Καλωσόρισμα πρωτοετών και οδηγίες για απόκτηση πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Συνημμένο Έντυπο:

Σχετική Ανακοίνωση:

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία