Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο

Διδάσκοντες Στέφανος Γκρίτζαλης
Χρήστος Ξενάκης
Αγγελική Πάνου
Κατηγορία μαθήματος Ε/ΑΣΦ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-809
Πιστωτικές μονάδες 5
Ώρες μαθήματος 3 ώρες
Ώρες εργαστηρίων 2 ώρες
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Εύδοξο (Open e-Class)