Στέφανος Γκρίτζαλης

Γραφείο 206 (Κτήριο οδού Οδ.Ανδρούτσου 150)
Τηλέφωνο 210-4142706
Email sgritz@unipi.gr
Ώρες Γραφείου Τετάρτη 11:00-13:00
Διδασκαλία Πολιτικές και Διαχείριση Ασφάλειας — 5ο εξάμηνο
Ασφάλεια Δικτύων — 5ο εξάμηνο
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων — 6ο εξάμηνο
Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Στέφανος Γκρίτζαλης είναι Καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (6.2019+).

Νωρίτερα ήταν Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2019), Πρόεδρος του Τμήματος (2005-2009), Αναπληρωτής Προέδρου του Τμήματος (2012-2014) και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (2005-2009).

Διετέλεσε Πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2014-2018).

Διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2009-2012).

Έχει δραστηριοποιηθεί επί 25 και πλέον χρόνια σε σειρά διεθνών και εθνικών έργων Έρευνας και Ανάπτυξης (Horizon 2020, IST FP7/FP6/FP5, DGXIII Telematics / ETS-II / ETS-I / Telematics for Administration / Value II / Healthcare Telematics, DG XVI Feder, GSRT κ.λπ.).

Έχει συγγράψει 5 Βιβλία, έχει επιμεληθεί 5 Βιβλία, έχει επιμεληθεί τα Πρακτικά 35 και πλέον Διεθνών Συνεδρίων (IEEE, ACM, Springer κ.α.), έχει συγγράψει 33 Κεφάλαια Βιβλίων, έχει δημοσιεύσει 314 επιστημονικά άρθρα (133 άρθρα σε διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και 181 σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με έκδοση Πρακτικών).

Διατελεί Area Editor στο περιοδικό IEEE Communications Surveys and Tutorials (ImpactFactor=22.97 για το έτος 2018, κατετάγη #1 περιοδικό στην Επιστήμη Υπολογιστών και τις Τηλεπικοινωνίες).

Είναι Μέλος Συντακτικής Επιτροπής (Editorial Board Member) σε 35 περιοδικά, Κριτής (Reviewer) σε 78 διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και έχει διατελέσει Προσκεκλημένος Εκδότης (Guest Editor) 34 φορές σε Επιστημονικά Περιοδικά.

Έχει διατελέσει Πρόεδρος Συνεδρίου (General Chair) ή Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος (PC Chair) σε 45 διεθνή συνέδρια, Μέλος Επιτροπής Προγράμματος (PC Member) σε 563 διεθνή συνέδρια και έχουν καταγραφεί στο google scholar περισσότερες από 6.400 Αναφορές (citations) στο έργο του (h-index=45, i-10 index=142 κατά Google Scholar).

Έχει δραστηριοποιηθεί ως Εξωτερικός Αξιολογητής για ερευνητικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί στους ακόλουθους φορείς: ERC European Research Council, The Netherlands Organisation for Scientific Research, Belgian Fund for Scientific Research, Czech Science Foundation, FFG Austrian Research Promotion Agency, ETH Zurich Research Commission, Croatian Ministry of Science and Education, Slovenian Research Agency, South Africa’s National Research Foundation, Qatar Foundation National Research Fund, Cyprus Research Promotion Foundation, The University of Nicosia Research Foundation Cyprus, Hellenic Foundation for Research and Innovation, Hellenic General Secretariat for Research and Technology, Hellenic State Scholarship Foundation, Hellenic Ministry of Economy and Development ESF Operational Programme “HR Development Education and Life Long Learning”.

Έχει διατελέσει Αξιολογητής σε διαγωνισμούς μεγάλων έργων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Δημόσιου Τομέα, ενώ έχει οριστεί Εμπειρογνώμονας για την Ελληνική Δικαιοσύνη σε θέματα Ασφάλειας Επικοινωνιών και Προστασίας της Ιδιωτικότητας.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

