Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αγγελική Αλεξίου

  • Ονοματεπώνυμο Αγγελική Αλεξίου
  • Τίτλος Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  • Γραφείο 303 (Κτίριο Ανδρούτσου)
  • Τηλέφωνο +30 210-4142761
  • eMail alexiou(-at-)unipi(-dot-)gr

Η Αγγελική Αλεξίου έλαβε το δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού και μηχανικού υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο το 1994 και το διδακτορικό δίπλωμα ηλεκτρολόγου μηχανικού στην περιοχή των τηλεπικοινωνιών και της επεξεργασίας σήματος από το Imperial College, University of London, το 2000. Από το Νοέμβριο του 2014 είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο τα Συστήματα Ευρυζωνικών Επικοινωνιών στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Για περισσότερο από μία δεκαετία εργάσθηκε στα Bell Laboratories, Wireless Research, Lucent Technologies, τώρα Alcatel-Lucent, στο Swindon της Μεγάλης Βρετανίας, αρχικά ως ερευνήτρια (Ιανουάριος 1999-Φεβρουάριος 2006) και αργότερα ως τεχνική διευθύντρια (Μάτριος 2006-Απρίλιος 2009). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην περιοχή των ‘έξυπνων’ κεραιών, των multihop τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, της επεξεργασίας σήματος και της βελτιστοποίησης διαχείρισης πόρων σε ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Η Αγγελική Αλεξίου έλαβε (μαζί με ομάδα άλλων ερευνητών) το βραβείο Bell Labs President’s Gold Award το 2002 για τη συνεισφορά της στο πρόγραμμα Bell Labs Layered Space-Time (BLAST) και το βραβείο Central Bell Labs Teamwork Award το 2004 για υποδειγματική ομαδική εργασία και ερευνητικά επιτεύγματα στο ερευνητικό πρόγραμμα IST-FITNESS. Από το 2006 είναι πρόεδρος της ομάδας εργασίας New Air Interfaces, Relay-based systems and Smart antennas του οργανισμού Wireless World Research Forum. Είναι μέλος του IEEE, του IET και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Εκτύπωση

Δημοσιεύσεις 2010 – 2015


I) ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  • A. Alexiou et al, “MIMO and Multihop Cross-Layer Design for Wireless Backhaul – A Testbed Implementation”, IEEE Communications Magazine Vol. 48, No. 3, pp. 172-179, March 2010.


II) ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  • Athanasios S. Lioumpas and Angeliki Alexiou, «On the Switching Rate of ST-MIMO Systems with Energy-based Antenna Selection», EUCAP 2011, April 2011.
  • Α. Lioumpas, A. Alexiou, C. Antón-Haro, P. Navaratnam, «Expanding LTE for Devices: Requirements, Deployment Phases and Target Scenarios», European Wireless Conference 2011, April 2011.
  • A.Alexiou, J. Womack, Y. Wang, “Future Pervasive Wireless Communications – Air Interface Challenges”, PIMRC2010, September 2010.