9 Φεβρουαρίου 2018 – Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Εαρινό Εξάμηνο 2017-18

 
Μπορείτε να κατεβάσετε το Ενημερωμένο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές.
 

Διευκρινιστικές Οδηγίες Διευκρινιστικές οδηγίες του προγράμματος σπουδών για τα μητρώα Ε/16… και παλαιότερα, όπως ισχύουν για το εαρινό εξάμηνο, ακαδημαϊκό έτος 2017–18 Αρχείο

 

Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΧΕΙΑ
1. Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18 Αρχείο
2. Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2017-18 Αρχείο
3. Έναρξη του μαθήματος 8ου εξαμήνου “Διακυβέρνηση Πληροφοριακών Συστημάτων” Αρχείο
4. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 2ου εξαμήνου “Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών” Αρχείο
5. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων” Αρχείο
6. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 2ου εξαμήνου “Διακριτά Μαθηματικά” Αρχείο
7. Αλλαγή ώρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Επικοινωνίες Πολυμέσων” Αρχείο
8. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Τεχνικές Βελτιστοποίησης” Αρχείο
9. Αλλαγή διδασκαλίας του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Εφαρμογές Ψηφιακών Μέσω στην Εκπαίδευση” Αρχείο
10. Έναρξη του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Συνεργατικά Περιβάλλοντα Μάθησης» Αρχείο
11. Έναρξη του μαθήματος 4ου εξαμήνου «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες» Αρχείο
12. Έναρξη του μαθήματος 6ου εξαμήνου «Tεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας» Αρχείο
13. Αλλαγή ώρας και αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Tεχνολογίες Διασφάλισης Ιδιωτικότητας” Αρχείο
14. Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 6ου εξαμήνου “Aσύρματες Επικοινωνίες” Αρχείο