 • Δημοσιεύσεις 2015 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Giannakas F., Papasalouros A., Kambourakis G., Gritzalis S., “A comprehensive cybersecurity learning platform for elementary education”, Information Security Journal: A Global Perspective, Vol.28, No.3, pp.81-106, 2019, Taylor and Francis
 • Vgena A., Kitsiou A., Kalloniatis C., Kavroudakis D., Gritzalis S., “Towards addressing Location Privacy Issues: New affiliations with Social and Location Attributes”, Future Internet, Vol.11, No.234, pp.1-20, 2019, MDPI
 • Mavroeidi A., Kitsiou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Gamification vs Privacy: Identifying and analysing the major concerns», Future Internet, Vol.11, No.3, pp.1-17, 2019, MDPI
 • Kalloniatis C., Kavroudakis D., Polydoropoulou A., Gritzalis S., “Designing Privacy-Aware Intelligent Transport Systems: A Roadmap for Identifying the Major Privacy Concepts”, International Journal of Applied Geospatial Research, Vol.10, No.1, pp.73-91, 2019, IGI Global
 • Sideri M., Kitsiou A., Tzortzaki E., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Enhancing University students’ privacy literacy through an educational intervention. A Greek case-study», International Journal of Electronic Governance, 2018, Inderscience Publishers
 • Sideri M., Kitsiou A., Filippopoulou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., «E-Governance in educational settings. Greek educational organizations leadership’s perspectives towards social media usage for participatory decision-making», Internet Research (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), 2018, Emerald
 • Giannakas F., Kambourakis G., Papasalouros A., Gritzalis S., «A critical review of 13 years of Mobile Game-based Learning», Educational Technology Research & Development (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.66, pp.341-384, 2018, Springer
 • Roman R, Lopez J., Gritzalis S., «Evolution and Trends in the Security of the Internet of Things», IEEE Computer (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.51, No.7, pp.16-25, 2018, IEEE
 • Pattakou A. Kalloniatis C., Gritzalis S., «Security and Privacy under a Unified Framework: A Review», International Journal on Advances in Security, 2018, IARIA
 • Simou S., Kalloniatis C., Gritzalis S., Katos V., «A Framework for Designing Cloud Forensics-enabled Services», Requirements Engineering (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), 2018, Springer
 • Islam S., Ouedraogo M., Kalloniatis C., Mouratidis H., Gritzalis S., «Assurance of Security and Privacy Requirements for Cloud Deployment Model», IEEE Transactions on Cloud Computing (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.6, No.2, pp.387-400, 2018, IEEE
 • Tsekouras G., Tsimikas J., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Interpretability Constraints for Fuzzy Modelling Implemented by Constrained Particle Swarm Optimization», IEEE Transactions on Fuzzy Systems (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.26, No.4, pp.2348-2361, 2018, IEEE
 • Kalloniatis C., Pattakou A., Kavakli E., Gritzalis S., «Designing Secure and Privacy-aware Information Systems», International Journal of Secure Software Engineering, Vol.8, No.2, pp.1-25, 2017, IGI Global
 • Sideri M., Kitsiou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Sharing secrets, revealing thoughts and feelings: Perceptions about disclosure practices and anonymity in a FB university students’ community», International Journal of Electronic Governance, Vol.9, No.3-4, pp.361-384, 2017, Inderscience Publishers
 • Rahman A., Islam S., Kalloniatis C., Gritzalis S., «A Risk Management Approach for a Sustainable Cloud Migration», Journal of Risk and Financial Management, Vol.10, No.4, pp.1-19, 2017, MDPI
 • Malagas K., Gritzalis S., Nikitakos N., Fragoudaki A. «The implementation of Goffee and Jones’s types of organizational culture in a Greek state-owned organization that introduced new technologies», Foundations of Management journal, Vol.9, pp.225-245, 2017, De Gruyter Publishing House
 • Kollias C., Kambourakis G., Stavrou A., Gritzalis S., «Intrusion Detection in 802.11 Networks: Empirical Evaluation of Threats and a Public Dataset», IEEE Communications Surveys and Tutorials (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.18, No.1, pp.184-208, 2016, IEEE
 • Giannakas F., Kambourakis G., Papasalouros A., Gritzalis S., «Security Education and Awareness for K-6 going mobile», International Journal of Interactive Mobile Technologies, Vol.10, No.2, pp.41-48, 2016, ΙΑΟΕ
 • Malagas K., Gritzalis S., Nikitakos N., «How Institutional Factors that Emerge Within a Public Organization Affect the Use of an Innovation by its Employees: A Case Study of Olympic», TÉKHNE Review of Applied Management Studies, Vol.13, No.2, pp.158-171, 2016, Elsevier
 • Anagnostopoulos M., Kambourakis G., Gritzalis S., «New facets of Mobile Botnet: Architecture and Evaluation», International Journal of Information Security (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.15, No.5., pp.455-473, 2016, Springer
 • Simou S., Kalloniatis C., Gritzalis S., Mouratidis H., «A Survey on Cloud Forensics Challenges and Solutions», Security and Communication Networks (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.9, No.18, pp.6285-6134, 2016, Wiley
 • Diamantatos P., Kavallieratou E., Gritzalis S., «Skeleton Hinge Distribution for Writer Identification», International Journal on Artificial Intelligence Tools (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.25, No.3, pp. 1-14, 2016, Springer
 • Drogkaris P., Gritzalis S., Kalloniatis C., Lambrinoudakis C., «A Hierarchical Multitier Approach for Privacy Policies in e-Government Environments», Future Internet, Vol.7, No.4, pp.500-515, 2015, MDPI Publishers
 • Kavakli E., Kalloniatis C., Mouratidis H., Gritzalis S., «Privacy as an integral part for the implementation of cloud solutions», The Computer Journal (indexed in Thomson’s ISI Web of Science), Vol.58, No.10, pp.2213-2224, 2015, Oxford University Press

