Σύγχρονη κρυπτογραφία

Συγγραφέας Mike Burmester, Στέφανος Γκρίτζαλης, Σωκράτης Κάτσικας, Βασίλειος Χρυσικόπουλος
Εκδότης Εκδόσεις Παπασωτηρίου
Έτος έκδοσης 2011
Aριθμός σελίδων 728
ISBN 9607182766

Για πολλούς αιώνες η Κρυπτογραφία αντιμετωπιζόταν ως μια μάλλον απόκρυφη τέχνη, προσβάσιμη σε λίγους και μυημένους. Μέχρι τα μέσα του 20ου μ.Χ. αιώνα η χρήση της περιοριζόταν σε στρατιωτικές και κυβερνητικές εφαρμογές και οι σχετικές υλοποιήσεις και τεχνολογίες υπόκεινταν σε αυστηρούς εξαγωγικούς περιορισμούς. Σήμερα, η Σύγχρονη Κρυπτογραφία παρέχει εφαρμογές σε κάθε τομέα της καθημερινής μας ζωής: από το ξεκλείδωμα ενός αυτοκινήτου από απόσταση και την παρακολούθηση ενός επί πληρωμή δορυφορικού καναλιού, έως την αγορά προϊόντων με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, την εγκατάσταση μιας ενημέρωσης λογισμικού, τη χρήση ενός δικτύου κινητής επικοινωνίας ή του Διαδικτύου και την αξιοποίηση Κάρτας Πολίτη σε διάφορες χώρες και σύντομα και  στην Ελλάδα. Στο εγγύς μέλλον αναμένουμε πολλές νέες συναρπαστικές εφαρμογές της Κρυπτογραφίας, όπως η Αναγνώριση μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID) για την καταπολέμηση της παραποίησης και απομίμησης προϊόντων και τα έξυπνα περιβάλλοντα.

Η αξιοποίηση, όμως, των εφαρμογών Κρυπτογραφίας στην καθημερινότητα απαιτεί την εξειδίκευση σημαντικού αριθμού επιστημόνων, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν με πληρότητα τον τρόπο λειτουργίας και σωστής εφαρμογής των επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα αυτό, ώστε να μπορέσουν με τη σειρά τους να αξιοποιήσουν τη γνώση αυτή προς όφελος των πολιτών. Το διακύβευμα είναι μείζον: τυχόν αποτυχία σε αυτό τον τομέα δεν μπορεί παρά να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες, όπως γίνεται αντιληπτό από τις αλλεπάλληλες ειδήσεις για παραβιάσεις της προστασίας προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας πολιτών, παράνομες υποκλοπές, ηλεκτρονικές απάτες και εν γένει ηλεκτρονικά εγκλήματα.

Οι Επιμελητές Έκδοσης και οι Συγγραφείς του παρόντος συλλογικού τόμου στοχεύουν στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εγχειριδίου μαθημάτων προχωρημένου προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού επιπέδου Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών Τμημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη κατανόηση σχετικών ζητημάτων από τους επιστήμονες των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Για το σκοπό αυτό, τα μέλη της συγγραφικής ομάδας επελέγησαν με βασικό κριτήριο, τόσο την ερευνητική δραστηριότητά τους σε συναφή θέματα, όσο και την εμπειρία τους στη διδασκαλία μαθημάτων σε αντίστοιχα Τμήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο συλλογικός τόμος αποτελείται συνολικά από είκοσι (20) κεφάλαια. Η ανάπτυξη κάθε κεφαλαίου είναι αυτοτελής. Η παρουσίαση κάθε κεφαλαίου ολοκληρώνεται, ξεχωριστά, με ασκήσεις που αποβλέπουν στην καλύτερη κατανόηση των εννοιών που παρουσιάστηκαν, τις βιβλιογραφικές αναφορές που αξιοποιήθηκαν κατά τη συγγραφή και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν βασικές πηγές περαιτέρω διεξοδικής μελέτης σε αντίστοιχα θέματα, καθώς και αντιστοίχηση ελληνικών-αγγλικών όρων.