Αλλαγή ημέρας και ώρας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Συστήματα Ευφυών Πρακτόρων”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι το μάθημα 7ου εξαμήνου «ΨΣ-520 – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΥΦΥΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ (ΥΔΚ/ΑΣ)» θα διδάσκεται από την τρέχουσα εβδομάδα κάθε Πέμπτη και ώρα 12.15 – 15.00 στην αίθουσα ΚΕΚΤ-001 (αντί για Τετάρτη 08.15 – 11.00 στην αίθ. ΓΛ21-303, όπως φαίνεται στο πρόγραμμα).

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