Πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Διδασκαλίας Μαθημάτων μετά τις παρακάτω αλλαγές (Ημερ. Τροποποίησης: 9/11/2021).

A/AΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΛΛΑΓΩΝΑΡΧΕΙΑ/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1.Αρχικό πρόγραμμα διδασκαλίας μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22 (Ημερ. δημοσίευσης: 14/10/2021)
Αρχείο
2. Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22
Ανακοίνωση
3.Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία
Ανακοίνωση
4.Λειτουργία του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊού Covid 19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Ανακοίνωση
5.Καλωσόρισμα πρωτοετών και οδηγίες για απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου
Ανακοίνωση
6.Δηλώσεις μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2021-22
Αρχείο
7.Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/18… (Ακαδ. Έτος 2021-22) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/17…, E/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση
Ανακοίνωση
8.Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM”
Ανακοίνωση
9.(ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2021) Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/18… (Ακαδ. Έτος 2021-22) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/17…, E/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση
Ανακοίνωση
10.Παράταση δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2021-22 έως τις 10 Νοεμβρίου 2021
Ανακοίνωση
11.(ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 8/11/2021) Υποχρεωτική δήλωση Δευτερεύουσας Κατεύθυνσης στο 7ο εξάμηνο MONO για το μητρώο Ε/18… (Ακαδ. Έτος 2021-22) και για όσους φοιτητές με μητρώα Ε/17…, E/16… και Ε/15… δεν υπέβαλαν τα προηγούμενα έτη την αντίστοιχη δήλωση
Ανακοίνωση
12.Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων”
Ανακοίνωση
13.2η Παράταση υποβολής δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22
Ανακοίνωση