Ασφάλεια Πληροφοριών & Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο

Συγγραφέας Σωκράτης Κάτσικας, Στέφανος Γκρίτζαλης, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης
Εκδότης Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης 2021
Aριθμός σελίδων 816
ISBN 9789605780647

Η γνωστική περιοχή της Ασφάλειας Πληροφοριών και Συστημάτων στον Κυβερνοχώρο (Information and Systems Security in Cyberspace) προσελκύει, σε παγκόσμια κλίμακα, ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από τους ερευνητές, τους μελετητές και τους επαγγελματίες στον χώρο των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και σε περιβάλλοντα εφαρμογής. Το ενδιαφέρον αυτό αποτυπώνεται τα προγράμματα σπουδών στα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας μας, στα οποία έχει ενταχθεί πληθώρα μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Ο παρών συλλογικός τόμος είναι το αποτέλεσμα κοπιώδους συλλογικής προσπάθειας σημαντικού αριθμού εξειδικευμένων επιστημόνων, με μακρά ερευνητική, μελετητική, επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία σε συναφή θέματα. Ο συλλογικός αυτός τόμος απευθύνεται τόσο σε φοιτητές και φοιτήτριες, όσο και σε επιστήμονες – επαγγελματίες των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίο επιθυμούν να αποκτήσουν θεμελιώδεις γνώσεις για να είναι σε θέση να ασχοληθούν δημιουργικά με θέματα ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων στον κυβερνοχώρο.

Τα επιμέρους θέματα που αναλύονται στον παρόντα συλλογικό τόμο περιλαμβάνουν:

  • [α] Οργανωσιακές, κανονιστικές, και ανθρώπινες πτυχές της ασφάλειας πληροφοριών (Διακυβέρνηση και διοίκηση ασφάλειας πληροφοριών, Νομικά και κανονιστικά θέματα ασφάλειας πληροφοριών και συστημάτων, Ασφάλεια και ανθρώπινος παράγοντας, Μοντέλα επιθέσεων και επιτιθέμενων, Ιδιωτικότητα και τεχνολογίες ενίσχυσης της ιδιωτικότητας, Ασφάλεια, ιδιωτικότητα και ευχρηστία),
  • [β] Ασφάλεια Συστημάτων (Εφαρμοσμένη κρυπτογραφία, Αυθεντικοποίηση, Διαχείριση ταυτοτήτων, Έλεγχος προσπέλασης και εξουσιοδότηση, Ασφάλεια στα λειτουργικά συστήματα και στην εικονικοποίηση, Ασφάλεια βάσεων δεδομένων. Ασφάλεια κατανεμημένων συστημάτων, Ασφάλεια δεδομένων μεγάλου όγκου, Ασφάλεια σε περιβάλλον αλυσίδας μπλοκ (blockchain), Ψηφιακή δικανική),
  • [γ] Ασφάλεια λογισμικού (Τεχνολογία αποτύπωσης απαιτήσεων ασφάλειας, Τεχνολογία αποτύπωσης απαιτήσεων ιδιωτικότητας, Τεχνολογία ασφαλούς λογισμικού, Κακόβουλο λογισμικό, Ασφάλεια στον παγκόσμιο ιστό),
  • [δ] Ασφάλεια υποδομών (Ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, Ασφάλεια δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών, Ασφάλεια στο υλικό, Ασφάλεια κυβερνοφυσικών (cyber physical) συστημάτων).