• 3

  Κύριος στόχος της κατεύθυνσης «Ηλεκτρονική Μάθηση» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» είναι η θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση στο διεπιστημονικό πεδίο της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης και η πρακτική άσκηση των φοιτητών σε μεθόδους και εργαλεία αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση.

 • 1

  Κύριος στόχος της κατεύθυνσης «Δικτυοκεντρικά Πληροφοριακά Συστήματα» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» είναι η θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση και εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα ανάπτυξης δικτυοκεντρικών συστημάτων και υπηρεσιών με βάση σύγχρονες τεχνολογίες και αρχιτεκτονικές. Επιπλέον, στους φοιτητές της κατεύθυνσης αυτής παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικών πιστοποιήσεων σε ευρέως χρησιμοποιούμενες από την αγορά εργασίας μεθοδολογίες και τεχνολογίες.

 • 2

  Κύριος στόχος της κατεύθυνσης «Ψηφιακές Επικοινωνίες και Δίκτυα» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Ψηφιακά Συστήματα & Υπηρεσίες» είναι η θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση και εξειδίκευση των φοιτητών στην ανάλυση, αναπαράσταση, προσομοίωση, σχεδίαση και διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Το εύρος της διδακτέας ύλης καλύπτει όλα τα στρώματα ενός δικτύου τηλεπικοινωνιών, από το φυσικό στρώμα μέχρι το στρώμα εφαρμογής.

 • 4

  Kύριος στόχος της κατεύθυνσης «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» είναι η θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση των φοιτητών στο τεχνολογικό, επιχειρηματικό, ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο που διέπουν τα πεδία της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εξειδίκευσή τους σε θέματα διοίκησης επιχειρήσεων συναφών αντικειμένων και λήψης αποφάσεων με βάση τεχνοοικονομικά κριτήρια.

 • 2

  Κύριος στόχος της κατεύθυνσης «Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων» είναι η θεωρητική και πρακτική εμβάθυνση και εξειδίκευση των φοιτητών σε θέματα ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, διαχείρισης, οργάνωσης και διοίκησης ασφαλών ψηφιακών συστημάτων και υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης των φοιτητών κατά το διεθνές πρότυπο ISO 27001:2005.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
Επιστημονικές και Κοινωνικές Δραστηριότητες και Διευκολύνσεις

Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων

handsΟι απόφοιτοι του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχουν εξειδικεύσεις σε διάφορους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης οι απόφοιτοι του Τμήματος έχουν πλήρως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα αναφορικά με την απασχόλησή τους στο Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα το Πτυχίο του Τμήματος περιλαμβάνεται στα προσόντα διορισμού:

Περισσότερα »

Ακαδημαϊκά Συγγράμματα Μελών ΔΕΠ

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας

Εφαρμοσμένη Ανάλυση & Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2015

Αριθμός σελίδων: 960

ISBN: 978-960-93-7293-0

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (2η έκδοση)

Συστήματα Κινητών Επικοινωνιών (2η έκδοση) Αθανάσιος Κανάτας

Έτος Έκδοσης: 2013 (2η Έκδοση)

Αριθμός Σελίδων: 850

Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Θεωρία Fourier

Εφαρμοσμένη Ανάλυση και Θεωρία Fourier Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2014

Αριθμός σελίδων: 944

ISBN: 978-960-93-6689-2

Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά και Διοικητικά Προβλήματα

Μέθοδοι Στατιστικής Ανάλυσης για Οικονομικά και Διοικητικά Προβλήματα Μιχαήλ Φιλιππάκης

Έτος Έκδοσης: 2013

Αριθμός σελίδων: 800

ISBN: 978-960-93-5080-8

Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος: Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης

Ενέργεια και Ορυκτός Πλούτος: Εθνικοί Πυλώνες Ανάπτυξης Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2012

Αριθμός σελίδων: 300

ISBN13: 9789601424507

Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης

Η πρόκληση της Πράσινης Ανάπτυξης Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2009

Αριθμός σελίδων: 181

ISBN: 978-960-14-2046-2

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Γης – Κτηματολογίου Ιωάννης Μανιάτης

Έτος Έκδοσης: 2003

Αριθμός σελίδων: 304

ISBN: 960-431-216-2

Entertainment Computing - ICEC 2014

Entertainment Computing - ICEC 2014 Νικήτας-Μαρίνος Σγούρος

Hardcover: 248 pages

Publisher: Lecture Notes in Computer Science - Springer 2014

Artificial Intelligence Applications and Innovations

Artificial Intelligence Applications and Innovations Ηλίας Μαγκλογιάννης

Hardcover: 520 pages

Publisher: Springer; 2012 edition (October 8, 2012)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2012)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2012) Ηλίας Μαγκλογιάννης

Paperback: 399 pages

Publisher: Springer; 2012 edition (May 4, 2012)

Organized Adaptation in Multi-Agent Systems

Organized Adaptation in Multi-Agent Systems Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 377 pages

Publisher: Springer, 2011

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2010)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2010) Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 430 pages

Publisher: Springer 2010

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2008)

Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications (2008) Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 444 pages

