Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα

Το νέο εκπαιδευτικό e-Learning πρόγραμμα με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς κο Νικόλαο Φίλιππα με τίτλο «Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός και Χρηματοοικονομική Υπευθυνότητα» που εκπονείται από το Κέντρο Χρηματοοικονομικής Υπευθυνότητας – doResponsible Financial Center της doValue Greece σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς αποσκοπεί να καλύψει τις διάφορες πτυχές της διαχείρισης των χρημάτων μας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αποταμίευση και στην επένδυση.