Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Φιλιππάκης

 • Ονοματεπώνυμο Μιχαήλ Φιλιππάκης
 • Τίτλος Αναπληρωτής Καθηγητής
 • Γραφείο 504 (Κτίριο Γρ.Λαμπράκη 126)
 • Τηλέφωνο +30 210-4142566
 • eMail mfilip(-at-)unipi(-dot-)gr

Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ από το Νοέμβριο του 2018 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Από το 2013 (Δεκέμβριο) ανήκει στο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ως Επίκουρος Καθηγητής). Ο Δρ. Φιλιππάκης Μιχαήλ είναι Διδάκτωρ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ε.Μ.Π., πτυχιούχος με άριστα του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου. Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές και Τεχνολογικά Ιδρύματα ποικίλα μαθήματα και αντικείμενα (Μαθηματική Ανάλυση, Εφαρμοσμένη Ανάλυση, Οικονομικά Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές, Θεωρία Πιθανοτήτων, Επιχειρησιακή Έρευνα, Διακριτά Μαθηματικά, Εφαρμοσμένη Γραμμική Άλγεβρα, Χρήση Συμβολικών Γλωσσών σε Προβλήματα Μαθηματικής Φυσικής με τη βοήθεια του προγράμματος Matlab, Προσομοίωση ψηφιακών συστημάτων με χρήση Matlab-Mathematica κ.α.). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μη γραμμικά προβλήματα με μερικές διαφορικές εξισώσεις, προβλήματα βελτιστοποίησης, θεωρίας παιγνίων και προβλήματα επεξεργασίας εικόνας. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 55 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε τόμους πρακτικών διεθνών συνεδρίων με κριτές. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν περισσότερες από 350 αναφορές (citations) στο έργο του από άλλους ερευνητές ενώ έχει συγγράψει εκθέσεις (referee’s reports) για αρκετά διεθνή περιοδικά.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • M. Filippakis, N. S. Papageorgiou, D. O’Regan, Bifurcation type results for nonlinear eigenvalue Neumann problems.,Dynamic Systems and Applications 22, (2013).
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Existence of a pair of positive solutions for a class of nonlinear eigenvalue problems, Positivity, 13(4), (2012), 783-7952.
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Multiplicity of solutions for doubly resonant Neumann problems, Bull. Belg. Math. Soc.,-Simon Stevin 18, No.1 (2011), 135-156.
 • M. Filippakis, D.O’Regan, N.S.Papageorgiou, Positive solutions and bifurcation phenomena for nonlinear elliptic equations of logistic type:the superdiffusive case, Commun. Pure Appl. Anal., 9 (2010), 1507-1527.
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Two positive solutions for p-Laplacian equations with convex and concave nonlinearities and a nonsmooth potential,Appl. Anal., 89 (2010).
 • M. Filippakis, N.S.Papageorgiou, Multiple solutions for resonant Neumann problems, Math.Nachr.,(2010), 1-15.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • «Nodal Solutions for Neumann Problems with a Nonhomogeneous Differential Operator», 2014 Joint Mathematics Meeting, January 1518, Baltimore.
 • «Nodal and multiple constant sign solutions for the p-Laplacian”, 2013 Joint Mathematics Meeting, January 912, San Diego, California.
 • «Nodal Solutions for Neumann Problems with a Nonhomogeneous Differential Operator», AIMS’ International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Orlado, USA, July 1 – 5, 2012.
 • Participation in the 8th Hellenic Conference of Algebra, NTUA 2011.
 • “Nodal and constant sign solutions for hemivariational inequalities”), International Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Conference in honour of Professor Ravi P. Agarwal, Department of Mathematics, Azores University, Ponta Delgada, Portugal, July 4-8, 2011.
 • «Nodal and solutions for boundary value problems”, 13th Hellenic Conference of Analysis, Ιoannina 28-29 May 2010.
 • “The use of degree theoretic methods in the study of solutions for nonlinear elliptic problems» First International Conference on Mathematical Sciences, Gaza – Palestine (15-17 May).
 • ”Nodal and multiple constant sign solutions for equations with the p-Laplacian”, Joint Mathematics Meeting, January 5-7, In New Orleans, Louisiana.
 • «Degree theory in the study of nonlinear periodic problems with nonsmooth potentials», AIMS’ Sixth International Conference on Dynamical Systems, Differential Equations and Applications, Poitiers, France, June 25 – 28.
 • “Multiplicity results for nonlinear Neumann problems” Conference on Differential and Difference Equations and Applications, Florida Institute of Technology, Melbourne, Florida, USA, 1-5 August.
 • “Degree theoretic methods in nonlinear elliptic problems»), Second International Conference on Nonsmooth Nonconvex Mechanics Conference with applications in Engineering (NNMAE2006) Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki, 7 & 8 July.