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • Sideri M., Fontaras A., Gritzalis S., «What Do We Know about our Rights to Data Protection? A Greek Case Study», Proceedings of the 8th International Conference on e-Democracy 2019, S. Katsikas, V. Zorkadis (Eds.), December 2019, Athens, Greece, Springer Communications in Computer and Information Science
  • Simou S., Kalloniatis C., Gritzalis S., Katos V., «A Revised Forensic Process for Aligning the Investigation Process with the Design of Forensic-enabled Cloud Services», Proceedings of the 8th International Conference on e-Democracy 2019, S. Katsikas, V. Zorkadis (Eds.), December 2019, Athens, Greece, Springer Communications in Computer and Information Science
  • Routzouni A., Deligiannis A., Gritzalis S., «A Generalized co-evaluation Model of Public Policies», Proceedings of the MCIS 2019 13th Mediterranean Conference on Information Systems, September 2019, Naples, Italy, Springer Lecture Notes in Information Systems and Organisation
  • Rizomiliotis P., Gritzalis S., «Simple Forward and Backward Private Searchable Symmetric Encryption Schemes with constant number of Roundtrips», Proceedings of the ACM CCSW 2019 11th ACM Cloud Computing Security Workshop, C. Papamanthou, R. Sion (Eds.), November 2019, London, UK, ACM Press
  • Routzouni A., Deligiannis A., Peristeras V., Gritzalis S., «An intercountry survey of participatory practices used for Open Government Partnership National Action Plan development», Proceedings of the EGOV-CeDEM-ePart, September 2019, San Benedetto Del Tronto, Italy, Springer LNCS
  • Polydropoulou A., Kalloniatis C., Kavroudakis D., Gritzalis S., «Secure and Privacy-Aware Intelligent Transport Systems and their Role on Smart Cities Development», Proceedings of the Transportation Research Board TRB’s 98th Meeting, January 2019, Washington, USA, TRB
  • Routzouni A., Gritzalis S., «The Civil Society as an Innovation Partner in public policy making: Co-creating the Greek National Action Plan on Open Government”, Proceedings of the MCIS 2018 12th Mediterranean Conference on Information Systems, P. Kourouthanassis et al. (Eds.), September 2018, Corfu, Greece, AIS
  • Pattakou A., Mavroidi A., Diamantopoulou V., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Towards the Design of Usable Privacy by Design Methodologies», Proceedings of the ESPRE 2018 5th International Workshop on Evolving Security and Privacy Requirements Engineering, S. Faily et al. (Eds.), August 2018, Banff, Canada, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Simou S., Troumbis I., Kalloniatis C., Kavroudakis D., Gritzalis S., «A Decision-Making Approach for Improving Organizations’ Cloud Forensic Readiness», Proceedings of the TRUSTBUS 2018 14th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business, S. Furnell (Ed.), pp.150-164, September 2018, Regensburg, Germany, Springer LNCS
  • Diamantopoulou V., Androutsopoulou A., Gritzalis S., Charalabidis Y., «An Assessment of Privacy Preservation in Crowdsourcing Approaches: Towards GDPR Compliance”, Proceedings of the IEEE RCIS 12th International Conference on Research Challenges in Information Science, B. Le Grand (Ed.), pp.1-9, May 2018, Nande, France, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Anagnostopoulos M., Kambourakis G., Gritzalis S., Yau D., «Never say Never: Authoritative TLD name server-powered DNS amplification», Proceedings of the IEEE/IFIP NOMS 2018 Network Operations and Management Symposium, Y.-T. Kim, C. Marquezan, C.-W. Yi (Eds.), pp.1-9, April 2018, Taipei, Taiwan, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Sideri M., Kitsiou A., Tzortzaki E., Kalloniatis C., Gritzalis S., «I have learned that I must think twice before: An educational intervention for enhancing students’ privacy awareness in Facebook», Proceedings of the 7th International Conference on e-Democracy, S. Katsikas, A. Sideridis (Eds.), pp.79-95, December 2017, Athens, Greece, Springer CCIS Communications in Computer and Information Science Vol.792
