing Normal University, 18-20 August 2022 [Invited Speaker]
 • Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias (Eds.), “Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2020)”, IADIS Press, ISBN: 978-989-8704-22-1, November 2020
 • N-S. Chen, M. Pedaste, M. Chang, D. Sampson, R. Huang, D. Hooshyar (Eds.), “Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2020)”, IEEE Computer Society, July 2020
 • Sampson, D. Ifenthaler, P. Isaias and M.L. Mascia (Eds.), “Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2019)”, IADIS Press, ISBN: 978-989-8533-93-7, November 2019
 • Nian-Shing Chen, Ig Ibert Bittencourt, Maiga Chang, Demetrios G Sampson, Ronghuai Huang, Alex Sandro Gomes, Diego Dermeval, Ibsen Mateus Bittencourt, Kinshuk (Eds.), “Proceedings of the 19th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2019)”, IEEE Computer Society, July 2019
 • D. Sampson, D. Ifenthaler and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2018)», IADIS Press, ISBN: 978-989-8533-81-4, October 2018
 • M. Chang, N.-S. Chen, R. Huang, Kinshuk, K. Moudgalya, S. Murthy, D. Sampson (Eds.), «Proceedings of the 18th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2018)», IEEE Computer Society, July 2018
 • D. Sampson, J. M. Spector, D. Ifenthaler and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2017)», IADIS Press, ISBN: 978-989-8533-68-5, October 2017
 • M. Chang, N. S. Chen, R. Huang, Kinshuk, D. Sampson, and R. Vasiou (Eds.), «Proceedings of the 17th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2017)», IEEE Computer Society, July 2017
 • D. Sampson, J. M. Spector, D. Ifenthaler and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2016)», IADIS Press, October 2016
 • M. J. Spector, C. C. Tsai, D. Sampson, Kinshuk, R. Huang, N. S. Chen, and P. Resta, (Eds.), «Proceedings of the 16th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2016)», Texas, USA: IEEE Computer Society, July 2016
 • M. N. Giannakos, D. G. Sampson, Ł. Kidziński and A. Pardo, (Eds.), «Proceeding of the LAK2016 Workshop on Smart Environments and Analytics in Video-Based Learning», CEUR ISSN 1613-0073, Vol 1579, pp 1-52, April 2016
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2015)», IADIS Press, October 2015
 • M. N. Giannakos, D. G. Sampson, and Ł. Kidziński, (Eds.), “Proceedings of the International Workshop on Smart Environments and Analytics on Video-Based Learning (SEA-VBL2015)», Sinaia, Romania, September 2015
 • F. Orciuoli and D. Sampson (Eds.), «Proceedings of the 1st International Workshop on Semantic Technologies in Ubiquitous, Massive and Smart Learning (STUMS2015) at IEEE International Conference on Intelligent Networking and Collaborative Systems (IEEE INCoS 2015)», September 2015
 • D. Sampson, R. Huang, G. J. Hwang, T. C. Liu, N. S. Chen, Kinshuk and C. C. Tsai (Eds.), «Proceedings of the 15th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2015)», Hualien, Taiwan: IEEE Computer Society, July 2015
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2014)», IADIS Press, October 2014
 • N. S. Chen, R. Huang, Kinshuk, D. Sampson and M. Spector (Eds.), «Proceedings of the 14th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2014)», Athens, Greece: IEEE Computer Society, July 2014
 • D. Ifenthaler, D. Sampson, J. M. Spector and P. Isaias (Eds.), «Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2013)», IADIS Press, October 2013
 • Y. Li, D. Sampson, N. S. Chen, R. Huang, Kinshuk (Eds.), «Proceedings of the 13th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2013)», Beijing, China: IEEE Computer Society, July 2013
 • Sampson, J. M. Spector and P. Isaias and D. Ifenthaler (Eds.), “Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2012)”, IADIS Press, October 2012
 • Murthy and  D. Sampson (Eds.), “Proceedings of the 4th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2012)” India: IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-4759-6 July 2012
 • Giovanella, N. S. Chen, R. Bottino, Kinshuk,  D. Sampson and I. Aedo, (Eds.), “Proceedings of the 12th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2012)”, Rome, Italy: IEEE Computer Society, ISBN: 978-1-46731-642-2, July 2012
 • Sampson, J. M. Spector and P. Isaias and D. Ifenthaler (Eds.), “Proceedings of the IADIS International Conference Cognition and Exploratory Learning In Digital Age (CELDA 2011)”, IADIS Press, November 2011
 • S. Krishnan and  D. Sampson (Eds.), “Proceedings of the 3rd IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2011)” India: IEEE Computer Society, ISBN 978-0-7695-4534-9, July 2011
 • M. Spector, Kinshuk, I. Aedo, N. S. Chen and D. Sampson (Eds.), “Proceedings of the 11th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT 2011)”, Athens, Georgia, USA, CA: IEEE Computer Society, ISBN: 978-1-61284-209-7, July 2011

VIII) ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

