Ασφάλεια Πληροφοριών (Τεχνικά, Νομικά και Κοινωνικά Θέματα)

Συγγραφέας Αλεξανδρής, Κιουντούζης, Τραπεζάνογλου
Εκδότης Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης 1995
Aριθμός σελίδων -
ISBN -

Το διαρκώς αυξανόμενο γενικό ενδιαφέρον για την ασφάλεια πληροφοριών και η επιθυμία να γίνει συστηματική προσέγγιση ορισμένων βασικών πτυχών του θέματος, οδήγησαν την ΕΠΥ στην έκδοση της ειδικής αυτής μονογραφίας με συγγραφείς τόσο τεχνικούς όσο και νομικούς.

Στο πρώτο μέρος της μονογραφίας (τεχνικά θέματα) καλύπτονται:

  • Βασικά μεθοδολογικά θέματα της ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Τεχνικά θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια του Λειτουργικού Συστήματος, της Βάσης Δεδομένων, των Δικτύων Υπολογιστών, το ιομορφικό λογισμικό, κ.λπ.
  • Εφαρμογές σε ορισμένους τομείς όπως κρυπτολογία, ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, Τραπεζικών Πληροφοριακών Συστημάτων κ.λπ.

Στο δεύτερο μέρος (Νομικά και Κοινωνικά Θέματα) θίγονται, μεταξύ των άλλων, θέματα όπως:

  • Οι ευαίσθητες πληροφορίες.
  • Ο Θεσμικός έλεγχος της προστασίας προσωπικών πληροφοριών.
  • Η προστασία δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες.
  • Η προστασία της ιδιωτικής ζωής από τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινωνίας.

Στόχος της μονογραφίας είναι να συμβάλλει στον προβληματισμό για το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριών, με την πεποίθηση ότι ο προβληματισμός και ο διάλογος που τον συνοδεύει, θα θέτουν τις βάσεις για μια ενδεχόμενη λύση του προβλήματος.