Αλλαγή αίθουσας διδασκαλίας του μαθήματος 7ου εξαμήνου “Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός STEM”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Γίνεται γνωστό στους φοιτητές του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ότι η διδασκαλία του μαθήματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ STEM» (ΨΣ-733-ΠΔΙ) θα διεξάγεται στην αίθουσα ΓΛ305 (κτίριο : Γρ. Λαμπράκη 21 και Διστόμου)  αντί της αίθουσας ΓΛ21-303, χωρίς αλλαγή στην ημέρα και ώρα διδασκαλίας.

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