 • Blended teaching and learning in post-covid19 school education, Seminar on Digital Transformation in Basic Education, China Education Association for International Exchange (CEAIE), 17 February 2023 [Invited Speaker]
 • Educational Data Analytics for School Teachers and Leaders,  EMINENT2022: Responsible & Smart: Use of Data in Education, European Schoolnet (EUN), Aviva Stadium, Dublin, Ireland, 6-7 December 2022 [Keynote Speaker]
 • Educational Data Analytics,  Hong Kong Metropolitan University (former Hong Kong Open University), Seminar Series on Learning Analytics, December 2022 [Invited Speaker]
 • Academic Networks for Sustainable Smart Education in the Post-Covid19 Era, Global Smart Education Conference 2022 (GSE 2022), Beijing Normal University, 18-20 August 2022 [Invited Speaker]
 • Learn2Analyse: Educational Data Literacy for Online Teaching and Learning, The Summer School on Technology Enhanced Learning (JSS-TEL22), European Association for Technology Enhanced Learning  (EATEL); Chalkidiki, Greece;  21-28 May 2022 [Keynote Speaker]
 • Educational Data Literacy: a key competence for Educators in the post-COVID-19 era, The 2021 International Conference of Artificial Intelligence & Technology-Enhanced Language Learning (AiTELL 2021); Shanghai International Studies University, Shanghai, China; 26-28 November 2021 [Keynote Speaker]
 • Open School Culture in the Post COVID19 era: Challenges and Opportunities, EDEN Open Classroom Annual Conference 2021 Annual Conference: Open and Distance Education: Reflecting for Change, Athens, Greece, 22-24 October 2021 [Keynote Speaker]
 • Digital Smart Education and Digital Smart Citizenship in the post-COVID-19 era, 13th Conference on Informatics in Education (13th CIE2021), Corfu, Greece,  9-10 October 2021  [Keynote Speaker]
 • Educational Data Literacy for School Teachers and Leaders: a key professional competence in the post-COVID-19 era, 2nd International Conference on Big Data in Education Conference Institute for Digital Education, Moscow City University, Moscow, August 25-27, 2021 [Keynote Speaker]
 • Digital Smart Citizenship Education in the post-COVID-19 era, Global Smart Education Conference 2021 (GSE 2021), Beijing Normal University, 18-20 August 2021 [Keynote Speaker]
 • Learn2Analyse: Educational Data Literacy for Online Teaching & Learning, 34th Annual Conference of the Asian Association of Open Universities (AAOU), Colombo, Sri Lanka, 1st June 2021 [Keynote Speaker]
 • Educational data in Open and Distance Education, EDEN Open Classroom Annual Conference 2020 Annual Conference: Open and Distance Education: New Challenges and Perspectives, Athens, Greece, 6-8 November 2020 [Keynote Speaker]
 • Educational data analytics: combining human and machine intelligence in online teaching and learning, EDEN 2020 Annual Conference: Human and artificial intelligence for the society of the future – Inspiring digital education for the next STE(A)M student generation, Timisoara, Romania, 21-24 June 2020 [Keynote Speaker]
 • Learn2Analyse Educational Data for Online Teaching and Learning, 10th International Conference on Science, Mathematics & Technology Education (SMTE2019), Mauritious, 6-9 November 2019 [Keynote Speaker]
 • Educational Data Literacy in Online Education, 9th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2018), Chennai, India, 12-14 December 2018 [Keynote Speaker]
 • Educational Data Analytics for Personalised Learning in Online Education, 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning and 47th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy (ICL2018), Kos International Convention Centre, Kos Island, Greece, 25-28 September 2018 [Keynote Speaker]
 • Educational Data Analytics for Supporting Teaching and Learning in Online Education, International Conference on Open and Innovative Education (ICOIE 2018), Open University of Hong Kong (OUHK), 4-6 July 2018 [Keynote Speaker]
 • Preparing Youth to Become Effective Thinkers and Ethical Global Citizens, International Forum on Re-designing Educational Systems from Theory to Praxis, Fulbright Foundation, Athens, Greece, 26-27 April 2018 [Invited Panelist]
 • Learn2Analyse: an Industry and Academia Knowledge Alliance on Educational Data Analytics, MoodleMoot Greece, Athens, Greece, 1-2 December 2017 [Invited Speaker]
 • Educational Data Analytics for Personalised Learning in Online Education, International Online Course Series for “The Frontiers of Learning Technologies in Global Context”, Beijing Normal University, 1 November 2017 [Invited Lecture]
 • Teaching and Learning Analytics to support Teacher Inquiry, Master of Arts in Education (Educational Technology), University of Tartu, Estonia, 17 August 2017 [Invited Lecture]
 • Teaching and Learning Analytics to support Teacher Inquiry, IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON2017), University of Piraeus, Greece, 26-28 April 2017 [Invited Tutorial]
 • Educational Data Analytics for Personalised Learning in Online Education, 2017 Symposium on Taiwan-Estonia Research Cooperation, Taipei, Taiwan, 6-9 March 2017 [Keynote Speaker]
