Ανακοίνωση που αφορά μόνο τους απόφοιτους του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Αγαπητοί Aπόφοιτοι,

Στα πλαίσια εγκαθίδρυσης ενός μόνιμου δίαυλου επικοινωνίας μεταξύ του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων και των αποφοίτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας, μια έγκυρη διεύθυνση email και το έτος αποφοίτησης στην φόρμα: https://forms.gle/r3ioQZ17eCKXjAgS6

Τα στοιχεία σας θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τον παραπάνω σκοπό, όπως π.χ. ενημέρωση για νέα του Τμήματος, διοργάνωση events του Τμήματος που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, παρακολούθηση της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων και μέτρηση της επίτευξης των στόχων του Τμήματος.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων

Καθηγητής Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης