Ασφάλεια λειτουργικών συστημάτων (UNIX – DOS)

Συγγραφέας Δημήτρης Α. Γκρίτζαλης, Στέφανος Γκρίτζαλης
Εκδότης Mit
Έτος έκδοσης 1993
Aριθμός σελίδων 252
ISBN -

Η μεθοδολογία σχεδίασης ενός Λειτουργικού Συστήματος περιλαμβάνει και ένα σύνολο τεχνικών, με βάση τις οποίες το σχεδιαζόμενο Σύστημα καθίσταται ασφαλές.

Οι τεχνικές ασφαλούς σχεδίασης ενός Λειτουργικού Συστήματος παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία, μιά και βασίζονται σε πληθώρα προτύπων προστασίας (protection models), όπως το Bell-LaPadula, το Biba, το Graham-Denning κλπ.

Σε αυτό το βιβλίο, το δεύτερο της σειράς, αναλύονται όλα τα βήματα που ακολουθούνται για την ασφαλή σχεδίαση ενός Λειτουργικού Συστήματος.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δυνατότητες εξασφάλισης που παρέχουν δύο δημοφιλή Λειτουργικά Συστήματα, το UNIX και το DOS.

Συγκεκριμένα παρουσιάζονται:

  • Τι προστατεύεται σε ένα Λειτουργικό Σύστημα και πως
  • Πρότυπα ασφαλών Λειτουργικών Συστημάτων
  • Μεθοδολογία σχεδίασης ασφαλών Συστημάτων
  • Πιστοποίηση Λειτουργικών Συστημάτων
  • Το Σύστημα UNIX: εντολές ασφαλείας, διαχείρισης, κρυπτογράφησης, Δούρειοι Ίπποι, παραδείγματα
  • Το Σύστημα DOS: εντολές BACKUP, RESTORE, FORMAT, DELETE, προγράμματα – ιοί, ανάλυση όλων των κρίσιμων διακοπών (interrupts), παραδείγματα

Το βιβλίο αυτό είναι πολύ χρήσιμο σε αναλυτές-προγραμματιστές Συστημάτων, επιστήμονες, φοιτητές Πληροφορικής, καθώς και σε χρήστες με κάποια πείρα.