  • Rizomiliotis P., Molla E., Gritzalis S., «REX: a Searchable Symmetric Encryption Scheme Supporting Range Queries», Proceedings of the ACM CCSW 2017 9th ACM Cloud Computing Security Workshop, pp.29-37, A. Stavrou, G. Karame (Eds.), November 2017, Dallas, Texas, USA, ACM Press
  • Kalloniatis C., Kavroudakis D., Polydoropoulou A., Gritzalis S., «Designing Privacy-Aware Intelligent Transport Systems: A Roadmap for Identifying the Major Privacy Concepts», Proceedings of the 2nd SMART-MED Euro-Mediterranean Conference on Smart, Inclusive and Resilient Small and Medium-sized Cities and Island Communities in the Mediterranean, C. Nikolaidis (Ed.), September 2017, Heraklion, Greece, Springer
  • Chalaris E., Chalaris I., Gritzalis S., Sgouropoulou C., «Maturity Level of the Quality Assurance Evaluation Procedures in Higher Education: A qualitative research», Proceedings of the PCI 2017 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, I. Anagnostopoulos et al. (Eds.), September 2017, Larisa, Greece, ACM Press
  • Diamantopoulou V., Tsochou A., Loukis E., Gritzalis S., «Does the Development of Information Systems Resources Lead to the Development of Information Security Resources? An Empirical Investigation», Proceedings of the AMCIS 2017 the 23rd Americas Conference on Information Systems, D. Strong, J. Gogan (Eds.), August 2017, Boston, USA, AIS
  • Simou S., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Modelling Cloud Forensic-Enabled Services», Proceedings of the TRUSTBUS 2017 13th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business, pp.147-163, S. Fischer-Huebner, C. Lambrinoudakis (Eds.), August 2017, Lyon, France, Springer LNCS
  • Diamantopoulou V., Kalloniatis C., Gritzalis S., Mouratidis H., «Supporting Privacy by Design using Privacy Process Patterns», Proceedings of the IFIP SEC 2017 32nd IFIP International Information Security Conference, pp.491-505, S. De Capitani di Vimercati, F. Martinelli, May 2017, Rome, Italy, Springer
  • Diamantopoulou V., Argyropoulos N., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Supporting the Design of Privacy-Aware Business Processes via Privacy Process Patterns», Proceedings of the IEEE RCIS 11th International Conference on Research Challenges in Information Science, pp.187-198, S. Assar, O. Pastor (Eds.), May 2017, Brighton, UK, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Zagouras P., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Managing User Experience: Usability and Security in a New Era Supremacy», Proceedings of the HCII 2017 19th International Conference on Human-Computer Interaction, T. Tryfonas (Ed.), pp.174-188, July 2017, Vancouver, Canada, Springer LNCS
  • Pattakou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Security and Privacy Requirements Engineering Methods for Traditional and Cloud-Based Systems: A Review», Proceedings of the CLOUD COMPUTING 2017 8th International Conference on Cloud Computing, GRIDs, and Virtualization, pp.145-151, P. Dini (Ed.), February 2017, Athens, Greece, IARIA
  • Sideri M., Filippopoulou A., Rouvalis G., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Social media use for decision making process in educational settings: The Greek case for Leadership’s views and attitudes in Secondary and Tertiary Education», Proceedings of the HICSS-50 2017 Hawaii International Conference on System Sciences, pp.2875–2884, T. Bui, R. Sprague (Eds.), January 2017, Waikoloa, Hawaii, USA, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Spiliotopoulou L., Damopoulos D., Charalabidis Y., Maragkoudakis E., Gritzalis S., «Europe in the shadow of financial crisis: Policy Making via Stance Classification», Proceedings of the HICSS-50 2017 Hawaii International Conference on System Sciences, pp.2835–2844, T. Bui, R. Sprague (Eds.), January 2017, Waikoloa, Hawaii, USA, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Argyropoulos