Αγγελική Αλεξίου

Γραφείο 303 (Κτίριο Ανδρούτσου)
Τηλέφωνο +30 210-4142761
Email alexiou@unipi.gr
Τίτλος Καθηγήτρια
Ώρες Γραφείου Δευτέρα 13.00-14.00, Τετάρτη 16.00-17.00
Διδασκαλία Στοχαστικές Ανελίξεις — 2o εξάμηνο
Ευρυζωνικά Δίκτυα — 5ο εξάμηνο
Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας — 7ο εξάμηνο
Προχωρημένα Θέματα Ασύρματων Επικοινωνιών — 8ο εξάμηνο

Σύντομο βιογραφικό

Η Αγγελική Αλεξίου έλαβε το δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1994 και το διδακτορικό δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας σήματος από το Imperial College, University of London, το 2000. Από το Μάρτιο του 2019 είναι καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο “Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών” στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάστηκε στα Bell Laboratories, Wireless Research, Lucent Technologies, (αργότερα Alcatel-Lucent και τώρα ΝΟΚΙΑ), στο Swindon της Μεγάλης Βρετανίας, αρχικά ως ερευνήτρια (Ιανουάριος 1999-Φεβρουάριος 2006) και αργότερα ως τεχνική διευθύντρια (Μάρτιος 2006-Απρίλιος 2009). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ‘έξυπνων’ κεραιών, των MIMO και multihop τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος και της βελτιστοποίησης διαχείρισης πόρων σε ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών 5G (and beyond), σε τεχνικές συντονισμού και συνεργατικότητας σε πυκνοποιημένα ασύρματα δίκτυα, σε THz ασύρματες επικοινωνίες και στην εφαρμογή μεθόδων μηχανικής μάθησης σε ασύρματα συστήματα επόμενης γενιάς. Η Αγγελική Αλεξίου έλαβε (μαζί με ομάδα άλλων ερευνητών) το βραβείο Bell Labs President’s Gold Award το 2002 για τη συνεισφορά της στο πρόγραμμα Bell Labs Layered Space-Time (BLAST) και το βραβείο Central Bell Labs Teamwork Award το 2004 για υποδειγματική ομαδική εργασία και ερευνητικά επιτεύγματα στο ερευνητικό πρόγραμμα IST-FITNESS. Από το 2006 είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας Radio Communication Technologies και της ομάδας High Frequencies Radio Communication Technologies του οργανισμού Wireless World Research Forum. Είναι μέλος του IEEE, του IET και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Είναι διευθύντρια του ερευνητικού προγράμματος H2020 TERRANOVA και τεχνική διευθύντρια του ερευνητικού προγράμματος H2020 ARIADNE.

