Από το πανεπιστήμιο στη δημόσια διοίκηση – Ένα ταξίδι με επιστροφή

Συγγραφέας Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Αχιλλέας Μητσός, Νίκος Πολύζος, Διομήδης Σπινέλλης, Μαρία Στρατηγάκη, Ανδρέας Τάκης
Εκδότης Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης 2014
Aριθμός σελίδων 200
ISBN 978-960-02-2979-0

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε συλλογικά από επτά πανεπιστημιακούς που ανέλαβαν μετακλητή δημόσια θέση (Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα) στην κυβέρνηση του 2009 με βασικό κίνητρο να προσφέρουν την επιστημονική τους γνώση στην άσκηση της δημόσιας πολιτικής στον τομέα που καθένας γνωρίζει καλά. Παρά τις ποικίλες εμπειρίες τους, τα διαφορετικά αντικείμενα και τους χώρους στους οποίους δραστηριοποιήθηκαν οι αφηγήσεις των συγγραφέων έχουν έναν κοινό παρανομαστή: τη συνειδητοποίηση ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν είναι στενά συνυφασμένες με τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης στη χώρα, τις πελατειακές σχέσεις και την αγωνία περί πολιτικού κόστους που καταδυναστεύουν το κράτος, τη γραφειοκρατία που εμποδίζει την παροχή υπηρεσιών στον πολίτη και στην υγιή επιχειρηματικότητα, τις ρητές ή άρρητες αντιστάσεις πληθώρας πολιτικών στελεχών αλλά και δημόσιων λειτουργών. Τα κείμενα των συγγραφέων περιέχουν επίσης συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής καθώς και τρόπους εφαρμογής τους στους αντίστοιχους τομείς. Οι τομείς ευθύνης των συγγραφέων ήταν οι εξής: Η διοικητική μεταρρύθμιση και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (καθηγητής Στέφανος Γκρίτζαλης) Η πολιτική τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων (καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας) Η πολιτική έρευνας και τεχνολογίας (καθηγητής Αχιλλέας Μητσός) Η πολιτική της υγείας (αναπληρωτής καθηγητής Νίκος Πολύζος) Τα πληροφορικά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών (καθηγητής Διομήδης Σπινέλλης) Η πολιτική ισότητας των φύλων (επίκουρη καθηγήτρια Μαρία Στρατηγάκη) Η πολιτική μετανάστευσης, ιθαγένειας και κοινωνικής συνοχής (επίκουρος καθηγητής ΑνδρέαςΤάκης).