N., Shei S., Kalloniatis C., Mouratidis H., Delaney A., Fish A., Gritzalis S., «A Semi-Automatic Approach for Eliciting Cloud Security and Privacy Requirements», Proceedings of the HICSS-50 2017 Hawaii International Conference on System Sciences, pp.4827-4836, T. Bui, R. Sprague (Eds.), January 2017, Waikoloa, Hawaii, USA, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Kitsiou A., Tzortzaki E., Sideri M., Gritzalis S., «Digital Privacy and Social Capital on Social Network Sites. Friends or Foes?», Proceedings of the STAST 2016 6th International Workshop on Socio-Technical Aspects of Security and Trust, pp.3-16, Z. Benenson, C. Gates (Eds.), December 2016, Los Angeles, USA, ACM Press
  • Tzortzaki E., Kitsiou A., Sideri M., Gritzalis S., «Self-disclosure, Privacy concerns and Social Capital benefits interaction in Facebook: A case study», Proceedings of the PCI 2016 20th Pan-Hellenic Conference on Informatics, V. Verykios et al. (Eds.), November 2016, Patras, Greece, ACM Press
  • Tsiatsikas Z., Geneiatakis D., Kambourakis G., Gritzalis S., «Realtime DDoS detection in SIP Ecosystems: Machine Learning tools of the trade», Proceedings of the NSS 2016 10th International Conference on Network and System Security, pp.126-139, M. Yung et al. (Eds.), September 2016, Taipei, Taiwan, Springer LNCS
  • Simou S., Kalloniatis C., Mouratidis H., Gritzalis S., «Towards a Model-Based Framework for Forensic-Enabled Cloud Information Systems», Proceedings of the TRUSTBUS ‘16 13th International Conference on Trust, Privacy and Security in Digital Business, pp.35-47, S. Katsikas, C. Lambrinoudakis (Eds.), September 2016, Porto, Portugal, Springer LNCS
  • Pattakou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., “Reasoning about security and privacy in cloud computing under a unified meta-model”, Proceedings of the HAISA 2016 10th International Symposium on Human Aspects of Information Security & Assurance, pp.56-66, N. Clarke, S. Furnell (Eds.), July 2016, Frankfurt, Germany, HAISA
  • Sideri M., Kitsiou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., «Privacy and Facebook Universities students’ communities for confessions and secrets: The Greek case», Proceedings of the 6th International Conference on e-Democracy, pp. 77-94, S. Katsikas, A. Sideridis (Eds.), December 2015, Athens, Greece, Springer CCIS Communications in Computer and Information Science
  • Giannakas F., Kambourakis G., Gritzalis S., «CyberAware: A Mobile Game-based app for Cybersecurity Education and Awareness», Proceedings of the IMCL 2015 International Conference on Interactive Mobile Communication, Technologies and Learning, M. Auer (Ed.), pp.54-58, November 2015, Thessaloniki, Greece, IEEE CPS Conference Publishing Services
  • Rizomiliotis P., Gritzalis S., «ORAM Oblivious RAM based forward privacy preserving Dynamic Searchable Symmetric Encryption Schemes», Proceedings of the ACM CCSW 2015 7th ACM Cloud Computing Security Workshop, pp.65-76, C. Nita-Rotaru, F. Kerschbaum (Eds.), October 2015, Denver, USA, ACM Press
  • Simou S., Kalloniatis C., Mouratidis H., Gritzalis S., «A Meta-model for assisting a Cloud Forensics Process», Proceedings of the CRiSIS 2015 10th International Conference on Risks and Security of Internet and Systems, pp.177-187, A. Gabillon (Ed.), July 2015, Mytilene, Greece, Springer LNCS
  • Kavakli E., Bantimaroudis P., Kalloniatis C., Gritzalis S., Avgeri K., «Towards the Design of Trustworthy Websites for Cultural Organizations: A Visitor’s perspective», Proceedings of the EMCIS 2015 12th Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems, pp.1-11, V. Morabito (Ed.), June 2015, Athens, Greece, EMCIS
  • Simou S., Kalloniatis C., Mouratidis H., Gritzalis S., «Towards the development of a Cloud Forensics Methodology: A Conceptual Model», Proceedings of the WISSE 2015 5th International Workshop on Information Systems Security Engineering, D. Rosado (Ed.), pp.470-481, June 2015, Stockholm, Sweden, Springer LNCS