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις 2009 – 2019

I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Α.-Α. Α. Boulogeorgos, E. Papasotiriou, and A. Alexiou, “Analytical Performance Assessment of THz Wireless Systems”, IEEE Access, Volume: 7, January 2019.
 • A.-A. A. Boulogeorgos, A. Alexiou, T. Merkle, C. Schubert, R. Elschner, A. Katsiotis, P. Stavrianos,D. Kritharidis, P.-K. Charsias, J. Kokkoniemi, M. Juntii, J. Lehtomaki, A. Teixeira, and F. Rodrigues, “Terahertz Technologies to Deliver Optical Network Quality of Experience in Wireless System Beyond 5G”, IEEE Commun. Mag., vol. 56, no. 6, pp. 144–151, June 2018.
 • S. Stefanatos, A. G. Gotsis, and A. Alexiou, “Cross-Mode Interference Characterization in Cellular Networks with Voronoi Guard Regions”, IEEE Trans. on Wireless Communications, Volume: 17 , Issue: 11 , pp. 7576 – 7589, Nov. 2018 .
 • A. A. Boulogeorgos, A. Alexiou, T. Merkle, C. Schubert, R. Elschner, A. Katsiotis, P. Stavrianos, D. Kritharidis, P.-K. Chartsias, J. Kokkoniemi, M. Juntti, J. Lehtomäki, A. Teixeira, and F. Rodrigues, “Terahertz Technologies to Deliver Optical Network Quality of Experience in Wireless Systems Beyond 5G”, IEEE Communications Magazine, Vol. 56, No. 6, pp. 144 – 151, June 2018.
 • I. Poulakis, A. G. Gotsis, A. Alexiou, “Multicell Device-to-Device Communication: A Spectrum-Sharing and Densification Study”, IEEE Vehicular Technology Magazine, Vol. 13, No. 1, pp. 85-96, March 2018.
 • S. Stefanatos, and A. Alexiou, “On the Competition Among Small Cell Wireless Operators with Large Scale Deployments”, IEEE Trans. on Mobile Computing, Vol.16, No. 7, pp.1981-1993, July 2017.
 • A.G. Gotsis, S. Stefanatos, and A. Alexiou, “Ultra Dense Networks: The New Wireless Frontier for Enabling 5G Access”, IEEE Vehicular Technology Magazine, Vol. 11, No. 2, pp.71-78, June 2016.
 • S. Stefanatos, A. G. Gotsis, and A. Alexiou, “Operational Region of D2D Communications for Enhancing Cellular Network Performance”, IEEE Trans. on Wireless Communications, Vol. 14, No. 11, pp.5984-5997, November 2015.
 • S. Stefanatos, and A. Alexiou, “Access Point Density and Bandwidth Partitioning in Ultra Dense Wireless Networks”, IEEE Trans. on Communications, Vol. 62, No. 9, pp. 3376-3384, September 2014.
 • AAlexiou, “Wireless World 2020: Radio Interface Challenges and Technology Enablers”, IEEE Vehicular Technology Magazine, Vol. 9, No. 1, pp. 46-53, March 2014.
 • P. S. Bithas, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Exploiting Spatial Correlation in Distributed MIMO Networks,” International Journal of Electronics and Communications (AEU), Vol. 68, No. 3, pp. 270-276, March 2014.
 • A. Lioumpas, P. S. Bithas and A. Alexiou, “Partitioning of Distributed MIMO Systems based on Overhead Considerations,” IEEE Wireless Communications Letters, Vol.2, No.6, pp. 579-582, December 2013.
 • A. G. Gotsis, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Analytical Modeling and Performance Evaluation of Realistic Time-Controlled M2M Scheduling over LTE Cellular Networks,” Transactions on Emerging Telecommunications Technologies (ETT), special issue on Machine-to-Machine: An Emerging Communication Paradigm, vol. 24, no. 4, pp. 378-388, June 2013.
 • P. S. Bithas, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Mitigating Shadowing Effects Through Cluster-Head Cooperation Techniques,” IET Networks, vol. 2, no. 2, p. 71-80, June 2013.
 • A. G. Gotsis, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “M2M Scheduling over LTE: Challenges and new Perspectives”, IEEE Vehicular Technology Magazine, vol. 7, no. 3, pp. 34-39, Sep. 2012).
 • A. Alexiou et al, “MIMO and Multihop Cross-Layer Design for Wireless Backhaul –A Testbed Implementation”, IEEE Communications Magazine, Vol. 48, No. 3, pp. 172-179, March 2010.
 • F. Boccardi, K. Yu and A. Alexiou, “High Data Rate Relay Transmissions with Multiple Antennas”, IEEE Transactions on Communications, Vol. 57, No. 12, December 2009.
 • F. Boccardi, K. Yu and A. Alexiou, “Relay-Aided Multiple Antenna Transmissions for Wireless Backhaul Applications”, Bell Labs Technical Journal, vol. 13, No. 4, Spring 2009.