 • Teaching and Learning Analytics for Supporting Teacher Inquiry, 8th IEEE International Conference on Technology for Education (T4E 2016), IIT Bombay, Mumbai, India, 1 December 2016 [Invited Tutorial]
 • Research Challenges for Technology Enhanced STEM Education: Teaching and Learning Analytics for Personalised Learning Experiences and Reflective Teaching Practice, Inspiring Science Education Conference (ISE2016), Athens, Greece, 22-24 April 2016 [Keynote Speaker]
 • Smart Educational Decision Support Systems for School Complexity Leadership: A Research Agenda for School Analytics, EDEN Open Classroom Conference, Athens, Greece, 18-21 September 2015 [Keynote Speech]
 • Digital Tools for assessing problem-solving competences through inquiry-based teaching in school science education, Joint IEEE TCLT Online Seminar and Beijing Normal University’s (BNU) International Course 2015 on “The New Development of Technology Enhanced Learning: Concept, Research and Best Practices”, 28 May 2015 (with Dr Panagiotis Zervas) [Invited Tutorial]
 • Supporting the assessment of problem-solving competences through inquiry-based teaching in school science education: the Inspiring Science Education tools”, Creative Classroom Teachers’ Community, E-Twinning Program, 28 April 2015 (with Dr Panagiotis Zervas) [Invited Tutorial]
 • Systemic Technology-Supported Educational Development: School Digital Competence Profiling, 7th International Workshop on Educational Design «Systemic Educational Development: Technological and Pedagogical Interweaving», Department of Pre-School Education Science and Educational Design, School of Humanities, University of Aegean, Greece, 22-23 May 2015 [Invited Speech]
 • Digital Technologies for Opening Up Education and Learning, 4th International Conference for e-Learning and Distance Education (eli4 2015), Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, 2-5 March 2015 [Invited Speech]
 • Supporting Transformative Innovations for the 21st Century School Education”, International Workshop on the Patterns of Innovation in Instruction Models, Beijing Normal University, Beijing, China, 8-9 January 2015 [Invited Speech]
 • Digital Systems and Services for Open Access to Education and Learning for All, 3rd International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics (ICACCI2014), Delhi, India, 24-27 September 2014 [Keynote Speech]
 • Digital Technologies for Scaling Up Open Access to Global Education, ARCADE Seminar on “Building sustainable capacity for health research and education in Africa and Asia”, Karolinska Institute, Sweden, 3-4 June 2014 [Invited Speaker]
 • Digital Technologies for Opening Up Education and Learning, European Network of Education Councils (EUNEC) Seminar on “Learning in the Digital Age”, Athens, Greece, 5 May 2014 [Keynote Speaker]
 • Cloud-based Digital Technologies for Opening Up Education, Annual ICT Advisory Board Workshop, Arab League on Education, Culture and Science (ALECSO), Tunis, Tunisia, 24 March 2014 [Invited Speaker]
 • Cloud-based Digital Technologies for Opening Up Education: Keep Up Learning beyond the Physical Classroom at the Digital Cloud, 1st International Summit on Education in the Cloud, Athens, Greece, 22 March 2014 [Keynote Speaker]
 • Digital Systems and Services for Open Access to Education and Learning in Higher Education, Beijing Forum 2013, Panel II: Global Engagement and Knowledge Sharing in Higher Education, Beijing Municipal Government, Beijing, China, 31 October – 3 November 2013 [Invited Speech]
 • Context-aware Adaptive and Personalized Mobile Learning Systems, International Summer School on Educational Technology 2013, Beijing Normal University, Beijing, China, 19-23 July [Invited Tutorial]
 • Digital Systems and Services for Open Access Education and Learning, Summer School “New Media and Learning”, Peking University, Beijing, China, 17 July 2013 [Invited Speech]
 • Digital Systems and Services for Open Access Education and Learning, Joint IEEE TCLT Online Seminar and Beijing Normal University’s (BNU) International Course 2013 on “The New Development of Technology Enhanced Learning: Concept, Research and Best Practices”, 20 June 2013 [Invited Tutorial]

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Ψηφιακά Συστήματα στην Σχολική Εκπαίδευση
  Σχεδίαση, Δημιουργία και Αξιολόγηση παιδαγωγικά τεκμηριωμένων διδακτικών σεναρίων για την σχολική εκπαίδευση υποστηριζόμενα από ψηφιακές τεχνολογίες.
 • Ψηφιακή Επαγγελματική Κατάρτιση & Εκπαίδευση
  Σχεδίαση, Δημιουργία και Αξιολόγηση παιδαγωγικά τεκμηριωμένων ψηφιακών μαθημάτων για την επαγγελματική κατάρτιση.
 • Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
  Σχεδίαση, Δημιουργία και Αξιολόγηση εκπαιδευτικών εφαρμογών για κινητές συσκευές.
 • Αναλυτική Εκπαιδευτικών Δεδομένων
  Ανάλυση Εκπαιδευτικών Δεδομένων για την Υποστήριξη Λήψης Εκπαιδευτικών Αποφάσεων.