Γεώργιος Ευθύμογλου (Πρόεδρος του Τμήματος)

Γραφείο 505 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142756
Email gefthymo@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Τρίτη 10.30 - 12.30 Τετάρτη 13.00 - 14.00
Διδασκαλία Σήματα και Συστήματα — 3ο εξάμηνο
Ψηφιακές Επικοινωνίες — 5ο εξάμηνο
Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος — 6ο εξάμηνο
Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Γεώργιος Π. Ευθύμογλου έλαβε το πτυχίο από το Φυσικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1991, το Masters of Science in electrical engineering από το Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida, USA το 1993 και το Διδακτορικό από το ίδιο πανεπιστήμιο το 1997.  Από το 1994 μέχρι το 1998, ήταν consultant στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και παρέδιδε μαθήματα σε θέματα σχεδιασμού ασύρματων συστημάτων τρίτης γενιάς σε μηχανικούς τηλεπικοινωνιακών εταιρειών όπως Motorola, Lucent, AT&T, Nortel, Scientific Atlanta, Harris Corporation, και Viasat. To 1998 εργάστηκε στη Cadence Design Systems, αρχικά ως μέλος ομάδας Research and Development (R&D) στη Sunnyvale, California και στη συνέχεια ως project manager στη Red Bank, New Jersey. Το 2002 εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με αντικείμενο Ψηφιακά Συστήματα Επικοινωνιών, όπου σήμερα είναι Καθηγητής. Διατελεί Associate Editor στα περιοδικά IET Electronics Letters και International Journal of Distributed Sensor Networks και είναι reviewer για πολλά περιοδικά του χώρου των ψηφιακών επικοινωνιών, όπως και μέλος της τεχνικής επιτροπής προγράμματος για συνέδρια του ίδιου χώρου. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά εθνικά και διεθνή προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος και ως ερευνητής. Έχει 76 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια με περισσότερες από 1000 ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2010 – 2017

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • V. Aalo, K. P. Peppas and G. P. Efthymoglou, “Performance Analysis of Beacon-Assisted Wireless Powered Communications With Spatially Random Sensors,” in IEEE Access, vol. 11, pp. 12755-12764, 2023, doi: 10.1109/ACCESS.2023.3241755.
 • V. A. Aalo, P. S. Bithas and G. P. Efthymoglou, “Ergodic Capacity of Generalized Fading Channels With Mobility,” in IEEE Open Journal of Vehicular Technology, vol. 3, pp. 15-25, 2022, doi: 10.1109/OJVT.2021.3131321.
 • V. A. Aalo, P. S. Bithas and G. P. Efthymoglou, “On the Impact of User Mobility on the Performance of Wireless Receivers,” in IEEE Access, vol.8, pp. 197300-197311, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3034450.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “Approximations to the Distribution of the Sum of Generalized Normal RVs Using the Moments Matching Method and its Applications in Performance Analysis of Equal Gain Diversity Receivers,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, no. 8, pp. 7230-7241, Aug. 2018, doi: 10.1109/TVT.2018.2830316.
 • P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou and A. G. Kanatas, “V2V Cooperative Relaying Communications Under Interference and Outdated CSI,” in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 67, no. 4, pp. 3466-3480, April 2018, doi: 10.1109/TVT.2017.2786583.
 • G. P. Efthymoglou, P. S. Bithas, and A. G. Kanatas, “Exact SNR and SIR Analysis in Poisson Wireless Networks,” IET Electronics Letters, vol. 53, iss. 5, pp. 356-358, Mar. 2017.
 • K. P. Peppas, P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “Space Shift Keying Transmission for Intervehicular Communications,” IEEE Trans. on Intelligent Transportation Systems, DOI: 10.1109/TITS.2016.2556082.
 • V. A. Aalo, C. Mukasa, and G. P. Efthymoglou, “Effect of Mobility on the Outage and BER Performances of Digital Transmissions over Nakagami­m Fading Channels,” IEEE Trans. on Vehicular Technology, vol. 65, no. 3, pp. 2715­2721, Apr. 2016.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, V. A. Aalo, “Performance of CA­-CFAR Detectors in Nonhomogeneous Alpha­Stable Clutter,” IEEE Trans. Aerospace and Electron. Sys. (TAES), vol. 51, no. 3, July 2015.