II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • E. Papasotiriou, J. Kokkoniemi, A.-A. A. Boulogeorgos, J. Lehtomaki, A.Alexiou, and M. Juntti, “A new look to 275 to 400 GHz band:Channel model and performance evaluation”, accepted for presentation at the 29th Annual IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC 2018), Bologna, Italy, September 2018.
 • A. A. Boulogeorgos, E. N. Papasotiriou, and A. Alexiou, “A distance and bandwidth dependent adaptive modulation scheme for THz communications”, 19thIEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC 2018), Kalamata, Greece, 25-28 June 2018.
 • A. A. Boulogeorgos, S. K. Goudos, and A. Alexiou, “Users Association in Ultra Dense THz Networks”, 19thIEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications(SPAWC 2018), Kalamata, Greece, 25-28 June 2018.
 • A. Alexiou, “TERRANOVA System Architecture Reliable and Scalable Tbit/s Connectivity to Extend the Fibre Optic Systems QoE into the Wireless Domain”, EUCNC 2018, Ljubljana, Slovenia, June 2018.
 • A.-A. Boulogeorgos, E. N. Papasotiriou, J. Kokkoniemi, J. Lehtomaki, A.Alexiou, and M. Juntti, “Performance Evaluation of THz Wireless Systems Operating in 275−400 GHz Band”, IEEE 87th Vehicular Technology Conference: VTC2018-Spring, Porto, Portugal, June 2018.
 • I. Poulakis, A.G. Gotsis, and A. Alexiou, “Multi-cell Device-to-Device communication benefits in the presence of densification”, IEEE International Conference on Communications 2017 (ICC 2017), Workshop on 5G Ultra Dense Networks, Paris, France, May 2017.
 • S. Stefanatos, and A. Alexiou, “Duopoly competition between small cell operators with large scale deployments”, IEEE 17th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC) 2016, Edinburgh, UK, July 2016.
 • S. Stefanatos, A. G. Gotsis, and A. Alexiou, “Operational Region of Overlay D2D Communications”, IEEE International Conference on Communications 2015 (ICC 2015), London, UK, June 2015.
 • A.G. Gotsis, S. Stefanatos, and A. Alexiou, “Optimal user association for Massive MIMO empowered ultra-dense wireless networks”, IEEE International Conference on Communications 2015 (ICC 2015)Workshop on “Advanced PHY and MAC Techniques for Super Dense Wireless Networks”, London, UK, June 2015.
 • A.G. Gotsis, S. Stefanatos, and A. Alexiou, “Spatial coordination strategies in future ultra-dense wireless networks”, 11th International Symposium on Wireless Communications Systems (ISWCS) 2014, Barcelona, Spain, August 2014.
 • S. Stefanatos, A. G. Gotsis, and A. Alexiou, “Analytical assessment of coordinated overlay D2D communications”, 20th European Wireless Conference 2014, Barcelona, Spain, May 2014.
 • S. Stefanatos, and A. Alexiou, “Exploiting Frequency and Spatial Dimensions in Small Cell Wireless Networks”, IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC) 2014, Istanbul, Turkey, April 2014.
 • A.G. Gotsis, and A. Alexiou, “Spatial Resources Optimization in Distributed MIMO Networks with Limited Data Sharing”, 1st International Workshop on Cloud-Processing in Heterogeneous Mobile Communication Networks (IWCPM 2013), part of IEEE Globecom 2013, Atlanta, U.S.A., December 2013.
 • A.G. Gotsis, and A. Alexiou, “Global Network Coordination in Densified Wireless Access Networks through Integer Linear Programming”, IEEE PIMRC 2013, London, UK, September 2013.
 • P. S. Bithas, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “A Hybrid Contention/Reservation Medium Access Protocol for Wireless Sensor Networks”, proceedings of the IEEE Globecom 2012, Workshop on Machine-to-Machine Communications, California, U.S.A., December 2012 .
 • A.G. Gotsis, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Evolution of Packet Scheduling for Machine-Type Communications over LTE: Algorithmic Design and Performance Analysis”, IEEE Globecom 2012, Workshop on Machine-to-Machine Communications, California, U.S.A., December 2012.
 • P.S. Bithas, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Enhancing the Efficiency of Cluster-based Networks through MISO Techniques”, IEEE WCNC 2012, Paris, France, April, 2012.
 • G. Abou Elkheir, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Energy Efficient Cooperative Scheduling based on Sleep-Wake Mechanisms”, IEEE WCNC 2012, Paris, France, April, 2012.
 • P.S. Bithas, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Enhancing the Performance of Cluster-based Networks through Energy Efficient MISO Techniques”, 28th meeting of the Wireless World Research forum, Piraeus, Greece, April 2012.
 • A.G. Gotsis, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Challenges and New Perspectives on Machine-to-Machine Scheduling over LTE Networks”, 28th meeting of the Wireless World Research forum, Piraeus, Greece, April 2012.
 • G.Abou Elkheir, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Green AF Relaying Under Error Performance Constraints”, 28th meeting of the Wireless World Research forum, Piraeus, Greece, April 2012.
 • A.S. Lioumpas and A. Alexiou, “Uplink Scheduling for Machine-to-Machine Communications in LTE-based Cellular Systems”, IEEE Globecom 2011, Houston, U.S.A, Dec. 2011.
 • G.Abou Elkheir, A. S. Lioumpas and A. Alexiou, “Energy Efficient AF Relaying under Error Performance Constraints with Application to M2M Networks”, IEEE PIMRC 2011, Toronto, Canada, Sep. 2011.
 • A.S.Lioumpas and A. Alexiou, “On the Switching Rate of ST-MIMO Systems with Energy-based Antenna Selection”, EUCAP 2011, Rome, Italy, April 2011.
 • Α. Lioumpas, Alexiou, C. Anton-Haro, P. Navaratnam, “Expanding LTE for Devices: Requirements, Deployment Phases and Target Scenarios”, European Wireless Conference 2011, Vienna, Austria, April 2011.
 • A.Alexiou, J. Womack, Y. Wang, “Future Pervasive Wireless Communications – Air Interface Challenges”, IEEE PIMRC2010, Istanbul, Turkey, September 2010.
 • F. Boccardi, E. Yilmaz, A. Alexiou, “Distributed and Centralized Architectures for Relay-Aided Cellular Systems”, (invited paper) IEEE VTC–Spring 2009, Barcelona, Spain, May 2009.
 • A. Alexiou, F. Boccardi, “Coordination and Cooperation for Next Generation Wireless Systems – Overhead Signaling Requirements and Cross Layer Considerations”, (invited paper) ICASSP 2009, Taipei, Taiwan, April 2009.

Περισσότερες πληροφορίες

Προτεινόμενα θέματα πτυχιακής εργασίας

 • Σχεδίαση MIMO συστημάτων και αλγορίθμων για ασύρματα δίκτυα 5ης γενιάς (και πέραν της 5ης γενιάς)
 • Τεχνικές συντονισμού και συνεργατικότητας σε πυκνοποιημένα ασύρματα δίκτυα
 • Βελτιστοποίηση διαχείρισης πόρων και σχεδίαση αλγορίθμων φυσικού επιπέδου σε μελλοντικά τοπικά ασύρματα δίκτυα (IEEE 802.11ay)
 • Θεωρητική ανάλυση, μοντελοποίηση καναλιού και σχεδίαση αλγορίθμων σε THz ασύρματα δίκτυα
 • Τεχνικές pencil-beamforming και tracking σε THz ασύρματα δίκτυα
 • Σχεδίαση MAC σε THz ασύρματα δίκτυα
 • Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης σε ασύρματα δίκτυα πέραν της 5ης γενιάς (Beyond 5G)