Ασύρματα Δίκτυα Μικρής Εμβέλειας

Διδάσκοντες Αγγελική Αλεξίου
Κατηγορία μαθήματος Ε/Τ&Δ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-310
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Αρίσταρχο (Open e-Class)

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι να εστιάσει σε τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας, δίκτυα adhoc, δίκτυα αισθητήρων και εφαρμογές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο των ασυρμάτων δικτύων μικρής εμβέλειας, καθώς και στις αρχές σχεδίασης, τεχνικές, τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές τοπικών δικτύων και δικτύων αισθητήρων.

Οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν ασύρματα δίκτυα μικρής εμβέλειας και να επεξεργαστούν προβλήματα ανάλυσης, αξιολόγησης επίδοσης, σχεδίασης και βελτιστοποίησης, με κύρια έμφαση στα πρωτόκολλα φυσικού επιπέδου και στην διαχείριση δικτυακών πόρων.

Περιεχόμενα

 • Τηλεπικοινωνίες Μικρής Εμβέλειας:
  • Τοπικά δίκτυα (Local Area Networks – LAN)
  • Προσωπικά δίκτυα (Personal Area Networks – PAN)
  • Ατομικά δίκτυα (Body Area Networks – BAN)
 • Δίκτυα AdHoc:
  • Φυσικό επίπεδο και πομποδέκτες
  • Σχεδίαση MAC επιπέδου
  • Συνδεσιμότητα, τοπολογικές δομές και δρομολόγηση (Routing)
 • Δίκτυα αισθητήρων:
  • Συγχρονισμός
  • Εντοπισμός (Localization, Positioning)
  • Ενεργειακή βελτιστοποίηση

Προτεινόμενα Συγγράμματα

 • Stallings (2007): Ασύρματες Επικοινωνίες και Δίκτυα (μεταφρασμένο), Εκδόσεις Τζιόλα.
 • Θεολόγου Μ. (2007): Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών, Εκδόσεις Τζιόλα.

Πρόσθετη Βιβλιογραφία

Επιπλέον, στον Eύδοξο αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή άρθρα, οπτικοακουστικό υλικό διαλέξεων και διαδικτυακές διευθύνσεις για χρήσιμες πληροφορίες καθώς και ασκήσεις για την εξάσκηση των φοιτητών/τριών. Παρουσιάζονται μελέτες περίπτωσης, παραδειγματικά προβλήματα και μέθοδοι επίλυσης αυτών.