Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στην οποία θα πρέπει να εγγραφούν οι φοιτητές που συμμετέχουν με φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία

Συνημμένο Έντυπο: