Χρήστος Ξενάκης

Γραφείο 301 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142776
Email xenakis@unipi.gr
Σύνδεσμοι http://cgi.di.uoa.gr/~xenakis/
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου Δευτέρα - Πέμπτη 15.00 - 17.00
Διδασκαλία Ασφάλεια Δικτύων — 5ο εξάμηνο
Κρυπτογραφία — 7ο εξάμηνο
Ασφάλεια Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών — 8ο εξάμηνο
Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Καθ. Χρήστος Ξενάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Πληροφορική το 1993, και
μεταπτυχιακά (M.Sc.) το 1996 στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2004 έλαβε το Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D) από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών (Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών). Το διάστημα 1998 – 2001 εργάστηκε ως
μηχανικός τηλεπικοινωνιών. Από το 1996 έως 2007 ήταν μέλος του Εργαστηρίου Δικτύων
Επικοινωνιών του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Πανεπιστήμιο Αθηνών).
Από το 2007 ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, όπου σήμερα είναι Καθηγητής.
Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Ασφάλειας Συστημάτων του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος
«Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων». Συμμετείχε ενεργά σε περισσότερα από 30 Ευρωπαϊκά
(ACTS, ESPRIT, IST, AAL, DGHOME, Marie Curie, Horizon2020) και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα. Είναι ο συντονιστής των έργων CUREX, SealedGRID, INCOGNITO και
SECONDO που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Η2020), ενώ διατέλεσε
συντονιστής του προγράμματος ReCRED (Η2020) και είχε την επιστημονική/τεχνική διεύθυνση
του προγράμματος UINFC2 που χρηματοδοτήθηκε από την DGHOME/ISEC.

Είναι μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κυβερνο-ασφάλειας
(European Cyber Security Challenge) και αρχηγός της Ελληνικής Εθνικής Ομάδας Κυβερνο-
ασφάλειας. Επίσης, είναι μέλος των συντακτικών ομάδων των επιστημονικών περιοδικών
Computers & Security και Computer Communications που εκδίδονται από τον εκδοτικό οίκο
Elsevier, καθώς και του περιοδικού IET Information Security που εκδίδεται από το Ινστιτούτο
Μηχανικής και Τεχνολογίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στο χώρο της
ασφάλειας συστημάτων, δικτύων και εφαρμογών. Τέλος, έχει συνυπογράψει περισσότερες από
90 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια συλλογικών τόμων και συνέδρια.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2014-2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

III) ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

  • Georgios Karopoulos, Christoforos Ntantogian, Christos Xenakis, «Privacy-Preserving Aggregation in the Smart Grid,» Chapter in Security Solutions and Applied Cryptography in Smart Grid Communications (Mohamed Amine Ferrag, Ahmed Ahmim), IGI Global, August 2016.

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του καθηγητή.