III) ΒΙΒΛΙΑ

 • Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Θεωρία Fourier, Μ. Ε. Φιλιππάκης, Αυτοέκδοση, Δεκέμβριος 2014.
 • Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά και Διοικητικά προβλήματα, Θ.Παπαδόγγονας, Μ. Ε. Φιλιππάκης, Αυτοέκδοση, Αθήνα 2013.

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Εφαρμοσμένη Aνάλυση είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στους τομείς των άλλων θετικών επιστημών, των τηλεπικοινωνιών των ψηφιακών συστημάτων, της πληροφορικής και ευρύτερα της τεχνολογίας για την επίλυση θεωρητικών ή πρακτικών προβλημάτων και στη διαμόρφωση και μελέτη μαθηματικών μοντέλων. Πρόκειται για έναν γνωστικό τομέα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά […]

Περισσότερα »

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Θεωρία Fourier

Εφαρμοσμένα μαθηματικά είναι κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στους τομείς των άλλων θετικών επιστημών, των τηλεπικοινωνιών των ψηφιακών συστημάτων, της πληροφορικής και ευρύτερα της τεχνολογίας για την επίλυση θεωρητικών ή πρακτικών προβλημάτων και στη διαμόρφωση και μελέτη μαθηματικών μοντέλων. Πρόκειται για έναν γνωστικό τομέα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο […]

Περισσότερα »

Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες

Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που περιγράφει με τρόπο σαφή και ακριβή τα διάφορα μετρήσιμα οικονομικά, πολιτικά, δημογραφικά και πολλά άλλα φαινόμενα καθώς επίσης και την διαχρονική τους εξέλιξη. Επιπλέον εκτιμά διάφορους παραμέτρους ενός πληθυσμού ή προβλέπει την εξέλιξη των φαινομένων στο άμεσο μέλλον αφού αξιολογηθεί το παρελθόν. Η στατιστική ως επιστήμη χειρίζεται μεγάλο […]

Περισσότερα »

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική των Επιχειρήσεων

Τα περισσότερα και σημαντικότερα ερωτήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στη ζωή του χαρακτηρίζονται από έντονη αβεβαιότητα και, σαν συνέπεια, οι αποφάσεις του είναι υποκειμενικές. Η Στατιστική μας παρέχει εργαλεία και κανόνες που μας επιτρέπουν να αφομοιώνουμε καλύτερα και να αντιδρούμε με έξυπνο τρόπο στις πληροφορίες που δεχόμαστε. Στον τομέα της Διοίκησης και Οικονομίας οι συνθήκες […]

Περισσότερα »

Στατιστικές Μέθοδοι & Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις Νέες Τεχνολογίες

Στατιστική είναι ο κλάδος των μαθηματικών που περιγράφει με τρόπο σαφή και ακριβή τα διάφορα μετρήσιμα οικονομικά, πολιτικά, δημογραφικά και πολλά άλλα φαινόμενα καθώς επίσης και την διαχρονική τους εξέλιξη. Επιπλέον εκτιμά διάφορους παραμέτρους ενός πληθυσμού ή προβλέπει την εξέλιξη των φαινομένων στο άμεσο μέλλον αφού αξιολογηθεί το παρελθόν. Η στατιστική ως επιστήμη χειρίζεται μεγάλο […]

Περισσότερα »

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Εφαρμοσμένη Aνάλυση είναι ο κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στους τομείς των άλλων θετικών επιστημών, των τηλεπικοινωνιών των ψηφιακών συστημάτων, της πληροφορικής και ευρύτερα της τεχνολογίας για την επίλυση θεωρητικών ή πρακτικών προβλημάτων και στη διαμόρφωση και μελέτη μαθηματικών μοντέλων. Πρόκειται για έναν γνωστικό τομέα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ο οποίος τέμνεται […]

Περισσότερα »

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Θεωρία Fourier

Εφαρμοσμένη Ανάλυση είναι o κλάδος των μαθηματικών που ασχολείται με τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στους τομείς των άλλων θετικών επιστημών, των τηλεπικοινωνιών, των ψηφιακών συστημάτων στις νέες τεχνολογίες, της πληροφορικής και ευρύτερα της τεχνολογίας για την επίλυση θεωρητικών ή πρακτικών προβλημάτων για τη διαμόρφωση και μελέτη μαθηματικών μοντέλων. Πρόκειται για έναν γνωστικό τομέα […]

Περισσότερα »

Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά & Διοικητικά Προβλήματα

Τα περισσότερα και σημαντικότερα ερωτήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στη ζωή του χαρακτηρίζονται από έντονη αβεβαιότητα και, σαν συνέπεια, οι αποφάσεις του είναι υποκειμενικές. Η Στατιστική μας παρέχει εργαλεία και κανόνες που μας επιτρέπουν να αφομοιώνουμε καλύτερα και να αντιδρούμε με έξυπνο τρόπο στις πληροφορίες που δεχόμαστε. Στον τομέα της Διοίκησης και Οικονομίας οι συνθήκες […]

Περισσότερα »