Publisher: Springer 2008

Engineering Societies in the Agents World VIII

Engineering Societies in the Agents World VIII Γεώργιος Βούρος

Hardcover: 351 pages

Publisher: Springer, 2008

Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning

Digital Systems for Open Access to Formal and Informal Learning Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 347 pages

Publisher: Springer US; September 2014

Data Intensive Storage Services for Cloud Environments

Data Intensive Storage Services for Cloud Environments Δημοσθένης Κυριαζής

Hardcover: 342 pages

ISBN: 978-1466639348

Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds

Achieving Real-Time in Distributed Computing: From Grids to Clouds Δημοσθένης Κυριαζής

Hardcover: 330 pages

ISBN: 978-1609608279

Parasitic Antenna Arrays for Wireless MIMO Systems

Parasitic Antenna Arrays for Wireless MIMO Systems Αθανάσιος Κανάτας

Hardcover: 246 pages

Publisher: Springer; 2014 edition (September 30, 2013)

Image and Signal Processing for Networked eHealth Applications

Image and Signal Processing for Networked eHealth Applications Ηλίας Μαγκλογιάννης

Paperback: 120 pages

Publisher: Morgan & Claypool Publishers (March 15, 2006)

Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering

Emerging Artificial Intelligence Applications in Computer Engineering Ηλίας Μαγκλογιάννης

Hardcover: 408 pages

ISBN: 978-1-58603-780-2

Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age

Ubiquitous and Mobile Informal and Formal Learning in Digital Age Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 325 pages

Publisher: Springer US; November 2012

Towards Learning and Instruction in Web 3.0

Towards Learning and Instruction in Web 3.0 Δημήτριος Σάμψων

Hardcover: 325 pages

Publisher: Springer US; January 2012

Peer-to-Peer Query Processing over Multidimensional Data

Peer-to-Peer Query Processing over Multidimensional Data Χρήστος Δουλκερίδης

Springer; 2012 edition (April 13, 2012)

Hardcover: 96 pages

Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης

Eπιστημονικές & Παιδαγωγικές Δεξιότητες για τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Φωτεινή Παρασκευά

Έτος Έκδοσης: 2008

Αριθμός σελίδων: 210

ISBN: 978-960-407-188-3

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική

Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική Γεώργιος Βούρος

Έτος Έκδοσης: 2002

Αριθμός σελίδων: 244

ISBN: 960-538-373-X

Σύγχρονη κρυπτογραφία

Σύγχρονη κρυπτογραφία Σωκράτης Κάτσικας

Έτος Έκδοσης: 2011

Αριθμός σελίδων: 728

ISBN: 9607182766

Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές

Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτεκτονικές Μαρίνος Θεμιστοκλέους

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός σελίδων: 354

ISBN: 9789609323819

Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age

Multiple Perspectives on Problem Solving and Learning in the Digital Age Δημήτριος Σάμψων

1st edition (November 27, 2010)

Hardcover: 250 pages

Learning and Instruction in the Digital Age

Learning and Instruction in the Digital Age Δημήτριος Σάμψων

1st edition (March 10, 2010)

Hardcover: 432 pages

Handbook on Information Technologies for Education and Training

Handbook on Information Technologies for Education and Training Δημήτριος Σάμψων

2nd edition (June 26, 2008)

Hardcover: 466 pages

Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Προστασία της Ιδιωτικότητας & Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός σελίδων: 744

Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices

Digital Privacy: Theory, Technologies, and Practices Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης

1 edition (December 22, 2007)

Hardcover: 496 pages

Ασύρματες Επικοινωνίες

Ασύρματες Επικοινωνίες Αθανάσιος Κανάτας

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός σελίδων: 592

ISBN: 978-960-93-1889-1

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με Αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών Συμεών Ρετάλης

Έτος Έκδοσης: 2010

Αριθμός Σελίδων: 130

ISBN: 978-960-387-839-1

Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες

Εισαγωγή Στις Τηλεπικοινωνίες Αθανάσιος Κανάτας

Έτος Έκδοσης: 2009

Αριθμός Σελίδων: 653

ISBN: 978-960-931508-1

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων

Σχεδιασμός Βάσεων Δεδομένων Γεώργιος Βασιλακόπουλος

Έτος Έκδοσης: 2009

Αριθμός Σελίδων: 559

ISBN: 978-960-930872-4

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών

Ασφάλεια Ασύρματων & Κινητών Δικτύων Επικοινωνιών Σωκράτης Κάτσικας

Έτος Έκδοσης: 2006

Αριθμός Σελίδων: 508

ISBN: 9607530810

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων Σωκράτης Κάτσικας

Έτος Έκδοσης: 2004

Αριθμός Σελίδων: 560

ISBN: 9789608105577

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών Σωκράτης Κάτσικας

Έτος Έκδοσης: 2003

Αριθμός Σελίδων: 954

ISBN: 9789607530455
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 »

Ανακοινωσεις / Εκδηλωσεις

Εγγραφείτε στις Ανακοινώσεις/Εκδηλώσεις μέσω RSS Τροφοδοσίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ »


Επιστημονικο Πεδιο, Εισακτεοι & Βασεις

graph

 • Βάση Εισαγωγής (2015):
  14.034 μόρια