III. BOOKS

  • Burmester M., Γκρίτζαλης Σ., Κάτσικας Σ., Χρυσικόπουλος Β. (Επιστημονική Επιμέλεια), “Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου (σελίδες 728), Αθήνα, 2011

IV. BOOK CHAPTERS

  • Gritzalis S., Sideri M., Kitsiou A., Tzortzaki E., Kalloniatis C., “Sustaining Social Cohesion in Information and Knowledge Society: The Priceless Value of Privacy”, chapter in: Selected Papers in Honor of Professor Nikolaos Alexandris, G. Tsihrintzis, M. Virvou (Eds.), 2019, Springer
  • Sideri M., Diamantopoulou V., Gritzalis S., “Privacy preservation in modern e-Participation environments: The Crowdsourcing case”, chapter in: The Digital Future, G. Doukidis (Ed.), 2019, Sideri Pubs. (in Greek)
  • Kitsiou A., Tzortzaki E., Kalloniatis C., Gritzalis S., Towards an integrated socio-technical approach for designing adaptive Privacy-Aware Services in Cloud computing”, chapter in: Cyber Influence and Congitive Threats, V. Benson, J. McAlaney (Eds.), pp.9-27, Academic Press, 2019, Elsevier
  • Kalloniatis C., Pattakou A., Kavakli E., Gritzalis S., “Designing Secure and Privacy-aware Information Systems”, chapter in: Censorship, Surveillance, and Privacy: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Vol.1, pp.390-418, 2019, IGI Global
  • Sideri M., Kitsiou A., Filippopoulou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., “E-governance model in Education. Citizenship cultivation, enhancing participation and collective decision making in Greek educational structures through the use of social media”, chapter in: Innovation, Sustainability and Educational Design, M. Kaila et al. (Eds.), 2019, Diadrasi Pubs. (in Greek)
  • Sideri M., Kitsiou A., Tzortzaki E., Kalloniatis C., Gritzalis S., “‘… having freedom of speech, does not mean that we can write whatever we want. Our freedom stops where others’ rights of begin’. An educational intervention for enhancing privacy awareness in digital social networks”, chapter in: Sustainability, Sustainable Development, Nature and Human Nature: Our World? Quo Vadis?, M. Kaila et al. (Eds.), pp. 98-116, 2018, Diadrasi Pubs. (in Greek)
  • Kalloniatis C., Kavakli E., Gritzalis S., “Addressing Privacy in Traditional and Cloud-based Systems“, chapter in: Computer Systems and Software Engineering: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications, Mehdi Khosrow-Pour (Ed.), pp. 1900-1930, 2017, IGI Global
  • Sideri M., Kitsiou A., Tzortzaki E., Kalloniatis C., Gritzalis S., “Privacy Protection in Digital Social Networks. A necessary condition for maintaining social cohesion in the Information Society?”, chapter in: Social and Cultural Sustainability, V. Papavasiliou, P. Fokiali, E. Nikolaou, D. Mantzanos, M. Kaila (Eds.), pp. 134-174, 2017, e-book (in Greek)
  • Katsikas S., Gritzalis S., Digitalization in Greece: State of play, barriers, challenges, solutions”, chapter in: Beyond Bureaucracy: Towards Sustainable Governance Informatization, A. Paulin, L. Anthopoulos, C. Reddick (Eds.), pp.355-375, 2017, Springer
  • Sideri M., Kitsiou A., Kalloniatis C., Gritzalis S., “Free expression and social control enforcement in social media: The Greek Students’ online communities on Facebook case” chapter in: Environmental Training and Sustainable Development. Concern Texts with innovative approaches, E. Theodoropoulou, P. Fokiali, V. Papavasiliou, M. Kaila (Ed.), pp. 56-65, 2016, Diadrasi Pubs. (in Greek)
  • Gritzalis S., “Administrative Reform for the Citizens and the Businesses: Problems and Solutions”, chapter in: From the University to the Public Management, pp. 17-45, 2014, Papazisi Pubs.

Συγγράμματα