 • P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “SEP of Rectangular QAM in Composite Fading Channels,” Int. J. Electron. Commun. (AEU), 69 (2015) pp. 246­252.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, V. A. Aalo, M. Alwakeel, and S. Alwakeel, “Performance Analysis of Energy Detection of Unknown Signals in Gamma Shadowed Ricean Fading Environments with Diversity,” IET on Communications, Sept. 2014, doi: 10.1049/iet­com.2014.0170.
 • V. A. Aalo, K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, M. Alwakeel, and S. Alwakeel, “Serial Amplify­and­Forward Relay Transmission Systems in Nakagami­m Fading Channels with a Poisson Interference Field,” IEEE Trans. on Vehicular Technology, vol. 63, no. 5, pp. 2183­2196, June 2014.
 • V. A. Aalo, G. P. Efthymoglou, T. Soithong, M. Alwakeel, and S. Alwakeel, “Performance Analysis of Multi­hop Amplify­and­Forward Relaying Systems in Rayleigh Fading Channels with a Poisson Interference Field,” IEEE Trans. on Wireless Communications, vol.13, no. 1, pp. 24­35, Jan. 2014.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, V. A. Aalo, M. Alwakeel, and S. Alwakeel, “Evaluation of Average Bit Error Rate for Wireless Networks with Alpha­Stable Interference,” IET Electronic Letters, doi: 10.1049/el.2013.3231, Nov. 2013.
 • T. Soithong, V. A. Aalo, G. P. Efthymoglou, and C. Chayawan, “Outage Analysis of Multihop Relay Systems in Interference-Limited Nakagami-m Fading Channels,” IEEE Trans. on Vehicular Technology, vol. 61, no. 3, pp. 1451-1457, March 2012.
 • B. Smida, G. Efthymoglou, S. Ghasamasdaveh, and V. Tarokh, “On Effects of Antenna Pointing Accuracy for On-the-Move Satellite Networks,” IEEE Trans. on Vehicular Technology, vol. 60, no. 4, pp. 1677-1686, May 2011.
 • N. Bissias, G. P. Efthymoglou, and V. A. Aalo, “Performance of Dual-Hop Relay Systems with Single Relay Selection in Composite Fading Channels,” International Journal of Electronics and Communications (AEU), 2011, doi:10.1016/j.aeue.2011.04.013.
 • V. A. Aalo and G. P. Efthymoglou, “Effect of Correlated Non-Gaussian Quadratures on the Performance of Binary Modulations,” Journal of Electrical and Computer Engineering, 2011, doi:10.1155/2011/176486.
 • G. P. Efthymoglou, “On the Performance Analysis of Digital Modulations in Generalized-K Fading Channels,” Wireless Personal Communications, 2011, doi:10.1007/s11277-011-0277-8.
 • A. G. Kanatas, A. Kalis, and G. P. Efthymoglou, “A Single Hop Architecture Exploiting Cooperative Beamforming for Wireless Sensor Networks,” Physical Communication, 2011, doi:10.1016/j.phycom.2011.02.003.
 • N. Bissias, G. P. Efthymoglou, and V. A. Aalo, “Performance of Multihop Relay Systems over Composite Fading Channels,” submitted to Journal of Wireless Communications and Mobile Computing, Mar. 2010.
 • P. Bithas, G. P. Efthymoglou, and N. Sagias, “Spectral Efficiency of Adaptive Transmission and Selection Diversity on Generalized Fading Channels,” IET on Communications, vol. 4, iss. 17, pp. 2058-2064, Nov. 2010.
 • A. Kalis, A. G. Kanatas, and G. P. Efthymoglou, “A Co-operative Beamforming Solution for Eliminating Multi-Hop in Wireless Sensor Networks,” Journal on Selected Areas on Communications, vol. 28, no. 7, pp. 1055-1062, Sept. 2010.
 • G. P. Efthymoglou, N. Y. Ermolova, and V. A. Aalo, “Channel Capacity and Average Error Rates in Generalized-K Fading Channels,” IET on Communications, vol. 4, iss. 11, pp. 1364-1372, July 2010.
