Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά & Διοικητικά Προβλήματα

Συγγραφέας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΚΑΝΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΟΣ
Εκδότης Αυτοέκδοση
Έτος έκδοσης 2013
Aριθμός σελίδων 800
ISBN 978-960-93-5080-8

Τα περισσότερα και σημαντικότερα ερωτήματα που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος στη ζωή του χαρακτηρίζονται από έντονη αβεβαιότητα και, σαν συνέπεια, οι αποφάσεις του είναι υποκειμενικές. Η Στατιστική μας παρέχει εργαλεία και κανόνες που μας επιτρέπουν να αφομοιώνουμε καλύτερα και να αντιδρούμε με έξυπνο τρόπο στις πληροφορίες που δεχόμαστε.

Στον τομέα της Διοίκησης και Οικονομίας οι συνθήκες μεταβάλλονται διαρκώς λόγω του συνδυασμού παραγόντων όπως η ραγδαία βελτίωση της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση και η τρέχουσα διεθνής οικονομική κρίση. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών η στατιστική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων είναι απαραίτητη για την υποστήριξη και βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται καθημερινά από επιχειρήσεις, οργανισμούς και εργαζόμενους.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί το προϊόν πολυετούς και συστηματικής διδασκαλίας του μαθήματος της Στατιστικής σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών Διοίκησης και Οικονομίας και στελέχη επιχειρήσεων.
Τα πλεονεκτήματα της προσέγγισης που ακολουθείται εδώ είναι:
α) Οι ενότητες που το απαρτίζουν καλύπτουν καταρχήν τις βασικές γνωστικές ανάγκες της στατιστικής ανάλυσης ενώ παράλληλα επιτρέπουν στον αναγνώστη την εμβάθυνση σε περισσότερο σύνθετες διοικητικοοικονομικές αναλύσεις και εφαρμογές.
β) Ο αναγνώστης εισάγεται στις βασικές έννοιες της Στατιστικής χωρίς ιδιαίτερα προαπαιτούμενα και μαθηματικές αποδείξεις.
γ) Περιλαμβάνει πλήθος ασκήσεων και εφαρμογών σε πραγματικά διοικητικοοικονομικά προβλήματα.

Σκοπός του βιβλίου είναι να παρουσιάσει και να αναπτύξει τις βασικές μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, εξασφαλίζοντας στον αναγνώστη την ικανότητα κατανόησης και επίλυσης πολλών από τα προβλήματα που καθημερινά παρουσιάζονται στο σύγχρονο περιβάλλον των αγορών και των επιχειρήσεων.