Πτυχιακή Εργασία

Διδάσκοντες Μέλος Δ.Ε.Π.
Κατηγορία μαθήματος Κ
Κωδικός μαθήματος ΨΣ-907
Πιστωτικές μονάδες 10
Ώρες μαθήματος -
Ώρες εργαστηρίων -
Ηλεκτρονικό υλικό Προβολή στον Εύδοξο (Open e-Class)

Δείτε αναλυτικά προτεινόμενα θέματα εργασιών στην ενότητα “Περισσότερες Πληροφορίες” των μελών Δ.Ε.Π. εδώ.