 • G. P. Efthymoglou, N. Bissias, and V. A. Aalo, “On the Error Analysis of Dual-Hop Amplify-and-Forward Relaying in Generalized-K Fading Channels,” Journal of Electrical and Computer Engineering, June 14, 2010, doi: 10.1155/2010/584594.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • A. Aalo, P. S. Bithas, and G. P. Efthymoglou, “Beacon-Assisted Wireless Powered Communications in Nakagami-m Fading with Multiple Interferers,” in Proc. VTC-Fall 2023 Hong Kong, to appear.
 • C. Mukasa, V. A. Aalo and G. Efthymoglou, “Performance analysis of a mobile receiver in a field of poisson interferers,” 2017 IEEE 38th Sarnoff Symposium, Newark, NJ, USA, 2017, pp. 1-6, doi: 10.1109/SARNOF.2017.8080398.
 • K. P. Peppas, P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “Spatial Modulation for V2V and V2I Communications in a Multiple Scattering Environment,” in Proc. IEEE GLOBECOM 2016, Washington, DC, 2016, pp. 1-6.
 • C. Mukasa, V. A. Aalo, and G. P. Efthymoglou, “On the Performance of a Dual­hop Network with a Mobile Relay in a Nakagami Fading Environment,” in Proc. CAMAD 2016, Toronto, Canada.
 • C. Mukasa, V. A. Aalo, and G. P. Efthymoglou, “Exact Distributions for Aggregate Interference in Wireless Networks with a Poisson Field of Interferers,” in Proc. WiMob 2016, New York, USA.
 • P. S. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “A Cooperative Relay Selection Scheme in V2V Communications under Interference and Outdated CSI,” in Proc. PIMRC 2016, Valencia, Spain, pp. 1124­1129.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, and V Aalo, “Exact and Asymptotic Analysis of Dual­Hop AF Systems in Nakagami­m Fading with Rayleigh Interferers,” in Proc. EuCNC 2016, Athens, Greece, pp.1­5.
 • G. P. Efthymoglou, C. Mukasa, and V. A. Aalo, “User Association to Small Cells in the Presence of Nakagami­m Fading and Co­Channel Interference,” in Proc. ICT 2016, Thessaloniki, Greece.
 • P. Bithas, G. P. Efthymoglou, and A. G. Kanatas, “Intervehicular Communication Systems under Co­Channel Interference and Outdated Channel Estimates,” in Proc. VTC­spring 2016, Malaysia.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, and V Aalo, “Performance Study of Multihop Transmission Schemes in a Binomial Interference Field,” in Proc. IEEE VTC­fall 2015, Boston, USA.
 • P. S. Bithas, A. S. Lioumpas, T. Mouroutis, Y. Stylianou, and G. P. Efthymoglou, “Hybrid threshold­based selection diversity receivers for e_cient resources utilization,” in Proc. IEEE CAMAD 2014, Athens, Greece.
 • P. Bithas, G. P. Efthymoglou, and D. Kalivas, “Outage Probability of Cognitive Relay Networks over Generalized Fading Channels with Interference Constraints,” in Proc. 2014 International Conference on Selected Topics in Mobile and Wireless Networking (MoWNet’2014), Sept. 8­10, Rome, Italy.
 • V. A. Aalo, K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, M. Alwakeel, and S. Alwakeel “Performance of CA­CFAR receivers in Alpha­Stable Clutter,” in Proc. 2013 IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology (ISSPIT), pp. 130­134, Athens, Greece.
 • K. P. Peppas, G. P. Efthymoglou, V. A. Aalo, M. Alwakeel, and S. Alwakeel “On the Performance Analysis of Energy Detection of Unknown Signals in Gamma Shadowed Ricean Fading Environments,” in Proc. PIMRC 2013, London, England, Sept. 2013, pp. 756­760.
 • V. A. Aalo, G. P. Efthymoglou, K. P. Peppas, M. Alwakeel, and S. Alwakeel “Performance Analysis of Multi­Hop AF Relaying Systems with a Poisson Field of Interferers in Nakagami­m Fading Channels,” in Proc. 78­th VTC­fall 2013, Las Vegas, USA, Sept. 2013, pp. 1­-5.
 • T. Soithong, V. A. Aalo, G. P. Efthymoglou, and M. Alwakeel, “Effect of Interference on Multihop Amplify-and-Forward Relay Systems operating in Rayleigh Fading,” in Proc. PIMRC 2012, Sydney, Australia, Sept. 2012, pp. 1-5.
