Μιχαήλ Φιλιππάκης

Γραφείο 504 (Κτίριο Γρ.Λαμπράκη 126)
Τηλέφωνο +30 210-4142566
Email mfilip@unipi.gr
Τίτλος Καθηγητής
Ώρες Γραφείου
Διδασκαλία Μαθηματική Ανάλυση και Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας — 1ο εξάμηνο
Θεωρία Πιθανοτήτων — 1ο εξάμηνο
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ — 2o εξάμηνο
Θεωρία Πληροφορίας — 3ο εξάμηνο
Στατιστική — 4ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ από τον Αύγουστο του 2022 είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων, της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2013 (Δεκέμβριο) ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως Επίκουρος Καθηγητής αρχικά και ως Αναπληρωτης Καθηγητής στη συνέχεια. Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ε.Μ.Π., πτυχιούχος με άριστα του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και Τεχνολογικά Ιδρύματα ποικίλα μαθήματα και αντικείμενα (Μαθηματική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές, Θεωρία Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διακριτά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Χρήση Συμβολικών Γλωσσών σε Προβλήματα Μαθηματικής Φυσικής με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων με χρήση Matlab-Mathematica κ.α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μη γραμμικά προβλήματα με μερικές διαφορικές εξισώσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης, θεωρίας παιγνίων και προβλήματα επεξεργασίας εικόνας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 63 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων με κριτές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερες από 430 αναφορές (citations) στο έργο του από άλλους ερευνητές ενώ έχει συγγράψει εκθέσεις (referee’s reports) για αρκετά διεθνή περιοδικά. Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι συγγραφέας επτά πανεπιστημιακών βιβλίων, έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή πειστημονικά συνέδρια και έχει υπάρξει κριτήσ επιστημονικών περιοδικών, πρκατικών συνεδρίων και βιβλίων. Επίσησ συμμετέχει σε αρκετά διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2010 – 2018

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Μ. E. Filippakis, N. S. Papageorgiou, Resonant (p,q)-equations with Robin boundary condition, Electronic Journal of Differential Equations, Vol.2018 (2018), No. 01, pp. 1-24.
 • Μ. E. Filippakis, N. S. Papageorgiou, Nodal solutions for indefinite Robin problems, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. Received 17 October 2016/ Revised 22 January (2017).
 • M. E. Filippakis, N. S. Papageorgiou, D. O’Regan, Multiple and Nodal solutions for nonlinear equations with a nonhomogeneous differential operator and concave-convex terms. Tohoku Math. J. 66 (2014) 1-26
 • M. Filippakis, N. S. Papageorgiou, D. O’Regan, Bifurcation type results for nonlinear eigenvalue Neumann problems.,Dynamic Systems and Applications 22, (2013).
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Existence of a pair of positive solutions for a class of nonlinear eigenvalue problems, Positivity, 13(4), (2012), 783-7952.
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Multiplicity of solutions for doubly resonant Neumann problems, Bull. Belg. Math. Soc.,-Simon Stevin 18, No.1 (2011), 135-156.
 • M. Filippakis, D.O’Regan, N.S.Papageorgiou, Positive solutions and bifurcation phenomena for nonlinear elliptic equations of logistic type:the superdiffusive case, Commun. Pure Appl. Anal., 9 (2010), 1507-1527.
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Two positive solutions for p-Laplacian equations with convex and concave nonlinearities and a nonsmooth potential,Appl. Anal., 89 (2010).
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Multiple solutions for resonant Neumann problems, Math.Nachr.,(2010), 1-15.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • “A Fractional nonlinear Schrodinger-Poisson System”, and “Resonant (p,q)-equations with Robin boundary condition” 2019 Joint Mathematics Meeting, January 161 2019, Baltimore, Usa.
 • “Attractor for a Semi Discrete Fractional Klein Gordon Schrodinger System”, CHAOS 2018, 11th Chaos 2018: An International Conference on Nonlinear analysis and Modelling: Theory and, June 05-June 08, 2018, Rome, Italy.
 • “Existence of nodal solutions for Robin problems”, 2018 Joint Mathematics Meeting, January 1013 2018, San Diego, California, Usa.
 • “Well posedness for the fractional KGS system modeling electron-ion plasma waves”, CHAOS 2017, 10th Chaotic Modelling and Simulation International Conference, May 30-June 02, 2017, Barcelona, Spain.
 • “Multiple solutions for Robin problems”, 2017 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, May 1115, 2017, Kusadasi, Turkey.
 • “Existence of nodal solutions for Robin problems”, 2017 Joint Mathematics Meeting, January 0407 2017, Atlada, Georgia, Usa.
 • “Multiple and nodal solutions for nonlinear Dirichlet problems”, 2016 International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics, May 1923, 2016, Bodrum, Turkey.
 • “Multiple and Nodal solutions for nonlinear equations with a nonhomogeneous differential operator and Concave-Convex term”, 2016 Joint Mathematics Meeting, January 0609,
 • “Multiple and Nodal solutions for Neumann problems”, PDEs Potential Theory function spaces, 14-18 June 2015, Linköping, Sweden.
 • “Existence of nodal solutions for Neumann problems”, 2015 Joint Mathematics Meeting, January 1013 2015, San Antonio, Texas.
 • “Nodal solutions for Neumann problems”, Conference on Mathematics and its Applications, (CMA 21014), Kuwait, 14/11/2014-17/11/2014.
 • “Εxistence of a pair of positive solutions for a class of nonlinear eigenvalue problems”, 10th AIMS Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, July 711-2014, Madrid, Spain.
 • “Nodal Solutions for Neumann Problems”, ICWOMA 2014, May 2730, Putrajaya Malaysia.
 • «Nodal Solutions for Neumann Problems with a Nonhomogeneous Differential Operator», 2014 Joint Mathematics Meeting, January 1518Baltimore.
 • «Nodal and multiple constant sign solutions for the p-Laplacian”, 2013 Joint Mathematics Meeting, January 912San Diego, California.
 • «Nodal Solutions for Neumann Problems with a Nonhomogeneous Differential Operator», AIMS’ International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlado, USA, July 1 – 5, 2012.
 • Participation in the 8th Hellenic Conference of Algebra, NTUA 2011.
 • “Nodal and constant sign solutions for hemivariational inequalities”), International Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Conference in honour of Professor Ravi P. Agarwal, Department of Mathematics, Azores University, Ponta Delgada, Portugal, July 4-8, 2011.
 • «Nodal and solutions for boundary value problems”, 13th Hellenic Conference of Analysis, Ιoannina 28-29 May 2010.
 • “The use of degree theoretic methods in the study of solutions for nonlinear elliptic problems» First International Conference on Mathematical Sciences, Gaza – Palestine (15-17 May).
 • ”Nodal and multiple constant sign solutions for equations with the p-Laplacian”, Joint Mathematics Meeting, January 5-7, In New Orleans, Louisiana.
 • «Degree theory in the study of nonlinear periodic problems with nonsmooth potentials», AIMS’ Sixth International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and ApplicationsPoitiers, FranceJune 25 – 28.
 • “Multiplicity results for nonlinear Neumann problems” Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA, 1-5 August.
 • “Degree theoretic methods in nonlinear elliptic problems»), Second International Conference on Nonsmooth Nonconvex Mechanics Conference with applications in Engineering (NNMAE2006) Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 7 & 8 July.

III) ΒΙΒΛΙΑ

Βιβλία