 • T. Soithong, V. A. Aalo, G. P. Efthymoglou, and C. Chayawan, «Performance of Multihop Relay Systems in a Rayleigh Fading Environment with Co-Channel Interference» in Proc. IEEE GLOBECOM 2011, Houston, Texas, USA, Dec. 2011, pp. 1-5.
 • V. A. Aalo and G. P. Efthymoglou, “Evaluation of Call Dropping Probability for a Heterogeneous Wireless Network with Uniformly Distributed Handoff Failure Rates,” IEEE GLOBECOM 2010, Miami, Florida.
 • V. Aalo and G. Efthymoglou, “Average Error Rate of a Two-Hop Amplify-and-Forward Relay Scheme in Composite Fading Channels,”  International Conference on VLSI Design and Communication Systems, Chennai, India, 8-10 Jan. 2010.

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Μελέτη τεχνικών ανίχνευσης φάσματος (spectrum sensing) για γνωστικά δίκτυα (cognitive networks)
  Η χρήση του φάσματος για αποστολή δεδομένων από secondary users (SUs) προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει κάποιος primary user (PU) ο οποίος να χρησιμοποιεί το κανάλι. Η ανίχνευση αυτή μπορεί να γίνει από ένα ή περισσότερους secondary users, οι οποίοι στέλνουν την εκτίμησή τους σε ένα fusion center. Με βάση τις λαμβανόμενες εκτιμήσεις, αυτός αποφασίζει αν ένα κανάλι είναι ελεύθερο, χρησιμοποιώντας OR rule, AND rule, ή majority logic. Η εργασία θα μελετήσει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται και την επίδοση τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα ασύρματης διάδοσης, χρησιμοποιώντας προσομοίωση στο Matlab.
 • Μελέτη παρεμβολών σε κυψελωτά συστήματα όπου υπάρχουν τυχαία καταναμημένα femtocells (small cell networks)
  Η χρήση των small cell networks μέσα σε μακρο-κυψέλες έχει προταθεί ως μία λύση στην αυξανόμενη ζήτηση για υψηλές ταχύτητες δεδομένων και συνδεσιμότητα. Η παρουσία των femtocells μέσα σε μία μακροκυψέλη δημιουργεί παρεμβολές σε άλλους χρήστες της μακρο-κυψέλης όταν γίνεται επανα-χρησιμοποίση συχνοτήτων. Η εργασία θα μελετήσει τα πλεονεκτήματα αλλά κα τα μειονεκτήματα από τη χρήση των femtocells. Επίσης θα παρουσιάσει τη χωρική κατανομή του σήματος-προς-συνολική παρεμβολή μέσα στην μακροκυψέλη συναρτήσει της πυκνότητας των femtocells μέσα στην κυψέλη, χρησιμοποιώντας προσομοίωση στο Matlab.
 • Μελέτη συστήματος OFDMA σε κυψελωτά δίκτυα
  Το Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) χρησιμοποιείται στα ασύρματα δίκτυα νέας γενιάς όπως το LTE-Advanced και WiMAX. Η εργασία θα παρουσιάσει το φυσικό επίπεδο (physical layer) αυτών των δικτύων. Επίσης θα μελετήσει την εκχώρηση φασματικών πόρων (subcarriers) σε ένα περιβάλλον πολλών χρηστών σύμφωνα με κάποια κριτήρια του φυσικού επιπέδου (όπως μεγιστοποίηση του λαμβανόμενου SNR) αλλά και του δικτυακού επιπέδου (όπως fairness μεταξύ των χρηστών ή εγγυημένος ρυθμός μετάδοσης), χρησιμοποιώντας προσομοίωση στο Matlab.
 • Τεχνο-οικονομική ανάλυση 4G δικτύων
  Η εργασία θα μελετήσει τη χωρητικότητα διαφόρων προτάσεων για 4G δίκτυα, όπως long-term evolution (LTE), LTE με femtocells, WiMAX, WiMAX με relays. Επίσης σε κάθε περίπτωση θα παρουσιάσει μία τεχνο-οικομική ανάλυση που θα περιλαμβάνει τα CAPEX, OPEX, sensitivity analysis, κτλ. Προσομοιωτές όπως STEM by Implied Logic ή WiROI Tool θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.